За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 96

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

По-скоро това е потвърждение на материалността на личния Бог. Ако човек трябва да търси своя Бог в Хадес на древните – тъй като Тоху-вах-боху, или Лимбус на гърците, е залата на Хадес – няма защо повече да се учудваме на обвиненията, повдигани от църквата срещу „вещиците“ и вещарите, познавачите на западния кабализъм, че те обожават козела на Мендес или дявола, персонифициран от някои привидения и елементали. Но пред лицето на задачата, която си е поставил Елифас Леви – да се примири еврейската магия с римското духовенство – той нищо друго не е могъл да каже.

След това той обяснява първата фраза от „Книгата Битие“:

„Да оставим настрана обичайния превод на свещените текстове и да видим какво е скрито в първата глава на „Книгата Битие“.

После той представя еврейския текст съвършено правилно, но го транслитерира така:

„Bereschith Bara Eloim uth aschamam ouatti aares ouares ayete Tohu-vah-bohu... Ouimas Elci rai avur ouiai aour.“

И след това обяснява:

„Първата дума „Bereschith“ означава „генезис“, дума, равнозначна на „природа“.

На „акта“ на зараждане или производство“, твърдим ние; а не на „природата“. Той продължава:

„Тази фраза в Библията е неправилно преведена. Това не е „в началото“, тъй като то трябва да бъде в стадия на пораждаща сила,1 което по този начин би изключило всякаква идея за ex-nihilo..., понеже нищото не може да произвежда нещо. Думата „Елоим“ или „Елохим“ означава пораждащи сили и такъв е окултният смисъл на първия стих... „Берешит“ („природа“ или „генезис“), „Бара“ („сътворил“), „Елоим“ („силите“), „Атхат-ашамаим“ („небесата“), „Oyam“ u „Оарис“ („земята“); т.е. „Пораждащите потенции творили неограничено (вечно2) тези сили, уравновесени от противоположностите, което ние наричаме небе и земя, подразбирайки пространството и телата, летящото и закрепеното, движението и теглото.“

1 Би било по-правилно – в „ново пробуждане“ на силите.

2 Действие, което не се прекъсва във вечността, не бива да се нарича „творение“; това е еволюция и вечното или постоянно ставане на гръцкия философ и индуския ведантист; това е Сат и единното Битие на Перманид, или Битие, идентично с Мисълта. Как може да се говори, че потенциите „създават движението“, след като е явно, че движението никога не е имало начало, а е съществувало във вечността? Защо да не се каже, че отново пробудените потенции пренесли движението от вечния във временния план на битието? Това определено не е Творение.

Но дори и да е правилно, това е изложено твърде мъгляво, за да бъде разбрано от непознаващия кабалистичното учение. Само че обясненията му са недостатъчни и заблуждават – в неговите публикувани трудове те са още по-лоши – а еврейската му транслитерация е съвсем неправилна: тя пречи на изследователя, който би искал сам да сравнява това с еквивалентните символи и с числата на думите и буквите на еврейската азбука, да намира онова, което би могъл да открие, ако тези думи бяха правилно предадени от френската транслитерация.

Съпоставена дори и с екзотеричната индуска космогония, философията, която Елифас Леви изтъква като кабалистична, е просто мистичният римски католицизъм, приспособен към християнската „Кабала“. Неговата „Histoire de la Magie“ ясно показва това и разкрива целта му, която той дори не се опитва да скрие. Тъй като, докато заедно със своята църква той уверява, че:

„Християнската религия накарала изричащите лъжа оракули на езичниците да замълчат и поставила край на престижа на лъжливите богове“,1

той обещава да докаже в своя труд, че действителната Sanctum Regnum, великото магическо изкуство, е в звездата на Витлеем, която водела тримата магьосници на поклонение пред Спасителя на Света. Той казва:

„Ние ще докажем, че изучаването на свещената Пентаграма е трябвало да доведе всички магьосници до познаване на новото име, което трябва да бъде въздигнато над всички имена и пред което всяко същество, способно на поклонение, трябва да падне на колене.“2

1 „Histoire de la Magie“, Увод, стр. 1.

2 Ibid, Увод, стр. 2.

Това показва, че „Кабала“ на Елифас Леви е мистичното християнство, а не окултизъм, тъй като окултизмът е световен и не познава разлика между „Спасителите“ (или великите Аватари) на няколкото древни народа. Елифас Леви не представлява изключение в проповядването на християнството под маската на кабализма. Той е бил безспорно „най-великият представител на съвременната окултна философия“ в този вид, в който тя се изучава въобще в римокатолическите страни, където е приспособена към предубежденията на изучаващите християни. Но той никога не е учел на истинската световна „Кабала“ и най-малко на източен окултизъм. Нека изучаващият сравнява западното и източното учение и нека види дали е нужно на философията на „Упанишадите“ „още да достига областта на възприятие“ на тази западна система. Всеки има правото да защитава системата, на която отдава предпочитанието си, но занимавайки се с това, няма нужда да хвърля петна върху системата на своя брат.

Предвид голямата прилика между много основни „истини“ на християнството и „митовете“ на браманизма, в последно време са били правени сериозни опити да се докаже, че „Бхагават Гита“ и повечето от „Брахманите“ и „Пураните“ са се появили значително по-късно от Мойсеевите книги и дори от „Евангелието“. Но даже да беше възможно да се постигне насилствен успех в тази насока, все пак такива доказателства не могат да достигнат целта си, защото остава „Риг-Веда“, приближена до най-съвременните граници на приписваната Ј епоха, тя въпреки това припокрива по давност „Петокнижието“, което по общо признание е по-късно.

Изтоковедите добре знаят, че не могат да се отърват от указателите, по които са минали всички следващи религии, установени в тази „Библия на човечеството“, наричана „Риг-Веда“. Именно тук и в самата зора на разумното човечество са били заложени основните камъни на всички вероучения и религии, на всички храмове и църкви, от първия до последния; и те все още са тук. Общосветовните „митове“, олицетворенията на божествени и космични сили, първични и вторични, и историческите персонажи на всички религии – както на съществуващите днес, така и на угасналите – могат да се намерят в седемте главни Божества и в техните 330 000 000 съотношения на „Риг-Веда“; и тези Седем, с допълнителните милиони, са по същество Лъчите на единната безгранична Единица.

Но до ТОВА поклонението на профаните никога не може да се издигне. То може да бъде само „предмет на най-абстрактна медитация, каквато практикуват индусите, за да постигнат сливане с него“. В началото на всяка „зора“ на „Творението“ вечната Светлина – която е тъмнина – приема аспекта на така наречения Хаос, хаос за човешкия разум; вечният Корен за свръхчовешкото или духовното чувство.

„Озирис е черният Бог.“ Това били думите, които се произнасяли с „тих глас“ при посвещението в Египет, понеже Озирис като Ноумен е тъмнина за смъртния. В този Хаос се образували „Водите“, Майката Изида, Адити и т.н. Те по същество са тези „Води на живота“, в които се създават първоначалните зародиши – или no-скоро, отново се пробуждат – от изначалната Светлина. Пурушотама, или Божественият Дух, в своето качество на Нараяна, Витаещият над водите на пространството, оплодява и влива Диханието на живота в зародиша, който става „Златното Световно Яйце“ и в който се създава мъжкият Брама;1 от него се появява първият Праджапати, Господът на съществата, и става прародител на човечеството. И макар че това не е той, а Абсолютът, за който е казано, че съдържа Вселената в Себе си, все пак задължението на мъжкия Брама е да я прояви във видима форма. Оттук произтича фактът, че той трябва да е свързан със създаването на видовете и да приема, подобно на Йехова и другите мъжки Богове в последвалия антропоморфизъм, фаличен символ. В най-добрия случай всеки такъв мъжки Бог, „Отец“ на всичко, става „прототипен човек“. Между него и Безкрайното Божество се простира бездна. В теистичните религии на личните Богове последните са деградирани от абстрактни сили до физични потенции. Водата на Живота – „Дълбината“ на Майката Природа – в антропоморфните религии се разглежда в нейния земен аспект. Вижте колко свята става тя чрез богословската магия! Тя се смята за свещена и се обожествява днес, както и в старо време, почти във всички религии. Но ако християните я използват в качеството Ј на духовен очистител при кръщение и молитва, ако индусите почитат своите свещени потоци, вирове и реки, ако парсите, мохамеданите и християните еднакво вярват в нейната действеност, тогава тази стихия навярно трябва да има някакво голямо и окултно значение. В окултизма тя означава Петия Принцип на Космоса в низшата седмичност: тъй като цялата видима Вселена е била построена от Водата, казват кабалистите, които знаят разликата между двете води – Водите на живота и Водите на спасението – така смесени в догматичните религии. „Царят Проповедник“ говори за самия себе си:

1 Вайшнавите, които разглеждат Вишну като Върховен Бог и ваятел на Вселената, смятат, че Брама е възникнал от пъпа на Вишну, „нетленния“, или по-точно от лотоса, който израснал от него. Но „пъп“ тук означава централната точка, математичният символ на безкрайността, или Парабрахмана, Единният без втори.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 96

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред