За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 130

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Независимо от това, че Амоний е син на родители-християни, той е бил любител на истината, преди всичко истински филалетянин. Той се стремял да примири различните системи в едно хармонично цяло, тъй като вече бил почувствал склонността на християнството да се извисява над хекатомбата, която то създало от всички останали вярвания и религии. Какво казва историята? Историкът на духовенството Мошейм заявява:

„Разбирайки, че не само философите на Гърция, но и философите на всички варварски народи са се намирали в съвършено съгласие едни с други по отношение на всички съществени точки, Амоний си поставил задачата така да смекчи и изложи ученията на всички тези различни секти, та да се види, че всички те са произлезли от един и същи източник и че всички преследват една и съща цел. Амоний е учел, че религията на народните маси е вървяла ръка за ръка с философията и е споделила участта Ј да бъде постепенно повредена и затъмнена само от човешкото тщеславие, суеверие и лъжа; че поради това тя трябва да бъде върната обратно към първоначалната Ј чистота, като бъде очистена от нагара; и че трябва да бъде изложена върху философски принципи; и че всичко, което Христос е имал предвид, е било възстановяване и ново изложение на Мъдростта на древните в първичната Ј цялост.“1

Каква е била тази „Мъдрост на древните“, която основателят на християнството е „имал предвид“? Системата, преподавана от Амоний в неговата еклектична теософска школа, е била създадена от трохите, които е било разрешено да се съберат от допотопното учение; тези неоплатонични учения са описани в „Единбургска енциклопедия“ със следните думи:

„Той (Амоний) приел получените в Египет доктрини, отнасящи се до Вселената и Божеството, които били смятани за съставящи единно велико цяло; отнасящи се до вечността на света, природата на душите, царството на Провидението (Кармата) и управляването на демони (даймони или духове, архангели). Той също така учредил система за нравствена дисциплина, която позволявала на обикновените хора да живеят по законите на тяхната страна и по законите на природата, но изисквала от мъдрите извисяване на ума чрез съзерцание и умъртвяване на тялото,2 за да могат тe да станат способни да ползват присъствието и помощта на демоните (включително и на техния собствен даймон или Седмия Принцип)... и след смъртта да се издигнат към присъствието на Върховния (на душата) родител. За да бъдат примирени народните религии, и особено религията на християните с тази нова система, той е направил алегория от цялата история на езическите богове, твърдейки, че всички те са само небесни слуги,3 имащи право на поклонение от no-нисък порядък; той признавал, че Исус Христос е бил превъзходен човек и приятел на Бога, но твърдял, че неговата цел не се е състояла изключително в това да премахне поклонението към демоните4 и че единствената му цел е била да очисти древната религия.“

1 Цитирано от д-р Уилдър, стр. 5.

2 „Умъртвяване“ тук се разбира в нравствен, а не във физически смисъл; да се сдържа всякаква похот и страст и да се живее, като се употребява най-проста храна.

3 Това е неоплатонично учение, прието като доктрина в римокатолическата църква с нейното поклонение на Седемте Духа.

4 От това църквата е направила поклонение на Дявола; „Даймон“ е Дух и се отнася към нашия божествен Дух, Седмият Принцип, и към Дхиан Коганите. Исус забранявал да се ходи в храм или църква, „както правят фарисеите“, а преподавал човек да се усамотява за молитви (общуване със своя Бог) в лично помещение. Нима Исус, виждайки милиони гладни хора. би одобрил построяването на пищни църкви?

Повече не е могло да бъде казано, като се изключат тези филалетяни, които са били посветени, „хора, обучени както трябва и дисциплинирани“, на които Амоний съобщавал своите най-значителни доктрини.

„Налагайки им задължението да пазят тайна, както това са правили преди него Зороастър и Питагор и както това се е правило в Мистериите (където от неофитите или начинаещите се е изисквала клетва да не издават наученото от тях). Великият Питагор делял ученията си на екзотерични и езотерични.“1

Нима Исус не е правил същото, като заявявал на Своите ученици, че на тях е било дадено да узнаят тайните на небесното царство, докато на мнозинството това не е дадено, и ето защо Той е говорел с притчи, имащи двояк смисъл?

Д-р А. Уилдър продължава:

„По този начин Амоний намерил своето поприще, подготвено за неговата дейност. Дълбоката му духовна интуиция, неговата огромна ученост и познанството с отците на християнската църква Пантен, Климент и Атенагор и с най-ерудираните философи на онова време – всичко това му е помагало да завърши своя труд с такава пълнота... Резултатите от неговото служене сега се чувстват във всяка страна; всяка значителна система на доктрина днес носи върху себе си знаците на неговата ръка на ваятел. Всяка древна философия има своите последователи сред съвременниците и дори юдейството, най-старшата сред всички тях, било подложено на изменения, които били подсказани от „научения от Бога“ александриец.“2

1 Op. cit., стр. 7.

2 Op. cit., стр. 7.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 130

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред