За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 37

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

В оригинала се чете:„Ред на поколение след поколение се установил на Земята“ и т.н.; т.е. след като първата човешка раса, родена по наистина човешки начин, се родила в третата коренна раса – което съвършено променя значението. Значи всичко, дадено в превода – вероятно и в етиопския текст, тъй като копията са много преправени – за събитията, които трябва да станат в бъдеще, както ни е известно в първоначалния халдейски ръкопис, е било изложено в минало време и е не пророчество, а разказ за вече станали събития. Когато Енох започва да „говори по книга“,1 той чете описанието, дадено от великия Предвиждащ, и тези пророчества не са негови собствени, а идват от този Предвиждащ. Енох или Енойхион означава „вътрешно око“ или Предвиждащ. Така всеки пророк или адепт може да бъде наречен „Енойхион“, без при това да става псевдо-Енох. Но тук Предвиждащият, който е съставил дадената „Книга на Енох“, ясно е показан като четящ от книга:

„Аз се родих седми в първата седмица (седмото разклонение или страничната раса на първата суб-раса, след като е започнало физическото раждане, а именно – в трета коренна раса)... Но след мен през втората седмица (във втората суб-раса) възниква (по-точно – възникнала) великата злоба и през тази седмица ще настъпи краят на първата, в която човечеството ще е в безопасност. Но когато първата свърши, враждебността ще нараства.“2

1 Op. cit, XCII, 1.

2 Op. cit., XCII, 4–7.

Така, както е преведено, няма смисъл. Така, както е изложено в езотеричния текст, това просто означава, че първата коренна раса трябва да стигне края си през времето на втората суб-раса на трета коренна раса, в периода, в който човечеството ще бъде пазено. Всичко това няма никакво отношение към библейския Потоп. Десети стих говори за шестата седмица (шестата суб-раса на трета коренна раса), когато:

„Всички, които са в нея, ще потъмнеят; техните сърца ще станат лесно забравящи за мъдростта (божественото знание ще гасне) и в нея ще се извиси един човек.“

По някакви тайнствени собствени причини тълкувателите смятат, че този „човек“ е Навуходоносор; в действителност той е първият Йерофант на чисто човешката раса (след алегоричното Падение в зараждане), избран да запази гаснещата мъдрост на девите (Ангелите или Елохимите). Той е първият „Син Човешки“ – това тайнствено име се е давало на божествените Посветени от първата човешка школа на Мануши (хората) в самия залез на третата коренна раса. Също така са го наричали „Спасител“, тъй като е бил този, който заедно с други Йерофанти спасявал Избраните и Съвършените от геоложкия пожар, оставяйки на гибел в катаклизма на Завършека1 онези, които са забравили първоначалната мъдрост, потапяйки се в полова чувственост.

„И по време на нейния завършек („шестата седмица“, или шестата суб-раса) той ще изгори дома на ръководещите (половината от земното кълбо, или населения в този момент континент) с огън и цялата раса на избрания корен ще бъде разпръсната.“2

Това се отнася до Избраните Посветени и съвсем не до евреите, предполагаемия избран народ, или до Вавилонския плен, както тълкуват християнските богослови. Като имаме предвид, че Енох, или неговият увековечител, споменава за изпълнението на „присъдата над грешниците“ в няколко различни седмици3 – говорейки, че „всички творения на невярващите ще изчезнат от лицето на земята“ в течение на това четвърто време (четвъртата раса), – това по никакъв начин не може да е приложимо към единствения потоп на Библията и още повече към Плена.

1 При завършека на всяка коренна раса настъпва катаклизъм чрез огън или вода, на смени. Веднага след „Падението в зараждане“ отпадъците на третата коренна раса – тези, които се отдали на чувственост, отпадайки от учението на Божите Наставници – били унищожени, след което възникнала четвъртата коренна раса, в края на която станал последният потоп. (Вж. „Синовете на Бога“, споменати в „Isis Unveiled“, 593 et seq.)

2 Op. cit, XCII, 11.

3 Op. ciL, XCII, 7, 11, 13, 15.

Оттук произтича, че тъй като „Книгата на Енох“ обхваща пет раси на Манвантарата и прави няколко намека за последните две, тя не съдържа „библейски пророчества“, а просто факти, взети от съкровените книги на Изтока. Освен това редакторът признава, че:

„Предшестващите шест стиха, т.е. 13, 14, 15, 16, 17 и 18, са взети от промеждутъка между 14-и и 15-и стих на деветнайсета глава, където те могат да се намерят в ръкописа.“1

1 Op. cit, забележка, стр. 152.

Чрез това произволно пренареждане той е направил бъркотията още по-объркана. Все пак той е напълно прав, като казва, че доктрините на „Евангелията“ и дори на „Стария Завет“ са били взети изцяло от „Книгата на Енох“, тъй като това е толкова очевидно, колкото е слънцето на небето. Цялото „Петокнижие“ е било приспособено така, че да съвпада с изложените там факти, и с това се обяснява защо евреите са се отказали да дадат място на тази книга в своя Канон, както впоследствие християните са се отказали да я допуснат сред своите канонични трудове. Обаче фактът, че апостол Иуда и много от отците на християнството се позовават на нея като на откровение и свещена книга, е прекрасно доказателство за признаването Ј от ранните християни; сред тях най-учените – например Климент Александрийски – са разбирали християнството и неговите доктрини в съвсем различна светлина от тази на техните съвременни последователи и са разглеждали Христос от аспект, който само окултистите могат да оценят по достойнство. Ранните назаретяни и християни, както ги нарича Юстин Мъченик, са били последователи на Исус, истинския Хрестос и Христос на Посвещението; докато съвременните християни, особено западните, може да са паписти, гърци, калвинисти или лютерани, но едва ли може да се нарекат християни, т.е. последователи на Исус, на Христос.

И така, „Книгата на Енох“ изцяло е символична. Тя разказва за историята на човешките раси и тяхната ранна връзка с теогонията, като при това символите се смесват с астрономичните и космични тайни. Но в записите за Ной липсва една глава (както в Парижкия, така и в Бодлеанския ръкопис), а именно LVIII глава в Х раздел; било е невъзможно да бъде преработена и поради това е трябвало да изчезне, от нея са останали само изопачени откъси. Сънят за кравите, черни, червени и бели юници, се отнася до първите раси, до тяхното разделяне и изчезване. Глава LXXXVIII, в която един от четиримата Ангели „отишъл при белите крави и ги учел на тайната“, след което разкрилата се тайна „станала човек“, се отнася а) към първата група, развила се от първобитните арийци и б) към така наречената „тайна на Хермафродита“, имаща отношение към раждането на първите човешки раси такива, каквито са сега. Известният обред в Индия – запазен в тази патриархална страна досега и познат като преминаване, или раждане през кравата, церемония, на която се подлагат онези от низшите касти, които искат да станат брамини – води началото си от тази тайна. Нека който и да е източен окултист с голямо внимание прочете споменатата no-горе глава в „Книгата на Енох“ и той ще намери, че „Господът на Овцете“, в когото християните и европейските мистици виждат Христос, е Йерофантът-жертва, чието име на санскрит не се осмеляваме да издадем. И отново, докато западните църковници виждат в „овцете и вълците“ египтяните и израилтяните, тези животни в действителност имат отношение към изпитанията на неофита и тайните на посвещението, независимо дали това е в Индия, или Египет, и към най-страшното наказание, което си навличат „вълците“ – тези, които безразсъдно разкриват онова, което трябва да знаят само избраните и „Съвършените“.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 37

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред