За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 71

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

1 „Book of God“ на Кинили, стр. 383. Позоваването на Клапрот е също от тази страница.

2 Вж. „Asiat, Jour.“, N. S. VII, стр. 275, цитира Кинили.

3 „Book of God“, loc. cit.

4 Op. cit., V, 15

5 „Prolegomena“, III, 13, цитира Кинили, стр. 385.

6 Вж. „Book of God“, стр. 385. „Трябва да се прави разлика – казва Батлер (Кинили го цитира на стр. 489) – между Петокнижието на еврейски език, но с букви на самаритски, и Петокнижието на самаритски език. Едно от най-големите разминавания между самаритския и еврейския текст се отнася до периода между потопа и раждането на Авраам. Самаритският текст го удължава с няколко века в сравнение с еврейския текст, а Септуагинт го прави по-дълъг с няколко века, сравнено със самаритския текст.“ Може да се забележи как в оригиналния превод на латинската Вулгата римокатолическата църква се придържа към изчислението, дадено в еврейския текст, а в своята Мартирология – към Септуагинт; и двата текста са вдъхновени от бога, както тя заявява.

Що се отнася до нашето твърдение, че днешният „Стар Завет“ не съдържа в себе си истинските Книги на Мойсей, това се доказва от фактите, че:

1. Самаритяните отхвърляли еврейските канонични книги и техния „Закон на Мойсей“. Те не искат да притежават нито „Псалтира“ на Давид, нито пророците, нито „Талмуд“, нито „Мишна“ – нищо, освен действителните Книги на Мойсей и в съвършено друг вариант.1 Те казват, че книгите на Мойсей и Йошуа са изопачени от талмудистите до неузнаваемост.

1 Вж, „Journal“ на преп. Йосиф Волф, стр. 200.

2. „Черните евреи“ от Кохина, Южна Индия – нищо незнаещи нито за вавилонския плен, нито за десетте „загубени племена“ (последните са чиста измислица на равините), с което се доказва, че тези евреи би трябвало да са дошли от Индия преди 600 година пр.Хр. – имат своите Книги на Мойсей, които на никого няма да покажат. И тези Книги и Закони значително се различават от днешните свитъци. Също така те са написани не с квадратните еврейски букви (полухалдейски и полупалмирски), а с архаични букви, както един от тях ни уверяваше – букви съвършено неизвестни на никого, като изключим самите тях и неголямо количество самаритяни.

3. Кримските евреи – караимите, които наричат себе си потомци на истинските деца на Израил, т.е. садукеите – отхвърлят „Тора“ и „Петокнижието“ на синагогата, отхвърлят еврейския сабат (празнувайки в петък), не искат да имат нито книгите на Пророците, нито „Псалтира“ – нищо, освен своите собствени Книги на Мойсей и тези, които те наричат негов единен истински Закон.

От това става ясно, че „Кабала“ на евреите е изопачено ехо от Тайната Доктрина на халдейците и че истинската „Кабала“ се намира само в халдейската „Книга на Числата“, която днес е във владение на няколко персийски суфии. Всеки народ от древността е имал своите предания, основани на традициите на арийската Тайна Доктрина и всеки народ, чак до наше време, сочи Мъдреца от своето племе, който е получил първоначалното откровение от повече или по-малко божествено Същество и го е записал по негова заповед. При евреите е било както при всички други. Те получили окултната космогония и законите си от своя посветен, Мойсей, и до наше време съвсем са ги изопачили.

В нашата доктрина Ади е родовото наименование за всички първи хора, т.е. първите говорещи раси, във всяка от седемте зони – вероятно оттук е възникнало „Адам“. И на тези първи хора на всеки народ се приписва преподаването на божествените тайни на сътворението. Така сабеяните (според преданието, запазило се в суфийските трудове) казват, че когато „Третият Първи Човек“ си е отивал във Вавилон от страната, граничеща с Индия, му било дадено дърво,1 след това второ и трето дърво, на чиито листа е била записана историята на всички раси; „Третия Първи Човек“ е означавало човекът, който е принадлежал на третата коренна раса, и все пак саебеяните го наричат Адам. Арабите в Горен Египет и въобще мохамеданите пазят традицията, че ангелът Азазел носи послание от словото на Мъдростта на Бога на Адам всеки път когато той отново се ражда; суфиите поясняват това, добавяйки, че тази книга се дава на всеки Сели-Аллах („избраник на Бога“) за неговите мъдреци. Изложеният от кабалистите разказ, а именно: че книгата, дадена на Адам преди неговото Падение (книга, пълна със знаци, тайни и събития, които или вече са станали, ставали, или е трябвало да станат), е била отнета от ангел Разиал след падението на Адам, после отново му била върната, за да не останат хората без нейната мъдрост и наставления; че тази книга е била предадена от Адам на Сет, който я дал на Енох, а последният на Авраам и т.н. последователно на мъдрия на всяко поколение – този разказ се отнася до всички народи, а не само до евреите. Тъй като Бероз разказва на свой ред, че Ксизутр е съставил книга, написана по заповед на неговото божество, която после е била заровена в Зипара,2 или Сипара, Градът на Слънцето, в Ба-бел-он-я и много след това извадена и поместена в храма на Бел – именно от тази книга Бероз е взел историята си за допотопните династии на Боговете и Героите. Аелиан (в „Нимрод“) говори за Ястреба (емблемата на Слънцето), който в дните на началата е донесъл на египтяните книга, съдържаща мъдростта на тяхната религия. „Сам-Сам“ на сабеяните е също своеобразна „Кабала“, както и арабският „Зем-Зем“ („Кладенец на Мъдростта“).1

1 Символично дървото означава книга, както „колоната“ е друг символ на същото.

2 Жената на Мойсей, една от седемте дъщери на мидийския жрец, се нарича Зипора. Иефро е мидийски жрец, посветил Мойсей; Зипора, едната от седемте дъщери, просто означава една от окултните сили, която, както са предполагали и предполагат, Йерофантът предава на посветения ученик.

1 По-подробно виж „Book of God“, стр. 244, 250.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 71

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред