За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 150

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ТАЙНАТА НА БУДДА

РАЗДЕЛ XLI

УЧЕНИЕТО ЗА АВАТАРИТЕ

Сред учениците на някои велики хималайски Гуру и дори сред светските хора се е утвърдил странен разказ – no-скоро легенда, че Гаутама, принцът Капилавасту, никога не е напускал земната сфера, макар че неговото тяло е умряло и е било изгорено, а останките запазени и до днес. Сред китайските буддисти съществува устно предание, а сред свещените книги на ламаистите на Тибет писмено съобщение, както и предание сред арийците – че Гаутама Будда е имал две учения: едното за широките маси и светските Му ученици, другото за Неговите „избрани“, архатите. Неговата линия на поведение, а след него и на архатите му, изглежда се е съдържала в това, на никого да не се отказва да бъде допуснат в редовете на кандидатите за архатство, но никога да не се предават окончателните тайни, с изключение на онези ученици, които след дълги години на изпитания са се оказали достойни за посвещение. След като са приети, те са били освещавани и посвещавани, без да се прави разлика в расите, кастите или състоянието, както се е постъпвало при Неговия западен приемник. Именно архатите дали ход на това предание и му позволили да се вкорени в умовете на народа; то също така е основа за по-късната догма на ламаисткото превъплътяване или приемственост на човешките Будди.

Малкото, което тук можем да кажем по този въпрос, може или не може да насочи изследователя на психиката в правилна посока. Тъй като е оставено на избора и отговорността на пишещата тези редове да изложи фактите така, както тя лично ги е разбрала, то вината за възможни неправилни тълкувания трябва да падне само върху нея. На нея беше преподадена доктрината, но да се групират заедно тайнствените и смущаващи факти беше предоставено само на интуицията и – както това сега се предоставя на читателската проницателност. Дадените тук непълни съобщения представляват откъси от няколко съкровени тома, но законът забранява да се разгласяват подробностите.

Езотеричната версия на тайната, дадена в тези съкровени томове, може да се изложи доста накратко. Буддистите винаги решително са отричали, че техният Будда е бил, както твърдели брамините, Аватар на Вишну в същия смисъл, в който човек е въплътяване на своя кармичен прародител. Те частично отричат това, понеже е възможно езотеричното значение на термина „Маха Вишну“ да не им е известно в неговото пълно, безлично общо значение. В Природата съществува тайнствен Принцип, наричан „Маха Вишну“. Той не е Бог, носещ това име, а е принцип, който съдържа Биджи, семето на аватарството, или с други думи – той е силата и причината на такива божествени въплътявания. Всички Спасители на света, Бодхисатвите и Аватарите, са по същество дървета на спасението, израснали от единно семе, Биджи, или „Маха Вишну“. Независимо дали го наричат Ади-Будда (Първоначална Мъдрост), или „Маха Вишну“ – това е едно и също. Разбран езотерично, Вишну е и Сагуна, и Ниргуна (с атрибутите и без тях). В първия аспект Вишну е предмет на екзотеричния култ и поклонение; във втория, като Ниргуна, той представлява кулминацията на цялата съвкупност от духовна мъдрост във Вселената – казано накратко, Нирвана1 – и пред него се покланят всички философски умове. В това езотерично значение Владетелят Будда е бил въплъщение на Маха Вишну.

1 Множество недоразумения възникнали от смесването на плановете на битие и неправилната употреба на изразите. Например някои духовни състояния са били объркани с Нирваната на Будда. Нирваната на Будда – това е нещо съвсем различно от някакво духовно състояние на Самадхи или дори от най-висшата теофания, изпитвана от по-ниските адепти. След физическата смърт видовете на духовно, състояние, достигани от адептите, твърде много се различават.

Това е от философска и чисто духовна гледна точка. Обаче от плана на илюзията, както би могло да се каже, или от земна гледна точка, посветените знаят, че Той е бил непосредствено въплъщение на един от първоначалните „Седем Синове на Светлината“, откриваеми във всяка Теогония – Дхиан-Коганите, чиято мисия била да следят от една вечност (еон) до друга за духовното благосъстояние на поверените им региони. За това вече беше казано в „Езотеричен Буддизъм“.

Една от най-големите тайни на умозрителния и философски мистицизъм – и това е една от тайните, които сега трябва да се разкрият – е modus operandi в степените на такива ипостатични пренасяния. От само себе си се разбира, че божествените въплътявания, както и човешките, ще останат затворена книга както за богослова, така и за физиолога, ако не бъдат приети езотеричните учения и те не станат религията на света. Това учение не може никога да бъде напълно обяснено на неподготвената публика; но едно е несъмнено и може да се каже сега: че между догмата за отново създадената душа за всяко ново раждане и физиологичното предположение за временната животинска душа лежи обширната област на окултното учение1 с неговите логични и разумни нагледни доказателства, чиито звена могат да се проследят в логичната и философска последователност в природата.

Тази „тайна“ е разкрита за онзи, който разбира правилния смисъл на диалога между Кришна и Арджуна в IV глава на „Бхагават Ги-та“. Аватарът казва:

„Много мои животи изминаха, така както и твои, о, Арджуна! Аз ги зная всичките, но ти не знаеш своите, о, заплаха за враговете си.

Макар Аз да съм нероден, с неизчерпаема Атма и Владетел на всичко съществуващо, все пак надвишавайки властта на собствената си природа, Аз съм роден чрез силата на илюзията.2

1 Тази област представлява една от възможните точки на примирение между двата диаметрално противоположни полюса на религията и науката; едната – с нейните безплодни полета на догмите, основани на вярата, другата – стъпкана от безбройните хипотези, като при това и двете са обрасли с бурените на заблудата. Те никога няма да се съберат. Двете са в смъртна вражда; между тях съществува вечна война, но това не им пречи да се обединят против езотеричната философия, на която в течение на две хилядолетия се е налагало да се сражава против непогрешимостта и в двете посоки или против „суетата и претенциите“, както това е определил Антонин, и която сега вижда съвременния материализъм, строил се в боен ред против нейните истини.

2 Откъде са дошли някои гръцки идеи? Керинт учел, че след като светът и Йехова отпаднали от добродетелите и първоначалната чистота, Всевишният разрешил на един от блестящите Еони, чието име било „Помазан“ (Христос), да се въплъти в човека Исус. Василид отричал реалността на тялото на Исус и наричайки го „илюзия“, смятал, че наместо него, на кръста е страдал Симон от Кирена. Всичките такива учения по същество представляват отзвуци от доктрините на Изтока.

Всеки път, о, син на Бхарата, когато Дхармата (истинският закон) преминава в упадък и се увеличава Адхарма (противоположното на Дхарма), Аз се проявявам.

За защита на доброто и поразяване на злобата, за установяване на закона Аз се раждам във всяка юга.

Който постигне правилно същността на моето собствено раждане и действие, той, о, Арджуна, напускайки тялото, няма да получи ново раждане; той идва при Мен.“

Така всички Аватари представляват едно и също: Синове на техния „Баща“ по пряка линия на произхода им; „Бащата“, или един от седемте Пламъка, става до време Сина и двамата по Същество са едно – във Вечността. Какво е Бащата? Дали това е абсолютната Причина на всичко? Непостижимият Вечен? Не, решително не. Той е Каранатма, „Душата на Причинността“, която в нейния обичаен смисъл индусите наричат Ишвара, Господ, а християните – „Бог“, Един и Единствен. От гледна точка на единството това е така; но в такъв случай и най-ниският елементал може наравно да се разглежда като „Едно и Единствено“. Освен това всяко човешко същество има свой собствен божествен Дух, или личен Бог. Тази божествена Същност, или Пламък, от който еманира Буддхи, се намира в същото отношение спрямо човека, макар и на по-нисък план, в което са и Дхиани-Буддите към своя човешки Будда. Следователно, монотеизмът и политеизмът не са непримирими; те съществуват в природата.

Наистина, „за защита на доброто, за поразяване на злобата“ са се раждали личности, известни като Гаутама, Шанкара, Исус и някои други, всеки в своя век, както е казано – „Аз се раждам във всяка Юга“ – и всички те са се раждали от същата тази Сила.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 150

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред