За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 42

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

От друга страна всички народи са се отнасяли с голямо уважение към триъгълника, чисто геометрична фигура, и това е по следната причина:

„В геотерията правата линия не може да представлява абсолютно съвършена фигура, както не могат това и две прави линии. От друга страна три прави линии могат да образуват чрез пресичане триъгълник, или първата абсолютно съвършена фигура. Поради това отначало и до днес той е символизирал Вечното – първото съвършенство. В латинския, както и във френския език думата, означаваща божество, започва с буквата D, което на гръцки език ще бъде делта или триъгълник Д, трите страни на който символизират троицата или трите царства, или отново божествената природа. В средата се намира еврейският Йод, началната буква на името на Йехова (вж. „Dogme et Rituel“ на Елифас Леви, I, 154), оживяващият дух или огънят, раждащ принципа, представен с буквата G, първата буква на думата „God“ („Бог“) в северните езици, чието философско значение се съдържа в раждането.“2

Както правилно се е изразил знаменитият масон Рагон, индуската Тримурти е олицетворена в света от идеите от творението, съхранението и разрушението, или от Брама, Вишну и Шива; в света на материята – от земята, водата и огъня, или Слънцето, и е символизирана от лотоса, цветето, което живее от земя, вода и слънце.3 Лотосът, посветен на Изида, е имал в Египет същото значение, докато в християнския символ лотосът, който не може да бъде намерен нито в Юдея, нито в Европа, бил заменен с водната лилия. Във всяка гръцка и латинска църква, във всички картини, изобразяващи Благовещение, Архангел Гавраил е изобразен с този символ на троичността в ръка, стоящ пред Мария, а над главния олтар или под купола е изобразено Окото на Извечния в триъгълник, заменящо еврейското Йод или Бога.

1 Цитирано от „Maзonnerie Occulte“, стр. 427, забележка.

2 Пак там, стр. 428, забележка.

3 Рагон споменава любопитния факт, че първите четири числа на немски език са наречени на стихиите.

„Ein, или едно, означава въздух, стихия, която, намирайки се непрекъснато в движение, пронизва цялата материя и чиито постоянни приливи и отливи са всеобщ носител на живот.

Zwei, две, производно от древногерманското Zweig, означава зародиш, плодородност; то означава земята, плодородната майка на всичко.

Drei, три, е гръцкото trienos и означава вода, откъдето са произлезли наименованията на морските богове, Тритоните; и тризъбецът, емблемата на Нептун — вода или море, общо се нарича Амфитрит (заобикалящи води).

Vier, четири, число, което на белгийски език означава огън... Именно в четворката може да се намери първата тримерна фигура, всемирният символ на безсмъртието, пирамидите, „първата сричка на която означава огън“. Лизис и Тимей от Локри заявили, че никой не е в състояние да назове нещо, чийто корен не е четворка... Остроумна и мистична идея, която довела до почитане на триадата и триъгълника, е била приложена към числото четири и неговата фигура: говорело се е, че то изразява живото същество, 1, носителя на триъгълника 4, носителя на Бога; или човека, носещ в себе си божествения принцип.“

Накрая, „древните са представяли света с числото пет“. Диодор обяснява това, казвайки, че „пет означава земята, огъня, въздуха и ефира, или спиритус. Оттук е произходът на Пенте (пет) и Пан (Бог), означаващо на гръцки – всичко“. (Сравнете Рагон, ор. cit., стр. 428–430.) На индуските окултисти се предоставя да обяснят каква връзка има санскритската дума Панча (пет) със стихиите, тъй като гръцкото Пенте има този санскритски термин в качеството си на свой корен.

1 Системата на така наречената писменост Сензар е още по-сложна, тъй като всяка буква може да има няколко значения – поставеният в началото знак сочи истинското.

2 Рагон, op. cit, стр. 431, забележка.

Наистина, казва Рагон, било е време, когато числата и буквите на азбуката са означавали нещо повече, отколкото сега – само изображения на незначителни звуци.

„Тяхната мисия тогава е била no-благородна. Всяка от тях по своята форма е представяла завършен и пълен смисъл, който освен значението на самата дума е имал двойно1 тълкуване, приспособено към двойнствената доктрина. Поради това, когато мъдреците са искали да напишат нещо, което е трябвало да бъде разбрано само от учените, те съчинявали разказ, сън или някаква друга измислица с имена на хора и названия на местности, която чрез буквените особености е разкривала истинското значение на това, което е искал да каже авторът с този разказ. Такива са били всичките им религиозни творения.“2

Всяко име и термин са имали своя raison d’кtre. Названието на растение или минерал от пръв поглед е разкривало на Посветения природата си. Същността на всичко лесно се е разбирала от тях, след като е била изобразявана с такива писмености. Китайските йероглифи до днес за запазили много от този изобразителен и картинен характер, макар и тайната на пълната система да е загубена. Въпреки това, дори и сега сред този народ има хора, които могат да напишат дълъг разказ на една страница, защото символите, имащи историческо, алегорично и астрономично обяснение, са доживели до наши дни.

Освен това между Посветените съществува един всеобщ език, който Адептът или дори ученикът от всеки един народ може да разбира, четейки го на своя собствен език. Ние, европейците, обратно, притежаваме само един изобразителен знак, общ за всички – & (и); съществува език, който е по-богат на метафизични термини от който и да е друг на земята, в него всяка дума е изразена с подобни прости знаци. Така наречената Litara Pythagoras, гръцката ? (английската главна У), ако само тя бъде проследена в някакво съобщение, би била толкова изчерпателна, колкото е цяла страница, изпълнена с фрази, тъй като тя е служела като символ за ред неща, например за бялата и черната магия.1 Да предположим, че един човек се осведомява от друг за трети човек относно това, към коя школа на магията той принадлежи и се дава отговор, в който тази буква е написана така, че дясната Ј чертичка е по-дебела от лявата, което означава: „Към дясната ръка или божествената Магия“; но ако буквата бъде написана в обикновен вид, така че лявата чертичка е по-дебела от дясната, това би означавало обратното; така дясната или лявата чертичка е представяла цялата биография на човека. В Азия, особено в писмеността Деванагари, всяка буква е имала по няколко тайни значения.

1 Екзотерично Y означава само два пътя на добродетел или порок и също така числото 150, а с чертичка над буквата Y – 150 000.

Тълкуванията на съкровения смисъл на такива апокалиптични писания могат да се намерят с ключовете, дадени в „Кабала“, и те се отнасят към нейното най-съкровено учение. Св. Йероним ни уверява, че те са били известни на Школата на пророците и са се преподавали там, което е твърде вероятно. Ученият познавач на еврейската писменост Молитор в своя труд за традициите казва:

„Двайсет и двете букви на еврейската азбука са били разглеждани като еманации или зрителен израз на божествените сили, присъщи на непроизносимото име.“

Тези букви намират своя еквивалент и се заменят с числа по същия начин, както и в другите системи. Например дванайсетата и шестата буква на азбуката в едно име дават осемнайсет; другите букви на това име при прибавяне винаги се заменят с цифрата, която отговаря на азбучната буква, след това всички тези цифри се подлагат на известен алгебричен процес, който отново ги превръща в букви; после тези букви разшифроват на търсещия „най-съкровените тайни на божественото постоянство (вечността в нейната нерушимост) в бъдещето“.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 42

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред