За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 77

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Следователно Ева трябва да се разбира като еволюцията и никога непреставащото „ставане“ на Природата. Сега, ако вземем почти непреводимата санскритска дума Сат, която означава квинтесенцията на абсолютното неизменно съществуване, или битийността – както тя е била преведена от един талантлив индуски окултист – ние няма да Ј намерим еквивалент в нито един език; но тя може да се разглежда като най-приближаваща се до „Ейн“, или „Ен Соф“, Безграничното Съществуване. След това, терминът Hayah, „да бъдеш“ – като пасивно, неизменно, все пак проявено съществуване, възможно – може да бъде предаден чрез санскритския Дживатма, вселенския живот или душа, в своето второстепенно космично значение; докато „Chayah“, „да живееш“ – като „движение на съществуването“ – е просто Прана, постоянно променящ се живот в своето обективно значение. Именно начело на тази трета категория окултистите намират Йехова – Майката, Бина и Отецът, Арелим. Това е пояснено в „Зохар“, когато се обяснява еманацията и еволюцията на Сефиротите: отначало Ейн Соф, след това Шекина, покривалото или завесата на безкрайната Светлина, после Сефира, или Кадмон, съставяйки по този начин четвъртото, духовната Субстанция, излъчвана от Безкрайната светлина. Тази Сефира наричат Венец, Кетер; освен това, тя има още шест имена – общо седем. Те са следните: 1. Кетер; 2. Старец; 3. Изначална Точка; 4. Бяла Глава; 5. Велик Лик; 6. Непостижима Висота; и 7. Ehejeh („Аз съм“).1 Казано е, че тази седмична Сефира съдържа в себе си деветте Сефироти. Но преди да покажем как тя ги е породила, нека прочетем обяснението на Сефиротите в „Талмуд“, който предава това като архаична традиция, или в Кабала.

Съществуват три групи (или редове) на Сефиротите: 1. Сефироти, наричани „божествени атрибути“ (Триада в Светата Четворка); 2. звездни (лични) Сефироти; 3. метафизични Сефироти, или парафрази на Йехова, каквито са първите три Сефироти (Кетер, Хокма и Бина); останалите седем са личните „Седем Духа на Присъствието“ (и поради това също седемте духа на планетите). Говорейки за тях, се подразбират ангелите, макар и не поради това, че са седем, а защото те представляват седемте Сефироти, които съдържат в себе си всеобщността на Ангелите.

Това показва: а) че когато първите четири Сефироти са били отделени като триада-четворка (Сефира е нейният синтез), остават само седем Сефироти, както и седем Риши; те стават десет, когато четворката, или първият божествен Куб, се разсейва на единици; и б) че докато Йехова би могъл да се разглежда като Божество, ако е бил включен в трите божествени групи или редове на Сефиротите, на колективния Елохим или четворката на неделимия Кетер, то като мъжки Бог той става не повече от един от Строителите на низшите групи – еврейският Брама.2 Сега да се опитаме да дадем нагледен пример.

1 Това отъждествява Сефира, третата сила, с Йехова, Господа, който говори на Мойсей от горящия храст: „(Тук) аз съм“. („Изход“, III, 4.) През това време Господ още не е станал Йехова. Който е говорел, не е бил единен мъжки Бог, а проявените Елохими, или Сефироти в своята проявена колективност на седморката, съдържаща се в тройната Сефира.

2 Мъдро са постъпвали брамините по отношение на своето зараждане, когато постепенно, именно по тази причина, оставили Брама и индивидуално му отделяли много по-малко внимание, отколкото на другите божества. В качеството му на абстрактен синтез, те му се покланяли колективно във всеки Бог, които всичките го представяли. Като Брама от мъжки пол той е значително по-долу от Шива, Лингама, който олицетворява вселенското зараждане, или Вишну, пазителят. И двамата, Шива и Вишну, са възродители на живота след разрушението. Християните биха могли да постъпят по-добре, отколкото да следват техния пример и да се покланят на Бога в Духа, а не в мъжкия Творец.

Първата Сефира, съдържаща деветте други, ги произвела в следния ред: (2) Хокма (или Мъдростта), мъжка, активна сила, представена сред божествените имена като Jah; и в качеството си на пермутация или еволюция в низшите форми, в дадения случай става Ауфаним (или Колелата – космичното въртене на материята) сред армиите или ангелските сонми. От тази Хокма еманирала женската пасивна сила, наречена (3) Разум, Бина, чието божествено име е Йехова и чието ангелско име, сред строителите и Сонмите е Арелим.1 Именно от съюза на тези две сили, мъжка и женска (или Хокма и Бина), еманират всички други Сефироти – седем категории Строители. И така, ако ние наречем Йехова с неговото божествено име, той става, в най-добрия случай, веднага „женска пасивна“ сила в Хаоса. А ако го разглеждаме като мъжки Бог, той не е повече от един от многото, Ангел, Арелим. Но дори и допускайки максималното в този анализ, ако му оставим неговото мъжко име Jаh, име на Мъдростта, все пак той не е „Висш и единен Жив Бог“, тъй като той се съдържа, заедно с много други, вътре в Сефирата, а самата Сефира е третата сила в окултизма – макар че се разглежда като първа в екзотеричната „Кабала“ – и освен това е сила с по-малко значение, отколкото е ведическата Адити, или изначалните води на пространството, ставаща след много изменения астралната светлина на кабалистите.

1 Думата е в множествено число и като родово име означава колективен сонм; буквално – „силен лъв“.

По този начин „Кабала“, такава каквато е сега, се оказала с огромно значение за обяснението на алегориите и „затъмнените изрази“ на Библията. Но в качеството Ј на езотеричен труд, отнасящ се до тайните на творението, тя почти нищо не струва – тъй като сега е изопачена – ако не бъде проверявана с помощта на халдейската „Книга на Числата“ и с помощта на ученията на източната тайна наука или езотеричната мъдрост. Народите на Запада нямат нито оригиналната „Кабала“, нито дори Мойсеевата Библия.

Накрая, нагледно е доказано – както чрез вътрешни, така и чрез външни доказателства, основани на свидетелствата на най-добрите европейски хебраисти и признанията на най-учените еврейски равини, че „съществената основа на Библията, която е получила твърде значителни вмъквания и допълнения, се образува от някакъв древен документ“; и че „Петокнижието“ е възникнало от първичен или по-стар документ, като към него е прибавен допълнителен“. Поради това, при отсъствието на „Книга на Числата“1 кабалистите на Запада са в правото си да правят определени изводи само тогава, когато разполагат с някакви данни, поне от този „древен документ“ – данни, които днес могат да се намерят разхвърляни по египетските папируси, асирийските таблички и традициите, съхранени от потомците на учениците на последните назари. Вместо това повечето от тях приемат за авторитети и непогрешими ръководители Фабр д’Оливие – който е бил човек с огромна ерудиция и теоретична нагласа на ума, но не е бил нито кабалист, нито окултист, както източен, така и западен – и масона Рагон, най-великият от „синовете на Вдовицата“, който е бил изтоковед още по-малко, отколкото е бил д’Оливие, тъй като в дните на тези двама изтъкнати учени санскритската ученост е била почти неизвестна.

1 Пишещата тези редове има само няколко извадки, около дузина страници с буквални цитати от тази безценна книга, два или три екземпляра от която вероятно все още са запазени.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 77

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред