За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 92

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Окултизмът казва, че ако няколко хипотези, почиващи само на предположения – приети единствено защото са били преподадени от изтъкнати учени – бъдат премахнати от науката на съвременната астрономия, на която те служат като опори, тогава дори и предполагаемият закон за всеобщото привличане ще се окаже в противоречие с най-елементарните истини на механиката. И действително, едва ли могат да бъдат упреквани християните – главно римските католици – колкото и някои от тях да са учени, че се отказват да встъпят в конфликт със своята църква заради научните вярвания. Също така ние не можем да ги обвиним, че тайно дълбоко в сърцето си те приемат – някои от тях – богословските „Добродетели“ и „Архонти“ на мрака, вместо всички тези слепи сили, които им предлага науката.

„Никога не може да съществува някаква намеса в шествието и редовната прецесия на небесните тела! Законът за привличането е законът на законите; кой някога е виждал камък, издигащ се във въздуха против привличането? Нерушимостта на всеобщия закон е показана в поведението на небесните светове и кълба, вечно верни на своите първоначални орбити, никога неотклоняващи се от съответните си пътища. Също така няма необходимост от някаква намеса, тъй като тя може да бъде само бедствена. Дали първото небесно въртене е получило началото си от някакъв вътрешнокосмичен случай, или от самопроизволно развитие на латентни изначални сили, или този импулс е бил даден завинаги от Бога или Боговете – това съвсем не променя нещата. В този стадий на космичната еволюция никаква намеса отгоре или отдолу не е допустима. Ако такава намеса съществуваше, вселенският часовников механизъм би спрял и Космосът би се разпаднал на парчета.“

Такива са отделните сентенции, перлите на мъдростта, падащи от време на време от научните уста и сега подбрани произволно, за да се илюстрира въпросът. Ние повдигаме главите си и гледаме небето. Фактът изглежда такъв: световете, слънцата и звездите, сияещите мириади небесни сонми напомнят на поета безкрайния безбрежен океан, по който бързо се движат безбройни ескадри от съдове, милиони и милиони крайцери, големи и малки, пресичащи взаимно пътищата си, въртящи се и кръжащи във всички посоки; и науката ни учи, че макар да нямат кормило, компас и някакъв насочващ фар, те въпреки всичко са застраховани от сблъсък – почти застраховани, като се изключат случайни катастрофи – тъй като цялата небесна машина е построена и ръководена от нерушимия, макар и сляп закон и от постоянна ускоряваща сила или сили. „Построена“ от кого? Отговорът е – „От самоеволюцията“. Освен това, тъй като динамиката учи, че:

„Тялото в движение се стреми да запази същото състояние ш относителен покой или движение, ако не му въздейства някаква външна сила“,

то тази сила трябва да се разглежда като самопородена – дори и да не е вечна, тъй като това би довело до признаване на вечното движение – и така добре самоизчислила се и самоприспособила се, че е била достатъчна от началото до края на Космоса. Но „самопораждането“ би трябвало да се породи от нещо, тъй като пораждане ex-nihilo толкова противоречи на разума, колкото и на науката. Така ние отново сме поставени между рогата на дилемата: трябва ли да повярваме във вечното движение, или в самопораждането ex-nihilo? Ако не се приеме нито едното, нито другото, тогава кой или кое е това нещо, което е сътворило за първи път тази сила или тези сили?

В механиката съществува понятието главни лостове, които дават импулс и действат върху второстепенните или подчинените лостове. Но първите се нуждаят от импулс и от време на време от неговото възобновяване, в противен случай те скоро ще спрат и ще се установят в своето първоначално положение. Що за външна сила ги привежда в движение и ги задържа в него? Друга дилема!

Що се отнася до закона за космичното невмешателство, той може да бъде оправдан само в един случай, а именно: ако небесният механизъм беше съвършен; но това не е така. Така наречените неизменни движения на небесните тела се променят и се менят непрестанно; те много често се нарушават и дори колелата на звездния локомотив от време на време излизат от своите невидими релси, което лесно може да бъде доказано. В противен случай защо Лаплас е заговорил за това, че някъде в бъдещето вероятно ще стане пълно преустройване в разположението на планетите,1 или Лагранж е започнал да твърди, че орбитите постепенно се стесняват, или, отново, нашите съвременни астрономи заявяват, че горивото на Слънцето постепенно изчезва? Ако законите и силите, които управляват поведението на небесните тела, са нерушими, то такива модификации и износване на вещество или гориво, сили и флуиди би било невъзможно, но не ги отричат. Поради това се налага да се предполага, че такива модификации трябва да се опират на закони на сили, на които ще се наложи отново да пораждат сами себе си, създавайки по този начин астрална антиномия и своеобразна физическа палиномия, тъй като, както казва Лаплас, тогава човек би видял, че течностите ще престанат да имат поведението на течности и ще реагират по начин, съвършено противоречащ на всичките им признаци и свойства.

1 „Exposition du vrai System du Monde“, стр. 282.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 92

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред