За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 20

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ IV

ПОТАЙНОСТТА НА ПОСВЕТЕНИТЕ

Изобщо не трябва да се учудваме на неправилното тълкуване на ред притчи и афоризми на Исус. Започвайки с Орфей, първият посветен адепт, за когото историята улавя някакъв проблясък в мъглата на дохристиянската ера и по-нататьк, включително Питагор, Конфуций, Будда, Исус, Аполоний Тиански, чак до Амоний Сакас – нито един Учител или посветен никога не е писал каквото и да е, предназначено за публично използване. Всеки поотделно и всички те неизменно са препоръчвали да се пази мълчание и тайна по отношение на някои факти и деяния; от Конфуций, който отказал публично и задоволително да обясни какво е имал предвид под своя термин „Великата крайност“ или да даде ключ за гадаене с помощта на „слама“, чак до Исус, който задължил своите ученици на никого да не казват, че той е Христос1 (Хрестос), „човек на скръбта“ и изпитанията пред своето висше и последно Посвещение, или че е извършил „чудото“ на възкръсването.2 Апостолите е трябвало да пазят мълчание така, че лявата ръка да не знае какво прави дясната; казано по-просто – така, че опасните специалисти на науката на лявата ръка, ужасни врагове на адептите на дясната ръка, особено пред тяхното последно посвещение, да не се възползват от тези сведения с цел да навредят и на лечителя, и на пациента. И ако кажат, че това просто е предположение, тогава какво могат да означават следните ужасни думи:

1 „Матея“, XVI, 20.

Бълг. прев.: „Тогава Исус заповяда на учениците Си, никому да не обаждат, че Той, Исус, е Христос.“ – Бел. прев.

2 „Марко“, V, 43.

Бълг. прев., V, 22–43: „И ето, дохожда един от началниците на синагогата, на име Иаир, и като Го вижда пада пред нозете Му и Го моли много, думайки: щерка ми е на умиране; дойди и възложи върху Ј ръце, за да оздравее, и тя ще бъде жива. Исус тръгна с него... Докато той говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя? Но Исус, щом чу тия думи, казва началнику на синагогата: не бой се, само вярвай. И никому не позволи да върви след Него, освен на Петра, Иакова и Йоана, брат Иаковов... взима със Себе Си бащата и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: талита куми, което означава: момиче, тебе казвам, стани! Момичето веднага стана и начена да ходи... И той строго им заповяда, никой да не знае за това...“ – Бел. прев.

„На вас ви е дадено да знаете тайните на Божието Царство, но на тези, които се намират извън, всичко това се дава в притчи; така че гледайки, те да могат да виждат и да не възприемат; и слушайки, те да могат да чуват и да не разбират; да не би някога да се покръстят и да им се простят греховете.“1

Ако тези думи не се изтълкуват в смисъла на закона за мълчанието и Кармата, тяхната крайната егоистичност и лишеният от милосърдие дух са твърде очевидни. Тези думи са непосредствено свързани с ужасната догма за предопределението. Ще поиска ли добрият и разумен християнин да хвърли такова петно на жесток егоизъм върху своя Спасител?2

1 „Марко“, IV, 11, 12.

Бълг. прев., IV, 11, 12:„И казваше им: вам е дадено да узнаете тайните на царството Божие, а на ония, външните, всичко бива в притчи; за да гледат с очи, и да не видят; за да слушат с уши, и да не разбират; понеже те се боят, да не би някога да се обърнат, и да им се простят греховете“. – Бел. прев.

2 Нима не е очевидно, че думите „да не би някога да се обърнат (или: „да не би случайно да бъдат обърнати отново“, както е в преразгледания вариант) и „да не би да им се простят греховете“ съвсем не означават, че Исус се е страхувал от възможността чрез разкаяние някой чужд човек, или „тези, които се намират отвън“, да избегне проклятието, както ясно казва смисълът на мъртвата буква; тези думи означават нещо съвсем друго. А именно: „Да не би по пътя на разбирането на неговите проповеди, незамаскирани с помощта на притчите, някой от профаните да улови нещо от съкровените учения и тайните на Посвещението – и дори от откултните сили? „Да бъдеш обърнат“ – с други думи това означава да се “придобие знание, принадлежащо изключително на Посветените“; „и да не би да им се простят греховете“ значи, че техните грехове ще се прехвърлят на незаконния откривател, на този, който е помогнал на недостойните да жънат там, където те никога не са сели, и им е дал по този начин способ да избегнат на тази земя своята заслужена Карма; тя сега трябва да се обърне срещу откриващия, който наместо добро, е причинил по този начин вреда и е претърпял неуспех.

Трудът по разпространението на такива истини в притчи е бил предоставен на учениците на високите Посветени. Тяхно задължение е било да следват основната нота на съкровеното учение, без да разкриват неговите тайни. Това е показано в жизнеописанията на всички велики Адепти. Питагор разделил своите класове на слушатели на екзотерични и на езотерични лекции. Магьосниците получавали наставленията си и са били посвещавани в далечните скрити прерии на Бактрия. Когато Йосиф заявява, че Авраам е преподавал математика, под това той разбирал „магия“, тъй като в Питагорейския код математиката означава езотерична наука или гнозис.

Професор Уилдър отбелязва:

„Есеите на Иудея u Кармел са се придържали към подобни различия, разделяйки своите последователи на неофити, братя и съвършени... Амоний задължавал с клетва учениците си да не издават неговите висши доктрини, с изключение на тези, които били внимателно инструктирани и обучени (подготвени за посвещение).“1

Ако може да се вярва на Матея, една от най-мощните причини за необходимостта да се спазва тайната е изложена от самия Исус. Тъй като тук Учителя ясно казва:

„Не давайте светинята на псетата и не хвърляйте бисерите си пред свинете, за да не ги стъпчат с краката си и обръщайки се да не ви разкъсат.“2

Дълбоко истински и мъдри думи. На мнозина в собствения ни век и дори сред нас многократно беше напомняно за това – често твърде късно.3

1 „New Platonism and Alchemy“, 1869, стр. 7, 9.

2 VII, 6.

3 Историята е пълна с доказателства за същото. Ако Анаксагор не е провъзгласил великата истина, преподавана в мистериите – т.е., че Слънцето е несъмнено по-голямо от Пелопонес – фанатичната тълпа не би го преследвала, като едва не го убила. Ако другата сган, която се вдигнала срещу Питагор, е разбрала какво тайнственият мъдрец на Кротон е имал предвид, казвайки, че помни, когато е бил „Син на Меркурий“ – Бог на съкровената мъдрост – не би му се наложило да спасява живота си чрез бягство; също така Сократ не би бил осъден на смърт, ако е държал в тайна откровенията на неговия божествен Даймон. Известно му е било колко малко способен е неговият век – с изключение на посветените – да разбере смисъла на всичко това, което той е знаел за Луната. Поради това той е ограничил своето изложение до алегорията, която се оказала по-научна, отколкото до днес са мислели. Той е твърдял, че Луната е била обитаема и че лунните същества живеели в дълбоки, обширни и тъмни долини, тъй като нашият сателит извън тези дълбоки долини няма нито въздух, нито някаква атмосфера. Ще отбележим – без да се обръща внимание на откровението, пълно със значение само за малко хора – че така трябва и да е, ако на нашия светъл сателит въобще има някаква атмосфера. Фактите, запечатани в свещените анали на Мистериите, не е трябвало да бъдат издавани – присъдата за това е била смъртно наказание.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 20

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред