За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 87

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Този извод изглежда съдържа в себе си намек за увереността на м-р Матърс, че това „творение“ наистина не е нито божествено, нито първоначално, тъй като Монадата – първата проява на нашия план на обективност – „отстъпва в тъмнината на първичната мисъл“, т.е. в субективността на първото божествено Творение.

И това отново частично съответства на християнската идея за Светия Дух и че всичките трима образуват Троица в единство. С това също така се обяснява и фактът в геометрията, че три прави линии са най-малкият брой, способен да образува върху плоскост праволинейна фигура, а две прави линии никога не могат да обхванат пространството, оставайки безсилни и безрезултатни, докато не бъдат завършени с числото Три. Кабалистите наричат тези три първи числа на десетичната скала с имената Кетер, Венец, Хокма, Мъдрост и Бина, Разбиране; по-късно те свързват с тях следните божествени имена: с Единицата – Ехейх, „Аз съществувам“; с Диадата – Yah; и с Триадата – Елохим; понякога те специално наричат Диадата – Абба, Баща, и Триадата – Айма, Майка, чиято вечна връзка е символизирана с думата Елохим.

Но това, което специално поразява изучаващия „Кабала“, е злобната упоритост, с която преводачите на Библията ревностно отстранили от хоризонта и скрили всички позовавания за женската форма на това Божество. Както току-що видяхме, те превели съществителното от женски род множествено число „Елохим“ като съществително от мъжки род единствено число „Бог“. Но те направили и нещо повече: те старателно скрили факта, че думата „Руах“ – „Дух“ е от женски род и следователно, че Светият Дух на „Новия Завет“ е женска Сила. Много ли са християните, които осъзнават, че в „Лука“, в съобщението за въплътяването (I, 35), са споменати две божествени Сили?

„Дух Свети ще те овладее, и Силата на Всевишния ще те осени.“ Светия Дух (женската сила) се спуска и силата на Всевишния (мъжката сила) се съединява с нея. „Затова и святото, родено от тебе, ще се нарече Син Божи“ – т.е. Елохимово, тъй като тези две сили слизат.

В „Сефер Йецира“, или „Книгата на Формирането“, четем:

„Единна е Тя Руах Елохим Хюм – (Духът на Живите Елохими)... Глас, Дух и Слово; и това е Тя, Духът на Светия“. Тук ние отново виждаме тясната връзка, която съществува между Светия Дух и Елохимите. При това, по-нататък в същата „Книга на Формирането“ – не бива да се забравя, че тя е една от най-древните кабалистични книги, чието авторство се приписва на Патриарха Авраам – на първо място намираме идеята за женската троица, от която излиза мъжката троица, или както е казано в текста: „Три майки, откъдето произлезли трима бащи“. И все пак, тази двойна Триада образува само една завършена Троица. Отново следва да се отбележи, че Вторият и Третият Сефирот (Мъдрост и Разбиране) се отличават с женски имена: Хокма и Бина, независимо от това, че на първия повече се приписва мъжка идея, а на втория – женска, под титлите Абба и Айма (или Баща и Майка). Тази Айма (Великата Майка) прекрасно е символизирана в деветнайсета глава на „Апокалипсиса“, който несъмнено е една от най-кабалистичните книги в Библията. Фактически без кабалистичните ключове неговият смисъл е напълно неразбираем.

В еврейската, както и в гръцката азбука няма определени числови знаци и следователно всяка буква има прикрепено към нея определено числово значение. Резултат от това обстоятелство е значителният факт, че всяка еврейска дума представлява число и всяко число – дума. За това се споменава в „Откровението“ (XIII, 13), където се казва „числото на звяра“. В „Кабала“ думите, които притежават равностойни числови величини, се смятат за имащи определена обяснителна връзка помежду им. Това създава науката гематрия, която е първият раздел на буквената „Кабала“. По-нататък, всяка буква на еврейската азбука е притежавала за посветените в „Кабала“ определена йероглифна величина и значение, които при правилно прилагане придавали на всяка дума ценността на мистична фраза; и това е променяло своето значение в зависимост от релативното разположение на буквите една спрямо друга. Сега нека разгледаме от тези различни кабалистични гледни точки думата Елохим.

Като начало можем да я разделим на две думи, които означават: „Женско Божество на Водите“; сравнете с гръцката Афродита, „излизаща от морската пяна“. Тя също може да се раздели на „Мощен, Звезда на Морето“ или „Мощен, издишващ Дух върху Водите“. Също така, чрез комбиниране на буквите можем да получим: „Мълчаливата сила Iah“. И още: „Моя Бог, Създател на Вселената“, тъй като Iah представлява тайно кабалистично име, прилагано към идеята на Създаването. Също така получаваме: „Кой е моят Бог“. И още: „Майка в Iah“.

Сумата на числата се получава 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86 = „Ужасна горещина“ или „сила на Огъня“. Ако съберем заедно трите средни букви, ще получим 45, а първата и последната буква дават 41, съставяйки по този начин „Майка на Създаването“. Накрая, ние ще намерим две божи имена „Ел“ и „Iah“, заедно с буквата м, което означава „вода“, тъй като Мем, названието на тази буква, означава „вода“.

Ако я разделим на съставящите я букви и ги приемем за йероглифни знаци, ще получим:

„Воля, усъвършенствана чрез жертва, развиваща се през последователно превръщане от вдъхновението“.

Последните няколко абзаца, в които кабалистично се анализира думата „Елохим“, доказват с достатъчна убедителност, че Елохимите не са нито един, нито двама и дори не са троица, а сонм – армия от творчески сили.

С това, че християнската църква е направила от Йехова – един от същите тези Елохими – Висш Бог, тя е внесла безнадеждна бъркотия в небесната йерархия, независимо от томовете, написани по този повод от Тома Аквински и неговата школа. Единственото обяснение, което може да се намери във всичките им трактати за природата и същността на безбройните класове от небесни същества, споменавани в Библията – Архангели, Трони, Серафими, Херувими, Вестоносци и т.н., – се съдържа в определението, че „сонмът на ангелите – това е милицията на Бога“. Те по същество са „Богове – създания“, докато той е „Бог Творец“; но за техните истински функции – за тяхното действително място в структурата на Природата – не е казано нито дума. Те са:

„По-блестящи от пламъците, no-бързи от вятъра и живеят в любов и хармония, взаимно просвещавайки ceо хранейки се с хляб и мистичната напитка (виното и водата на причастието?) окръжавайки като с река от огън трона на Агнеца и закривайки с криле своите лица. Те напускат този трон на любовта и славата само за да носят на звездите, земята, царствата и всички синове Божии, на своите братя и ученици, казано накратко, на всички твари, подобни на тях самите, божественото влияние... Що се отнася до тяхното количество – това е броят на великата армия на Небесата (Саваот), по-многобройна от звездите... Богословието ни показва тези разумни светила – всяко от които съставя особен вид и съдържа в своето естество едно или друго състояние на Природата – като заемащи огромно пространство, макар и ограничено; пребиваващи, независимо от своята безтелесност, в определените им граници; no-бързи от светлината или мълнията, разпореждащи се с всички стихии на Природата, способни по желание да произвеждат необясними миражи (илюзии?), обективни и субективни с редуване, говорещи на хората понякога на ясен, а понякога – на чисто духовен език.“1

1 Дьо Мирвил, II, 295.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 87

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред