За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 139

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Казаното no-горе следва да се докаже с няколко цитата. Коментирайки „Седемте златни свещника“ на св. Йоан, Корнелий Лапид казва:

„Тези седем свята се отнасят към седемте разклонения на свещника, чрез който били символизирани седемте (главни) планети в храмовете на Мойсей и Соломон..., или още по-добре – към седемте главни Духа, на които е поръчано да патрулират над спасението на хората и църквите.“

Св. Иероним казва:

,,В действителност свещникът със седем разклонения е бил образът на света и неговите планети.“

Св. Тома Аквински, великият римокатолически доктор, пише:

„Не помня някъде в трудовете на светците и философите да съм срещал отричане на това, че планетите са ръководени от духовни същества... Струва ми се, че може нагледно да се докаже ръководенето на небесните тела от някакъв разум, или непосредствено от Бога, или чрез ангели. Но изглежда последното мнение много повече се съгласува с установения ред на нещата (според св. Дионисий – без изключение): че всичко, което съществува на Земята, като правило се ръководи от Бог чрез посреднически сили.“1

1 Ние даваме оригинала: „Coelestin corpora тaveri а spirituali areatura, a nomino Sanctorum vel philosophorum, negatum, legisse me memini. („Opusc. X. art. III). ...Mihi autam videtur, quod Demonstrative probari posset, quod ab aliquo intellectu corpora coelestia moveantur, vel a Deo immediate, vel a mediantibus angelis. Sed quod mediantibus angelis ca moveat, congruit rerum ordine, quem Dionysius infallibilem asserit, ut inferiora a Deo per Media secundum cursum communem administrentur“ („Opusc.“ II. art. II). И ако това е така и Бог никога не се намесва във вече веднъж установените закони на природата, предоставяйки това на своите администратори, то защо обозначаването им като Богове от страна на езичниците трябва да се смята за идолопоклонничество?

А сега нека читателят си спомни какво казват за това езичниците. Всички класически автори и философи, които са се занимавали с този въпрос, повтарят заедно с Хермес Трисмегист, че седемте Ректори на планетите, включително и слънцето, били съучастници или сътрудници на Неизвестното Всичко, представено от Демиурга – облечени във властта да поддържат Космоса, нашия свят на планетите – вътре в седемте кръга. Плутарх ги показва като представляващи „сферата на небесните светове“. Дионисий от Тракия и ученият Климент Александрийски ги описват като Ректори, както са били показани в египетските храмове във вид на тайнствени колела или сфери, намиращи се в постоянно движение, което е накарало посветените да твърдят, че проблемите на цялото движение са били разрешени от тези небесни колела в Адита на посвещението.2 Тази доктрина на Хермес е била доктрина и на Питагор, и на Орфей преди него. Прокъл я нарича „дадена от Бога“. Ямблих говори за нея с най-голямо уважение. Филострат разказва на своите читатели, че целият звезден двор на Вавилонските небеса е бил представен в храмовете, „от кълба, направени от сапфири и поддържащи златните изображения на техните съответни богове“.

2 В един от томовете на Дьо Myco no демонология („Њuvres des Demons“, ако не грешим) има съобщение на абат Хук и авторът свидетелства, че е чул следния разказ повторно от самия Хук. В един тибетски манастир този абат намерил следното:

Просто платно без каквато и да е прикрепена към него апаратура, както посетителят може да се убеди, като го разгледа, когато поиска. Това представлява осветен от луната ландшафт, но луната съвсем не е неподвижна и мъртва; точно обратното, тъй като, съгласно думите на абата, може да се каже. че самата наша луна или поне нейно живо копие осветява картината. Всяка фаза, всеки аспект, всяко движение на нашия сателит е повторено точно в движението и придвижването на луната върху тази свещена картина. „Вие виждате тази планета да изминава върху картината своя път ту във вид на полумесец, ту на пълна ярка луна и следвайки облаците, поглежда от тях или залязва по непостижим начин, съответстващ на истинското светило. С една дума, това е най-съвършеното и блестящо възпроизвеждане на бледата царица на нощта, обожавана от толкова много хора в стари времена“. Ние знаем от най-достоверни източници и многобройни очевидци, че такива „машини“ – не живопис върху платно – в действителност съществуват в някои храмове на Тибет; както и „звездните колела“, представящи планетите и съхранявани за същите цели – астрологични и магични. Съобщението на Хук е приведено в „Разбулената Изида“ от книгата на Дьо Myco.

Храмовете на Персия специално са се славели с тези изображения. Ако може да се вярва на Кедрен, „след като влязъл в града Базаеум, император Хераклий бил възхитен и учуден от огромната машина, построена за царя Хозрой; машината представлявала вечното небе с планетите и всичките им въртения и ангелите, които ги управляват.“1

1 Cedrenus, стр. 338. Независимо дали са били създадени с помощта на часовникови механизми, или на магическа сила, такива машини – цели небесни сфери с въртящите се планети – се намирали в светилищата и някои съществуват до днес в Япония, в тайния подземен храм на старите Микадо. а също така и на две други места.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 139

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред