За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 104

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Отначало мъки, след това метемпсихоза в течение на 3000 години като ястреб, ангел, цвете на лотос, чапла, щъркел, лястовица, змия и крокодил: разбираемо е, че утешението от такъв преход е твърде далеч от удовлетворението.“

Отново само едно просто указание може да пролее много светлина върху това. Напълно ли са уверени изтоковедите, че правилно са прочели за „метемпсихоза в течение на 3000 години“? Окултната Доктрина учи, че Кармата чака на прага на Девачана (Аменти на египтяните) 3000 години; че след това вечното Его се въплътява de novo, за да бъде наказано в своята нова временна личност за греховете, извършени в предишното раждане, които страдания в един или друг вид ще изкупят грешките на миналото. И ястребът, цветето на лотоса, чаплата, змията или птицата – всеки обект в Природата, казано накратко, е имал своето символично и многостранно значение в древните религиозни емблеми. Човек, който цял живот е действал лицемерно и се е прославил като добър, а в действителност подобно на хищна птица само е чакал случая да се нахвърли върху своите събратя и да завладее чуждо имущество, ще бъде осъден от Кармата на наказване в бъдещия живот за лицемерието и алчността. Какво ще бъде наказанието? Тъй като всяка човешка единица в крайна сметка трябва да напредва в своята еволюция и тъй като този „човек“ в някакво бъдещо време ще се възроди като добър, искрен и доброжелателен, неговото наказание да се възроди като ястреб може просто да означава, че тогава той ще бъде разглеждан метафорично като такъв. Че независимо от неговите действително добри, свойствени му качества, в течение на възможно дълъг живот, несправедливо и лъжливо ще го обвиняват и подозират в алчност, лицемерие и в тайни изнудвания, като всичко това ще му причини по-големи страдания, отколкото може да понесе. Законът за въздаването никога не греши и колко още такива жертви на лъжливата видимост и човешка злоба срещаме в този свят на непрекъсната илюзия, грешки и обмислена зловредност. Ние ги виждаме всеки ден и те могат да бъдат открити в житейския опит на всеки от нас. Къде е изтоковедът, който с някаква степен на увереност може да каже, че е разбрал религиите на древността? Метафоричният език на жреците никога не е бил повече от повърхностно разкрит и до днес все още четеното на йероглифите е много лошо овладяно.1

1 Известно е, че затруднението възниква дори и в добре познатите езици, например в санскрит, чийто смисъл е много по-лесно да се разбере, отколкото иератичното писмо на Египет. На всички е известно как санскритолозите безнадеждно се оказват в задънена улица по отношение на действителното значение и как те грешат в правилното предаване на мисълта в своите преводи, в които един изтоковед противоречи на друг.

Какво казва „Разбулената Изида“ по въпроса за египетските превъплътявания и трансмиграции и противоречи ли то на нещо, за което сега говорим?

„Трябва да се отбележи, че философията на циклите, която била алегоризирана от египетските Йерофанти като „цикъл на необходимостта“, измества в същото време алегорията за „Падението на Човека“. Според арабските описания всяка от седемте зали на пирамидите – тези най-велики сред космичните символи – носела името на една от планетите. Своеобразната архитектура на пирамидите сама по себе си показва хода на метафизичната мисъл на техните строители. Върхът се губи в ясното синьо небе на страната на фараоните и олицетворява изначалната точка, губеща се в невидимата Вселена, откъдето е започнала своя път първата раса на духовните прототипи на човека. От момента на нейното балсамиране всяка мумия губела в определен смисъл своята физическа индивидуалност: тя символизирала човешката раса. Полагали я, като пресмятали как най-добре да се помогне на изхода на „Душата“, на която се налагало да премине през седемте планетни зали, преди да може да излезе през символичния връх. Заедно с това всяка зала олицетворявала една от седемте сфери (на нашата Верига) и един от седемте висши типа на физико-духовното човечество – no-висок от типа на нашето, както е утвърдено. На всеки 3000 години душата, представителка на своята раса, е трябвало да се връща към изходната точка, от която се е отправила, преди да премине към друга еволюция, в по-съвършено духовно и физическо преобразяване. Ние трябва действително да се задълбочим в затъмнената метафизика на източния мистицизъм, преди да можем напълно да осъзнаем безкрайността на панорамата, обхващана с един полет от величавата мисъл на тези, които я пораждат.“1

Всичкото това е магия, когато са дадени подробностите; и същевременно това се отнася до еволюцията на нашите седем коренни раси, до всяка с особеностите на нейния специален пазител или „Бог“ и неговите Планети. След смъртта астралното тяло на всеки посветен е трябвало отново да разиграе в своята погребална мистерия раждането и смъртта на всяка раса – минала и бъдеща – и да премине през седемте „планетни зали“, които, както вече беше казано по-rope, олицетворяват също седемте сфери на нашата Верига.

Мистичната доктрина на източния окултизъм учи, че: „Преди да се въплъти в ново тяло, Духовното Его (не астралното Хоу) трябва отново да посети местата на действие, които то е оставило при своето последно развъплътяване. То трябва само да види и да научи за всички следствия, възникнали от причините (Нидан), породени от неговите действия в предишния живот, за да може, виждайки, да признае справедливостта на установяването и да помогне на Закона на Въздаването (Кармата), вместо да пречи.“2

1 Op. cit., I, 297.

2 Книга II. Коментари.

3 Така заявяват Бунзен и Шамполион, а д-р Карпентер казва, че „Книга на Мъртвите“, изсечена върху древните паметници, с „тези фрази, които намираме в „Новия Завет“ във връзка с деня на Страшния Съд..., е била изсечена приблизително 2000 години пр. Хр.“. (Вж. „Isis Unveiled“, I, 518.)


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 104

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред