За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 45

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ XII

ДЪЛГЪТ НА ИСТИНСКИЯ ОКУЛТИСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЛИГИИТЕ

Разглеждайки дохристиянските посветени и техните мистерии – макар че за последните следва да се каже повече – трябва да се споменат няколко думи за ранните и следхристиянските Адепти, без да се обсъждат техните лични вярвания и доктрини и последователността им в историята, както в свещената, така и в светската. Нашата задача е да анализираме това адептство с неговите свръхнормални тавматургични или както сега ги наричат – психологични сили; да се въздаде на всеки Адепт дължимото, отчитайки, първо, какво представляват историческите материали, които са стигнали до тези късни времена, и второ, да се разгледат законите на вероятността по отношение на споменатите сили.

В началото трябва да се разреши на пишещата да каже няколко думи като оправдание за това, което следва да се разгледа. Би било в най-голяма степен несправедливо на тези страници да се види някакво предизвикателство или неуважение към християнската религия и най-малко — желанието да се уязвят нечии чувства. Теософът не вярва нито в Божествените, нито в Сатанинските чудеса. От това разстояние във времето той може да се сдобие само с prima facie свидетелства и да съди за тях по резултатите, за които се претендира. За него няма нито светци, нито вещари, нито пророци, нито предсказатели, а само адепти или познавачи по извършването на действия от феноменален характер, оценявани според техните думи и действия. Единствената разлика, която той сега е в състояние да направи, зависи от постигнатите резултати – съобразно свидетелствата дали тези резултати са били благотворни или вредоносни по своя характер на въздействие върху онези, за които или против които силата на Адепта е била приложена. Окултистът не може и не бива да се ръководи от произволните разсъждения на последователите на една или друга вяра за чудодейците на тази или онази религия. Християнинът – чиято религия му заповядва да смята Петър и Павел за Свети и боговдъхновени апостоли, а Симон и Аполоний за зли магьосници и некроманти, служещи на силите на Злото и получаващи помощ от тях – може напълно да бъде оправдан, ако той е истински правоверен християнин. Но и окултистът е оправдан, ако иска да служи на истината и само на истината, отхвърляйки такъв едностранчив възглед. Ученикът на окултизма не бива да принадлежи на никоя религия или секта, но все пак е длъжен да оказва външно уважение към всяко вероизповедание и вярване, ако иска да стане Адепт на закона на доброто. Той не бива да бъде свързан с предубедените и сектантски мнения на когото и да е било, а трябва да формира свои собствени становища и да стигне до собствени изводи в съответствие с правилата на доказателствата, доставяни му от науката, на която се е посветил. Като илюстрация към казаното: ако окултистът е буддист, в момента когато той ще гледа на Гаутама Будда като на най-великия Адепт, живял някога, като въплъщение на самоотвержената любов, безграничното милосърдие и морална благост, той ще разглежда в същата светлина и Исус, провъзгласявайки Го за друго подобно въплътяване на всички божествени добродетели. Той ще почита паметта на този велик Мъченик дори и тогава, когато ще отказва да признае в него земно въплъщение на Единното Върховно Божество и „Самия Бог на Боговете“ в Небесата. Той ще лелее образа на този идеален човек заради неговите лични добродетели, а не заради претенциите, които са предявявали в негово име фанатичните мечтатели от първите векове и хитроумно пресметливите църква и богословие. Той дори ще повярва в множеството „приписвани чудеса“, но ще ги обяснява в съответствие с правилата на своята наука и по своето психично разпознаване. Отхвърляйки термина „чудо“ – в богословския смисъл, смятащ това за събитие, извършено „въпреки установените закони на природата“ – той ще го разглежда като отклонение от (досега) известните на науката закони, което е съвсем друго нещо. Освен това, основавайки се на prima facie свидетелства на „Евангелията“ – доказани или не – окултистът ще причислява повечето такива деяния към благотворната божествена магия, макар че ще бъде оправдан, разглеждайки събития, подобни на изгонването на бесовете и преселването им в стадо свине,1 като алегорични и пагубни за истинската вяра в смисъла на мъртвата им буква. Ето възгледите, към които би се придържал истинският безпристрастен окултист. И в този смисъл дори и фанатичните мюсюлмани, които разглеждат Исус от Назарет като велик Пророк и Му оказват почит, дават полезен урок по милосърдие на християните, които учат и смятат, че „религиозната веротърпимост е нечестива и абсурдна“1, и които никога не се изказват за пророка на исляма по друг начин, освен като за „лъжлив пророк“. Именно върху такива принципи на окултизма ние сега ще разгледаме Петър и Симон, Павел и Аполоний.

1 „Матея“, VIII, 30–34.

1 „Dogmatic Theology“, III, 345.

Съществува основателна причина, поради която са избрани именно тези четирима Адепти да се появят върху страниците на книгата. Те са първите Адепти в периода след появата на християнството – както е отбелязано от светската и свещената история – които дали основния тон в „чудесата“, т.е. в психичните и физични феномени. Само богословското лицемерие и веронетърпимост са можели така злобно и произволно да разделят двете хармонични части на две различни прояви – на божествена и сатанинска магия, на „благочестиви“ и „неблагочестиви“ деяния.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 45

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред