За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 75

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Да вземем „Зохар“ и да потърсим в него описанието, отнасящо се до Ейн Соф, западния или семитски Парабрахман. Кой откъс би бил по-близък до ведантическия идеал от следния:

„Творението (еволюиралата Вселена) е дреха на това, което няма име, дреха, изтъкана от собствената субстанция на Божеството.“1

И още – между това, което е Ейн или „нищото“, и Небесния Човек обаче е безличната Първопричина, за която е казано:

„Преди То да даде някаква форма на този свят, преди То да създаде някаква форма, То било самотно, без форма или подобие на нещо друго. Кой тогава може да постигне Това, което То е било преди творението, след като То е било безформено? Поради това се забранява да се представя То с някаква форма, подобие или дори свещеното име на Това с една буква или дори с една точка.“2

1 „Зохар“, I, 2б.

2 „Зохар“, 42в.

Обаче следващата фраза очевидно е по-късно допълнение, тъй като тя привлича вниманието към пълното противоречие:

„И към това се отнасят думите („Второзаконие“, IV, 15): „Вие не сте видели никакъв образ в този ден, когато Господ ви е говорил“.

Но това позоваване на глава IV от „Второзаконието“, когато в глава V Бог се споменава като разговарящ с народа „лице в лице“, е много недодялано.

Нито едно от имената, дадени на Йехова в Библията, няма никакво отношение към Ейн Соф или Безличната Първопричина (която е Логосът) на „Кабала“, а всички те се отнасят до Еманациите.

Там е казано:

„Тъй като, за да ни се открие, най-съкровеният от всички съкровени проявил десет Еманации (Сефиротите), наричани форма на Бога, чрез формата на Небесния Човек; все пак, като следствие от това, че дори и тази свещена форма е била твърде ослепителна за нашето зрение, наложило му се да приеме друга форма, или да облече друга дреха, която е Вселената. Поради това Вселената, или видимият свят, е no-нататъшно разширение на Божествената Субстанция и в Кабала се нарича „Дреха на Бога“.1

1 „Зохар“, I, 2a. Вж. очерка на д-р Х. Гинзбург „The Cabbalah, its Doctrines, Developments and Literature“.

Това е доктрината на всички индуски „Пурани“, особено на „Вишну Пурана“. Вишну пронизва Вселената и се явява тази Вселена; Брама влиза в Световното яйце и излиза от него като Вселена; при това Брама дори умира с нея и остава само Брахман, безличният, вечният, нероденият, неизказаният. Ейн Соф на халдейците и впоследствие на евреите несъмнено е копие на Ведическото Божество, докато „Небесният Адам“, Макрокосмосът, който обединява в себе си съвкупността на съществата и се явява Esse на видимата Вселена, намира своя оригинал в Брама на „Пураните“. В „Sфd“, „Тайната на Закона“, могат да се познаят изразите, употребявани в най-древните фрагменти на Гупта Видя, Тайното Знание. И няма да е твърде рисковано да се каже, че дори и равинът, запознал се със своя специален равинов еврейски, би разбрал неговите секрети докрай, ако добави към знанието си старателното изучаване на индуските философии. За пример да се обърнем към Станса I на „Книгата Дзиан“.

„Зохар“ предполага, както и Тайната Доктрина, съществуването на всемирна, вечна Същност, пасивна – защото е абсолютна – във всичко, което хората наричат атрибути. Догенетичната или докосмичната Триада – това е чисто метафизична абстракция. Понятието за тройния ипостас в единната Непознаваема божествена същност е така старо, както са речта и мисълта. Хиранягарбха, Хари и Шанкара – творец, пазител и разрушител – са по същество нейните три проявени атрибута, които се появяват и изчезват заедно с Космоса; видим Триъгълник, така да се каже, върху плоскостта на винаги невидимия Кръг. Това е първата коренна мисъл на мислещото Човечество, това е Питагорейският Триъгълник, еманиращ от винаги скритата Монада, или Централната Точка.

За това говори Платон, а Плотин го нарича древна доктрина, на което Кудуърт забелязва, че:

„Тъй като Орфей, Питагор и Платон, утвърждаващи Троицата на божествените ипостаси, безспорно са взели своята доктрина от египтяните, разумно е да се подозира, че египтяните са постъпили по същия начин преди тях.“1

Египтяните безспорно са взели своята Троица от индийците. Уилсън правилно казва:

„Тъй като гръцкото изложение и това на египтяните са много no-разбъркани и незадоволителни, отколкото е изложението на индусите, най-вероятно ние намираме при тях доктрината в нейната най-първоначална, както и най-методична и значителна форма.“2

Тогава значението е следното:

„Единна Тъмнина изпълвала Безкрайното Всичко, тъй като Бащата, Майката и Синът още веднъж бяха Едно“.3

Пространството е било и винаги е, както то е и между Манвантарите. В докосмичното си състояние Вселената още веднъж е била еднородна и единна – извън своите аспекти. Това е било кабалистичното, а сега – християнско учение.

Както постоянно се посочва в „Зохар“, Безкрайното Единство, или Ейн Соф, винаги се намира извън границите на човешката мисъл и възможност за постигане и в „Сефер Йецира“ ние виждаме Духа Божи – Логоса, а не самото Божество – наречено Единен.

„Един е Духът на живия Бог..., който живее вечно. Глас, Дух, (от Духа) и Слово: това е Светият Дух“,4

1 Кудуърт, I, III, цитира Уилсън, „Вишну Пурана“, I, 14.

2 „Вишну Пурана“, I, 14.

3 Станса I, 4.

4 „Мишна“, I, 9.

– и Четворката. От този Куб еманира целият Космос.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 75

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред