За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 76

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Тайната Доктрина гласи:

„Той е призован към живот. Мистичният Куб, в който почива Творческата Идея, появяващата се Мантра [или артикулираната реч – Вак (и светец Пуруша), и двамата се явяват излъчвания на първичната материя] съществува във Вечността в Божествената Субстанция в своето латентно състояние в течение на Пралая“.

И в „Сефер Йецира“, когато тези Трима-в-Един трябва да бъдат призовани към битие – чрез проявата на Шекина, първото сияние или излъчване в проявяващия се Космос – „Духът Божи“, или числото едно,1 оплодява и пробужда двойната мощ, числото две – въздуха, и числото три – водата; в тях е „тъмнина и пустота, слуз и тор“ – което е хаосът, Тоху-Вах-Боху. Въздухът и водата еманират числото четири, ефира, или огъня, Сина. Това е кабалистичната четворка. Това четвърто число, което в проявения Космос е единният, или творящ Бог, при индусите е „Старецът“, Санат, Праджапати на „Ведите“ и Брама на брамините – небесен Андрогин, тъй като той става мъжки едва след като се разделя на две тела – Вак и Вирадж. При кабалистите той отначало е Jah-Havah и едва по-късно става Jehovah, подобно на Вирадж, своя прототип; разделил се като Адам Кадмон на Адам и Ева в безформения и на Каин и Авел в полуобективния свят, той става накрая Jah-Havah, или мъж и жена при Енох, сина на Сет.

1 В своето проявено състояние той става десет, Вселената. В халдейската „Кабала“ той е безполов. В еврейската „Кабала“ Шекина е от женски пол и ранните християни и гностици са разглеждали Светия Дух като женска мощ. В „Книга на Числата“ „Шекина“ губи „х“ в края, което я прави женско име. Нараяна, Витаещият над Водите, също е безполов; но ние твърдо сме убедени в това, че Шекива и Дайвипракрити, „Светлината на Логоса“, философски са едно и също.

Тъй като истинското значение на съставното име на Йехова – от което, като се отделят гласните, може да се направи почти всичко – е: мъжете и жените или човечеството, съставено от два пола. От първа глава до края на четвърта глава на „Книгата Битие“ всяко име е пермутация на друго име и всеки персонаж едновременно е още някой. Кабалистът проследява Йехова от Адам от земята до Сет, третият син – по-точно, раса – от Адам.2 И така, Сет е мъжкият Йехова; и Енос, като пермутация на Каин и Авел, е мъжкият и женският Йехова, или нашето човечество. Индуските Брама-Вирадж, Вирадж-Ману и Ману-Вайвасвата, със своята дъщеря и жена Вак, представляват най-голяма аналогия на тези персонажи – за всеки, който се потруди да изучи предмета както в Библията, така и в „Пураните“. За Брама е казано, че е сътворил себе си в качеството на Ману и че се е родил от своето първоначално аз и бил тъждествен с него в същото време, когато е образувал женската част „Шата-рупа“ (стоформената). В тази индуска Ева, „майка на всички живи същества“, Брама сътворил Вирадж, която е той самият, но на по-ниска степен, както Каин е Йехова на по-ниска степен; и двамата са първите мъжки особи на третата раса. Същата идея е пояснена в еврейското име на Бога. Четете от дясно на ляво – „Йод“ е отецът, „Хе“ майката, „Bay“ синът, „Хе“, повторение в края на думата, е пораждане, акт на раждането, материалност. Това навярно е дотолкова причина Богът на евреите и християните да бъде личен, доколкото Брама, Вишну или Шива на ортодоксалния, екзотеричен индус.

2 Елохимите създават Адам от прахта и в него Йехова-Бина разделя себе си на Ева, след което мъжката половина на Бога става Змията и изкушава самия себе си в Ева, след което създава в нея себе си в качеството на Каин, преминава в Сет и се разсейва в Енох, Сина Човешки, или Човечеството, като Jod-heva.

По този начин само терминът Ихвх – днес приет като име на „Единния (мъжки) жив Бог“ – ще издаде, ако бъде сериозно проучен, не само цялата тайна на Битието (в библейски смисъл), но също така и тайната на окултната теогония, започвайки от висшето божествено Същество, трето по ред, надолу към човека. Както е показано от най-добрите хебраисти:

„Отглаголното съществително Hayah, или Е-у-е, означава „да бъде“, „съществува“, a Chayah, или Н-у-е, означава „да живееш“, като движение на съществуването.“1

1 „The Source of Measures“, стр. 8.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 76

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред