За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 99

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ XXVI

ИДОЛИ И ТЕРАФИМИ

Лесно е да се разбере значението на „приказката“, разказвана от халдееца Ку-тами. Неговият modus operandi c „идола на Луната“ е бил modus operandi на всички семити, преди Tepa, бащата на Авраам, да е правел изображения – наречени по негово име терафими – или преди „избраният народ“ да престане да гадае по тях. Тези терафими са „идоли“ толкова, колкото което и да е езическо изображение или статуя.1 Предписанието „Ти не бива да се кланяш на кумири“ или терафими навярно се е появило в по-късно време, или с него не са се съобразявали, тъй като поклонението пред тях и гадаенето с помощта на терафими изглежда е било толкова общоприето и разпространено, че „Господ“ чрез Осия действително е заплашвал израилтяните с лишаване от терафимите.

„Тъй като децата на Израил ще пребъдат много дни без цар..., без жертвоприношения и без изображения.“

Мацеба, статуя или колона, както е обяснено в Библията, означава „без ефод и без терафим“.2

1 Че терафимът е представлявал статуя, а не някакъв малък предмет, е показано в „Самуил“, XIX, където Мелхола взема терафима („изображението“, както е преведена тази дума) и го полага в постелята, за да представлява Давид, нейният мъж, който избягал от Савел (вж. стих 13 и нататък). Това означава, че по размер и форма той напомнял човешка фигура – това е била статуя, или истински идол.

В бълг. прев. на „Самуил“ отговаря „Първа Книга на Царете“: „А Мелхола взе една статуя, тури я в леглото...“ – Бел. прев.

2 Op. cit., III, 4.

Бълг. прев. – „Книга на пророк Осия“: „ Защото дълго време синовете Израилеви ще останат без цар, без княз и без жертви, без жертвеник, без ефод и терафим.“ – Бел. прев.

Отец Кирхер твърде решително поддържа идеята, че статуята на египетския Серапис е била тъждествена във всички отношения със статуите на серафимите и терафимите в храма на Соломон. Луи дьо Дю казва:

„Вероятно те са били изображения на ангели или статуи, посветени на ангелите; по този начин един от тези духове се привличал в терафима и отговарял на питащите; дори и в тази хипотеза думата „терафим“ е можела да стане еквивалентна на „серафим“ чрез замяна на „т“ с буквата „с“ по маниера на сирийците.“1

Какво казва по този повод „Септуагинт“? Терафим се превежда поред с думите ?????? – форма по подобие на някого; ейдолон, „астрално тяло“; ?????? – изваян; ????????? – скулптурни изображения, в смисъл на съдържащи в себе си нещо скрито, или вместилище; ?????? – проявление; ?????????– истина или реалност; ????????? или ???????? – сияещи, светещи подобия. Последното тълкуване ясно показва какво са представлявали терафимите. „Вулгата“ превежда този термин с думата „annuntientes“, т.е. „вестоносци, които обявяват“ и така става ясно, че терафимите са били оракули. Представлявали са оживени статуи, богове, които се откривали на народните маси чрез посветените жреци и адепти в египетските, халдейските, гръцките и други храмове.

Що се отнася до гадаенията или узнаванията на съдбата и до получаването на наставления от терафима,2 това доста ясно е обяснено от Маймонид и Селден. Първият казва:

„Поклонниците на терафимите смятали, че тъй като светлината на главните звезди (планетите) пронизва и обилно насища изваяната статуя, ангелската сила (на регентите, или на оживяващия принцип в планетите) беседвала с тях, учейки ги при това на много твърде полезни занаяти и науки.“3

1 Louis de Dien, „Genesis“, XXXI, 19. Вж. Дьо Мирвил, III, 25.

2 „Терафимите на бащата на Авраам, на Tepa, „изготвящият образи“, били Боговете-Кабейри и ние виждаме, че на тях се покланял Мика, данитите и други. („Книга на съдиите Израилеви“, XVII-XVIII, etc.) Терафимите били идентични със серафимите, а последните били изображения на змей, източник на които в санскрит е „Сарпа“ („змей“), символ, присъщ на всички божества като символ на безсмъртието. Киюн, или Бог Киван, на когото евреите се покланяли в пустинята, е бил Шива, индуският Сатурн. Зендското „х“ е „с“ в Индия; така „Хапта“ е „Сапта“; „Хинду“ е „Синдхая“. (А. Уилдър). „Буквата „с“ постоянно се смекчава в „х“ от Гърция до Калкута, от Кавказ до Египет“, казва Дунлап. Поради това буквите „к“, „х“ и „с“ са взаимозаменяеми. Гръцката легенда разказва, че аркадиецът Дардан, получавайки ги като зестра, ги отнесъл в Самотракия, а оттам в Троя; на тях се покланяли много преди дните на процъфтяването на Тир и Сидон, независимо от това, че първият бил построен 2760 години пр. Хр. Откъде Дардан ги е получил? „Isis Unveiled“, I, 570.

3 Маймон. „More Nevochim“, III, XXX.

На свой ред Селден обяснява същото, добавяйки че терафимите1 са били изграждани и моделирани в съответствие с разположението на техните съответни планети; всеки терафим бил посвещавай на определен „звезден ангел“, тези, които гърците наричали стойхи; а също така в съответствие с фигурите, разположени на небето и наричани „пазещи Богове“:

„Тези, които проследявали ????????, били наричани ??????????????? (или гадатели по планетите) и ????????.“2

Амиан Марцелин сочи, че древните гадания винаги са се осъществявали с помощта на „духовете“ на стихиите (spiritus elementorum), или както ги наричат на гръцки – ???????????????????????. Но те не са „духове“ на звездите (планетите), те не са и божествени същества, а просто твари, обитаващи в своите съответни стихии; кабалистите ги наричат стихийни духове, а теософите – елементали.3 Отец Кирхер, йезуит, казва на читателя:


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 99

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред