За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 48

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Сатурнил от Антиохия провъзгласил същата доктрина, леко видоизменена. Той учел на съществуването на два вечни принципа: Добро и Зло, които по същество са просто дух и материя. Седемте Ангела, които управляват седемте Планети, са Строителите на нашата Вселена, а това е чисто източна доктрина, тъй като Сатурнил е бил азиатски гаостик. Тези Ангели са естествените пазители на седемте области на нашата планетна система, като при това един от най-могъщите от тези седем творящи Ангели от третия клас е бил „Сатурн“, управляващият гений на планетата и Бог на еврейския народ; т.е. Йехова, когото почитали сред евреите и на когото те посветили седмия ден от седмицата, или Сабат, събота (Saturday) – „денят на Сатурн“ сред скандинавците и индусите.

Маркион, който също се придържал към доктрината за двата противоположни принципа на Добро и Зло, твърдял, че между тях има още и трето Божество – от „смесена природа“ – Богът на евреите, Творецът (заедно със своето Войнство) на низшия или нашия свят. Макар че той винаги се намирал в състояние на война с Принципа на Злото, това междинно Същество е било противопоставено и на Принципа на Доброто, за чието място и титла то се е домогвало.

Така Симон е бил само син на своето време, религиозен реформатор, подобен на много други и адепт сред кабалистите. Църквата, за която вярата в неговото истинско съществуване и във великите му сили е необходимост – за да се открои по-добре „чудото“, извършено от Петър, и неговата победа над Симон – превъзнася, без да се скъпи, удивителните магически деяния на последния. От друга страна, специалисти и учени критици се опитват напълно да се отърват от него. Така, след отричането на самото съществуване на Симон, накрая те смятат за подходящо да слеят изцяло неговата индивидуалност с индивидуалността на Павел. Анонимният автор на „Свръхестествената религия“ упорито се е стараел да докаже, че под името Симон Влъхва трябва да подразбираме апостол Павел, чиито „Послания“ били тайно, а също така и явно оклеветени от Петър, който ги обвинявал като съдържащи „слаборазумна ученост“. Действително това изглежда повече от вероятно, когато мислим за тези двама апостоли и съпоставяме техните характери.

„Апостолът на неевреите е бил смел, откровен, искрен и много учен; а апостолът на Обрязването е бил страхлив, предпазлив, неискрен и много невеж. Почти няма съмнение, че Павел частично, ако не и напълно, е бил посветен в теургичните мистерии. Неговият език, фразеологията – толкова своеобразна и присъща на гръцките философи, някои изрази, употребявани само от Посветените, са все точни отличителни признаци, водещи до такъв извод. Нашето подозрение беше подкрепено от талантливата статия под заглавие „Павел и Платон“ на д-р Уилдър, в която авторът изтъква едно забележително и твърде ценно за нас наблюдение. Той показва как „Посланията на Павел към Коринтяните“ изобилстват от изрази, навени от Сабазийските и Елевзинските посвещения и от лекциите на (гръцките) философите. Той (Павел) характеризира себе си като idiotes, т.е. като човек неумел в Словото, но не в гнозиса или философската ученост. „Ние казваме, че мъдростта е сред съвършените и посветените“ – пише той – дори съкровената мъдрост, „но не мъдростта на този свят, не на архонтите на този свят, а божествената мъдрост, скрита, тайна – която нито един от архонтите на този свят не е познавал“.1

1 Сравнете с „Eleusinian and Bacchic Mysteries“ на Тейлър.

Какво друго е можел да подразбира апостолът чрез тези недвусмислени думи, освен това, че самият той, като принадлежащ към мистите (Посветените), е говорил за неща, показвани и обяснявани само в Мистериите? „Божествената Мъдрост, скритата, която нито един от архонтите на този свят не е познавал“, очевидно има някакво непосредствено отношение към Базилей на елевзинското посвещение, който е знаел. Този Базилей е принадлежал към окръжението на великия Йерофант u е бил Атински архонт; а в качеството си на такъв той е бил един от главните мисти и е принадлежал към вътрешните Мистерии, до които само много избран и малък брой хора получавали достъп.1 Длъжностните лица, ръководещи Елевзиниите, се наричали архонти.“2

Но ние тепърва ще имаме работа със Симон Влъхва.

2 „Isis Unveiled“, II, 89.

1 Op. cit., II, 395.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 48

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред