За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 110

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

1 В древността не е имало брамини като наследствена каста. В онези далечни времена човек ставал брамин чрез лични заслуги и Посвещение. Обаче постепенно се промъкнал деспотизмът и сина на брамина правели брамин, отначало по силата на протекцията, а след това по наследство. Кръвните права заменили правата за истинска заслуга и така израснало обществото на брамините, което наскоро след това се превърнало в могъща каста.

Оттогава знанието на първоначалните истини изцяло е останало в ръцете на Посветените.

Мистериите имали своите слаби места и своите недостатъци, както трябва да ги има всяко учреждение, създадено от ръцете на човечеството. Все пак Волтер характеризирал тяхното благо с няколко думи:

„В хаоса на хорските учреждения е съществувало учреждение, което винаги е предпазвало човека от пълно оскотяване; това са били Мистериите.“

Наистина, както Рагон е казал за масонството:

„Времето е продължителността на неговия храм, Вселената е неговото Пространство... „Хайде да разделим, за да можем да властваме“, казали хитреците; „Хайде да се обединим, за да се съпротивляваме“, казали първите масони.“1

Или no-скоро Посветените, които масоните никога не са преставали да наричат свои първоначални и непосредствени учители. Първи и основен принцип на нравствената сила и могъщество е обединението и солидарността на мисълта и целта. „Синовете на Волята и Йога“ се обединили в началото, за да се съпротивяват на ужасното и непрекъснато нарастващо беззаконие на адептите на лявата ръка – атлантите. Това довело до учредяването на още по-тайни школи, храмове на обучението и Мистерии, недостъпни за всички, с изключение на издържалите на най-страшни изпитания и послушничество.

Каквото и да се каже за най-ранните адепти и техните божествени учители, на всичко ще се гледа като на измислица. Поради това, ако искаме да научим нещо за първоначалните посветени, то трябва да съдим за дървото по неговите плодове – да разгледаме поведението и работата на техните приемници в пета раса, както са отразени в трудовете на класическите писатели и великите философи. Как са гледали на посвещението и посветените в течение на около две хиляди години гръцките и римските автори? Цицерон информира своите читатели с много ясни изрази. Той казва:

„Посветеният трябва да прилага на практика всички намиращи се в негова власт добродетели: справедливост, вярност, търпимост, скромност, сдържаност; тези добродетели карат хората да забравят за талантите, които може би не достигат у него.“2

1 „Des Initiations Anciennes et Modernes“. „Мистериите – казва Рагон – били дар от Индия“. В това той грешал, тъй като арийската раса донесла мистериите на посвещението от Атлантида. Въпреки това той е прав, като казва, че Мистериите са предшествали всички цивилизации и че очиствайки ума и нравствеността на народите, те послужили за основа на всички закони – граждански, политически и религиозни.

2 „De Off.“, l, 33.

Рагон пише:

„Когато египетските жреци казвали: „Всичко за народа, нищо чрез народа“, те били прави – сред невежия народ истината може да бъде разкрита само на достойни за доверие лица.

...В наши дни виждаме, че „всичко чрез народа, нищо за народа“ е лъжлива и опасна система. Истинската аксиома трябва да бъде: „Всичко за народа и с народа“.1

Но за да се достигне такава реформа, масите на народа трябва да преминат през двойно преобразуване: (а) да се откъснат от всякакъв елемент на екзотерично суеверие и лъжа от страна на свещенослужителите, и (б) да станат образовани хора, свободни от всякаква опасност да бъдат поробени от човек или идея.

От гледна точка на изложеното по-рано това може да изглежда парадоксално. Могат да ни кажат: посветените са били „жреци“ – във всеки случай всички индуски, египетски, халдейски, гръцки, финикийски и други Йерофанти и Адепти са били жреци в храмовете и именно те изобретили съответните екзотерични вярвания. На това може да се отговори: „Не расото прави монаха“. Ако може да се вярва на преданията и единодушното мнение на писателите от древността, прибавяйки това към примерите, които имаме в лицето на „жреците“ на Индия, най-консервативната нация в света, тогава става съвършено ясно, че египетските жреци не са били повече жреци – в смисъла, който ние придаваме на тази дума – от храмовите брамини. Те по никакъв начин не бива да се разглеждат като такива, ако се вземе за стандарт европейското духовенство. Лауренс справедливо казва, че:

„Жреците на Египет, казано точно, не били служители на религията. Думата „жрец“, чийто превод не е изтълкуван правилно, е имала значение, твърде различно от това, което ние Ј придаваме. На езика на древността, а специално в смисъла на посвещение на жреците на древен Египет, думата „жрец“ е синоним на думата „философ“... Институцията на египетските жреци изглежда в действителност е била съюз на мъдреци, събрали се, за да изучават изкуството, как да се управляват хората, да служат като център на царството на истината, да способстват за нейното разпространение и да задържат твърде опасното Ј разсейване.“2

1 „Des Initiations“, стр. 22.

2 „Essais Historiques sur la Franc-Maзonnerie“, 142, 143.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 110

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред