За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 85

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Също така, прочетена в тази светлина и тъй като нейните еврейски текстове се тълкуват от западни учени, тя никога не би могла да даде нещо повече или по-възвишено от такива фалични елементи, съставящи корена и основата на значението на нейната мъртва буква. Антропоморфизмът и Откровението копаят непроходима пропаст между материалния свят и основните духовни истини. Може лесно да се докаже, че творението не така е описано в Езотеричната Доктрина. Римските католици дават тълкуване, което много повече се приближава до истинското езотерично значение, отколкото е тълкуването на протестантите. Тъй като някои техни светци и доктори признават, че формирането на небесата и земята, небесните тела и пр. се отнася към труда на „Седемте Ангели на Присъствието“. Св. Дионисий нарича „Строителите“ „сътрудници на Бога“, а св. Августин отива дори по-далеч и приписва на Ангелите притежаване на божествена мисъл, прототипа на всичко сътворено, както той казва.1 И накрая, Тома Аквински е написал цяла дисертация по този предмет, наричайки Бога първична, а Ангелите – вторична причина на всички видими следствия. В това отношение, като се изключат някои догматични разминавания във формата, „Ангелският Доктор“ много се приближава до гностичните идеи. Василид говори за най-низшата категория на Ангелите като за Строители на нашия материален свят, а Сатурнил се придържал към мнението, както постъпвали и сабеяните, че Седемте Ангели, които стоят начело на планетите, са действителните творци на света; монахът-кабалист Тритемий в своя „De Secundis Deis“ учел на същото.

Вечният Космос, Макрокосмосът, е разделен в Тайната Доктрина, както и човекът, Микрокосмосът, на три принципа и четири Проводника,2 които в своята съвкупност са седемте Принципа. В халдейската или еврейската „Кабала“ Космосът се дели на седем свята: Изначален, Постижим, Небесен, Елементарен, По-малък (Астрален), Адски (Кама-Лока или Хадес) и Временен (човешки). В халдейската система именно в Постижимия Свят, във втория, се появяват „Седемте Ангели на Присъствието“, или Сефиротите (всъщност тримата висши представляват едно, а също така общата сума на всичките). Те също така са „Строителите“ от източната доктрина: и едва в третия, небесния свят, седемте планети и нашата слънчева система са построени от седемте Планетни Ангели, като при това планетите станали техните видими тела. Следователно – както правилно е формулирано – ако Вселената като цяло е образувана от Вечната Единна Субстанция или Същност, не тази вечна Същност, Абсолютното Божество, Ј придава форма – с това се занимават първите Лъчи, Ангелите или Дхиан-Коганите, които еманират от Единния елемент, а той – ставайки периодично ту светлина, ту тъмнина – остава вечно в своя коренен принцип, непознаваема и все пак съществуваща Реалност.

1 „Книгата Битие“ започва от третото стъпало на „сътворението“, пропускайки първите две.

2 Екзотерично трите коренни принципа са: Човек, Душа и Дух (под думата „човек“ се подразбира разумната личност), а езотерично: Живот, Душа и Дух; четирите проводника са: Тяло, Астрален Двойник, Животинска (или човешка) Душа и Божествена Душа (Стхула-Шарира, Линга-Шарира, Кама-рупа и Будхи, проводник на Атма или Духа). За да стане това още по-ясно: (1) Седмият Принцип има за свой проводник Шестия (Будхи); (2) Проводник на Манаса е Кама-рупа; (3) Проводник на Джива, или Прана (животът), е Линга-Шарира („двойникът“ на човека; впрочем, Линга-Шарира никога, до самата смърт, не може да напуска тялото; това, което се показва, е астралното тяло, отразяващо физическото тяло и служещо като проводник на човешката душа или разума); и (4) Тялото, физическият проводник на всички горе споменати, колективно. Окултистите признават същия този ред за цялото космично цяло на психо-космичната Вселена.

Ученият западен кабалист м-р С. Л. Мак Грегор Матърс, чиито разсъждения и изводи още повече са извън всякакви подозрения, че той не е бил обучаван на източна философия и не е запознат с нейните тайни учения, в един непубликуван очерк пише по повод първия стих от „Книгата Битие“:

„Berashith Bara Elohim – „В началото Елохимите сътворили!“ Кои са тези Елохими на „Книгата Битие“?

Va-Yivra Elohim Ath Н a-Adam Be-Tzalmo, Be-Tzelem Elohim Bara Otho, Zakhar Vingebah Bara Otham – „И Елохимите сътворили Адам no Своя собствен Образ, по Образа на Елохимите ги Сътворили Те, Мъжки и Женски ги сътворили Те!“ Кои са те, тези Елохими? Обикновеният английски превод на „Библията“ предава думата Елохим с думата „Бог“, в него от множествено число съществителното е преведено в единствено число. Единственото представено оправдание за такава подмяна звучи някак си неубедително и гласи, че думата несъмнено е в множествено число, но то не бива да се прилага в смисъла на множествено число; че то е „множествено, за да се обозначи превъзходството“. Но това е само голословно твърдение, чиято ценност може справедливо да бъде проверена чрез „Книгата Битие“, I, 26, преведено в ортодоксалната версия на Библията така: „И Бог (Елохимите) казал – „Да сътворим човека по наш образ, по наше подобие“. Тук е налице ясното признаване на факта, че „Елохим“ не е „множествено на превъзходството“,а съществително от множествено число, обозначаващо повече от едно същество.1


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 85

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред