За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 138

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ XXXVI

ЕЗИЧЕСКОТО ПОКЛОНЕНИЕ НА ЗВЕЗДИТЕ,

ИЛИ АСТРОЛОГИЯТА

Терафимът на бащата на Авраам Tepa, „правещият изображения“, и Боговете-Кабири са непосредствено свързани с древния сабеянски култ, или астролатрията. Киюн или Бог Киван, на когото са се покланяли евреите в пустинята, е Сатурн и Шива, наречен впоследствие Йехова. Астрологията е съществувала преди астрономията и Астрон е била титлата на най-висшия йерофант в Египет.1 Едно от имената на еврейския Йехова, „Саваот“ или „Господ на Войнствата“ (цабаот), принадлежи на халдейските сабеяни (или цабеяни) и за свой корен има думата цаб, означаваща „талига“, „кораб“ и „армия“; така Саваот буквално означава армията на кораба, екипаж или морско войнство, като при това в тази доктрина небето алегорично се нарича „горен океан“.

1 Когато йерофантът достигал своята висша степен, той излизал от свещената ниша, наричана Marineras и му давали златен Tay, египетския кръст, който впоследствие полагали на гърдите му и погребвали заедно с него.

В своята интересна книга „Богът на Мойсей“ Лакур обяснява, че всички думи като:

„Небесни армии или сонми, небесни войнства, означават не само съвкупност на небесни съзвездия, но също така и Алеймите, от които те зависят; адейцбаоути са по същество тези сили или души на съзвездията, тези енергии, които пазят и насочват планетите в този ред и следване. ...Иае-ва-Цбаоут, означава Него, върховният глава на тези небесни тела.“

В неговата колективност като главен „Орден на духовете“, а не главен Дух.

Сабеяните, покланящи се пред изсечените изображения само на небесните сонми – ангели и богове, чиито обиталища са били планетите – по същество никога не са се покланяли на звездите. Тъй като от думите на Платон знаем, че сред звездите и съзвездията само планетите са имали право на титлата theoi (Богове), понеже това наименование се е получило от глагола ????, тичам или циркулирам. Селден също така казва, че по подобен начин те са били наричани:

,,????????????? (Богове-Съветници) и ?????????? (ликтори), тъй като те (планетите) са присъствали на слънчевата консистория, solis consistoris adstantes.“

Ученият Кирхер казва:

,,Скиптрите, с които били въоръжени седемте ръководещи ангели, поясняват тези дадени им названия – Рхабдофор и ликтори.“

Сведено до своето най-просто изразяване и общоразпространено значение, това разбира се, е фетишизъм. Все пак астролатрията съвсем не е била поклонение на идоли, тъй като под названието „съветници“ и „ликтори“, присъстващи в „слънчевата консистория“, съвсем не били подразбирани планетите в материалните им тела, а техните Управници или „Души“ (Духове). Ако молитвата „Отче наш в небесата“ или „Свети“ еди кой си в „Небесата“ не е идолопоклонническо обръщение, тогава и „Отче наш в Меркурий“ или „Владетелко наша във Венера“, „Царице Небесна“ и т.н., не са в по-голяма степен такива; тъй като това е напълно едно и също – имената не внасят различие в този акт. Думата в „небесата“, употребявана в християнските молитви, не може да означава нещо абстрактно. Обиталището – независимо дали е обиталище на боговете, ангелите или светците (всички те са антропоморфни индивидуалности и същности) – непременно трябва да означава местност, някакво определено място в тези „небеса“; ето защо, за целите на поклонението е съвършено несъществено дали това се смята за „небесата“ въобще, като на практика не се посочва никакво конкретно място, или това е Слънцето, Луната или Юпитер.

Несериозен е аргументът, че са съществували:

„Две божества и две различни йерархии или цаби в небесата, както в древността, така и в съвременността... едната – живият Бог и неговото войнство; другата – Сатаната, Луцифер със своите съветници и ликтори, или падналите ангели.“

Нашите опоненти казват, че последните са били тези, на които Платон и цялата древност са се покланяли и на които две трети от човечеството се покланя и до днес. „Целият въпрос е в това, да се разбере как да бъдат различавани тези двамата.“

Християните-протестанти не намират в Петокнижието някакво споменаване за ангелите и поради това можем да не се занимаваме с тях. Римските католици и кабалистите откриват такива споменавания; първите, защото са приели еврейската ангелология, без да подозират, че тези „цабеански войнства“ са били колонисти и преселници от нееврейски страни на територията на Иудея; последните – защото са възприели основата на Тайната Доктрина, като са запазили сърцевината за себе си и са предоставили на неосведомените само черупката.

Корнелий Лапид посочва и доказва значението на думата „цаба“ в първи стих на втора глава от „Книгата Битие“ и извършва това правилно, вероятно ръководен от учени кабалисти. Протестантите са определено неправи в своето противоречие, тъй като ангелите се споменават в Петокнижието под думата „цаба“, която означава „войнство“ на ангелите. Във Вулгата тази дума е преведена като ornatus, което означава „звездна армия“, а също така ornament на небето – кабалистично. Учените познавачи на Библията от протестантската църква, а също така учените сред материалистите, които не успели да открият споменатите от Мойсей ангели, допуснали по този начин сериозна грешка. Тъй като в същия стих е казано:

„Така небесата и земята били завършени с цялото им войнство“, като при това „войнство“ означава „армия на звездите и ангелите“ – последните две думи изглежда са обратими термини в църковната фразеология. В качеството на авторитет се цитират извадки от Лапид. Той казва, че:

„Цаба не означава отделно един или друг, а „и едното, и другото,“ или и двамата, siderum ас angelorun.“

Ако по този пункт римските католици са прави, то също така са прави и окултистите, заявявайки, че ангелите, на които се покланя Римската Църква, не са нищо друго освен техните „Седем планети“, Дхиан-Коганите на буддистката езотерична философия или Кумарите, „от разума родените синове на Брама“, известни под родовото име Вайдхатра. Тъждествеността между Кумарите, Строителите, или космическите Дхиан-Когани, и Седемте ангела на звездите ще бъде открита без никакъв недостатък, ако бъдат изучавани съответните им биографии и специално – характерните черти на техните глави: Санат Кумарите (Санат Суджати) и Архангел Михаил. Заедно с Кабирите (Планетите) – което е било тяхното име в Халдея, всички те са били „божествени Сили“. Фуеро казва, че названието Кабири се е употребявало за обозначаване на седемте синове, подразбирайки Патер Садик, Каин или Юпитер, или отново Йехова. Има седем Кумари, четирима екзотерични и трима съкровени – имената на последните могат да се намерят в „Санкхя Бхашя“ на Гаудападачаря.1 Всички те са „девствени богове“, които вечно остават чисти и невинни и се отказват от създаването на потомство. В своя първоначален аспект тези арийски седмина „родени от разума синове“ на Бога не са управници на планети, а обитават далеч зад границите на планетната област. Но същото това тайнствено пренасяне от един ранг, или сан, на друг може да се намери в християнската схема на Ангелите. „Седемте Духа на присъствието“ постоянно прислужват на Бога и все пак ги откриваме под същите тези имена на Михаил, Гавраил, Рафаел и т.н., в качеството им на „управници на Звездите“, или одушевяващи божества на седемте планети. Достатъчно е да се каже. че наричат Архангел Михаил „непобедим девствен воин“, тъй като той „отказал да твори“,2 което го свързва както със Сана Суджат, така и с Кумара, който е Бог на войната.

1 Трите съкровени имена – „Сана, Санат Суджата и Капила“; а четиримата екзотерични бога се наричат – Санат Кумара, Сананда, Санака и Санатана.

2 Другият Кумара, „Богът на Войната“ е наречен в индуската система „вечен девственик“ – „девствен воин“. Той е арийският св. Михаил.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 138

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред