За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 91

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ XXIV

СЪВРЕМЕННИТЕ КАБАЛИСТИ В НАУКАТА

И ОКУЛТНАТА АСТРОНОМИЯ

В трите главни раздела на „Кабала“ има физическа, астрална и свръхастрална Вселена, така както има земни, свръхземни и духовни Същества. Учените могат да се подиграват колкото искат над „Седемте Планетни Духа“ и все пак необходимостта от разумни управляващи и ръководещи сили днес се усеща така, че учените и специалистите, които не искат и да чуят за окултизъм или древни системи, се чувстват задължени да раждат в съзнанието си нещо като полумистична система. Теорията на Меткалт за „слънчевата енергия“ и теорията на Заливски – учен поляк, който провъзгласил eлектричеството за Вселенска eнергия, помествайки неговия склад в Слънцето1 – са възродени кабалистични учения. Заливски се опитва да докаже, че eлектричеството, произвеждащо „най-мощните, привличащи, топлинни и светлинни ефекти“, присъства във физическото изграждане на Слънцето и обяснява неговите своеобразности. Това е много близко до окултното учение. Именно само чрез признаване на газообразната природа на Слънцето-рефлектор и мощния магнетизъм и електричество на слънчевото привличане и отблъскване може да се обясни: а) очевидното отсъствие на каквото и да е намаляване на енергията и светеното на Слънцето – необясними с обичайните закони на горене; и б) поведението на планетите, което така често противоречи на общоприетите закони за теглото и привличането. И Заливски твърди, че това „слънчево електричество“ „се различава от всичко, което е известно на земята“.

Отец Сечи може да бъде заподозрян, че се стреми да въведе:

„Енергии от съвсем нов порядък и съвършено чужди на привличането, които той открил в пространството“,2

1 „La Gravitation par l’Electricitй“, стр. 7, цитира Мирвил, IV, 156.

2 Дьо Мирвил, IV, 157.

за да примири астрономията с богословската астрономия. Но Наги, член на Унгарската академия на науките, не е бил духовно лице и все пак разработил теория за необходимостта от разумни сили, чието поведение „се поддава на всичките капризи на кометите“. Той подозира, че:

„Независимо от всички активни изследвания за бързината на светлината, този ослепителен продукт на неизвестна сила..., който ние виждаме твърде често, за да го разбираме – тази светлина в действителност е неподвижна.“1

К. Е. Лов, известен строител на железопътни линии, френски инженер превърнал всички тези (тогава) „неуловими посредници“ – днес наричани „сили“ – в подчинени на електричеството, заявявайки, че то е:

„Разумно – макар и молекулярно по природа и материално.“2

Според автора тези сили са атомни посредници, дарени с разум, самопроизволна воля и движение3 и така той, подобно на кабалистите, прави причинните сили веществени, докато силите, които действат на този план, са само следствия от първите, тъй като при него материята е вечна и Боговете също;4 такава е и Душата, макар че на нея е присъща no-висша Душа (Дух), предсъществуваща, дарена с памет и превъзхождаща електрическата енергия; последната е подчинена на висшите Души, като при това те я принуждават да действа в съответствие с вечните закони. Тази концепция е доста мъглява, но очевидно е построена по окултни линии. Освен това предполагаемата система е съвършено пантеистична и разработена в чисто научен труд. Монотеистите и римските католици веднага се сборичкват с нея, разбира се; но човек, който вярва в съществуването на Планетните духове и предполага в Природата живи Разуми, винаги трябва да очаква това.

1 „Memoir on the Solar System“, стр. 7, Дьо Мирвил, IV, 157.

2 „Essai sur l’Identitй des Agents Producteurs du Son, de la Lumiиre“, etc., стр. 15.

3 Ibid, стр. 218.

4 Обобщено от Ibid, стр. 213, Дьо Мирвил, IV, 158.

Във връзка с това обаче любопитно е, че след като съвременниците са се надсмивали над невежеството на древните,

„които познавали само седем планети (но все пак имали огдоадата, която не включвала нашата Земя!), изобретили седем Духа, за да съответстват те на броя на планетите“,

Вабине, без сам да го съзнава, оправдава това „суеверие“. В „Revue des Deux Mondes“ този изтъкнат френски астроном пише:

„Огдоадата на древните включвала Земята (което е погрешно), т.е. осем или седем, в зависимост от това дали е влизала, или не Земята в тази бройка.“1

Дьо Мирвил уверява своя читател:

„М-р Вабине само преди няколко дни ми каза, че имаме действително само осем големи планети, включително и Земята и също толкова малки планети между Марс и Юпитер... Хершел предлага всички, които се намират зад седемте основни планети, да бъдат наречени астероиди!“2

1 Май, 1855, Ibid, стр. 139.

2 „Lб Terre et noire Systиme solaire“. Дьо Мирвил, IV, 139.

Във връзка с това предстои да се разреши един проблем. Откъде астрономите знаят, че Нептун е планета или дори че той принадлежи към нашата слънчева система? Тъй като той бил открит на самата граница на нашия така наречен планетен свят, последният е бил произволно разширен, за да го приеме; но какви действително математични и непогрешими доказателства притежават астрономите за това, че Нептун е а) планета и б) една от нашите планети? Никакви! Той се намира на толкова неизмеримо разстояние от нас, че:

„Видимият диаметър на Слънцето от Нептун е само една четирийсета от видимия за нас слънчев диаметър“,

и той дори през най-добрия телескоп е толкова смътен и мъглив, че да бъде наречен една от нашите планети, прилича на астрономична небивалица. Топлината и светлината на Нептун са 1/900 част от топлината и светлината, получавани от Земята. Движението му и движението на неговите сателити винаги са изглеждали подозрителни. Те не се съгласуват – външно поне – с движенията на другите планети. Неговата система е насочена в обратна посока и т.н. Но дори и последният ненормален факт е имал като свой резултат само това, че нашите астрономи са създали нова хипотеза за вероятния обрат в движението на Нептун, за неговия сблъсък с друго небесно тяло и т.н. Дали откритието на Адамс и Льоверие се е приветствало толкова, понеже Нептун е бил необходим като Ефира, за да се покрие с нова слава астрономичното предвиждане, достоверността на съвременните научни данни и главно – силата на математичния анализ? Изглежда, че е така. Новата планета, която разширява нашето планетно царство с повече от четиристотин милиона лиги, е достойна за присъединяване. Всичко е точно като при превземането на земни територии – научният авторитет тук може да докаже своето „право“ само защото притежава „силата“. Случва се смътно да се улови движението на Нептун: „Еврика! Това е планета!“ Обаче само от едното движение се доказва малко. Установен факт в астрономията е, че в Природата изобщо няма абсолютно неподвижни звезди,1 дори и такива звезди да продължават още да съществуват в астрономичната терминология, макар те да са изчезнали от научното въображение. Окултизмът обаче има своя собствена странна теория по повод Нептун.

1 Ако, както е мислел сър У. Хершел, така наречените неподвижни звезди са произлезли в резултат от небулярното изгаряне, те не могат да бъдат неподвижни повече, отколкото е нашето Слънце, което било смятано за неподвижно; но сега е открито, че то се върти около оста си с период от двайсет и пет дни. Обаче тъй като най-близката до Слънцето неподвижна звезда се намира осем хиляди пъти по-далеч от него, отколкото Нептун, телескопичните илюзии би трябвало също да са осем хиляди пъти по-големи. Ето защо този въпрос ще оставим настрана, повтаряйки само това, което е казал А. Мори в своя труд („La Terre et l’Homme“, публикуван през 1858 г.): „До днес е съвършено невъзможно да се реши нещо по отношение на строежа на Нептун; само по аналогия ние му приписваме въртеливо движение, подобно на другите планети“ (Дьо Мирвил, IV, 140).


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 91

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред