За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 126

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Могат да се дадат още извадки от неговото „Окултно масонство“, тъй като те имат пряко отношение към нашата тема. Но колкото и учен и ерудиран да е бил той, някои хронологични грешки на този автор са много големи. Той казва:

„След идването на обожествения човек (Хермес), Царят-жрец (йерофантът) Менес е бил първият законодател и основател на стовратата Тива. Той изпълнил този град с прекрасно великолепие и оттогава започнала епохата на жреческото владичество в Египет. Царствали жреците, тъй като именно те издавали законите. Казано е, че от неговото време е имало триста двайсет и девет (йерофанти) – всички те останали неизвестни.“

По-нататък авторът съобщава, че след това, като следствие от недостига на истински адепти, жреците избирали от робите подправени адепти, които коронясвали, обожествявали и ги представяли, за да им се покланят невежите маси на народа.

„Уморени от царстването в такова робско и подчинено състояние, царете въставали и се освобождавали. След това на власт дошъл Сезострис, основателят на Мемфис (казват, че това е станало през 161 година преди нашата ера). След избирането на царя от жреците следвало избиране на воините... Хеопс, който царствал през 1118–1122 година, построил великата пирамида, която носи неговото име. Обвиняват го в преследване на теократията и закриване на храмове.“

Това е крайно неправилно, независимо че Рагон повтаря „Историята“. Пирамидата, наречена на името на Хеопс, е Великата пирамида, чието построяване дори барон Бунзен отнася към 5000 година пр.Хр. В книгата „Egypt’s Place in Universal History“ той казва:

„Произходът на Египет трябва да се отнесе към деветото хилядолетие преди Р. Хр.“1

1 Op. cit., IV, 462.

И тъй като мистериите са се провеждали и посвещенията са се извършвали в тази пирамида – понеже действително тя е била построена за тези цели – изглежда странно и в крайно противоречие с известните факти от историята на мистериите предположението, че Хеопс, ако той е бил строителят на пирамидата, някога се е опълчвал срещу посветените жреци и техните храмове. Освен това, както учи Тайната Доктрина, който и да е бил строителят на Пирамидата с това наименование, не е бил Хеопс.

Все пак напълно съответства на истината, че:

„Вследствие от нахлуването на етиопците и федеративното управление на дванайсетте вожда, царската власт попаднала в ръцете на Амазис, човек от нисък произход.“

Това станало през 570 година пр.Хр. и именно Амазис съкрушил жреческата власт.

„Така загинала тази древна теократия, която толкова много векове демонстрирала пред Египет и целия свят своите короновани жреци.“

Преди да бъде основана Александрия, Египет събирал около своите жреци и йерофанти ученици от всички страни. Енемозер пита:

„Как е станало, че ние знаем така малко за Мистериите и спецификата на тяхното съдържание в течение на толкова много векове и сред такова разнообразие от времена и народи? Отговорът ще бъде, че това отново е следствие от всеобщото строго мълчание на посветените. Друга причина може да се окаже разрушаването и пълната загуба на всички писмени паметници на тайното знание от най-далечната древност.

Книгите на Нума – описани от Ливий, съдържащи натурфилософия – били открити в неговата гробница, но не било разрешено да се обнародват, за да не разгласят съкровените тайни на държавната религия... Сенатът и народните трибуни решили... че тези книги трябва, да се изгорят, което и било направено.“1

1 „History of Magic“, II, 11.

Касен споменава трактат, добре известен през четвърти и пети век, който се приписвал на Хам, синът на Ной, за когото на свой ред казвали, че го е получил от Иаред, четвъртото поколение на Сет, синът на Адам.

Алхимията също отначало била преподавана в Египет от нейните учени жреци, макар че първата поява на тази система е толкова стара, колкото и човекът. Много писатели са заявявали, че Адам е бил първият адепт; но това е било маскировка и игра на думи с името, което в едно от своите значения означава „червена земя“. Правилната информация – под нейното алегорично покривало – може да се намери в шеста глава на „Книгата Битие“, където се говори за „синовете на Бога“, които си вземали жени от дъщерите човешки, след което съобщавали на тези жени много тайни на феноменалния свят. Люлката на алхимията, казва Олав Боричи, трябва да се търси в най-далечните времена. Демокрит от Абдера е бил алхимик и херметичен философ. Климент Александрийски много е писал за тази наука, а Мойсей и Соломон наричат нейни познавачи. У. Годуин ни казва:

„Първият оригинален писмен паметник по този предмет е едиктът на Диоклетиан, около 300 година от н.е., заповядващ да се извършват по цял Египет старателни търсения на всички древни книги, в които се говори за изкуството да се прави злато и сребро, и те безразборно да бъдат изгаряни.“

Алхимията на халдейците и древните китайци не е дори родителка на тази алхимия, която е останала жива сред арабите много години след това. Съществува духовна алхимия и физическа трансмутация. Знанието и за двете се съобщавало при посвещенията.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 126

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред