За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 38

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Християните, които благодарение на по-късни добавки1 са видели в тази глава тройно пророчество, отнасящо се до потопа, Мойсей и Исус, грешат, тъй като в действителност тя има непосредствено отношение към наказанието, гибелта на Атлантида и въздаването за неблагоразумието. „Господът на овцете“ е Кармата, а също така „Глава на Йерофантите“, върховният Посветител на Земята. Той казва на Енох, който го моли да спаси водачите на овцете, за да не ги изядат хищните зверове:

1 Тези допълнения и изменения се откриват почти във всички случаи, където фигурират числа, особено когато се появяват числата единайсет и дванайсет, тъй като (християните) са се опитали да ги нагодят всичките така, че те да се свържат с броя на Апостолите, Племената п Патриарсите. Всеки път когато двата текста, Парижкият и Бодлеанският, се разминават, преводачът на етиопския текст архиепископ Лауренс ги приписва на „грешките на преводача“. Ние се опасяваме, че в повечето случаи това не са грешки.

„Аз ще направя така, за да ми бъде изброено всичко... колко те са предали на унищожение и... какво ще правят; ще постъпят ли те така, както аз им заповядах, или не.

Но за това те не трябва да знаят; също така ти не трябва нищо да им обясняваш и не трябва да ги ругаеш, а трябва да се направи сметка за всички разрушения, които те са извършили в своето време.“1

„... И мълчаливо, радвайки се, той гледал как те били изядени, погълнати, отнесени и ги оставил за храна на зверовете...“2

Тези, у които се е създало впечатлението, че окултистите на някой народ отхвърлят Библията в нейния първоначален текст и значение, не са прави. Това би било равносилно да се отхвърлят „Книгите на Тот“, халдейската „Кабала“ или самата „Книга Дзиан“. Окултистите отхвърлят само едностранчивите тълкувания и човешкия елемент в Библията, която е толкова окултен и поради това свещен труд, колкото са и другите. И действително, ужасно е наказанието за всички, които престъпват позволените граници на тайните откровения. От Прометей до Исус и от него до най-високия адепт, както и до най-ниския ученик, на всеки разкриващ тайните му се е наложило да стане Хрестос, „човек на скръбта“, и мъченик. „Пази се – казал един от най-великите Учители – от разкриване на Тайната пред стоящите отвън“ – профаните, садукеите и невярващите. Историята свидетелства, че всички велики Йерофанти – Будда,3 Питагор, Зороастър, повечето от великите гностици, основатели на своите съответни школи, а в нашата по-съвременна епоха ред философи на Огъня, розенкройцерите и адептите – са завършили живота си с насилствена смърт. Всички те са показани – направо или под формата на алегории – като понесли наказание за откровенията, които са извършили. На читателя-профан това може да изглежда само съвпадение. За окултиста смъртта на всеки „Учител“ е важна и изглежда пълна със значение. Къде в историята ще намерим „Вестоносеца“, велик или малък, Посветен или Неофит, който след като е станал носител на някаква скрита до този момент истина или истини, да не е бил разпнат или разкъсан на парчета от „кучетата“ на завистта, злобата и невежеството? Такъв е ужасният окултен закон; и този, който не чувства, че има лъвско сърце, за да презре дивия лай, и душа на гълъб, за да прости на бедните невежи глупци, нека се откаже от Свещената Наука. За да успее, окултистът трябва да е смел, трябва храбро да посреща опасностите, безчестието и смъртта, да бъде пълен с опрощение и да мълчи за това, което не бива да се издава. Хората, които напразно са се трудили в тази насока, трябва да очакват в наши дни – както учи „Книгата на Енох“ – „дотогава, докато злодеите не бъдат унищожени и властта на злите унищожена“. Незаконно е за окултиста да се стреми към отмъщение или дори да го жадува.

1 Op. cit., LXXXVIII, 99, 100.

2 Loc. cit, 94. Скоро ще бъде показано как този откъс е довел до много любопитно откритие.

3 В светската история, както е изложена у Вартоломей Сент Илер, Гаутама Будда умира на преклонната възраст осемдесет години, той си отива от живота изпълнен с мир, с цялата яснота на велик светец. Не така гласи езотеричното и правилно тълкуване, което разкрива истинския смисъл на светския и алегоричен разказ – че Гаутама Будда умира твърде непоетично от свинско месо, щедро приготвено за него от Цонда. По какъв начин човекът, който проповядвал, че убийството на животни е най-голям грях и който е бил съвършен вегетарианец, е могъл да умре от свинско месо е въпрос, който никога не са задавали нашите изтоковеди, макар че някои от тях са направили от това предполагаемо събитие голяма забава (както и до днес постъпват много милосърдни мисионери в Цейлон). Просто истината е, че споменатият ориз и свинското месо са чисто алегорични. Оризът символизира „забранения плод“, подобно на „ябълката“ на Ева, и означава окултното знание при тибетците и китайците; „свинското месо“ – браманичните учения, тъй като Вишну в своя първи Аватар е приел образа на глиган, за да издигне земята над повърхността на водите на пространството. Поради това не от „свинско месо“ е умрял Будда, а от това, че е издал няколко брамински тайни, след което, виждайки какви лоши последствия е навлякъл с това върху някои недостойни хора, предпочел вместо преминаване в Нирвана да напусне земното си тяло и все още да остане в сферата на живите, за да помага на човечеството да се движи напред. Ето откъде са неговите постоянни превъплътявания в йерархията на Далай-ламите и Таши-ламите, сред другите останали милости. Такова е езотеричното обяснение. По-пълно животът на Гaутама ще се обсъжда по-нататък.

Нека той:

„... чака, докато грехът изчезне; тъй като техните (на грешниците) имена ще бъдат задраскани от свещените книги (астралните записи), тяхното семе ще бъде унищожено и техните души убити.“1

Езотерично Енох е първият „Син човешки“, а символично – първата суб-раса на пета коренна раса.2 И ако неговото име, използвано като числов и астрономичен глиф, дава значението на слънчевата година, или 365, в съответствие с века, който му се приписва в „Книгата Битие“, това е, защото бидейки седми, заради окултни цели той е олицетворен период на двете предшестващи раси с техните четиринайсет суб-раси. Поради това в тази книга той е показан като великия дядо на Ной, който на свой ред е олицетворение на човечеството на петата, борещ се с човечеството на четвъртата коренна раса; това е бил този велик период на разкрити и профанирани тайни, когато „Синовете на Бога“ дошли на земята, взели си за жени човешки дъщери и ги учели на тайните на Ангелите; с други думи – когато „от разума родените“ хора на третата раса се смесили с хората на четвъртата и божествената наука постепенно била принизена до вещарство.

1 Ор. cit, cv. 21.

2 В Библията („Битие“, IV и V) има трима отделни Еноха (Каноха или Ханоха) – синът на Каин, синът на Сет и синът на Иаред; но всички те са идентични и двама от тях са споменати само с цел заблуда. Дадени са годините само на последните двама, като първият е оставен без внимание.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 38

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред