За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 74

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Що се отнася до твърдението на някои кабалисти, че в древността е съществувало единно знание и единен език, това твърдение е и наше и е съвършено справедливо. Но за да се внесе яснота, следва да се добави, че както това знание, така и езикът винаги са били езотерични, откакто Атлантида е потънала в морето. Митът за Вавилонската кула се отнася към тази принудителна тайна. Хората, изпаднали в грях, не били разглеждани вече като достойни за доверие, за да получават такова знание, и вместо да бъде всеобщо, то станало ограничено за неголям кръг. И така, когато „единните уста“ – или езикът на Мистериите – били постепенно забранени за следващите поколения, всички народи станали съответно ограничени от собствения си национален език и забравяйки първоначалния език на Мъдростта, те констатирали, че Владетелят – един от главните владетели или йерофанти на мистериите Иава Алейма – смесил езиците по цялата земя така, че грешниците вече не можели да разбират речта един на друг. Но Посветените оставали във всяка страна и народ и израилтяните, както и всички други, са имали своите учени адепти. Един от ключовете към това универсално знание е чисто геометричната и числова система, както и азбуката на всяка голяма нация притежава числови величини за всяка буква1 и система за пренареждане на фразите и синонимите, което е доведено до съвършенство в индуските окултни методи и което, разбира се, липсва при евреите. Тази единна система, съдържаща елементи на геометрията и изчисленията, е била използвана от евреите с цел да скрият своето езотерично вероучение под маската на популярната национална монотеистична религия. Последните, които са познавали тази система в съвършенство, са били учените и „атеистичните“ садукеи, най-големите врагове на претенциите на фарисеите и техните объркани концепции, донесени от Вавилон. Да, садукеите, илюзионистите, които твърдели, че душата, ангелите и всички подобни същества са илюзии, тъй като са временни, показали по този начин, че те са съгласни с източния езотеризъм. И тъй като те отхвърляли всички книги и Свещени Писания, с изключение на Закона на Мойсей, навярно последният доста се е отличавал от днес съществуващия.2

1 Говорейки за съкровеното значение на санскритските думи, м-р Т. Субба Роу в своята талантлива статия „Дванайсетте знака на Зодиака“ дава няколко съвета, как да се постъпва, за да се разбере „дълбокото значение на древната санскритска терминология в древните арийски митове. 1. Намерете синоними на изследваната дума, които имат други значения. 2. Намерете числовото значение на буквите, които съставят думата, ползвайки методите на древните тантрични трудове. („Тантрика Шастра“ – трудове по заклинания и магия). 3. Изследвайте древните митове или алегории, ако има такива, които са специално свързани с разглежданата дума. 4. Пренареждайте различните срички, съставящи тази дума, и изследвайте образувалите се при това нови комбинации и тяхното значение“ и т.н. Но той не дава главното правило. В това несъмнено е прав. Тантрика на „Шастрите“ са толкова стари, колкото е и самата магия. Заимствали ли са те също своя езотеризъм от евреите?

2 Техният основател Садок е бил чрез Антигон Сако ученик на Симон Праведния. Те имали своя съкровена „Книга на Закона“ от самото основаване на тяхната секта (около 400 г. пр.Хр.) и тази книга оставала неизвестна за масите. По време на разделянето самаритяните са признавали само „Книгата на Закона на Мойсей“ и „Книгата на Йошуа“ и тяхното „Петокнижие“ е много по-старо и се различава от Септуагинт. През 168 година пр. Хр. храмът в Ерусалим е бил опустошен и неговите свещени книга – а именно Библията, съставена от Ездра и завършена от Юда Макавей – били загубени (вж. „Josephus“ на Бардер, том II, стр. 331–335); след това „Мазора“ завършила работата по разрушението (дори на Ездровата, вече веднъж преправена Библия), която започнала със замяната на островърхите букви с квадратни. Поради това последното „Петокнижие“, прието от фарисеите, е било отхвърлено и осмяно от садукеите. Тях обикновено наричат атеисти; все пак, тъй като тези учени хора, които не превръщали в тайна своето свободомислие, излъчили от средата си най-изтъкнатите еврейски първосвещеници, това изглежда невъзможно. Как биха могли фарисеите и двете други вярващи и набожни секти да позволят на такъв пост да бъде избран добре известен атеист? Трудно е на фанатиците и вярващите в личния антропоморфен Бог да намерят отговор на това, но е много лесно за тези, които приемат фактите. Садукеите били наричани атеисти, защото вярвали така, както е вярвал посветеният Мойсей, и по този начин твърде много се разминавали с изфабрикувания впоследствие еврейски законодател и герой от планината Синай.

Всичко казано no-горе е написано, имайки предвид нашите кабалисти. Колкото и някои от тях да са великолепни учени, те не са прави, че са окачили арфите на своята вяра върху върбите на талмудските храсталаци – на еврейските свитъци, независимо дали те са написани с квадратни, или пунктирани букви, дали се намират в публичните библиотеки, музеи, или дори в колекциите на палеографите. В целия свят не са останали и половин дузина копия от оригиналните Мойсееви еврейски свитъци. А както казахме няколко страници назад, тези, които ги притежават, няма да се разделят с тях и няма да допуснат дори да бъдат изследвани. Как може тогава някой кабалист да утвърждава приоритета на еврейския езотеризъм и да казва, както прави това един от нашите кореспонденти, че „еврейският език е стигнал до наши дни от значително по-далечна древност, отколкото който и да е от тях (египетския или дори санскрит!), и че той е бил източник или по-близо до първоначалния източник от който и да е от тях“?1

1 Според Пиаци Смит и автора на „Източник на мерките“, размерите на Великата Пирамида по същество са размерите на Храма на Соломон, Ковчега на Завета и пр.; и по астрономичните изследвания се оказало, че Пирамидата в Гиза е построена през 4950 година пр. Хр., а Мойсей е написал тези книги – даваме това като аргумент – дори не и на половината от това време до нашата ера. Как тогава това може да бъде? Ако някой е заимствал от друг, то разбира се, не фараоните от Мойсей. Дори и филолозите доказват, че не само египетският, но дори и монголският език е по-стар от еврейския.

Както казва нашият кореспондент: „С всеки изминал ден аз все повече се убеждавам, че в много древни времена е съществувала могъща цивилизация с огромни знания с общ език по цялата земя, същността на който може да се установи по днес съществуващите фрагменти“.

Да, действително, съществувала е могъща цивилизация и още по-могъща съкровена ученост и знание, пълните размери на която никога не могат да бъдат разкрити само от геометрията и „Кабала“, тъй като за огромната входна врата съществуват седем ключа и който и да е от тях, дори два ключа не могат да отворят тази врата достатъчно, за да бъде позволено да се направи повече, отколкото да се хвърли един поглед върху това, което се намира там.

Всеки учен трябва да знае, че съществуват два ясно различаващи се стила – две школи така да се каже, ясно видими в еврейските Свещени Писания: елохичната и йеховичната. Съответно принадлежащите към тези школи части така са слети заедно, дотолкова са напълно премесени от по-късни ръце, че често всички външни характерни признаци се оказват загубени. Все пак е известно, че тези две школи са били антагонистични, че едната е преподавала езотерични, а другата – екзотерични, или теологични доктрини; че едните – елохистите – са били Предвиждащи (Рох), а другите – йеховистите – са били Пророци (Набхи)1, и че последните, които впоследствие станали равини, обикновено само номинално са били смятани за пророци, по силата на официалното им положение, така както римските папи са наричани непогрешими и вдъхновени наместници на Бога. И още, че елохистите под думата „Елохими“ са подразбирали „сили“, отъждествявайки своето Божество, както е в Тайната Доктрина, с Природата; докато йеховистите направили от Йехова външно личен Бог и употребявали този термин просто като фаличен символ – при това някои от тях тайно не вярвали дори в метафизичната абстрактна Природа и синтезирали всичко в земно приложение. Накрая, елохистите направили от човека божествен въплътен образ на Елохимите, еманирани първи в цялото Творение; а йеховистите го показват като последен, венец на животинското творение, вместо да бъде глава на всички разумни същества на земята. (Това е обърнато от някои кабалисти, но обръщането е предизвикано от умишлено предизвиканата бъркотия в текстовете, особено в първите четири глави на „Книгата Битие“.)

1 Само това вече е достатъчно, за да се види как са били подлагани на преправяния книгите на Мойсей. У „Самуил“ (IX, 9) е казано: „Този, който сега е пророк (Набхи), в предишни времена се е наричал предвиждащ (Рох)“. Тъй като преди „Самуил“ думата „Рох“ никъде не се среща в „Петокнижието“ и нейното място винаги е заето от „Набхи“, това ясно показва, че Мойсеевият текст е бил заменен от текстовете на по-късните левити. (Вж. подробно в „Jewish Antiquities“ на преп. Д. Джонинг, D. D.)


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 74

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред