За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 80

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Освен това, никъде в Библията не е казано, че еврейският език е езикът на Бога; за тази хвалба, във всеки случай, нейните автори не са виновни. Вероятно това е, защото в дните, когато Библията е била редактирана за последен път, такава претенция е изглеждала твърде нелепа, следователно опасна. Компилаторите на „Стария Завет“ във вида, в който той съществува в еврейския канон, добре са знаели, че в дните на Мойсей езикът на посветените е бил тъждествен с езика на египетските йерофанти и че нито един от диалектите, възникнали от древносирийския и чистият древноарабски език на Иараба – бащата и родителят на първобитните араби много преди времето на Авраам, когато древният арабски език вече бил замъглен, не е бил жречески и световен език. Въпреки това всички те са включвали ред думи, които могат да бъдат проследени до техните общи корени. А да се занимава с това, трябва съвременната филология, но до днес – като се изключи всеобщото уважение към трудовете на изтъкнатите филолози от Оксфорд и Берлин – изглежда, че тази наука безнадеждно се блъска само в непрогледната тъмнина на хипотезите.

Като говори за разположението на буквите в свещените еврейски свитъци и забелязва, че те са представлявали музикални ноти, вероятно Аренс никога не е изучавал арийската музика на индусите. В санскрита на свещените книги буквите постоянно се разполагат така, че винаги могат да станат музикални ноти. Тъй като цялата санскритска азбука и „Ведите“, от първата до последната дума, са музикален запис, сведен в писменост – двете са неделими.1 Както Омир е правил разлика между „езика на Боговете“ и „езика на хората“,2 така са постъпвали и индусите. Деванагари, санскритските букви, са „речта на Боговете“, а санскрит – божественият език.

1 Виж „Theosophisi“, ноември 1879 г., ст. „Индуската музика“, стр. 47.

2 Санскритските букви са много по-многобройни от оскъдните двайсет букви на еврейската азбука. Всички те са музикални, четат се – или по-точно се напяват – съгласно системата, давана в много древни тантрични трудове, и се наричат Деванагари, речта или езика на боговете. И тъй като всяка буква съответства на определено число, санскрит дава много повече възможности за изразяване и трябва да е много по-съвършен, отколкото е еврейският, който следва същата система, но може да я използва в много ограничена степен. Ако някой от тези два езика е бил преподаден от боговете на човечеството, то определено това пo-скоро трябва да е санскрит, съвършената форма на най-съвършения език в света, отколкото еврейският – най-грубият и най-бедният. Тъй като, ако някой вярва в език с божествен произход, надали може да приеме, че в същото време на Ангелите и Боговете или божествените вестоносци се е наложило да го разработват от грубата едносрична форма в съвършен език, както виждаме в земната лингвистична еволюция.

В защита на днешната версия на Мойсеевите книги се изтъкват доводи, че приетият в тях вид на езика е бил „приспособяване“ към невежеството на еврейския народ. Но споменатият „вид на езика“ сваля надолу „свещения текст“ на Ездра и неговите колеги до равнището на най-неодухотворените и груби фалически религии. Този довод потвърждава подозренията на някои християнски мистици и много философски критици, че:

а) Божествената Сила, като Абсолютно Единство, никога не е имала по-голямо отношение към библейския Йехова и „Господ Бог“, отколкото към някой друг Сефирот или число. Ейн Соф на „Кабала“ на Мойсей е толкова независим от каквито и да е било връзки със създадените богове, колкото е и Самият Парабрахман.

б) Ездра и другите са изкопирали всички учения, завоалирани в „Стария Завет“ под алегорични изрази, от магичните текстове на Вавилон, докато по-ранният текст на Мойсей е имал източник в Египет.

Няколко примера, известни на почти всички изтъкнати символози, особено на френските египтолози, могат да помогнат да се докаже това твърдение. Освен това, нито един древен еврейски философ, (Филон не повече от садукеите) не е предявявал изискванията – както това правят сега невежите християни – описаните в Библията събития да бъдат разбирани буквално. Филон говори доста изчерпателно:

„Словесните изложения (в „Книгата на Закона“) са иносказателни: именно в алегориите ще открием истината.“

Да приведем няколко примера от еврейски, започвайки от най-последния разказ, и по този начин, ако е възможно, да проследим тези алегории до техния произход.

1. Откъде се е взело Сътворението за шест дни, а седмият ден на почивка, седемте Елохима1 и разделянето на пространството на небе и земя в първа глава на „Книгата Битие“?


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 80

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред