За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 60

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

На Ефеския Събор през 449 г. Евтихий получил реванш. Когато Евсевий, правдивият епископ на Цезарея, го принуждавал да признае у Исус Христос две различни натури, съборът въстанал против него и било предложено Евсевий да бъде изгорен жив. Епископите станали като един и със свити юмруци, запенени от ярост искали Евсевий да бъде разкъсан на две и с него да се постъпи така, както той постъпвал с Исус, чието естество разделял. Евтихий бил отново възстановен в сан и длъжност, а Евсевий и Флавий били сменени. След това двете партии яростно се атакували една друга и започнали бой. Епископ Диодор така лошо се отнесъл със св. Флавий, така го оскърбявал и ритал, че няколко дни след това той умрял от нанесения му побой.

На тези събори били одобрявани всякакви нелепости и резултатът са днес съществуващите живи парадокси, наричани църковни догми. Например на първия Никирски събор през 314 г. бил повдигнат въпросът: „При кръщаването на бременна жена кръщението разпростира ли се и върху нейното още неродено дете?“ Съборът отговорил отрицателно, на основанието, че „лицето, приемащо кръщението, трябва, като една от страните, да изрази за това своето съгласие, което е невъзможно за дете, намиращо се в утробата на майката“. По този начин несъзнаването се явява каноническо препятствие за кръщаването и поради това нито едно дете, кръстено в наше време, фактически не е кръстено. А какво тогава се получава от тези десетки хиляди гладуващи дечица на езичниците, кръстени от мисионерите по време на глада, или по друг начин тихичко „спасени“ от твърде усърдните падрета? Проследете едно подир друго недоразуменията и решенията на безбройните събори и ще разберете върху какво безредие от противоречия е построена днешната непогрешима и апостолска църква!

А сега ние виждаме доколко парадоксално, ако бъде взето в буквален смисъл, е твърдението на „Книгата Битие“: „Бог създал човека по свой образ“. И още – в яркия факт, че това не е Адам от прахта (на 2 глава), който бил сътворен по божия образ, а е Божественият Андрогин (на глава 1), или Адам Кадмон, всеки може да се убеди, че Бог – във всеки случай Богът на християните – е бил създаден от човека по свой образ, сред ритниците, ударите и убийствата на ранните събори.

Любопитен факт, проливащ доста светлина върху твърдението, че Исус е бил посветен и измъчван адепт, е даден в съчинението (вече така много цитирано), което може да се нарече „математично откровение“ – в „Източник на мерките“.

„Обръщаме вниманието към тази част на 46 стих на 27 глава на Матея, а именно: „Eli, Eli, Lama Sabachthani? – m.e. Боже мой, Боже мой, защо ме остави?“. Разбира се, нашите версии са взети от оригиналните гръцки ръкописи (причината, поради която не притежаваме оригиналните еврейски ръкописи относно тези събития е в това, че загадките в еврейския език биха се проявили след сравнението с източниците на техния произход, със „Стария Завет“). Гръцките ръкописи, без изключение, предават тези думи така:

??????????????????????

Това са еврейски думи, възпроизведени на гръцки.

За тях Свещеното писание определя като правилен превод: „Боже Мой, Боже мой, защо си ме оставил?“ Ето ги тях, тези думи са безспорни; и е извън всякакво съмнение, че тълкуването им в Свещеното Писание е такова. Но към тези думи не е приложимо подобно тълкуване и това е фалшив превод. Тяхното истинско значение е точно противоположно на това, което е дадено. Истинското значение гласи:

„Боже Мой, Боже мой, как ти ме прослави!“

Но дори и нещо повече, тъй като, независимо от това, че lama означава защо или как, като отглаголна дума тя се свързва с понятието да ослепиш, и като наречие би могла да се чете „като ослепително“ и т.н. Това тълкуване е натрапено на неосведомения читател и е пригодено, каквото и да е то, към изпълнението на пророческото изречение с позоваване на полетата на първия стих на двайсет и втори псалм, където е написано:

„Боже Мой, Боже Мой, защо си ме оставил?“

Позоваването на този стих, написан на еврейски език, е правилно и тълкуването също, но с една съвършено друга дума. Думите по същество са:

Eli, Eli, lamah asabxtha-ni?

Никакво човешко остроумие, с каквато и да е ученост, не е в състояние да спаси откъса от наличието в него на фалшив превод; а след като е така, той се превръща в страшен удар по светостта на това изложение.“1

1 App., VII, стр. 301.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 60

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред