За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 129

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Но тъй като гнозисът е наука, имаща отношение към нашето Висше Аз, тъй като сляпата вяра е дело на темперамента и емоциите и тъй като учението на Павел е било още по-ново и неговите тълкувания по-плътно замаскирани, за да бъдат удържани вътрешните истини по-далеч от гностиците, всеки усърден търсач на истината е отдавал предпочитание на първия.

Освен това, в дните на апостолите е имало много велики учители, изповядващи така наречения „лъжлив гнозис“, и те са можели да бъдат толкова велики, колкото и всеки покръстен равин. Ако Порфирий, евреинът Малек, е тръгнал срещу теургията като следствие от стари традиционни спомени, то е имало и други учители – които са я прилагали; Плотин, Ямблих, Прокъл – всички са били тавматурзи и последният:

„Разработил цялата теософия и теургия на своите предшественици в завършена система.“2

1 Loc. cit, забележка.

2 Ор. cit, стр. 18.

Що се отнася до Амоний,

„ ...поддържан в църквата от Климент и Атенагор и от много учени хора на Синагогата, Академията и Синедрона, той завършил своя труд с преподаването на едно общо учение за всички.“1

Така че не юдейството и християнството са реконструирали древната езическа мъдрост, а no-скоро тя тихо и неуловимо е надянала своята езическа юзда върху новата вяра; освен това върху нея още по-дълбоко е повлияла еклектичната теософска система, непосредствена еманация на религията на мъдростта. Всичко, което е велико и благородно в християнското богословие, е отишло там от неоплатонизма. Това е дотолкова добре известно, та сега няма нужда много да се напомня за това, че Амоний Сакас, научен от Бога (theodidaktos) и любител на истината (phialethes), учредявайки своята школа, направил пряк опит да облагодетелства света чрез преподаването на тези части от Съкровената наука, които в онези дни е било разрешено да се преподават от непосредствените Ј пазители.2 Съвременното движение на нашето Теософско Общество е започнало върху същите принципи, тъй като неоплатоничната школа на Амоний се стремяла, така както и ние, към примиряване на всички секти и народи под единната обща вяра на Златния Век, стараейки се да бъдат подбудени народите да захвърлят своите раздори – поне по религиозните въпроси – като им бъде доказвано, че всички техни различни вярвания са повече или по-малко законни деца на един общ родител – религията на мъдростта.

1 Op. cit., стр. 8.

2 Нито един ортодоксален християнин никога не се е сравнил – да не говорим да надмине – с проявата на наистина Христоподобните добродетели и морал или красота на нравствената природа на Амоний, този александрийски отстъпник от християнството (родителите му били християни).

Също така, еклектичната теософска система не е била разработена едва в течение на трети век от нашата ера – в което се опитват да убедят света някои вдъхновявани от Рим автори; тя е принадлежала към много по-ранни векове, както е доказано от Диоген Лаертски. Той я проследява до началото на династията на Птоломеите, до великия предвиждащ и пророк, египетския жрец Пот-Амун от храма на Бога със същото име, тъй като Амун е Бог на Мъдростта. Преди този ден контактите между адептите на Горна Индия и Бактрия, и философите на Запада никога не са прекъсвали.

„При Филаделф... елинските учители станали съперници на училищата на равините във Вавилон. Буддистката, ведантичната система и системата на маговете е била излагана наравно с гръцките философии... Аристобул Еврей заявил, че етиката на Аристотел води произхода си от Мойсеевите закони (!); след него Филон предприел опит да тълкува Петокнижието съгласно ученията на Питагор и Академията. У Йосиф е казано, че Мойсей е написал „Книгama Битие“ философски, т.е. в образен стил; и есеите на Кормел били възпроизведени в терапевтите на Египет, които на свой ред били обявени от Евсевий за тъждествени с християнските, макар че те са съществували много преди християнската ера. Действително, християнството също е било преподавано в Александрия и подлагано на аналогична метаморфоза. Пантен, Атенагор и Климент са били старателно обучени на философията на Платон и са разбирали същественото Ј единство с източните системи.“1

1 Op. cit., стр. З, 4.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 129

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред