За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 29

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ VI

ОПАСНОСТИТЕ ОТ ПРАКТИЧЕСКАТА МАГИЯ

Магията е двойствена сила; няма нищо по-лесно от това тя да бъде превърната във вещарство, за което е достатъчна само една зла мисъл. Ето защо, докато теоретичният окултизъм е безвреден и може да носи полза, практическата магия или плодовете от Дървото на живота и познанието,1 или с други думи „Науката за доброто и злото“, е пълна с опасности и рискове. За изучаването на теоретичния Окултизъм има, без съмнение, ред трудове, които могат да се четат с полза, да не говорим за книги като “Най-фините сили на Природата“ и т.н., „Зохар“, „Сефер Йецира“, „Книгата на Енох“, „Кабала“ на Франк и много херметични трактати. Те са рядкост в превод на европейски езици, но трудовете на латински, написани от общоизвестните средновековни философи, каквито са алхимиците и розенкройцерите, се срещат в изобилие. Но дори и задълбочаването в тези книги може да се окаже опасно за изучаващия без ръководство. Ако към тях се подхожда без правилен ключ и ако при това изучаващият не е подходящ за Магия, вследствие на своята ментална неспособност, и по този начин не е в състояние да отличи Десния път от Левия, нека послуша нашия съвет и остави това изучаване; той само ще навлече върху себе си и своето семейство неочаквано нещастие и печал, без въобще да подозира откъде са се появили те и какво представляват силите, които е разбудил със своя ум, като им е обърнал внимание. Трудовете за напредналите ученици са много, но те могат да се дадат в ръцете само на заклелите се или „гарантирани“ чела (ученици) – тези, които вече завинаги са произнесли свързващата клетва и поради това се ползват от помощ и защита. За всякакви други цели, колкото и добронамерени да са тези трудове, те могат само да заблудят непредпазливия и да го насочат неуловимо за самия него към черна магия и вещарство, ако не и към нещо още по-лошо.

1 Някои символози, основавайки се на съответствието на числата и символите на предмети и персонажи, отнасят тези „секрети“ към тайната на зараждането. Но те са нещо повече, отколкото глифа и „Дървото на доброто и (злотоЧ, който несъмнено съдържа в себе си известен фаличен и сексуален елемент, както и „Жената и Змея“, но той притежава също психическо и духовно значение. Символите са замислени така, че те носят в себе си повече от едно значение.

Мистичните писания, азбуките и цифрите, намиращи се в разделите и подразделенията на „Великата Кабала“, са възможно най-опасните части от нея, особено цифрите. Ние казваме опасни, понеже те са най-способни за образуване на следствия и резултати и при това с участието или без участието на волята на експериментатора, дори и извън неговото знание за това. Някои ученици ще бъдат склонни да подложат на съмнение това твърдение просто защото след работа с цифрите те не са забелязали някакви ужасни физически прояви или резултати. Такива резултати биха изглеждали най-малко опасни, понеже само създадените от тях морални причини и различни събития, развили се и довели до непредвидена криза, биха засвидетелствали истинността на това, което току-що беше изложено, стига само светският ученик да притежава силата за различаване.

Отправната точка на този специален отрасъл на окултното учение, която е известна като „Наука на съответствията“ – числови или буквени, или азбучни – както при еврейските, така и при християнските кабалисти е имала за свой епиграф два неправилно изтълкувани стиха, в които се казва, че Бог

„е назначил на всяко нещо число, мярка и тегло“;1

и

„Той я сътворил в Светия Дух и я виждал, и я номерирал, и я измерил.“2

1 „Кн. Премъдр. Сол.“, XI, 21. Donay version.

2 „Еклесиаст“, I, 9. Donay version.

Но източните окултисти имат друг епиграф: „Абсолютно единство в числото и в множеството“. Както западните, така и източните ученици на Съкровената мъдрост се придържат към тази аксиомна истина. Само че последните са възможно по-искрени в своите признания. Вместо да сложат маска на своята наука, те открито показват нейното лице, дори и при това внимателно да закриват сърцето и душата Ј от очите на недооценяващата публика и профаните, които винаги са готови да злоупотребят с най-свещените истини заради своите егоистични цели. Но Единството е реална основа за окултните науки – физични и метафизични. Това е посочил дори и Елифас Леви, ученият кабалист на Запада, донякъде склонен да бъде йезуистичен. Той казва:

„Абсолютното Единство е висшата и крайна причина на нещата. Поради това тази причина не може да бъде нито с едно лице, нито с три лица; това е Причина и главно Причина (raison par excellence).“1

1 „Dogme et Rituel de la Haute Magie“, I, 361.

Значението на това Единство в множеството, в „Бога“ или Природата може да се разреши само чрез трансцеденталните методи, чрез числата, както и чрез съответствията между душата и Душата. Имената в „Кабала“, както и в Библията, такива като Йехова, Адам Кадмон, Ева, Каин, Авел, Енох – всички са по-тясно свързани чрез геометрични и астрономични отношения с физиологията (или фалицизма), отколкото с теологията или религията. Колкото и малко да са подготвени хората да признаят това, то ще бъде доказано като факт. Ако всички тези имена в Библията и във „Ведите“ са символи както на скритите неща, така и на проявените, то техните съответни тайни са твърде различни. Платоновият епиграф „Бог геометризира“ е бил приет както от арийците, така и от евреите, но докато първите са приложили своята наука на съответствията, за да прикрият най-духовните и възвишени истини на Природата, последните са използвали своята съобразителност, за да скрият само една – за тях най-божествената – от тайните на еволюцията, а именно: тайната на раждането и зараждането; и след това те обожествили органите на последното.

Освен това, всяка космогония, от най-ранната до най-късната, е основана на цифри и геометрични фигури, преплетена и свързана с тях по най-тесен начин. Разчетени от Посветените, тези фигури и числа ще дадат числови величини, основани на интегралните величини на окръжността – „това тайно обиталище на винаги невидимото „Божество“, както казват алхимиците – така както те ще дадат всичките други окултни частности, свързани с такива тайни, независимо дали те са антропологични, космични или психични. „При съединяването на идеята към числата може да се манипулира с идеите така, както и с числата и да се стигне до математиката на Истината“, пише един окултист, който е доказал своята голяма мъдрост с това, че е пожелал да остане неизвестен.

„Всеки кабалист, добре запознат с Питагорейската система на числата и геометрията, може нагледно да докаже, че метафизичните виждания на Платон са били основани върху най-строги математични принципи. „Истинската математика – казва „Магикон“ – представлява нещо, с което са свързани всички висши науки; обикновената математика – това е само лъжлива фантасмагория, чиято прекалено хвалена непогрешимост възниква само от това, че материалите, условията и позоваванията се напасват към основата“...

Само космологичната теория на числата, която Питагор е научил в Индия и от египетските Йерофанти, е способна да примири двете единици – материята и духа – и да накара всяка от тях математически да покаже другата. Само свещените числа на вселената в своите езотерични комбинации могат да решат великия проблем и да обяснят теорията за излъчването и цикъла на еманациите. Преди да се развият във висши, низшите степени трябва да еманират от висшите духовни степени и след стигането до повратната точка трябва отново да бъдат погълнати в безкрайното.1

1 „Isis Unveiled“, I, 6, 7.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 29

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред