За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 62

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

„Самият Йероним отбелязва за книгата – чиято оригиналност той определя като написана от „ръката на Матея“ – че я превеждал два пъти, но е била почти неразбираема за него, тъй като е била съкровена. Въпреки това Йероним хладнокръвно отнася всички коментари по нея, освен своите собствени, към еретическите. Нещо повече, Йероним е знаел, че това Евангелие е било единственото оригинално и все пак в своето преследване на „еретиците“ той става по-яростен откогато и да било. Защо? Защото неговото приемане би било равносилно на прочитането на смъртна присъда на установената църква. „Евангелието от Евреите“ е било широко известно като единственото признавано в течение на четири века от еврейските християни, назарейци и ебионити. И никой от тях не е признавал божествеността на Христос.“1

Ебионитите са били първите, най-ранните християни, чийто представител е гностичният автор на „Clementine Homilies“ и както посочва авторът на „Supernatural Religion“,2 ебионистичният гностицизъм някога е бил най-чистата форма на християнството. Те били ученици и последователи на ранните назарейци – кабалистичните гностици. Те вярвали в еоните, както и керинтяните, и в това, че „Светът е бил построен от Ангелите“ (Дхиан-Коганите), за което се оплаква Епифаний („Contra Ebionitas“). „У Ебиона възгледите са на назарейците, а формата на керинтяните“. „Те са решили, че Христос е от човешко семе“, оплаква се той.3 По този начин, отново:

1 „Isis Unveiled“, II, 182-3.

2 Op. cit, II, 5.

3 Вж. също „Isis Unveiled“, II, 280 – до края на раздела.

„Емблемата на Дан-Скорпиона е смърт-живот в символа , като кръстосани кости и череп... или живот-смърт... знамето на Константин, римския император. Авел е показан, че е Исус, а Каин-Вулкан, или Марс, го е пробол. Константин е бил римски император, чийто бог на войната е бил Марс, и римски войник е пробол Исус на кръста...

Но пробождането на Авел е било завършек на неговия съюз с Каин и това е подхождало на вида на Марс Зародителя, оттук е двойният глиф – на Марс-Зародителя (Озирис-Слънцето) и Mapс-Разрушителя (Меркурий, Бог на смъртта на египетския барелеф) в едно цяло; означаващ отново първичната идея на живия космос или раждането и смъртта като необходими за продължаването на потока на живота.“1

Цитираме още веднъж от „Разбулената Изида“:

„Латински кръст със съвършено християнска форма е бил намерен върху гранитна плоча в Светилището на Серапеума и монасите не са пропуснали да заявят, че той е бил изсечен от езичниците „в духа на пророчеството“. Във всеки случай, Созомен с тържествен вид отбелязва този факт.2 Но археологията и символизмът, тези неуморими и непримирими врагове на лъжливите претенции на църковниците, намерили в йероглифите на надписите, заобикалящи изображението, поне частично обяснение на неговото значение.“

1 „Source of Measures“, стр. 299. Този „поток на живота“ върху философския барелеф, споменат току-що, е емблемиран от водата, изливана кръстовидно върху посвещаемия кандидат от Озирис – Живота и Слънцето, и Меркурий – Смъртта. Това е бил финалът на обреда на посвещението, след като седем и дванайсет мъчения са били успешно преминати в криптите на Египет.

2 Това е друг, незаслужаващ доверие, лъжлив и невеж автор, църковен историк от пети век. Неговата така наречена история за борбата между езичниците, неоплатониците и християните на Александрия и Константинопол, която обхваща годините 324–439, посветена от него на Теодосий Младши, е пълна с умишлени фалшификации.

Според Кинг и други нумизмати и археолози, кръстът е бил поставен там като символ на вечния живот. Такъв Tay, или египетски кръст, се е употребявал във вакханските и елевзинските мистерии. Той е бил поставян върху гърдите на посветения, като символ на двойната пораждаща мощ, след като неговото „ново раждане“ било завършено и мистиците се връщали от кръщението в морето. Това е бил мистичен знак, че духовното му раждане е възродило и обединило неговата астрална душа с божествения му дух и че сега той е готов да се възнесе в духа в благословените обители на светлината и славата – в Елевзиния. Tay е бил магичен талисман и в същото време религиозна емблема. Той е бил приет от християните чрез гностиците и кабалистите, които широко са го прилагали, както свидетелстват за това техните многобройни скъпоценни камъни. На свой ред те са получили Tay (или кръста с дръжка) от египтяните, а латинския кръст – от буддистките мисионери, които го донесли от Индия (където може да се намери и сега) две или три столетия преди раждането на Христос. Асирийците, египтяните, древните американци, индусите и римляните са го имали в различни, но твърде незначителни видоизменения. До самия край на средните векове той е бил смятан за могъщо чудодейно средство против епилепсия и демонично обсебване и като „знак на живия Бог“, донесен във видението на св. Йоан от ангел, издигнал се от изток, за да „постави печата върху челата на слугите на нашия Господ“; бил е същият този мистичен Tay – египетският кръст. В живописта върху стъклото на св. Дионисий (Франция) ангелът е изобразен като отпечатващ този знак върху челото на избраниците; надписът гласи – SIGNUM TAY. B книгата на Кинг „Гностиците“ авторът ни напомня, че „този знак обикновено носи св. Антоний, египетският отшелник.“1 Какво е било действителното значение на Tay ни поясняват християнският св. Йоан, египетският Хермес и индуските брамини. Твърде очевидно е, че поне при апостола е означавал „Непроизносимото Име“, тъй като няколко глави по-нататък2 той нарича този „знак на живия Бог... с името на Отеца, написано на техните чела“. У Брахатма, главата на индуските посветени, върху шапката е имало два ключа, поставени на кръст – символ на разкритата тайна на живота и смъртта; и в някои буддистки пагоди на Татария и Монголия входът в помещението в храма, обикновено притежаващ стълба, която води във вътрешната дагоба,3 и покритите с колони галерии на някои прачиди4 са украсени с кръст, образуван от две риби, каквито също могат да се намерят на някои буддистки зодиаци. Ние съвсем не бива да се учудваме, научавайки, че свещената емблема в гробниците в катакомбите на Рим „Vesica Piscis“ e произлязла от споменатия буддистки зодиакален знак. Доколко всеобща трябва да бъде тази геометрична фигура в световните символи, може да се види от масонското предание за това, че Соломоновият храм е бил построен върху три фундамента, образуващи „тройно Tay“ или три кръста. В своето мистично значение египетският кръст дължи произхода си, като емблема, на най-ранната философия на андрогинния дуализъм на всяка проява в природата, който излиза от абстрактния идеал на подобно андрогинно божество, докато християнската емблема се дължи на обикновена случайност. Ако е възтържествувал законът на Мойсей, Исус би бил пребит с камъни.1 Разпването е било начин за измъчване, толкова разпространен сред римляните, колкото е бил неизвестен сред семитските народи. То се наричало „Дърво на позора“. Едва по-късно то е било прието като християнски символ, но в течение на първите две десетилетия апостолите са го гледали с ужас.2 Несъмнено, говорейки за „знака на живия Бог“, Йоан е имал предвид не християнския кръст, а мистичния Tay – Тетраграматон, или мощното име, което на най-древните кабалистични талисмани е било представено с четири еврейски букви, съставящи Святото Слово.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 62

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред