За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 35

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ VIII

КНИГАТА НА ЕНОХ – ИЗТОЧНИК И ОСНОВА

НА ХРИСТИЯНСТВОТО

Докато евреите, или по-точно техните синагоги, са придавали голямо значение на „Меркава“, те отхвърляли „Книгата на Енох“; или понеже тя не е била включена от самото начало в еврейския Канон, или както смятал Тертулиан, тази книга е била:

„Отхвърлена от евреите, както те са отхвърлили всички други Свещени Писания, в които се е говорило за Христос.“1

Но нито една от тези причини не е действителната. Синедрионът не е имал какво да прави с нея просто защото този труд се е отнасял повече към магията, отколкото към чистата кабалистика. Днешните богослови – както на латинската, така и на протестантската църква – го отнасят към апокрифните произведения. Въпреки това „Новия Завет“, особено „Деянията на Апостолите“ и „Посланията“, изобилстват от идеи и доктрини, днес приети и установени като догми от непогрешимата римска и други църкви, и дори от цели фрази, изцяло взети от Енох или „псевдо-Енох“, който е писал под това име на арамейски или сирийско-халдейски език, както твърди епископ Лауренс, преводачът на етиопския текст.

Тези плагиати толкова се набиват на очи, че авторът на книгата „Еволюция на Християнството“, който е редактирал превода на епископ Лауренс, е бил принуден в своя увод да направи няколко многозначителни забележки. По доказателствата, произтичащи от съществото на книгата,2 е установено, че тя е била написана в дохристиянския период (два или двадесет века пр.Хр., това няма значение). Както този редактор правилно сочи, тя е:

1 „Книга на Енох“, превод на архиепископ Лауренс, увод, стр. V.

2 „Книга на Енох“ е била неизвестна в Европа в продължение на хиляди години, когато Брюс намерил няколко нейни екземпляра на етиопски език в Абисиния; през 1821 година архиепископ Лауренс превел текста, намиращ се в Бодлеанската библиотека на Оксфорд.

„Или вдъхновено предсказание на великия еврейски пророк, предвещаващ с чудесна точност бъдещото учение на Исус от Назарет, или семитска измислица, от която той е заимствал Своите концепции за триумфалното завръщане на Сина човешки, за да седи на своя законен трон сред възрадвалите се светии и треперещи грешници, очакващи или вечното щастие, или вечния огън; тези небесни видения, приемани за човешки или Божествени, оказвали такова огромно влияние върху съдбите на човечеството в течение на почти две хиляди години, че чистосърдечните и безпристрастни търсачи на религиозната истина не могат повече да отлагат изследванията на връзката на „Книгата на Енох“ с откровението или еволюцията на Християнството.1

Казва се още, че „Книгата на Енох“:

„Пази също така записи за свръхестественото управляване на стихиите чрез дейността на отделни ангели, имащи власт над ветровете, морето, градушката, студа, росата, проблясващите мълнии и разнасящите се гърмове. Също така са дадени имената на главните паднали ангели, сред които познаваме някои от невидимите сили, наречени по име в (магическите) заклинания, написани върху теракотените чаши на еврейско-халдейските призовавания.“2

На тези чаши намираме и думата „Алилуя“, доказваща, че:

„Думата, която сиро-халдейците са ползвали в заклинанията, чрез превратността на съдбата на езика е станала сега тайната парола на съвременните възрожденци.“3

1 Op. cit., стр.ХХ,

2 Loc., cit.

3 Op. cit, стр. XIV, забележка.

След това редакторът дава петдесет и седем стиха от различни части на „Евангелията“ и „Деянията“ с аналогични откъси от „Книгата на Енох“ и казва:

„Вниманието на богословите е било съсредоточено върху откъсите от „Посланието на Иуда“, тъй като авторът нарича името на пророка особено, но съвкупността от езикови съвпадения и идеи у Енох и у авторите на писанията на „Новия Завет“, които са се разкрили в аналогичните цитати при нашата съпоставка, ясно сочат, че този труд на семитския Милтон е служел като неизчерпаем източник, от който евангелистите и апостолите – или хората, които са писали под техните имена – са заимствали концепциите си за възкресението, съда, безсмъртието, гибелта на грешниците и всеобщото царство на праведността под вечното управление на Сина човешки. Евангелският плагиат достига кулминационната си точка в Откровението на Йоан, приспособил виденията на Енох към Християнството с видоизменения, в които вече не намираме величавата простота на великия майстор на апокалиптичното предсказание, пророкувал от името на допотопния патриарх.“1

Спазвайки честност по отношение на истината, би трябвало поне да се изтъкне хипотезата, че в нейния днешен вид „Книгата на Енох“ представлява просто копие – с многобройните дохристиянски и следхристиянски добавки и прибавки – от много по-стари текстове. Съвременните изследвания вече дотолкова са напреднали, та довели до откритието, че в глава LXXI Енох дели деня и нощта на осемнайсет части и представя най-дългия ден в годината като състоящ се от дванайсет от тези осемнайсет части, докато ден с продължителност от шестнайсет часа не може да съществува в Палестина. По този повод преводачът архиепископ Лауренс казва така:

„Областта, в която е живял авторът, трябва да бъде разположена не no-ниско от четирийсет и пет градуса северна ширина, където най-дългият ден продължава петнайсет и половина часа и не no-високо от четирийсет и девет градуса, където най-дългият ден трае точно шестнайсет часа. Това отнася страната, където той е писал, към височината поне на северните райони на Каспийското и Евксинското море... Авторът на „Книга на Енох“ вероятно е бил член на едно от племената, които Шалманесер е отвел и заселил „в Хал и Габор, при реката Гошен и в градовете на Мидия“.2

1 Op. cit, стр. XXXV.

2 Op. cit., стр. XIII.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 35

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред