За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 36

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

По-нататък се признава:

„Не може да се каже, че доказателствата, произтичащи от същността на нещата, свидетелстват за превъзходството на „Стария Завет“ над „Книгата на Енох“... „Книгата на Енох“ утвърждава предсъществуването на Сина човешки, Избраникът, Месията, който „в началото съществувал в тайна“1 и чието име е било назовано в присъствието на Господа на Духовете, преди да бъдат сътворени слънцето и знаците“. Авторът също така се позовава на „друга Сила, която e била на Земята над водите в този ден“ – очевиден намек за езика на „Книгата Битие“, I. 2.2 (Ние твърдим, че това също подхожда към индуския Нараяна – „витаещият над водите“.) По този начин имаме Господа на Духовете, Избраника и третата Сила, които явно предвещават тази Троица (така както и Тримурти) на бъдещето; но макар че Еноховият идеален Месия несъмнено е оказал значително влияние върху първичните концепции за Божествеността на Сина човешки, не ни се удава да отъждествим неговия неясен намек за другата „Сила“ с вярата в догмата на Троицата на Александрийската школа, още повече, че „ангелите на силата“ изобилстват във виденията на Енох.“3

Надали окултистът не би познал споменатата „Сила“. Завършвайки своите забележителни разсъждения, редакторът добавя:

„Досега ние научаваме, че „Книгата на Енох“ е била публикувана преди християнската ера от някакъв велик Неизвестен от семитското (?) племе, който, смятайки себе си за вдъхновен в следпророческия век, заимствал името на допотопния патриарх,4 за да удостовери собственото си възторжено предсказание за царството на Месията. А тъй като съдържанието на тази чудесна книга свободно влиза в състава на „Новия Завет“, следва, че ако авторът не е бил вдъхновен пророк, който е предсказал ученията на Християнството, той е бил възторжен визионер, чиито илюзии са били приети от евангелистите и апостолите като откровения – ето две алтернативни заключения, свързани с въпроса за Божествения или човешкия произход на Християнството.“5

1 Седмият принцип, първата еманация.

2 Op. cit, стр. XXXVII и XL.

3 Op. cit, стр. XL и LI.

4 Който символизира „Слънчевата“ или манвантарната година.

5 Op. cit, стр. XLI, XLII.

По думите на същия редактор, като резултат от всичко това се е получило:

„Откритието, че езикът и идеите на предполагаемото откровение са намерени в no-ранен труд, приет от евангелистите и апостолите за вдъхновен, но причислен от съвременните богослови към апокрифните произведения.“1

С това се обяснява и нежеланието на достопочитаемите служители на Бодлеанската библиотека да публикуват етиопския текст на „Книга на Енох“.

Прорицанията в „Книга на Енох“ са действително пророчески, но те са били предназначени и обхващат разказа за събитията само при пет от седемте раси – всичко, което се отнася до двете последни се държи в тайна. Поради това е погрешна забележката от редактора на английския превод, че:

„Глава XXII съдържа ред пророчества, простиращи се от времето на самия Енох до още приблизително хиляда години след нашето днешно поколение.“2

Тези пророчества се простират до края на нашата сегашна раса, а не още на „хиляда години“ напред. Много правилно е, че:

„В системата на приетата (от християните) хронология един ден (понякога) символизира сто години, а седмицата – седемстотин години.“3

Но това е произволна и нереална система – приета от християните, за да се пригоди библейската хронология към фактите или теориите – и не представя оригиналната мисъл. „Дните“ символизират неопределените периоди на страничните раси, а „седмиците“ – на суб-расите; коренните раси са се споменавали с обозначение, което дори не може да се намери в английския превод. Освен това, изречението в края на 150 страница е съвсем неправилно:

„Впоследствие, през четвъртата седмица... ще видят светците и праведните, ще се установи ред на поколение след поколение.“4

1 Op. cit, стр. XLVIII.

2 Op. cit, стр. XXIII.

3 Loc. cit

4 XCII, 9.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 36

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред