За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 149

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ДОКАЗАТЕЛСТВО ОТ БХАГАВАТ ГИТА

„3. „Бхагават Гита“, също както „Бхагавата“, споменава едно наблюдение, което сочи още no-голяма древност, отколкото са откритията на м-р Бентли. Цитираните по-долу откъси, се дават по техния ред:

,,Аз съм Маргаширша (т.е. първият сред месеците) и пролет (т.е. първият сред сезоните на годината)“.

Това показва, че някога първият месец на пролетта е бил Маргаширша. Сезонът съдържа два месеца и споменаването на месеца подразбира сезоните на годината.

,,Аз съм Самватсара сред годините (които са пет на брой) и пролетта е сред сезоните на годината и Маргаишрша е сред месеците и Абхиджит е сред астеризмите (които са двайсет и осем на брой).“

‘Това ясно сочи, че един път в първата година, наричана Самватсара на петгодишния период, Мадху, т.е. първият месец на пролетта, е бил Марширша и Абхиджит е бил първият сред астеризмите. Тогава той съвпаднал с пролетната равноденствена точка и следователно от него започвало броенето на астеризмите. За да се намери датата на това наблюдение: от началото на Мула до началото на Абхиджит има три астериз.ма и следователно датата, за която става дума, е поне 16301 + 3/7x90x72 =19 078, или около 20 000 години пр.Хр. Тогава Самватсара е започнал в Бхадрапада, в месеца на зимното слънцестоене.“

Следователно 20 000-годишната древност на „Ведите“ е математически доказана. И това е просто екзотерически. Всеки математик, стига да не е заслепен от предразсъдъци и предубедени мнения, може да се убеди в това и един неизвестен, но много умен астроном-любител С. А. Макки е доказал това преди около шейсет години.

Неговата теория за Югите на индусите и тяхната продължителност е любопитна, тъй като е твърде близка до правилната доктрина.

,,В „Asiatic Researches“, том II, стр. 131, е казано: „Великият прародител на Юдхищера е царствал 27 000 години в края на бронзовия век“. В том II на стр. 364 четем:

„В началото на Кали Юга, по времето на царстването на Юдхищера. И Юдхищера... започнал своето царстване веднага след потопа, наричан Пралая.“

Тук ние намираме три различни съобщения относно Юдхищера... За да бъдат разяснени тези видими противоречия, ние трябва да прибегнем към, техните научни книги, където намираме, че небесата и земята са разделени на пет части с неравномерни размери, разделени с паралелни на екватора окръжности. На това деление трябва да се обърне най-голямо внимание..., тъй като ще се разкрие, че от тях е възникнало делението на тяхната Маха-Юга на четири съставящи я части. Всеки астроном, знае, че в небесата има точка, наричана полюс, около който всичко изглежда, че прави оборот в течение на двайсет и четири часа и че на деветдесет градуса от него има въображаема окръжност, наричана екватор, който дели небето и земята на две равни части, север и юг. Между тази окръжност и полюса има друга въображаема окръжност, наричана окръжност на постоянната видимост, между която и екватора в небето има точка, наричана Зенит, през която, ако се прокара още една въображаема окръжност, паралелна на другите две, след това не достига само окръжността на постоянното скриване, за да бъде завършен кръгът... Нито един астроном в Европа, освен аз, никога не ги е прилагал за обработване на съкровените числа на индусите. В „Азиатски изследвания“ ни казват, че Юдхищер поставил Викрамадита да царства в Касимир, който се намирал на 36 градуса ширина. И в тази ширина окръжността на постоянната видимост би се проточила нагоре на височина 72 градуса, а оттам до зенита има само 18 градуса, но от зенита до екватора в тази ширина има 36 градуса и от екватора до окръжността на постоянното скриване има 54 градуса. Тук намираме полуокръжност от 180 градуса, разделена на четири части в пропорции 1, 2, 3, 4, т.е. 18, 36, 54, 72. Дали индуските астрономи са били осведомени за движението на земята, или не – това няма значение, тъй като външните аспекти са същите; и ако това може да достави някакво удоволствие на джентълмените с чувствително съзнание, то аз съм готов да призная, че те са си представяли небесата като въртящи се около земята, но забелязали, че звездите на звездния път се движат напред през точките на равноденствията със скорост петдесет и четири секунди от градуса в година, което пренасяло целия Зодиак в кръг за 24 000 години; в същото време те отбелязали, че ъгълът на наклона на еклиптиката се е изменял дотолкова, че простирал или стеснявал ширината на тропиците с по 4 градуса от всяка страна, каквато норма на движение е трябвало да пренесе тропиците от екватора на полюса за 540 000 години; през това време Зодиакът би направил двайсет и два и половина оборота, които са изразени с паралелни окръжности от екватора към полюсите..., или че това води до същото – северният полюс на еклиптиката би се преместил от северния полюс на земята към екватора... Така полюсите си сменят местата в течение на 1 080 000 години, което е тяхната Маха Юга, която те разделили на четири неравни части в пропорция 1, 2, 3, 4 по горепосочените причини, а това съставлява 108 000, 216 000, 324 000 и 432 000. Ето пред нас са най-положителните доказателства, че дадените no-горе числа са произлезли от древни астрономични наблюдения и следователно не заслужават епитетите, с които са ги награждавали очеркистите, повтарящи като ехо гласовете на Бентли, Уилфорд, Дю и т.н.

А сега съм длъжен да докажа, че 27 000 годишното царстване на Юдхищера не е абсурдно, нито възмутително, а no-скоро очеркистът не е осведомен, че са съществували няколко Юдхищера, или Джудхищера. В „Азиатски изследвания“, том II, стр. 131, е казано: „Великият прародител на Юдхищера е царствал 27 000 години в края на бронзовия, или трети век“. Тук отново се налага да помоля да се обърне внимание на това място. Това е плоскостта на този механизъм, който вторият джентълмен е смятал за толкова тромав; това е механизъм на продълговат сфероид, наречен от древните атроскоп. Нека най-дългата ос представлява полюсите на земята, образувайки ъгъл от 28 градуса по отношение на хоризонта; тогава седем деления no-високо от хоризонта, по посока на Северния полюс, храма на Будда, и седем от Северния полюс към окръжността с постоянна видимост са четиринайсет Манвантари или много дълги периоди от време, всеки от които, според третия том на „Азиатски тълкувания“, стр. 258 или 259, е изразявал царстването на един Maнy.

Но в V том, стр. 243, капитан Уилфорд ни дава следната информация: „Египтяните са имали четиринайсет династии; индусите са имали четиринайсет династии, чиито управници се наричат Мену“.

Кой може да сбърка тук, приемайки четиринайсетте много дълги периода от време за тези, които са съставлявали Кали Юга на Делхи или което и да е друго място на ширина 28 градуса, където празното пространство от подножието на Меру до седмата окръжност на екватора е била част, през която в следващия период ще прекрачи тропикът, каквито пропорции в значителна степен се различават от пропорциите на ширина от 36 градуса; и понеже числата в индуските книги са различни, м-р Бентли твърди, че: „Това доказва колко малко може да се разчита на тях“. Напротив, това доказва с каква точност индусите са наблюдавали небесните движения в различните ширини.

Някои индуси съобщават, че „земята има две оси, които са заобиколени със седем стръмни бряга на небесата и адовете, всеки на разстояние един Раджу“. Тук са нужни малко обяснения, ако е било разбрано, че седемте деления от екватора до зенита се наричат Риши или Раши, Но най-вече за нашата цел трябва да се знае, че индусите са дали название на всяко деление, през което преминавали тропиците в течение на всеки оборот на Зодиака. На ширина 36 градуса Полюсът, или Меру, е бил на височина девет стъпала в Касимера, наричали ги Шастри; на ширина 28 градуса в Делхи, където Полюсът, или Меру, е бил на височина седем стъпала, ги наричали Мену; но на 24 градуса, в Каче, където Полюсът, или Меру, е бил на височина само шест стъпала, ги наричали Шаки. Но в девети том (на„Азиатски изследвания“) Юдхищер, син на Дхерма, или Справедливостта, е бил първият от шестте Шаки; това име означава край и тъй като всяко нещо има два края, то Юдхищер дотолкова се отнася към първия, доколкото и към последния. И тъй като частта на севера на окръжността с постоянна видимост е първата на Кали Юга, смятайки че тропиците изгряват, тя се е наричала част или царстване на Юдхищера. Но частта, която непосредствено предшества окръжността с постоянна видимост, е последна на третия., или бронзовия век, и поради това се е наричала Юдхищер и тъй като неговото царстване е предшествало царстването на другия, когато тропикът е изгрявал към полюса, или Меру, то го наричали баща на другия – той бил „великият прародител на Юдхищера, който царствал двайсет и седем хиляди години, в края на бронзовия век“. („Азиатски изследвания“, том II.)

Древните индуси по пътя на наблюденията установили, че Зодиакът се движи напред със скорост около петдесет и четири секунди в година и за да се избегнат големи дроби, се спрели на това, че ще образува пълен кръг за 24 000 години; наблюдавайки, че ъгълът на полюса се променя с почти 4 градуса на всеки кръг, констатирали тези три числа като такива, които биха дали четирийсет и пет кръга на Зодиака за половин оборот на полюсите; но откривайки, че четирийсет и пет кръга няма да доведат до съвпадане на северния полюс с окръжността с постоянна видимост на трийсет минути от един градус, което би изисквало Зодиакът да се премести с едни и половина знака – което, както всички знаем, той не би могъл да извърши за по-малко от 3000 години – те в дадения случай били прибавени към края на бронзовия век; това удължило царстването на онзи Юдхищера до 27000 години наместо 24 000, но в друг случай те не изменили постоянния ред на 24 000-годишно царстване на всеки от тези дълголетни монарси, а закръглили времето, позволявайки на регентството да продължава три или четири хиляди години, В „Азиатски изследвания“, том II, стр. 134, ни казват., че: „На Парикшита, великият племенник и наследник на Юдхищера, е позволемо неоспоримо да царства в промеждутъка между бронзовия и земния, или Кали век и да умре при настъпването на Кали Юга“. Тук намираме, междуцарствие в края на бронзовия век и преди настъпването на Кали Юга; а тъй като може да съществува само една бронзова или Трета Юга, т.е. трети век и Маха Юга от 1080 000 години преди царстването на този Парикшита, навярно е било във втората Маха Юга, когато полюсът вече се е върнал в своето първоначално положение, за което са били нужни 2160 000 години.; и това е нещото, което индусите наричат Праджанатха Юга. Аналогичен обичай имат някои no-съвременни народи, които като привърженици на четните числа, делят обикновената година на 12 месеца по 30 дни във всеки, а пет дни и нечетната мярка представят като царстване на малкия змей, хапещ опашката си, и разделено на пет части и т.н.

Но „Юдхищира е започнал своето царстване веднага след потопа, наречен Пралая“, т.е. в края на Кали Юга (или века на горещината), когато тропикът преминал от полюса към другата страна на окръжността с постоянна видимост, която съвпада със северния хоризонт; тук тропиците, или лятното слънцестоене, ще бъде отново в същия паралел на северното отклонение в началото на техния първи век, както е бил в края на техния трети век или Трета Юга, наречена бронзов век...

Достатъчно е казано, за да се докаже, че научните книги на индусите не са отвратителни нелепости, породени от невежество, тщеславие и лековерие, а представляват книги, съдържащи най-дълбоки познания по астрономия и география.

Не зная какво би могло да подбуди джентълмените с чувствително съзнание да настояват, че Юдхищира е бил реален смъртен човек; освен това да е oт техния страх за съдбата на Иаред и неговия дядо Матусал?“


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 149

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред