За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 94

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ XXV

ИЗТОЧНИЯТ И ЗАПАДНИЯТ ОКУЛТИЗЪМ

В „The Theosophis“ от март 1886 г.,1 в своя отговор на „Слънчевия Сфинкс“ един член на Лондонската ложа на Теософското общество писа следното:

„Ние се придържаме към. следното мнение: протичащото сега възраждане на окултното знание някога ще демонстрира, че Западната система представя области на възприятие, които на Източната система – поне доколкото е изложена на страниците на „Теософ“ – още предстои да достигне.“2

Написалият тези думи не е единственият, който ce намира в такава заблуда. По-изтъкнати кабалисти в Съединените щати са казвали същото. Това само доказва, че познанията на западните окултисти по истинската философия и по „областите на възприемане“ на мисълта на източните доктрини са много повърхностни. Това твърдение може лесно да се докаже нагледно с няколко примера, със сравнения между две тълкувания на една и съща доктрина – Херметичната универсална доктрина. Това е още по-необходимо, защото ако пренебрегнем такива сравнения, нашият труд би бил непълен.

Ние можем да вземем пример с покойния Елифас Леви, когото друг западен мистик, м-р Кенет Маккензи, с право нарича „един от най-великите представители на съвременната окултна философия“,3 в качеството му на най-добрия и най-учен тълкувател на халдейската „Кабала“, и да сравним учението му с учението на източните окултисти. В негови непубликувани ръкописи и писма, любезно предоставени ни от един теософ, който в течение на петнайсет години е бил негов ученик, ние се надявахме да открием това, което той не е пожелал да публикува. Но намереното там от нас доста ни разочарова. Така, ние ще разглеждаме тези негови учения като материал, съдържащ в себе си същността на западния или кабалистичния окултизъм, и ще ги анализираме и сравняваме занапред с източната интерпретация.

1 Oр. cit., стр. 411.

2 Всеки път, когато на страниците на „Теософ“ са били представяни окултни доктрини, е била правена забележка, че предметът е изложен непълно – всеки път, когато е било невъзможно той да бъде даден изцяло; и нито един автор не се е опитвал да заблуди читателя. Ако става дума за западните „области на възприятие“, отнасящи се действително до окултни доктрини, то източните окултисти са се запознали с тях преди известно време. Поради това те сега могат уверено да кажат, че Западът може и да притежава херметичната философия като умозрителна система на диалектиката, че последната се прилага на Запад много добре, но напълно отсъства знание за окултизма. Истинският източен окултист мълчи и остава неизвестен, никога не публикува това, което знае и дори рядко говори за него, тъй като твърде добре му е известно какво наказание ще последва разгласяването.

3 Вж. „Кралска масонска енциклопедия“, ст. „Сефер Йецира“.

Макар и да използва твърде надут риторичен език, за да бъде достатъчно ясно за начинаещия, Елифас Леви правилно учи, че:

„Вечният живот е Движение, уравновесявано от редуващи се прояви на силите.“

Но защо не добавя, че това вечно движение не зависи от проявените действащи сили? Той казва:

„Хаосът е Тоху-вах-Боху на вечното движение и обща сума на изначалната материя“;

и не допълва, че материята бива „изначална“ само в началото на всяко ново възстановяване на Вселената; материята in abscondite, както я наричат алхимиците, е вечна, неунищожима, без начало и край. Източните окултисти я разглеждат като вечен корен на всичко, Мулапракрити на ведантистите и Свабхават на буддистите, казано накратко – Божествена същност или субстанция; излъчванията от това периодично се събират в постепенни форми, от чист Дух до груба Материя; коренът, или пространството в своето абстрактно присъствие е самото Божество, непроизносимата и неизвестна Единна Причина.

Ейн Соф при него е също Безграничен, безкрайно и Единно Единство, без втори и без причина, като Парабрахман. Ейн Соф е неделимата точка и поради това, като „намираща се навсякъде и никъде“, е абсолютното Всичко. Това също така е „Тъмнината“, защото то е абсолютната Светлина и Коренът на седемте основни Космични Принципа. Все пак Елифас Леви, заявявайки просто, че „Тъмнина е покривала лицето на Земята“, не показва: а) че „Тъмнината“ в този смисъл е Самото Божество и така той премълчава единственото философско решение на този проблем за човешкия ум; и б) той позволява на невнимателния изучаващ да мисли, че под думата „Земя“ се подразбира нашето собствено малко кълбо – атом във Вселената. Казано накратко, неговото учение не обхваща окултната космогония, а има връзка само с окултната геология и формирането на нашата космическа прашинка. Това е показано по-нататьк, където той дава rйsumй на Дървото на Сефиротите по следния начин:

„Бог е хармония, астрономия на силите и единството извън света“.

Това като че ли навежда на мисълта, (а) че той учи на съществуването на извънкосмичен Бог, като по този начин ограничава и обуславя и Космоса, и божествената Безкрайност и Вездесъщност, които не могат да бъдат чужди нито на един атом или да се намират извън него; и (б) че пропускайки целия докосмичен период – тъй като тук се подразбира проявеният Космос – самият корен на окултното учение, той обяснява само кабалистичното значение на мъртвата буква на Библията и „Книгата Битие“, оставяйки нейният дух и същност незасегнати. Навярно „областите на възприемане“ на западния ум не се разширяват много от такова ограничено учение.

Казвайки няколко думи за Тоху-вах-боху – чието значение Уордсуърт изтълкувал графично като „пълен безпорядък“ – и пояснявайки, че този термин означава Космос, той учи:

„Над тъмната бездна (Хаоса) били Водите... Земята (lа terra!) била Тоху-вах-боху, т.е. в безпорядък, и тъмнината покривала лика на Дълбината, и яростно Дихание витаело над Водите, когато Духът възкликнал (?): „Да бъде светлина!“, и светлината станала. Така Земята (нашето земно кълбо, разбира се) се намирала в състояние на катаклизъм; гъсти изпарения забулвали грамадата на небето, земята била покрита с води и буен вятър издигал вълни в този тъмен океан, когато в даден момент се установило равновесие и светлината отново се появила; буквите, които съставят еврейската дума „Берешип“ (първата дума на „Книгата Битие“), са по същество „Бет“, бинер, глагол, проявяващ се в действие, женска буква; след това „Реш“, Слово и Живот, числото 20, диск, умножен по 2; и „Алеф“, духовен принцип, Единица, мъжка буква. Поместете тези букви в триъгълник и вие ще имате абсолютната Единица, която, когато не е включена в число, създава число, чиято първа проява е 2, и това две, обединено от хармонията, произлязла от подобието на противоположностите, произвежда 1, само. Ето защо Бога наричат Елохим (множествено число).“

Всичкото това е много изобретателно, но твърде загадъчно и освен това е неправилно. Тъй като вследствие на първата фраза – „Над тъмната бездна били Водите“ – ученикът на този френски кабалист вече е отклонен от правилния път. Източният чела ще види това от пръв поглед и дори профанът може да го забележи. Тъй като, ако Тоху-вах-боху се намира „отдолу“, а водите „отгоре“, тези двете трябва ясно да са разграничени едно от друго, а това не е така. Това твърдение е много важно, доколкото то изцяло променя духа и природата на Космогонията и я принизява до нивото на екзотеричната „Книга Битие“ – възможно е това да се е правило умишлено. Тоху-вах-боху е „Великата Дълбина“ и е тъждествена с „Водите на Хаоса“ или изначалната Тъмнина. Ако този факт се изложи по друг начин, се получава, че и „Великата Дълбина“, и „Водите“ — които не могат да бъдат разделени, с изключение във феноменалния свят – стават ограничени по отношение на пространството и обусловени по отношение на своята природа. Така в желанието си да скрие последната дума на езотеричната философия, Елифас Леви претърпява неуспех – дали е умишлено, или не, е без значение – в опита да посочи основния принцип на единната истинска окултна философия, а именно: единството и абсолютната еднородност на Единния Вечен Божествен Елемент; и той прави от това Божество мъжки Бог. После той казва:

„Над Водите било мощното Дихание на Елохимите (творящите Дхиан-Когани). Над Диханието се появила Светлина и над Светлината — Словото..., което я сътворило.“

В действителност всичко е точно обратното: именно изначалната Светлина създава Словото, или Логоса, който на свой ред създава физическата светлина. За да докаже и илюстрира това, което казва, той дава следната фигура:

Поглеждайки тази рисунка, всеки източен окултист няма да се поколебае да я нарече магическа фигура на „лявата ръка“. Тя е напълно обърната и изобразява третия стадий на религиозната мисъл, разпространена в Двапара Юга, когато единният принцип вече се е разделил на мъжко и женско и човечеството се е приближило към падението в материалност, което води до Кали Юга. Изучаващият източния окултизъм би начертал тази фигура така:


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 94

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред