За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 82

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Тук, както и по-рано, генезисът не започва отначало. Имало е no-ранно падение от това на първичната двойка. В него броят на тези, които претърпели неуспех и паднали, е бил седем. Ние се срещаме с тези седем в Египет – осем заедно с Майката – където ги наричат „Деца на Инертността“, изгонени от Ам-Смен, Рая на Осмицата; също така във Вавилонската легенда за Сътворението – като Седмината Братя, които били седем Царе, подобно на седемте Царе от „Книгата Откровение“; и Седемте безчувствени сили, станали Седемте въстанали ангели, които водели войната в небесата. Седемте крониди, описани като Седемте стражи, които отначало били сформирани вътре в небесата. Небесата, като свод, те разтегляли или задълбочавали; те издигали това, което било незримо, а това, за което нямало изход, те откривали; творческата работа е била точно такава, каквато е при Елохимите в „Книгата Битие“. Това са Седемте елементални Сили на пространството, които по-нататък ставали Седемте Държащи Времето. За тях е казано: „Да бъдеш на пост е било тяхна длъжност, но сред звездните небеса те не носели своя патрул“ и техният провал било Падението. В „Книгата на Енох“ тези Седем патрулиращи в небесата са звездите, които нарушили заповедта на Бога преди настъпването на своя срок, тъй като не се явили в нужното време и така го оскърбили; и той ги завързал до периода, когато свършвали техните престъпления, в края на тайната или великата година на света, т.е. периода на прецесията, когато трябва да протече възстановяването и новото начинание. Тези Седем паднали съзвездия изглеждали на Енох като седем повалени пламтящи планини – като седемте планини на „Откровението“, на които седи Жената в червено.“1

1 „The Hebrew and other Creations; with a reply to Professor A. H. Sayce“, стр. 19.

Съществуват седем ключа към тази, както и към всяка друга алегория, независимо дали е в Библията, или в езическите религии. Докато м-р Меси е попаднал на ключа към тайните на космогонията, Джон Бентли в своята „Индуска астрономия“ заявява, че падението на Ангелите, или Войната в небесата, не е нищо друго в изложението на индусите, освен цифра на изчисленията на периодите от време и привежда доказателства, че сред народите на Запада същата тази война, с подобни резултати, е приела формата на войната на Титаните.

Казано накратко, той прави това астрономично. Същото прави и авторът на „Източник на мерките“:

„Небесната сфера със земята е била разделена на дванайсет отделения (астрономично) и тези отделения са били смятани за притежаващи пол, като при това владетелите, или съпрузите, са съответно оглавяващите ги планети. Тъй като това е било установена схема, с течение на времето отсъствието на подходящо коригиране би довело до грешки и бъркотия, възникващи вследствие от това, че тези отделения биха попаднали под господството на други планети. Като резултат, наместо законен брак биха протичали незаконни сношения между планетите, „синовете на Елохимите“, и тези отделения, „дъщерите на Х-Адам“, или земният човек; и фактически четвъртият стих на шестата глава на „Битие“ вместо обичайното, трябва да получи следното тълкуване: „В същите тези дни или периоди протичали несвоевременни раждания на земята; и след това, когато синовете на Елохимите идвали при дъщерите на Х-Адам, те заченали в тях потомство на блудството“ и т.н., астрономично сочейки тази бъркотия.“1

1 Op. cit., стр. 243.

Нима което и да е от тези учени обяснения показва нещо друго, освен възможна и изкусна алегория и олицетворение на небесните тела от митолозите и жреците на древността? Доведени до пълен завършек, те безспорно биха изяснили много и така биха представили единия от правилните седем ключа, който би паснал на доста библейски загадки, като при това – без да открива естествено и изцяло нито една като научен и изкусен ключ. Но все пак те доказват едно – че нито седемформената хронология, нито седемформената теогония и еволюция на всичко в Библията е от божествен източник. Затова нека да погледнем източниците, от които Библията е извлякла своето божествено вдъхновение по отношение на свещеното число седем. В същата тази лекция м-р Меси пояснява:

„Книгата Битие“ нищо не ни казва за природата на тези Елохими, нenpaвилнo изтълкувани като „Бог“, които са творци на еврейското начало и самите те вече съществуват и седят на сцената, когато театърът започва и завесата се вдига. Тя казва, че в началото Елохимите създали небето и земята. За Елохимите се е разсъждавало в хиляди книги, но... без решителен отговор... Елохимите са Седем, независимо дали са сили на природата, богове на съзвездията, или планетни богове... като Питри и Патриарси, Ману и Бащи на предишните времена. Но гностщите и еврейската „Кабала“ пазят едно обяснение за Елохимите на „Книгата Битие“, чрез което можем да ги отъждествим с други форми на седемте първоначални сили... Техните имена са следните: Илдабаоф, Йехова (или Иао), Саваот, Адонай, Елоей, Орей и Астанфей. Илдабаоф означава Господа Бога на бащите, т.е. бащите, които са предшествали Отеца; по този начин тези седем се отъждествяват със седемте Питри, или Бащите на Индия (Ириней I, XXX, 5). Освен това еврейските Елохими са предшествани и по име, и по природа, като финикийски божества или сили. Санхуниатон ги споменава по имена и ги описва като помощници на Кронос, или Времето. Значи в тази фаза Елохимите са държащи времето в небесата. Във финикийската митология Елохимите са по същество седемте сина на Сидик (Мелхизедек), тъждествени със Седемте Кабири, които в Египет се смятат за седемте сина на Пта и Седемте Духа на Ра в „Книга на Мъртвите“; ...в Америка – със седемте Хохгати... в Асирия – със седемте Лумази... Те винаги са седем на брой... които са Каб – т.е. обръщат се, заедно, откъдето е и думата „Кабири“... Също така те са Или, или Богове на асирийски, които били седем наброй!... Те отначало се родили от Майката в Пространството,1 след което тези Седем съучастника преминали в сферата на времето като помощници на Кронос или Синове на мъжкия родител. Както казва Дамаский в своите „Първоначални Принципи“, маговете смятат, че пространството и времето са били източници на всичко; и от сили на въздуха, на боговете се наложило да станат държащи времето за хората. Седем съзвездия били определени за тях... Тъй като седмината се обръщали в свода на сферата, наричали ги седемте спътника на моряците, Риши или Елохими. Първите са „седем звезди“, а не планети. Те са водещите звезди на седемте съзвездия, които се обръщат в кръг заедно с Голямата Мечка, описвайки годишния кръг.1 Асирийците са ги наричали седемте Лумаза, или вождове на звездните стада, наречени овце. По еврейската линия на произхода или развитието тези Елохими установяват за нас – кабалистите и гностиците, които са запазили съкровената мъдрост, или гнозиса – ключа, абсолютно необходим за правилното разбиране на митологията или теологията... Имало е две съзвездия със седем звезди във всяко. Ние ги наричаме Двете Мечки. Но седемте звезди на Малката Мечка някога са били смятани за седемте глави на Полярния Дракон, който срещаме – като звяра със седем глави – в Акадийските химни и в „Откровението“. Митичният Дракон води своя произход от крокодила, който е драконът на Египет... В един особен култ, в култа на Сут-Тифон, първи бог е бил Севекх (седмичният), който има крокодилска глава, така както и Змеят, и който е Драконът, или чието съзвездие е било Драконът... В Египет Голямата Мечка е била съзвездието на Тифона, или Кеф, древната произвеждаща, наричана Майка на Въртенията; и Драконът със седем глави е бил определен за неин син, Севекх-Кронос, или Сатурн, наричан Дракон на Живота. Т.е., типичният дракон или змей със седемте глави отначало е бил от женски пол, а след това този образ е получил продължение като мъжки в нейния син Севекх, Седмичния Змей, в Седмичния Еа..., Иао Хнубис и други. Ние намираме тези двамата в „Откровението на Йоан“. Едната – това е жената в червено, майка на тайната, великата блудница, която седяла върху червен звяр със седем глави, който представлява Червения Дракон на Полюса. Тя държала в ръце нечистите предмети на своето блудство. Това означава емблеми на мъжкия и женския пол, намиращи се според представите на египтяните в Полярния Център, самата утроба на творението, както е било посочено от бедреното съзвездие, наречено Хепш на Тифона, старият Дракон, в северното рождено място на Времето в Небесата. Тези двамата се въртели около полюса на небесата – или Дървото, както го наричали, – който се намирал в центъра на звездното движение. В „Книгата на Енох“ тези две съзвездия са опознати като Левиатан и Бегемот-Бехмут, или Дракон и Бегемот-Голямата Мечка и те са първоначалната двойка, която първа е била сътворена в Градината Едем. Така че египетската първа майка Кефа, чието име означава „тайна“, е била прообраз на еврейската Хава – нашата Ева; поради това Адам е идентичен със седмичния Севекх, слънчевият дракон, в който са обединени силите на светлината и тъмнината; и седмичната натура е била показана в седемте лъча, носени от гностичния Иао-Хнубис, богът на числото седем, който е Севекх, по името и формата на първия отец, в качеството си на глава на Седмината.“1

1 Когато те са Анупадаки (без родители) на Тайната Доктрина. Вж. Стансите, I, 9, том I.

1 Тези водят началото си от арийците, които поместили там своите „ярко-увенчани“ (Читра-Шикхандан) Седем Риши. Но всичко това е много по-окултно, отколкото изглежда на пръв поглед.

1 Op. cit, стр. 19–22.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 82

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред