За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 33

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Опасността от научаване на такива facsimiles в последно време действително заплашително е нараснала. Тя страшно витае във въздуха, надвисвайки като Дамоклев меч над църквата от дните на Волтер, Дипи и други автори в тази област. Откритията на египтолозите, намирането на асирийските и вавилонските домойсееви реликви с легендата на Мойсей върху тях1 и специално многото рационалистични трудове, публикувани в Англия, например „Supernatural Religion“, са направили научаванията неизбежни. Оттук е и появата на протестантските и римокатолическите автори, назначени да обяснят необяснимото, да примирят факта на Божественото откровение с тайната, че божествените персонажи, обреди, догми и символи на християнството са били така често тъждествени с персонажите, обредите, символите, догмите на няколко велики езически религии. Първите – протестантските защитници – са се опитали да обяснят това на основата на „пророчески предричащи идеи“, а латинистите, такива като Дьо Мирвил – по пътя на изобретяването на двоен комплект от Ангели и Богове; единият – божествен и истински, а другият, по-ранният – „копие, изпреварило оригиналите“, резултат на ловкия плагиатор Дявола. Протестантската военна хитрост е стара, но уловката на католиците е пък толкова стара, че е забравена и затова днес е така нова. „Monumental Christianity“ и „A Miracle in Stone“ на д-р Лунди се отнасят към опитите на първите. „Pneumatologie“ на Дьо Мирвил – към вторите. В Индия и Китай всеки такъв опит от страна на шотландските и други мисионери приключва със смях и не носи вреда; но планът, измислен от йезуитите, е по-сериозен. Поради това томовете на Дьо Мирвил имат по-голямо значение, тъй като те излизат от източник, който безспорно има на свое разположение най-голямата ученост на века, засилена от цялата хитрост и казуистика, на която са способни само синовете на Лойола. На маркиз Дьо Мирвил явно са помогнали най-проницателните умове, намиращи се в услуга на Рим.

1 Виж „Babylon“ на Джордж Смит и други трудове.

Той започва не само с признаване на справедливостта на всичко, за което е обвинявана латинската църква по отношение ла нейните догми, но като че ли се радва от предварителното усещане на такива обвинения, тъй като посочва всички догми на християнството като вече съществуващи в езическите ритуали от древността. Той пропуска целия Пантеон от езически Божества и показва във всеки нещо, което му придава сходство с персонажите на Троицата и Мария. Едва ли ще се намери тайна, догма или ритуал на латинската църква, които да не са показани като „пародирани Curvati“ – „изгьрбени“, дяволи. И когато всичко това е признато и обяснено – символозите трябва да замълчат. Така би станало, ако нямаше материалистични критици, които отричат такова всемогьщество на Дявола в този свят. Тъй като, ако Рим признава такива подобия, в същото време той претендира за правото да разсъждава къде е истинският и неистинският Аватар, къде е истинският и неистинският Бог, къде е оригиналът и къде е копието, макар копието да е предшествало оригинала с много хилядолетия.

Нашият автор продължава да доказва, че всеки път, когато мисионерите се опитват да покръстят в своята вяра идолопоклонника, неизменно им отговарят:

„Ние сме имали нашия Разпнат преди вас. Какво искате да ни докажете?1 Освен това, каква полза имаме да отричаме тайнствената страна на това копие под предлога, че според Вебер всички днешни „Пурани“ са преработка на no-стари, тъй като тук в персонажите ние имаме същия ред на положително предшестване, което никой никога няма и да помисли да оспорва.“2

1 Това е толкова фантастично, колкото и произволно. Къде са тези индуси и буддисти, които говорят за своя „Разпнат“?

2 Ор. cit, IV, 237.

И авторът дава примерите на Будда, Кришна, Аполон и т.н. Признавайки всичкото това, ето как той избягва затруднението:

„Но отците на Църквата, които са познавали своето собствено имущество под всякакви такива овчи кожи.., знаейки с помощта на Евангелието... всички капани на мнимите духове на светлината, тези отци, казваме ние, размислили над решителните думи „всички, които някога са идвали преди Мен, са по същност грабители“ („Йоан“, Х. 8), не са се усъмнили при опознаването на окултната сила зад работата на предварително зададеното и свръхчовешко насочване към лъжа, този общ атрибут и окръжение на всички тези лъжливи Богове на народите; „omnes dii gentium daemonia (elilim)“ („Псалтир“ XCV).“1

1 Loc. cit, 250.

Ползвайки такава политика, всичко става лесно. Няма нито една ярка прилика, няма нито една напълно доказана тъждественост, с която да не може да се справи по подобен начин. Цитираните no-горе жестоки, егоистични, прославящи самия себе си думи, вложени от Йоан в устата на Този, който самият е бил олицетворение на кротост и милосърдие, никога не са можели да бъдат произнесени от Исус. Окултистите възмутено отхвърлят това обвинение и са готови да защитават този човек, дори и пред Бога, сочейки откъде са взети думите, заимствани от автора на Четвъртото Евангелие. Те изцяло са взети от „Пророчествата“ в „Книгата на Енох“. За да се докаже този факт, може да се приведе доказателството на учения библейски изследовател архиепископ Лауренс и автор на книгата „Evolution of Christianity“, който e редактирал превода. На последната страница на увода към „Книга на Енох“ намираме следния абзац:

„Притчата за овцата, която добрият Пастир спасил от наемните войници и свирепите вълци, очевидно четвъртият евангелист е заимствал от „Книга на Енох“, LXXXIX, в която авторът описва пастирите, убили и изтребили овцете преди идването на техния Господин, и по този начин разкрива истинското значение на неразбиремото досега място в притчата на Йоан – „Всички, които са идвали преди Мене, са по същество крадци и грабители“ – тези думи, в които ние сега виждаме явно указание за алегоричните пастири на Енох.“

Наистина „явно“, но и още нещо. Тъй като, ако Исус е произнесъл тези думи в смисъла, който им се приписва, той трябва да е чел „Книгата на Енох“ – чисто кабалистичен, окултен труд – и следователно, е признавал достойнството и ценността на този трактат, обявен сега от неговите църкви за апокрифен. Нещо повече, той не е можел да не знае, че тези думи са принадлежали на най-древния ритуал на Посвещението.1 Ако той не го е чел и тази сентенция принадлежи на Йоан или на който и да е друг, написал Четвъртото Евангелие, тогава как можем да разчитаме на оригиналността на останалите изречения и притчи, приписвани на християнския Спасител?

1 „В.: Кой чука на вратата?

О.: Добрият кравешки пастир.

В.: Кой е бил преди теб?

О.: Трима крадци.

В.: Кой идва след теб?

О.: Трима убийци.“ и т.н. и т.н.

Това представлява беседата, която е протичала между жреците-посветители и кандидатите за посвещение по време на мистериите, разигравани в най-древните светилища на Хималайските крепости. Тази церемония и до днес се извършва в един от най-древните храмове на усамотено място в Непал. Тя води началото си от Мистериите на първия Кришна, преминала към първия Тиртханкара и свършила при Будда; наричат я ритуал на Курукшетра, тъй като се разиграва в памет на великата битка и смъртта на божествения адепт. Това не е масонство, а посвещение в окултните учения на този герой – чист окултизъм.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 33

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред