За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 26

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

1) Той може да остане в земната сфера (във Ваю или Кама-лока), в ефирното месторазположение, скрит от човешките очи, като се изключат проблясъците на ясновидството. Тъй като в този случай неговото астрално тяло вследствие на великата му чистота и духовност не съответства на условията, необходими на акашната светлина, за да абсорбира полуматериалните му частици, на Адепта ще се наложи да остане в компанията на разлагащи се обвивки – без да извършва блага и полезна работа. Това, разбира се, не може да бъде.

2) С велико усилие на волята той може напълно да се влее в своята Монада и да се съедини с нея. Но постъпвайки така, той а) би лишил своето Висше Аз от посмъртното Самадхи – блаженство, което не е истинска Нирвана – тъй като астралът, колкото и да е чист, все пак е твърде земен за такова състояние; и б) чрез това той би се открил за Кармичния закон, понеже подобно действие всъщност е резултат от личен егоизъм – събиране на плодовете, отгледани от самия него и единствено за самия себе си.

3) Адептът има право да се откаже от съзнателна Нирвана и отдих, за да работи на земята и за благото на човечеството. Това той може да направи по два начина: или, както е казано по-горе, по пътя на уплътняване на своето астрално тяло до физическа видимост той може да възобнови предишната си личност, или може да се възползва от съвършено ново физическо тяло, независимо дали това е новороден младенец, или – както се говори, че е постъпил Шанкарачария с тялото на мъртвия раджи – по пътя на „влизане в мъртва обвивка“, и да пребивава там колкото поиска. Това наричат „непрекъснато съществуване“. Разделът със заглавие „Тайната на Будда“ ще хвърли допълнителна светлина върху тази теория, неразбираема за профаните, а за мнозинството – просто „абсурдна“. Такава е тази теория във вида, в който се преподава и всеки е свободен да избира дали да се задълбочава в нея, или да я остави без внимание.

Изложеното по-rope представлява само неголяма част от това, което би могло да бъде дадено в „Разбулената Изида“, ако тогава беше настанало времето, както е дошло сега. Невъзможно е да се изучава и ползва окултната наука, ако човек не Ј се отдаде изцяло – със сърце, душа и тяло. Някои от нейните истини са доста внушаващи страх, твърде опасни за средния ум. Никой не може да си играе безнаказано с такова страшно оръжие. Поради това, както казва Павел, „незаконно“ е да се говори за тях. Да приемем това напомняне и да говорим само за това, което е „законно“.

Цитатът в самия край на Раздел IV се отнася, освен това, само към психическата или духовната Магия. Практическите учения на окултната наука са съвсем други и малко са силните умове, които са годни за тях. Що се отнася до екстаза и подобни самоозарения, това човек може да достигне сам, без какъвто и да е учител или посвещение, тъй като екстазът се постига по вътрешна заповед и от властта на Аза над физическото Ero; що се отнася до получаването на власт над силите на Природата, това изисква дълга тренировка или способности у човек, който е „роден магьосник“. Впрочем, убедително са съветвани тези, които не притежават нито едно от нужните качества, да се ограничават само с чисто духовно развитие. Но дори и това е трудно, тъй като първото необходимо специално свойство е непоколебима вяра в собствените сили и в Божеството вътре в самия себе си; в противен случай човек ще се развие само като безотговорен медиум. През цялата мистична литература на древния свят ние проследяваме същата тази идея на духовния езотеризъм – че личният Бог съществува вътре в самия поклонник, а не някъде извън него. Това лично Божество не е празен полъх или измислица, а безсмъртно Същество, Посветител на Посветените сега, когато Небесните Посветители на първобитното човечество – Шиштите на предишните цикли – вече не се намират сред нас. Подобно на подводното течение, бързо и прозрачно, тази идея тече, без да смесва своята кристална чистота с мътните замърсени води на догматизма, на наложеното антропоморфно Божество и религиозната нетърпимост. Ние откриваме идеята в изопачената и варварска фразеология на „Кодекс на Назареите“, във възвишения неоплатоничен език на Четвъртото Евангелие на по-късната религия; в най-древната „Веда“ и в „Авеста“, в „Абхидхарма“, в „Санкхя“ на Капала и в „Бхагават Гита“. Ние не можем да достигнем адептство и нирвана, блаженство и „Небесното Царство“, ако не се съединим неразривно с нашия Rex Lux, Господа на Великолепието и Светлината, с нашия безсмъртен Бог вътре в нас. „Ахам ева парам Брахман“ – „Наистина аз съм Висш Брахман“ – винаги е било единната жива истина в сърцето и ума на Адептите и именно това помага на мистика да стане адепт. Преди всичко трябва да се признае своя собствен безсмъртен Принцип, а само след това може да се завоюва или превземе Небесното Царство със сила. Само че това трябва да се постигне от по-висок – не средния, дори не третия – човек, тъй като последният е от прахта. Също така вторият човек, „Синът“ – на този план, тъй като неговият „Отец“ е Син на още по-висок план – не може да направи нищо без помощта на първия, „Отеца“. Но, за да успее, човек трябва да се отъждестви със своя Родител.

„Първият човек е от земята, от пръстта; вторият човек (вътрешният, нашият по-висш) е Господ от небето... Виждате, казвам ви тайна.“1

Така говори Павел, споменавайки само двойния и тройния човек, за да могат да го разберат по-добре непосветените. Но това не е всичко, тъй като Делфийската заповед трябва да бъде изпълнена; човек трябва да познае самия себе си, за да стане съвършен Адепт. Но колко малко са тези, които могат да придобият това познание не само в неговия вътрешен мистичен смисъл, но дори и в буквалния му смисъл, тъй като тази заповед на Оракула има две значения. Това не е нищо друго, освен доктрината на Будда и Бодхисатвите.

Същият е мистичният смисъл и на това, което е било казано от Павел на коринтяните – че те са „храм на Бога“, тъй като езотерически това означавало:

„Вие сте храм на (този, или вашия) Бог и Духът на (единия, или вашия) Бог живее във вас.“2

1 „I Kop.“, XV. 47, 50.

Бълг. прев.: „Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето... И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие, нито тлението може да наследи нетление.“ – Бел. прев.

2 „ I Kop.“, Ill, 16.*

Замислял ли се е някога читателят над многозначителните думи, често произнасяни от Исус и неговите апостоли? „И така, бъдете съвършени, както е съвършен вашият Отец...“ („Матея“, V. 48), казва Великият Учител. Думите „толкова съвършени, както е вашият Отец, който е на небесата“, се тълкуват, като означаващи Бога. Но твърде очевидна е крайната нелепост на представата за човека като толкова съвършен, колкото е безкрайното, всесъвършено, всезнаещо и вездесъщо Божество. Ако вие приемете това в този смисъл, така в устата на Исус ще бъдат вложени думи с най-голяма заблуда. Това, което се е подразбирало езотерично, се съдържа в следното:„Вашият Отец, който е по-високо от материалния и астралния човек, висшият Принцип (като се изключи Монадата) у човека, неговият собствен личен Бог или Богът на неговата собствена личност, чийто „затвор“ и „храм“ той се явява“. „Ако искаш да бъдеш съвършен (т.е. Адепт и Посветен), иди, продай това, което имаш“ („Матей“ XIX, 21). Всеки, който тогава е искал да стане неофит, чела, както и днес, е трябвало да даде обет за бедност. „Съвършеният“ – това е било названието, което се е давало на всички посветени. Така ги нарича Платон. Евреите са имали своите „съвършени“ и Павел направо казва, че те, посветените, могат да говорят само пред други Адепти. „Мъдростта, казваме ние е (само) между съвършените“. („I Kop.“, II, 6.)


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 26

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред