За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 39

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ IX

ХЕРМЕТИЧНИТЕ И КАБАЛИСТИЧНИТЕ ДОКТРИНИ

Космогонията на Хермес е така завоалирана, както е и системата на Мойсей, само че по своя външен вид тя много повече хармонира с доктрините на Съкровените науки и дори със съвременната наука. Трижди великият Трисмегист казва: „Ръката, която е изваяла света от безформената предсъществуваща материя, не е ръка“; на това „Книгата Битие“ отговаря: „Светът е бил създаден от нищото“, макар че „Кабала“ отрича такова значение в първите си редове. Кабалистите, както и индийските арийци, никога не са признавали такъв абсурд. При тях огънят или топлината и движението1 са били смятани за главните средства при образуването на света от предсъществуващата материя. Парабрахман и Мулапракрити на ведантистите по същество са прототипи на Ейн Соф и Шекина на кабалистите. Адити е оригиналът на Сефира, а Праджапати са по-големите братя на Сефиротите. Теорията за звездните мъглявини на съвременната наука с всичките Ј тайни е била разкрита в космогонията на Архаичната доктрина; и парадоксалната, макар и много научна формулировка, че „охлаждането предизвиква свиване, а свиването предизвиква загряване, поради което охлаждането предизвиква загряване“, е показана като главен посредник за образуването на световете и специално на нашето слънце и слънчевата система.

Всичкото това се съдържа в неголям обем в „Сефер Йецира“, в нейните трийсет и два Пътя на Мъдростта, с подписа „Jah Йехова Саваот“, за всеки притежаващ ключа към нейното съкровено значение. Що се отнася до догматичното или богословското тълкуване на първите стихове в „Книгата Битие“, за него има отговор по същество в същата тази книга, където, говорейки за Трите Материи – Въздух, Вода и Огън, авторът ги описва като везни, при които:

„Доброто е на едното блюдо, злото – на другото, и колебаещата се стрелка на везните е по средата.“2

1 Вечното и непрекъснато „вдишване и издишване на Парабраман“, или природата, вселената в пространството, в течение на манвантара или пралайя.

2 Op.cit, III, 1.

Едно от тайните имена на Единното, Вечното и Вездесъщото Божество е било едно и също във всяка страна и е запазило и до днес звуковата прилика в различните езици. Аум на индусите, тази свещена сричка, станала ???? при гърците и Aevum при римляните – Пан или Везни. С „Трийсетия път“ в „Сефер Йецира“ е наречено „събирателното разбиране“, тъй като:

„Чрез него небесните адепти събират разсъжденията за звездните и небесните знаци и техните наблюдения на орбитите по същество са съвършенството на науката.“1

Трийсет и вторият и последен път е наречен в нея „служещо разбиране“, защото е:

„Разпоредител на всички, които служат за работата на Седемте планети, съгласно своите сонми.“2

Тази „работа“ е било Посвещението, по време на което се издавали всички тайни, отнасящи се до „Седемте Планети“, а също така и тайната на „Слънчевото Посвещение“ с неговите седем излъчвания или отрязани лъчи – думите и възтържествуването на помазаника Христос; тайна, която внася яснота в доста смущаващия израз на Климент:

„Тъй като ние ще открием, че много от догмите, към които се придържат такива секти (на варварската и елинската философия), като не станали твърде безсмислени и които не са произлезли от естествения ред (с „отрязването на Христос“3 или no-точно Хрестос)..., съответстват в своя произход и на истината като цялo.“4

1 Op. cit., 30.

2 Op. cit., 32.

3 Тези, които знаят, че гностиците са прилагали термина Христос към Висшето Ero (древногръцките езически Посветени са правили същото), лесно ще разберат намека. Говорели са, че Христос е бил отрязан от низшето Ero, Хрестос, след заключителното висше Посвещение, когато тези двамата се слели в едно; Хрестос е бил победен и възкръснал в сияещия от слава Христос. – Франк, „Die Kabbala“, 15; Данлеп, ,,Sod“, том II.

4 „Stromateis“, I, XIII.

5 Op. at.: II, VIII.

В „Разбулената Изида“5 читателят ще намери по-пълна информация от тази, която може да се даде тук за „Зохар“ и неговия автор, великия кабалист Симеон Бен Иохаи. Той е бил известен като притежател на съкровеното знание и Меркава, осигуряващи получаването на „Словото“. Казано е, че като следствие от това животът му бил подложен на опасности и му се наложило да избяга в пустинно място, където живял дванайсет години в пещера, заобиколен от своите верни ученици и накрая умрял там сред знаци и чудеса.1 Неговите учения за произхода на Тайната доктрина, или както той също я нарича Тайната мъдрост, са същите като ученията на Изтока, с изключение само на това, че като глава на сонма планетарни Духове той поставя „Бога“, казвайки че тази Мъдрост е била преподадена от самия Бог на определен брой избрани Ангели, докато в източната доктрина това е по друг начин, което ще се види.

1 Многобройните чудеса, които са били забелязани при неговата смърт или по-точно при неговия преход, тъй като той не е умирал, както са умирали останалите, а внезапно изчезнал и в този момент ослепителна светлина заляла пещерата; когато тя започнала да намалява, тялото му станало отново видимо. Но когато небесната светлина съвсем отстъпила мястото си на здрача на мрачната пещера, едва тогава, казва Гинзбург, „учениците на Израил видели, че лампата на Израил загаснала“. Неговите биографи ни разказват, че когато се подготвяло погребението му, се чували гласове от Небето, а когато започнали да спускат ковчега в приготвената за това дълбока пещера, се появил пламък и мощен, величествен глас произнесъл: „Това е този, който накара земята да се тресе и царствата да треперят!“

Пред нас са няколко синтетични и кабалистични изследвания на свещената „Книга на Енох“ и Tapo (Рота). Ние привеждаме цитат от ръкописния екземпляр на един западен окултист, на когото за предговор служат следните думи:

„Съществува само един Закон, един Принцип, един Деятел, една Истина и едно Слово. Това, което е горе, е аналогично на това, което е долу. Всичко, което е, е резултат от количествата и равновесията.“

Аксиомата на Елифас Леви и този троен епиграф показват тъждествеността на мисълта между Изтока и Запада по отношение на Тайната наука, която според същия този ръкопис е:

„Ключът към съкровеното, ключът към светилището. И това е Свещеното Слово, което ще даде на Адепта висшето разбиране на окултизма и неговите тайни. Това е квинтесенцията на философиите и догмите; това е алфата и омегата; това е светлина, живот и мъдрост вселенска.“

Освен това, като предговор към Tapo на свещената „Книга на Енох“ или Рота служи и следното пояснение:

„Древността на тази Книга се губи в мъглата на вековете. Нейният произход е индийски и отива назад към епохата много преди Мойсей... Тя е написана на отделни листове, които отначало са били от чисто злато и скъпоценни метали... Тя е символична и нейните комбинации се приспособяват към всички чудеса на Духа. Изменена в произхода си през вековете, тя въпреки всичко се е запазила – благодарение на невежеството на любопитните – в своите образи и най-значителни първични фигури.“

Това е Рота на Енох, днес наричана Tapo на Енох, за която – както виждаме – Дьо Мирвил намеква като за средство, прилагано в „магиите на злото“, „метални пластинки (или листове), избегнали унищожение по времето на потопа“ и които Дьо Мирвил приписва на Каин. Те избегнали потопа по простата причина, че това наводнение не е било „всеобщо“. Казано е, че тя е с „индийски произход“, защото е произлязла при индийските арийци на първата суб-раса на пета коренна раса, още преди окончателното разрушаване на последната твърд на атлантите. Но дори и тя да е произлязла при праотците на първобитните индуси, не Индия е била страната, където за пръв път е била прилагана. Нейният произход е още по-древен и трябва да се проследи зад границите и вътре в Хималаите,1 Снежният Хребет. Тя се е родила в онази тайнствена местност, която никой не може да намери и която представлява загадка както за географите, така и за богословите – това е областта, където според представите на брамина, се намира неговият Кайласа, планината Шумеру и Парвати Памир, преправено от гърците на Паропамис.

Около тази местност, която все още съществува, са били създадени преданията за Градината Едем. От тези области гърците са получили своя Парнас2 и оттук са произлезли мнозинството библейски персонажи; някои от тях в своето време са били хора, някои – полубогове и герои, някои – макар че такива са твърде малко – митове, астрономични двойници на първите. Легендата гласи, че Абрам е бил един от тях, халдейски брамин,1 превърнат впоследствие – след като се отказал от Боговете си и напуснал своя Ур (нур, „град“?) в Халдея – в А-брама2 (или А-враама), „не-брамин“, който емигрирал. По този начин е обяснен Абрам, който станал „баща на много народи“. Изучаващите окултизма трябва да помнят, че всеки бог и герой в древните пантеони (включително и пантеона на Библията) има в разказа три биографии, които се развиват така да се каже паралелно помежду си, като при това всяка е свързана с един от аспектите на героя – исторически, астрономически и съвършено митичен; последният служи за да се свържат останалите два заедно, да се изгладят грапавините и разминаванията в разказа и да се събере в един или повече символи истината на първите два. Местностите се нагаждат така, че да съответстват на астрономичните и дори на психичните събития. По този начин историята се е превърнала в пленница на древната Тайна, за да стане впоследствие великия Сфинкс на деветнайсети век. Само че вместо да изяжда своите твърде глупави питащи, които искат да я разгадаят независимо дали тя допуска това, или не, тя се подлага на оскверняване и изопачаване от страна на съвременния Едип, преди да я запрати в морето от предположения, където тя тъне и загива. Сега това е станало очевидно не само вследствие на Съкровените Учения, колкото и пестеливо да се издават, но също и благодарение на сериозните и учени символози и геометри. След появата на книгата „Ключ към еврейско-египетската тайна“ – в която ученият масон от Цинцинати, м-р Ралстън Скинер разбулва загадката на Бога с такова небожествено поведение като при библейския Jah-ve – последвало учредяване на учено общество под председателството на джентълмена от Охайо и четирима вицепредседатели, единият от които е Пиаци Смит, известен астроном и египтолог. Директорът на Кралската обсерватория в Шотландия и автор на книгата „Великата пирамида, фараонова по име, фактически хуманитарна, нейните чудеса, тайни и нейните учения“ се стреми да докаже същия проблем, който обсъжда и американският автор и масон, а именно: че английската система на мерките е същата, която са ползвали древните египтяни при построяването на своите пирамиди, или с думите на м-р Скинер – че „източникът на мерките“ на фараоните породил „британския дюйм и древния лакът“. Той е „породил“ много повече и това ще бъде доказано напълно преди изтичането на следващото столетие. Не само всичко в религиите на Запада се отнася към мерките, геометричните фигури и към изчисленията на времето, като при това продължителността на главните периоди е обоснована чрез мнозинството исторически персонажи,1 но също така последните наистина са свързани с небето и земята, само че с индоарийското небе и земя, а не с палестинските.

1 Може би Покок не е грешал много, когато е приписвал на Хималаите произхода на германското название на Небесата, Himmel, също не бива да се отрича и това, че индуският Кайласа (небеса) се явява баща на гръцките Небеса (койлон) и на латинския козлум.

2 Вж. „India in Greece“ на Покок и как той извежда названието на планината Парнас от Парнаса, колиби, построени от листа и клони, които са били полупараклиси и полудомове на индуските аскети. „Част от Паро-Памисус (хълма на Бамиана) се нарича Парнас. „Тези планини се наричат Деваника, тъй като са пълни с Деви, или Богове, наричани „Богове на Земята“, Бху Деви. Те живеели, според Пураните, в беседки или колиби, наричани Парнаси, тъй като били направени от листа (Парнас)“; стр. 302.

1 Основателно Раулинсън е много уверен в арийското и ведическото влияние върху ранната митология и историята на Вавилон и Халдея.

2 Това е твърдение на Тайната Доктрина и то може да бъде прието или не. Но Абрам, Исаак и Иуда поразително приличат на индуските Брама, Икшвака и Яда.

1 По отношение на имената Брама и Абрам в книгата на К. У. Кинм „The Gnostics and their Remains“, стр. 13 е казано: „Тази фигура на човека Сеир Анпина се състои от 243 числа, като числова величина на буквите в името „Абрам“, означаващо различни категории в небесните Йерархии. Фактически имената Абрам и Брама са еквивалентни по своите числови величини“. Така на човека, запознат с езотеричния символизъм, никак няма да му изглежда странно да намери в Лока-Палите (четирите страни на света и междинните страни, олицетворени от осемте индийски Бога) слона на Индра на име Абхра – (матанга) и неговата жена Абхрама. В известна степен Абхра е Божество на Мъдростта, тъй като главата на този слон е заменила главата на Ганеша (Ганапати), Бога на Мъдростта, отрязана от Шива. Освен това Абхра означава „облак“, което също така е име на града, където, както смятат, е живял Абрам – ако се чете в обратна посока – „ Арба (Кирджат), града на четиримата... Абрам е Абра, с прибавено в края м, а Абра прочетено в обратна посока е Арба“. („Ключ към еврейско-египетската тайна“.) Ако авторът беше добавил, че на санскрит Абра означава „в облаците или от облаците“, тогава космоастрономичният символ на Абрам би станал по-ясен. Всичко това би трябвало да се чете в оригинал, на санскрит.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 39

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред