За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 153

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Коментарът върху „Книгата Дзиан“ казва:

„Спуснал се върху своя регион за първи път като Господ на Великолепието, Пламъкът (или Диханието), призовавайки към съзнателно битие висшите от Еманациите на онзи специален регион, отново се издига обратно към Своя първоначален трон, откъдето наблюдава и ръководи Своите безбройни Лъчи (Монадите). В качеството на Свои Аватари Той избира само тези, които в предишното си въплътяване са притежавали Седемте Добродетели.2 Що се отнася до останалите, Той осенява всеки с един от Своите безбройни лъчи... Все пак, дори и „лъчът“ е част от Владетеля на Владетелите.“1

2 Притежаващият „Седемте Добродетели“ е този, който без Посвещение става толкова чист, колкото е и всеки Адепт, достигайки това просто чрез своите заслуги. Поради тази святост, в следващото въплъщение неговото тяло става Аватар на своя „Страж“ или Ангел-Пазител, както биха казали християните.

1 Това е титлата на висшите Дхиан-Когани.

Седмичният принцип у човека – който може да се разглежда като двойнствен само доколкото това се отнася до психичната проява на този грубоземен план – е бил известен в цялата древност и може да се открие във всички архаични Свещени писания. Египтяните са го знаели и преподавали. В „Разбулената Изида“ това е изложено така:

„Според понятията на египтяните, а също така и на всички останали вери, обосновани на философията, човекът е представлявал не само... съюз на душата и тялото: той е бил троица, когато към него е бил прибавен Дух. И още, това учение го правело състоящ се от Кха (тяло), Кхаба (астрална форма или сянка), Ка (животинска душа или жизнен принцип), Ба (висша душа) и Акх (земен разум). Те също така са имали шести принцип,наричан Сах (или мумия), но функциите на този принцип започвали едва след смъртта на тялото.“2

2 Ор. сit., II, 367.

Седмият принцип, разбира се като най-висшият, несътворен Дух, обикновено е бил наричан Озирис. поради което всяка умряла личност ставала озирифицирана – или Озирис – след смъртта.

Но в допълнение към повторението на стария, винаги присъстващ факт за превъплътяването и Кармата – не така, както учат на това спиритистите, а както учи най-древната наука в света, окултистите трябва да учат на цикличното и еволюционно превъплътяване: такъв вид раждане отново, тайнствено и все още оставащо неразбираемо за голямата част от хората, която не знае световната история; за това с предпазливи изрази беше споменавано в „Разбулената Изида“. Обичайното ново раждане е за всеки индивид, с междинно пребиваване в Кама Лока и Девачана, а цикличното, съзнателно превъплътяване е на малцина, с велики божествени цели. Тези велики деятели, които като гиганти се извисяват в историята на човечеството – подобно на Сидхарта Будда и Исус в духовната област и на Александър Македонски и Наполеон Велики в областта на физическите завоевания – представляват само отражение на образите на човешките прообрази, които са съществували – не преди десет хиляди години, както това предпазливо е казано в „Разбулената Изида“, а милиони години поред от началото на Манвантарата. Тъй като – с изключение на действителните Аватари, както беше обяснено по-горе – те са същите тези непрекъснати Лъчи (Монадите), всеки съответно от своя специален Пламък-Баща – наричани Деви, Дхиан-Когани или Дхиани-Будди, или още Планетни Ангели и т.н., сияещи в еонната вечност в качеството им на техни прототипи. По техен образ се раждат някои хора и когато се има предвид дадена специфична мъглява цел, последните ипостатно оживяват от своите божествени прототипи, възстановени отново и отново от съкровените Сили, които управляват и ръководят съдбините на нашия свят.

По времето, когато се пишеше „Разбулената Изида“, не биваше да се казва повече и по тази причина информацията за това беше сведена до единствената забележка, че:

„Няма нито един изтъкнат деятел в записите както на свещената, така и на светската история, чийто прообраз да не може да се намери в полуизмислените и полуистинни предания на минали религии и митологии. Както звезда, сияеща на неизмеримо разстояние, над нашите глави в безкрайността на небето, се отразява върху гладката повърхност на езерото, така и образите на хората от допотопните векове се отразяват в онези периоди от време, които можем да обхванем с нашия исторически преглед.“

Но днес, когато са се появили толкова много издания, широко трактуващи тази доктрина, и някои от тях излагат много погрешни възгледи – въпросният смътен намек може да бъде разширен и обяснен. Дадената формулировка е приложима не само към изтъкнати исторически дейци въобще, но и към гениалните хора, към всеки забележителен човек на своето време, издигнал се над обикновеното човешко стадо, вследствие на някаква ненормално развита специална способност, водеща към прогреса и благото на човечеството. Всеки е превъплътяване на съществувала преди него индивидуалност със способности в тази област, донасяйки като зестра на своята нова форма силната и лесно пробудима способност или качество, която е била напълно развита у него в предишното въплътяване. Много често те са обикновени смъртни – Eгo на хора в преминаването през неговото циклично развитие.

Но сега ние трябва да разгледаме „особените случаи“. Да предположим, че някаква личност в течение на своя цикъл на въплътявания е била избрана за специални цели – като достатъчно чист съд – от своя личен бог, източникът (на проявен план) на нейната Монада, който по този начин става неин обитател. Този бог, нейният собствен прототип, или ,.Баща в Небесата“, в определен смисъл е не само образ, по който тя, духовният човек, е сътворена, но в случая, за който говорим, е самото това духовно, индивидуално Eгo. Това е случай на постоянна пожизнена теофания. Да не забравяме, че това не е Аватарство, както го разбират в браминската философия, такъв избран човек не е и Дживанмукта, нито Нирвани, а че това е изцяло изключителен случай в царството на мистицизма. Този човек би могъл да бъде или не адепт в своите предишни животи; той просто е извънредно чист и духовен индивид или е бил такъв в предишен живот, ако такъв избран съд е току-що роден младенец. В този случай, след физическия преход на такъв свят човек, или Бодхисатва, неговите астрални принципи не се подлагат на естествено разлагане, както е при обикновените смъртни. Те остават в нашата сфера и в границите на човешкото притегляне и достигане и поради това се получава така, че не само за Будда, Шанкарачаря и Исус може да се каже, че едновременно оживяват няколко личности, но дори и принципите на високия адепт могат да оживяват външните обвивки на обикновени смъртни.

Известен Лъч (принцип) от Санат Кумара е одухотворявал (оживявал) Прадюмна, синът на Кришна, в течение на великия период на Махабхарата; и в същото време той, Санат Кумара, е давал духовни наставления на царя Дхритараштра. Освен това да не забравяме, че Санат Кумара е „вечният шестнайсетгодишен юноша“, обитаващ в Джана Лока, неговата собствена сфера, или духовно състояние.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 153

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред