За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 109

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ XXVIII

ПРОИЗХОД НА МИСТЕРИИТЕ

Всичко, което беше обяснено в предишните раздели и още сто пъти повече, се е преподавало в Мистериите от незапомнени времена. Ако първата поява на тези учреждения е дело на историческото предание по отношение на някои по-късни народи, то произходът им несъмнено трябва да се отнесе към времето на четвъртата коренна раса. Мистериите били въведени за избраниците на тази раса, когато средният атлант започнал твърде дълбоко да затъва в греха, за да може да му бъдат доверявани тайните на Природата. В тайните трудове тяхното учредяване се приписва на царете-посветени, принадлежащи към божествените династии, когато „синовете Божии“ вече постепенно позволявали на своята страна да става Кукар-ма-дес (земя на порока).

За древността на Мистериите може да се съди по историята на поклонението на Херкулес в Египет. Според това, което жреците са разказвали на Херодот, този Херкулес не е бил гръцкият, тъй като той казва:

„За гръцкия Херкулес аз никъде в Египет не можах да получа някакви сведения... Египет никога не е заимствал това име от гърците... Херкулес..., както те (жреците) твърдят, е един от дванайсетте (велики Богове), които билu родени от по-ранните осем Богове 17 000 години преди годината на Амазис.“

Херкулес е от индийски произход и полковник Тод – ако се остави настрана неговата библейска хронология – е бил напълно прав в изказването си, че той е бил Баларама, или Баладева. „Пураните“ трябва да се четат с езотеричния ключ в ръце, за да се разбере как почти на всяка страница те потвърждават Тайната Доктрина. Класическите автори на древността дотолкова добре са разбирали тази истина, че единодушно са приписвали на Азия произхода на Херкулес.

„Един раздел на „Махабхарата“ е посветен на историята на Херкула, от чието племе произлязъл Вияса... У Диодор ние намираме същата тази легенда с известни изменения. Той казва: „Херкулес се е родил сред индийците и подобно на гърците те го обрисуват с тояга и лъвска кожа“. И двамата (Кришна и Баладева) са (господи) на племето (кула) Хери (Хери-кул-ес), от което гърците са можели да създадат съставната дума Херкулес.“1

1 Тод, „Rajasthan“, I, 28.

Окултната доктрина обяснява, че Херкулес е бил последното въплътяване на единия от седемте „Владетели на Пламъка“, в качеството на брат на Крипта, Баладева; че неговите въплътявания ставали в течение на третата, четвъртата и петата коренна раса и че поклонението към него е било пренесено в Египет от по-късните преселници от Ланка и Индия. Несъмнено е, че гърците са го заимствали от египтяните, още повече, че гърците определят неговото рождено място в Тива и само дванайсетте му подвига – в Aproe. Във „Вишну Пурана“ намираме пълно потвърждение на казаното в съкровените учения; даденото по-долу е кратко описание на тази пуранична алегория:

Райвата, внукът на Шаряти, четвъртият син на Ману, като не намерил човек, достоен за ръката на неговата прекрасна дъщеря, се отправил заедно с нея в царството на Брама, за да се посъветва с Бога, как да постъпи в този случай. Когато пристигнал, Хаха, Хуху и други гандхарви пеели пред трона и на Райвата, чакащ те да свършат, и му се сторило, че е изминала само една мухурта (миг), а в действителност изминали дълги векове. Когато те завършили, Райвата паднал на колене и обяснил своето затруднение. След това Брама попитал кого той би искал за зет и изслушвайки няколкото споменати имена, Бащата на света се усмихнал и казал: „От тези, които ти спомена, третото и четвъртото поколение (коренни раси) вече не са живи, тъй като много поредни векове (Чатур-юги, или цикли от четири юги) са изминали, докато вие слушахте нашите певци. Сега на земята двайсет и осмият велик век на сегашния Ману е почти приключил и периодът на Кали е близък. Поради това ти трябва да наградиш със своята скъпоценна девственица някой друг мъж, тъй като сега вие сте останали сами“.

След това на Раджа Райвата било казано да отиде в Кушаст-хали, в своята древна столица, която вече наричали Дварака и където сега вместо него царствала част от божественото същество (Вишну) в личността на Баладева, братът на Кришна, смятан за седмото въплъщение на Вишну – всеки път, когато Кришна е приеман за пълно божество.

„Получавайки такива наставления от родения в Лотоса (Брама), Райвата със своята дъщеря се върнал на земята, където открил, че човешката раса е намаляла на ръст (четете по този повод Стансите и Коментарите за постепенното намаляване на ръста на човешките раси)..., намаляла жизнеспособността Ј и отслабнал нейният разум. Отправяйки се в град Кушастхали, той го намерил „много променен“, тъй като според алегоричното обяснение на коментатора „Кришна отнел от морето част от страната“, което на обикновен език означава, че материците за това време се променили, и „преобразувал града“ – или по-точно построил нов град, Дварака; тъй като в „Бхагавад Пурана“1 четем, че Кушастхали е бил основан и построен от Райвата по средата на морето; и последвалите открития показали, че той е бил същият или се е намирал на същото място, където и Дварака. Поради това по-рано той се е намирал на острова. Алегорията във „Вишну Пурана“ показва как царят Райвата дава своята дъщеря на „държащия палешника“ – или по-точно „палешнико-знаменния“ – Баладева, който „виждайки, че девойката е с извънредно висок ръст..., я скъсил с края на палешника и тя станала негова жена“.2

1 Op. cit., IX, III, 28.

2 „Вишну Пурана“, IV, I. Превод на Уилсън, III, 248–254.

Тук се съдържа ясен намек за третата и четвъртата раса на атлантските гиганти и последователните въплътявания на „Синовете на Пламъка“ и Дхиан Коганите от други категории в герои и царе на човечеството чак до Кали Юга, или черния век, чието начало лежи в историческите времена. Друго съвпадение: Тива – стовратния град, и Дварака получил своето наименование заради големия брой врати, намиращи се в него, от думата „двара“, „врата“. И Херкулес, и Баладева са страстни, с горещ нрав, и двамата са били известни с красотата на своята бяла кожа. Няма ни най-малко съмнение, че Херкулес – това е Баладева в гръцка дреха. Ариан отбелязва голямата прилика между тиванския и индуския Херкулес; на втория са се покланяли сурасените, които построили Метхорея, или Матхура, месторождението на Кришна. Същият автор поставя Сандракота (Чандрагупта, дядото на цар Ашоки от клана Мория) в непосредствената линия на потомците на Баладева.

Нас ни учат, че в началото не е имало никакви Мистерии. Знанието (Видя) е било общо притежание и то е царствало навсякъде в течение на Златния Век (Сатя Юга). Както гласи Коментарът:

„В онези дни на блаженство и чистота хората още не са сътворили зло, тъй като по своята натура те са били повече Богоподобни, отколкото човекоподобни,“

Но когато човечеството, бързо нараствайки на брой, се увеличило и по отношение на разнообразието на идиосинкразията на тялото и ума, тогава въплътеният Дух проявил своята слабост. В по-малко културните и здрави умове израснали естествени преувеличения и заедно с тях суеверията. От желанията и страстите, неизвестни дотогава, се родил егоизмът и хората твърде често злоупотребявали със знанието и властта, докато накрая се появила необходимостта да се ограничи броят на тези, които знаели. Така възникнало Посвещението.

Сега всеки отделен народ изграждал за себе си религиозна система в съответствие със степента на просвещението и духовните нужди. Тъй като мъдрите не смятали за нужно поклонението само пред една форма, те ограничили достъпа до истинското знание само за малка част. Нуждата от завоалиране на истината, за да бъде защитена от оскверняване, ставала все по-необходима с всяко ново поколение; отначало истината била забулвана с тънко покривало, което се налагало все повече да бъде уплътнявано, паралелно на разпространението на личното чувство и егоизма, и това довело до Мистериите. Наложило се да ги учредяват във всяка страна и сред всички народи, а за да бъдат избегнати раздорите и недоразуменията, на екзотеричните вярвания била предоставена свободата да растат в умовете на непосветените маси. Безобидни и невинни в своите начални стадии – подобно на историческото събитие, изложено във вид на приказка, приспособено и разбираемо за детския ум – на такива вярвания в онези далечни векове е можело да бъде позволено да растат и да стават популярни вероизповедания, без каквато и да е опасност за по-философските и трудно разбираеми истини, преподавани в светилищата. Логичните и научни наблюдения на феномените в Природата – като единствените, които водят човека към познание на вечните истини, при условие, че той подхожда към прага на наблюденията безпристрастно, без предвзети мнения и преди да разглежда нещата в техния физичен аспект, гледа на тях с духовното си зрение – не са в компетенцията на масите. Чудесата на Единния Дух на Истината, на винаги скритото и недостъпно Божество, могат да бъдат отгатнати и усвоени само чрез Неговите проявления на второстепенните „богове“, Неговите действащи сили. Докато Единната и всемирна Причина трябва завинаги да остава in abscondiнo, Нейното разнообразно действие може да се проследи чрез резултатите в Природата. Тъй като само те са постижими и проявени за средното човечество, на силите, предизвикващи тези резултати, е било предоставено да растат във въображението на простия народ.

Векове по-късно, в петата, арийската раса, някои безсъвестни жреци започнали да извличат полза от тези твърде наивни вярвания на народите от всички страни и в крайна сметка възвисили споменатите второстепенни сили в ранг на бог и богове и по този начин им се удало изцяло да ги изолират от Единната Вселенска Причина на всички причини.1


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 109

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред