За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 65

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Трябва да се каже, че за предпочитане е да се отиде при източниците. Мистичната евхемеризация на Мъдростта и Разума, действащи в работата на космическата еволюция, или Буддхи под имената на Брама, Пуруша и т.н. – като мъжка сила и Адити-Вак и т.н. – като женска, откъдето е и Сарасвати, Богинята на Мъдростта, която под завесите на езотеричната съкровеност станала Бутос, Битос – Дълбина, грубо материална, личностно женска, наричана Ева, „първичната жена“ на Ириней, и света, появил се от Нищото.

„Разработването на този глиф от 4-а книга на „Битие“ помага да се разбере разделянето на един образ, на формите на две личности; например – Адам и Ева, Каин и Авел, Авраам и Исак, Яков и Исав u т.н. (всичките мъжки и женски)... По-на-татък, като свързващи заедно някои най-ярки места в библейската структура: 1) които се отнасят до „Стария“ и „Новия Завет“; 2) до Римската Империя; 3) до потвържденията на значенията и прилагането на символите; 4) до потвърждаването на цялото обяснение и четене на глифовете; 5) до признаването и полагането основите на великата пирамида в качеството на квадрат на основата на конструкцията на Библията; 6) до новото римско покръстване при Константин, се представя следното:2

2 Ако познавахме този учен преди да бъде напечатана неговата книга, може би щеше да ни се удаде да го убедим да добави седмото звено, от което са възникнали всички останали; това седмо е предшествало дълго във времето изброените по-гope звена и ги е превъзхождало във всеобщофилософското значение и дори относно великата пирамида, квадратът на чиято основа на свой ред представлява великите арийски мистерии.

Каин се оказал... 360 кръг на Зодиака, съвършено и точно, по пътя на квадратното деление; оттук е и името му – Мелхи-задик... (Следват геометрични и числови демонстрации.) Нееднократно се е посочвало, че целта на построяването на Великата Пирамида е било измерването на небесата и земята... (ние молим за разрешението да добавим – обективните сфери, които са еволюирали от субективния, чисто духовен Космос); поради това съдържащото се в нейните измерения би показало иглата същност на мерките на небесата и земята, или според древните обозначения – Земята, Въздуха, Водата и Огъня.1 (Страната на основата на тази пирамида е била диаметър на окръжност от 2400 фута. Характерна черта на това се явява 24 фута, или 6 x 4 = 24, или същият този квадрат на Каин-Адам.) Сега когато великият учен йезуитски свещеник отец Афанасий Кирхер е възстановил лагерното разполагане на израилтяните във вида, в който е било въведено от Мойсей, даденото по-горе точно представлява методът, по библейските източници и традиции, за разполагането на този лагер. Четири вътрешни триъгълника били посветени на 1) Мойсей и Арон; 2) Кохат; 3) Гершом; 4) Мерари – като при това последните трима са глави на левитите. Атрибутите на тези четириъгълници били първоначалните атрибути на Адам-Марс и били сгъстени от стихиите на Земята, Въздуха, Огъня, Водата, или от иврит: Иам = Вода, Ноур = Огън, Руах = Въздух u Иабеша = Земя. Началните букви на тази дума съставят INRI — символ, който обикновено се превежда като Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – „Исус от Назарет, Цар Юдейски“. Този квадрат INRI e квадратът на Адам, който е служил като основа на четири други 144 х 2 = 288, до страната на големия квадрат 288 х 4 = 1152 = цялата окръжност. Но този квадрат е проява също на елементите на кръга и 115-2 могат да означават това. Поставете INRI в кръг или го четете, както буквите стоят в квадрата, по отношение на неговите величини 1521 и ние ще имаме които се четат като 115-2.

1 Ние бихме казали – на космическата Материя, Духа, Хаоса и Божествената Светлина, тъй като египетската представа в това отношение е била идентична с тази на арийците. Обаче авторът е прав по отношение на окултната симвология на евреите. Те във всичките времена са били много сух, недуховен народ и все пак, дори и при тях „Руах“ е бил Божествен Дух, а не „въздух“.

Но както се виждало, Каин обозначава това като, или във 115 на своето име; това 115 е било допълнението, което е било нужно, за да състави годината от 360 дни за съгласуване с уравновесяванията на стандартния кръг, които са били Каин. Ъгловите квадрати на големия квадрат по същество са А = Лъв и В = Дан – Скорпион; и се вижда, че Каин пробожда Авел в пресичането на равноденствената линия с линията на слънцес-тоенето, прекарана от Дан-Скорпиона върху небесния кръг. Но Дан-Скорпионът граничи с Везните, с чашите, чийто знак е (същият е знакът на възглавницата в древността, на която е почивал тилът на главата до ушите1 – това е възглавницата на Яков) и е представен в качеството на един символ като ... Също така знакът на Дан-Скорпиона е смърт-живот в символа . Кръстът е емблема на източника на мерките във формата на Йехова на правата линия с обозначението 20 612 на съвършения кръг; следователно Каин е бил това, което и Йехова, тъй като в текста се казва, че той е бил Йехова. Но прикрепването на човек към този кръст е било прикрепване на 113 : 355 към 6561 : 5153 х 4 = 20 612, както е показано. По-нататък, над главата на разпнатия Исус е бил поместен надпис, чиито начални букви на всяка дума са се считали за символични и били изтълкувани и приети като монограма на Исус Христос – а именно, INRI или Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum; но тези букви са разположени на Кръста или кубическата форма на кръговия източник на мерките, с които се измерват субстанциите на Земята, Въздуха, Огъня и Водата, или INRI = 1152, както е показано. Ето го – човекът на кръста, или 113 : 355 в съчетание с 6561 : 5153 х 4 = 20 612. Тези числа са основи за пирамидата, произлизащи от 113 : 355 като еврейски източник; оттук – квадратът на Адам, който е основа на пирамидата и централен квадрат на по-обширния квадрат на лагерното разполагане. Да сгънем INRI в кръг и ще имаме 1152, или окръжността на последния. Но умиращият Исус (или Авел в съюз) употребил същите думи, които са необходими, за да се обясни всичко. Той казва – Eli, Eli, Lama Sabachthani... Прочетете ги по техните величини на сила, във формата на кръга, като създадена от формата на Адам, както е показано – и ние ще имаме 113, 113-311 или 345, или Мойсей в пирамидалния кръг на Каин-Адам: 710, равно на Гълъба, или Йона и 710 : 2 = 355, или 355 – 553; и накрая, като детерминатив на всичко ni, където nun, риба = 565 и 1 или 10; заедно 565 или величината на Арист.

1 М-р Ралстън Скинер доказва, че символът , кръстосаните кости и череп, съдържа буквата Р Koph, половината глава зад ушите.

(Всичко изложено горе) пролива светлина върху сцената на преобразяване на планината. Там са присъствали Петър и Яков, и Йоан с Исус; или Иами, Яков, Вода; Петър, Земя; Йоан, Дух, Въздух и Исус, Огън, Живот – заедно INRI. Но вижте, тук ги срещат Ели и Мойсей, или Eli и Lamah, или 113 и 345. И това показва, че сцената на преобразяването е била свързана с гореизложената сцена.“1


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 65

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред