За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 84

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ XXII

„ЗОХАР“ ЗА ТВОРЕНИЕТО И ЕЛОХИМИТЕ

Както е известно на всеки еврейски учен, началната фраза в „Книгата Битие“ гласи:

Сега съществуват два добре известни начина за превод на тази фраза, както и на всяко друго еврейско писание; единият – екзотеричен, както четат ортодоксалните преводачи на Библията (християните), а другият – кабалистичен; освен това вторият се дели на равинистичен и чисто кабалистичен, или окултен начин. Както в санскритското писмо, така и в еврейското думите не се разделят, а се сливат, особено в старите системи. Например даденото no-горе, разделено ще се чете: „B’rashith bara Elohim eth hashamayim v’eth h’areths“; а също може да се прочете така: „B’rash ithbara Elohim ethhashamayim v’eth’arets“, като по този начин напълно се променя значението. Последното означава: „В началото Бог сътворил небесата и земята“, докато в предишната фраза, изключвайки идеята за някакво начало, се чете просто, че „от вечносъществуващата Същност (божествена) (или от утробата – също от главата Ј) двойнствената (или андрогинна) Сила (Боговете) сформирала двойните небеса“; горното и долното небе се обясняват като небе и земя. Езотерично последната дума означава „проводник“, тъй като тя дава идеята за празното кълбо, вътре в което става проявяването на света. По-нататък, по правилата на окултното, символичното четене – установени в древната „Сефер Йецира“ (в халдейската „Книга на Числата“1) – началните четиринайсет букви (или B’rasitb’raalaiin) сами по себе си вече са напълно достатъчни, за да се обясни теорията на „сътворението“, без каквито и да е по-нататъшни обяснения или определения. Всяка буква от тях е фраза и съпоставени с йероглифната или рисунъчната начална версия на „сътворението“ в „Книгата Дзиан“, еврейските и финикийските букви скоро разкриват своя произход. Цял том с обяснения не може да даде на изследователя на първоначалната окултна симвология повече от даденото по-долу: главата на бика вътре в кръга, правата хоризонтална линия, кръгът или сферата, след това другата сфера с трите точки в нея, триъгълникът, после Свастиката (или кръстът Джайна); след това равностранният триъгълник вътре в кръга, седемте малки бичи глави, разположени в три реда, един над друг; черната кръгла точка (отворът) и след това седемте линии, означаващи Хаос или Вода (женско).

1 Известната сега „Сефер Йецира“ е само част от първоначалния труд, включен в халдейската „Книга на Числата“. Фрагментът, който днес притежават кабалистите на Запада, е много повреден от равините на средните векове, за което сочат неговите мазоретични точки. Схемата на „Мазора“ е съвременна маскировка, започнала в нашата ера и доведена до съвършенство в Тиберия. (Вж. „Isis Unveiled“, том II, стр. 430–431.)

Всеки запознал се със символичните и числови величини на еврейските букви ще види от пръв поглед, че този глиф и буквите от „B’rasitb’raalaim“ са тъждествени по значение. „Бет“ е „обител“ или „област“; „Реш“ е „кръг“ или „глава“; „Алеф“ – „бик“ (символ на пораждащата или творящата сила1); „Шин“ е „зъб“ (екзотерично – тризъбец или три в едно в неговото окултно значение); „Йод“ е съвършеното единство или „един“;2 „Tay“ – „корен“ или „основа“ (същото, което е кръстът при египтяните или арийците); отново „Бет“, „Реш“ и „Алеф“. След това „Алеф“, или седемте бика за седемте Алайм; бик-шип, „Ламед“, активното пораждане; „Хе“, „отвор“ или „матка“; „Йод“, органът на пораждането; и „Мем“, „вода“ или „хаос“, женската Сила в близост до мъжката, която я предшества.

1 Когато в древния символизъм – употребяван в йероглифното писмо на египтяните – се среща само една бича глава, това означава Божество, Съвършен Кръг с латентна производителна сила в него. Когато е представен целият бик, подразбира се Слънчев бог или лично божество, тъй като тогава това е символ на действащата пораждаща сила.

2 Били нужни три коренни раси, за да деградира символът на Единното Абстрактно Единство – проявило се в Природата като лъч, еманиращ от безкрайността (Кръга) — във фаличен символ на зараждането, както е било дори и в „Кабала“. Тази деградация е започнала от четвъртата раса и е имала свой raison d’кtre в политеизма, тъй като последният е бил изобретен, за да заслони Единното Вселенско Божество от профанация. За приемането му християните могат да се оправдават с незнанието на неговото значение. Но защо непрестанно да се възпява хвала на Мойсеевите евреи, които отхвърлили всички други Богове, запазвайки само най-фаличния, и след това твърде нагло се провъзгласили за монотеисти? Исус винаги упорито е игнорирал Йехова. Той тръгнал против Мойсеевите заповеди. Той признавал само своя Небесен Отец и забранявал публичните богослужения.

Най-удовлетворително и научно екзотерично тълкуване на началната фраза от „Книгата Битие“, на която по сляпа вяра е била закачена цялата християнска религия, синтезирана от нейните основни догми, несъмнено е това, което е било представено от м-р Ралстън Скинер в приложението към „Източник на мерките“. Той дава – най-талантливо, по ясен и най-научен начин, трябва да признаем – числовото четене на тази първа фраза на първа глава и на „Книгата Битие“. С помощта на числото 31, или думата „Ел“ (1 за „Алеф“ и 30 за „Ламед“) и други числови символи на Библията, съпоставени с мерките, прилагани във Великата Пирамида на Египет, той показва съвършената тъждественост между нейните измерения – в дюймове, лакти и план – и числовите величини на Градината Едем, Адам и Ева и Патриарсите. Казано накратко, авторът показва, че архитектурно пирамидата съдържа в себе си цялата „Книга Битие“ и разкрива астрономичните и дори физиологичните тайни в нейните символи и глифове; все пак, изглежда, че той не иска да признае свързаните с тях психокосмични и духовни тайни. Също така, авторът явно не разбира, че коренът на всичко това трябва да се търси в древните легенди и в пантеона на Индия.1 При отсъствието на такова разбиране, до какво води неговият велик и талантлив труд? Не по-далече от откритието, че Адам, земята, и Мойсей или Йехова са „по същество едно и също“ – или до азбуката на сравнителната окултна симвология – и че дните в „Книгата Битие“ са „кръговете“, „сведени от евреите до квадрати“, и резултатът от шестдневния труд кулминира в оплождащия принцип. По този начин Библията е заставена да издаде фалицизма и само това.

1 Нима всичко свършва с откритието, че небесният кръг от 360 градуса се определя „с пълната форма на думата Елохим“ и ако думата е поставена в кръг, дава 3,1415, или отношението на единицата към диаметъра на окръжността. Това е само неговият астрономичен или математичен аспект. За да се узнае пълното седмично значение на „Изначалния Кръг“, пирамидата и кабалистичната Библия, трябва да се чете в светлината на фигурата, на която са построени храмовете в Индия. Математичната квадратура на кръга – това е само земно резюме на проблема. Евреите се задоволявали с шестте дни на дейност и седмия за отдих. Предците на човечеството са разрешавали най-великите проблеми на Вселената с помощта на своите седем Лъча или Риши.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 84

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред