За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 128

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Това е съвършено ехо от вярата на ведантистите и то произлиза непосредствено от съкровените учения на Изтока. Същият автор казва:

„Сходна на тази доктрина е доктрината на еврейската Кабала, която се преподавала от фарсите, или фарисеите, а те вероятно са я заимствали, както показва сектантското им обозначение, от маговете на Персия. Нейната същина може в резюме да се сведе до следното.

Божествената Същност е Всичко, източник на цялото съществуване, Безкрайното; и То е невъзможно да бъде познато. Вселената Го разкрива и съществува чрез Него. В началото неговото сияние се разпространило навсякъде.1 С течение на времето Той отишъл в самия Себе си и по този начин около Него се образувало празно пространство. В него Той изпуснал Своята първа Еманация – Лъч, съдържащ в себе си зараждаща и зачеваща сила, откъдето е и името IE или fah. Това на свой ред породило tikkun, образа или идеята за формата, и в тази еманация, която също съдържала в себе си мъжкото и женското, или зараждащата и зачеващата мощ, се намирали трите първични сили на Светлината, Духа и Живота. Този Тикун е съединен с Лъча, или първата еманация, и е наситен от нея и чрез това обединение също така се намира в постоянен контакт с безкрайния източник. Това е образецът, първичният човек, Адам Кадмон, макрокосмосът на Питагор и други философи. От него произлизат Сефиротите... От Сефиротите на свой ред еманират четири свята, като при това всеки произлиза от непосредствено стоящия над него и низшият обвива своя висш. Тези светове стават, все no-малко чисти, пропорционално на своето отделяне от най-висшия, като най-ниският от тях е материалният свят.“2

1 Това Божествено Сияние и Същност е светлината на Логоса: само че ведантистите не биха използвали местоимението „Той“, а биха казали „То“.

2 Loc. cit., забележка, стр. 10.

Тази замаскирана формулировка на Съкровеното учение този път ще стане ясна за нашите читатели. Световете са следните:

„Азилут е населен с най-чистите еманации (първата, почти духовна раса на човешките същества, които трябвало да обитават) в четвъртия; вторият, Берия, е от no-нисък клас – със слуги на първите (втората раса); третият, Иецира – с херувими и серафими, Елохими и Б’ни Елохими („Синове на Бога“, или Elohim, нашата трета раса). Четвъртият свят, Асия, е заселен с клипути, на които е глава Белиал (атлантските вещари).“1

Всички тези светове са земните дубликати на своите небесни прототипи, смъртни и временни отражения и сенки на по-дълговечни, ако не и вечни раси, обитаващи други, невидими за нас светове. Душите на хората от нашата пета раса са наследили своите елементи от тези четири свята – коренни раси, които са предшествали нашата, а именно: интелекта ни, Манаса, петия принцип, страстите ни и менталните и телесни влечения. Сред нашите прототипни светове възникнал сблъсък, наречен ,,война в небесата“, и така по-късно, след еони време, започнала войната между атлантите на Асия2 и хората от третата коренна раса, Б’ни Елохимите, или „синовете на Бога“,3 после злото и безнравствеността се засилили. След като човечеството (в последната подраса на трета коренна раса)

1 Loc. cit., забележка.

2 Вж. „Езотеричен Буддизъм“ на Л. П. Синет. пето издание.

3 Вж. „Isis Unveiled“, том I. стр. 589–595. „Синовете на Бога“ и тяхната война с великаните и магьосниците.

„съгрешило в своя първиродител (физиологична алегория, наистина!), от чиято душа е еманация всяка човешка душа“ – се казва в „Зохар“ – хората били „изпратени в изгнание главно“ в по-материални тела, за да:

„Изкупят този грях и станат no-напреднали в добродетелите“.

По-точно – за да се завърши цикълът на необходимостта, пояснява доктрината; за да напредва в своята еволюционна задача, от която никой от нас не може да бъде освободен нито чрез смъртта, нито чрез самоубийство, тъй като всеки трябва да премине през „Долината на тръните“, преди да се появи в равнините на божествената светлина и покой. И поради това хората ще продължават да се раждат в нови тела „дотогава, докато те не станат достатъчно чисти, за да встъпят в no-висока форма на съществуване.“

Това означава единствено, че човечеството, от първата до последната или седмата раса, представлява един и същи ансамбъл от актьори, които са се спуснали от по-високи сфери, за да изпълнят своето турне на тази наша планета, Земята. Започвайки като чисти духове в нашето пътешествие надолу около света (действително!) със знание за истината – днес слабо отзвучаващо в окултните доктрини – което ни е било присъщо, ние, по силата на цикличния закон, сме се носили надолу към противоположната точка на кулминацията на материята, която се намира тук на Земята и която вече сме преминали; и сега същият този закон на духовното привличане ще ни накара бавно да се издигаме още по-високо, в още по-чисти сфери, отколкото са тези, към които сме се отправили.

Предвиждането, пророчеството, способността да се пророкува! Илюзорни фантазии на човешките ограничени възприятия, виждащи истински образи в отраженията и сенките и приемащи действителностите на миналото за пророчески образи на бъдещето, за което няма място във Вечността. И нашият макрокосмос, и неговият мъничък микрокосмос, човекът, повтарят на всяка спирка същата тази пиеса на всеобщи и индивидуални събития, като на всяка сцена Кармата ги принуждава да изиграят своите съответни драми на живота. Лъжепророците не биха могли да съществуват, ако нямаше истински пророци. И поради това във всички векове са съществували както едните, така и другите. Само че нито един от тях не е видял нещо различно от това, което вече е наближавало и е било по-рано прототипно разиграно във висшите сфери – ако предсказаното събитие се е отнасяло до националното или общественото щастие или нещастие, или до някой предишен живот, ако то се е отнасяло само до една личност, тъй като всяко такова събитие е запечатано като неразрушим запис на миналото и бъдещето, които в крайна сметка представляват само постоянното Настояще във вечността. „Световете“ и очистванията, за които се говори в „Зохар“ и в други кабалистични книги, се отнасят към нашето земно кълбо и към расите не повече или по-малко, отколкото към други планети и раси, които са предшествали нашата раса във великия цикъл. Именно такива фундаментални истини са се разигравали в алегоричните пиеси и картини във времената на мистериите, чийто последен акт, в качеството му на епилог за мистиците, е било anastasis, или „непрекъснатото съществуване“, така както „преобразяването на душата“.

Авторът на книгата „Неоплатонизъм и алхимия“ ни показва, че всички такива еклектични доктрини са били силно отразени в „Посланията“ на Павел и били:

„ ...повече или no-малко наложени сред църквите. Ето откъде са откъси като: „Вие сте били мъртви в заблужденията и греховете; вие сте имали поведение, съгласно еона на този свят, съгласно архона, който властва във въздуха“. „Ние не се борим против плътта п кръвта, а против властванията, против силите, против властелините на тъмнината и против безчинството на духовете в емпирейските области.“ Но явно Павел враждебно се е отнасял към усилията да се слее неговото евангелие с гностичните идеи на еврейско-египетската школа, какъвто опит изглежда е бил предприет в Ефес; и съответно писал на Тимотей, своя любим ученик: „Пази здраво поверената ти ценност и отхвърляй новите учения и антагонистичните принципи на гнозиса, лъжливо наречен така, в които някои повярваха и се отклониха от вярата.“1


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 128

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред