За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 18

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ III

ПРОИЗХОД НА МАГИЯТА

Може да се каже, че в последно време положението се е променило. Областта на изследванията се е разширила, малко по-добре започват да разбират древните религии; и от времето на онзи жалък ден, когато Комитетът на Френската академия, оглавявана от Бенджамин Франклин, е изследвал феномените на Месмер – само за да ги провъзгласи като шарлатанство и ловко мошеничество – както езическата философия, така и месмеризмът са придобили определени права и привилегии и сега на тях гледат от съвсем друг аспект. Но дали по отношение на тях е възстановена пълната справедливост и дали сега ги оценяват по-добре? Ние се страхуваме, че не е така. Човешката натура днес е същата, каквато е била, когато Поуп е казал за силата на предразсъдъците, че:

Разликата е толкова голяма между

Виждащите очи, колкото и между видените предмети.

Или губят цвят през нашите проявили се страсти,

Или лъчът на фантазията ни ги увеличава, умножава,

Свива, обръща и им придава хиляди окраски.

Така в първите десетилетия на нашия век църковниците и хората на науката са гледали на херметичната философия от две съвсем противоположни точки. Първите я нарекли грешна и сатанинска; вторите категорично отричали нейната оригиналност, независимо от свидетелствата на най-знаещите хора от всичките векове, включително и от нашия. На учения отец Кирхер, например, дори не му обърнали никакво внимание и просто се присмивали над неговото твърдение, че всички фрагменти, получили известност в трудовете на Меркурий Трисмегист, Бероз, Ферекид от Сирос и т.н., представляват свитъци, спасени от пожара, който унищожил 100 000 тома на великата Александрийска библиотека. Въпреки това образованите класи на Европа са знаели тогава, както и сега знаят, че знаменитата Александрийска библиотека, „чудото на вековете“, е била основана от Птоломей Филаделфийски, че многобройните Ј ръкописи са били внимателно изкопирани от йератични текстове и най-стари пергаменти на халдейски, финикийски, персийски и други езици и че количеството на тези транслитерации и копия е стигало на свой ред до други 100000 свитъци, както твърдят Йосиф и Страбон.

Налице е и потвърждение от Климент Александрийски, на когото би трябвало да се вярва до известна степен.1 Климент свидетелства за съществуването на допълнителни 30 000 тома от книгите на Тот, поместени в библиотеката на гробницата на Озимандия, над чийто вход били написани думите „Лекарство за душата“.

Оттогава, както е известно на всички, цели текстове от „апокрифни“ трудове на „лъжливия“ Пемандър и не по-малко лъжливия Асклепий са били открити от Шамполион в най-древните паметници на Египет.2 Както е казано в „Разбулената Изида“:

1 Четирийсет и двете свещени книги на египтяните, споменати от Климент Александрийски като съществували в неговото време, са били само част от книгите на Хермес. Ямблих, позовавайки се на думите на египетския жрец Абамон, приписва на Хермес 1200 такива книги и 36 000 на Мането. Но свидетелството на Ямблих като неоплатоник и теург, разбира се, е отхвърлено от съвременните критици. Мането, когото Бунзен цени като „чисто историческа личност“, с която „никой от по-късните туземни историци не може да бъде сравнен“ (вж. „Egypte“, l, 97), изведнъж се превръща в Псевдо-Мането, веднага щом провъзгласяваните от него идеи се сблъскват с научните предразсъдъци против Магията и окултните знания, за чието притежаване претендирали тези древни жреци. Обаче нито един археолог нито за миг не се съмнява в почти невероятната древност на херметичните книги. Шамполион изразява голямо уважение към тяхната оригиналност и истинност, потвърждавана от много най-древни паметници. И Бунзен дава неопровержими доказателства за древността им. От неговите изследвания ние узнаваме например за съществуването на шейсет и един царе преди дните на Мойсей, които с ясно проследима цивилизация са предшествали периода на Мойсей с няколко хиляди години. Това ни дава право да вярваме, че трудовете на Хермес Трисмегист са съществували много векове преди раждането на еврейския законодател. „Сред паметниците на четвъртата династия, най-старата в света, са били открити мастило и мастилница“, казва Бунзен. Ако този изтъкнат египтолог отхвърля периода от 48 863 години преди Александър, към който период Диоген Лаертски отнася записите на жреците, той очевидно е по-озадачен от десетте хиляди астрономични наблюдения и отбелязва, че „ако те бяха действителни, трябва да се простират на повече от 10 000 години“ (стр.14). „Обаче – добавя той – от един техен хронологичен труд ние научаваме..., че истинските египетски предания, отнасящи се до митологичния период, трактували за мириади години.“ („Egypte“, l, 15; „Isis Unveiled“, l, 33.)

2 Тези подробности са взети от „Pneumatologie“, III, стр. 204, 205.

„След като посветили изцяло своя живот на изучаване записите на древноегипетската мъдрост, и двамата – както Шамполион старши, така и Шамполион младши – публично заявили, независимо от многото пристрастни разсъждения, изтъкнати от някои прибързани и немъдри критици, че „Книгите на Хермес“ „действително съдържат в себе си маса египетски традиции, които непрекъснато намират потвърждение в най-оригиналните записи и паметници на Египет от най-белокоса древност“.1

1 „Egypte“, стр. 143, „Isis Unveiled“, I, 625.

Заслугите на Шамполион като египтолог никой няма да оспорва и ако той заявява, че всичко говори за правилност на писанията на тайнствения Хермес Трисмегист, и ако той потвърждава в най-малките подробности твърдението, че тяхната древност се губи в тъмнината на вековете, тогава действително критиката трябва да е напълно удовлетворена. Шамполион казва:

„Тези надписи просто са вярно ехо и израз на най-древните истини“.

Откакто тези думи са били написани, някои от „апокрифните“ стихове на „митичния“ Орфей също са били открити и прекопирани дума по дума с йероглифи в надписи на Четвъртата династия, отправени към различни божества. Накрая, Кройцер открил и незабавно посочил един много значителен факт – че многобройните откъси, които се намират у Омир и Хезиод, тези двама велики поети, неоспоримо са заимствани от орфичните химни, доказвайки по този начин, че последните са много по-стари от „Илиада“ или „Одисея“.

И така, постепенно правата и претенциите на древните се оправдават и на съвременната критика Ј се налага да се подчини на свидетелствата. Днес има много автори, които признават, че такъв тип литература, като херметичните трудове на Египет, никога не може да бъде датирана твърде далеч в доисторическите векове. Текстовете на много от тези древни трудове – включително и Книгата на Енох, така гръмко провъзгласена за „апокрифна“ в началото на века – са били открити и опознати днес в най-съкровените и свещени светилища на Халдея. Индия, Финикия, Египет и Централна Азия. Но дори и такива доказателства не са убедили по-голямата част от нашите материалисти. Причината за това е много проста и очевидна. Какво са представлявали тези текстове, ползвали се с всеобща почит в древността, открити в тайните библиотеки на всички велики храмове, някога изучавани (макар и невинаги успешно) от най-великите държавни дейци, писатели-класици, философи, царе и обикновени хора, както и от прославените мъдреци? Нищо друго, освен трактати по магия и окултизъм; осмиваната и забранена днес теософия – ето откъде е този остракизъм.

Били ли са хората в дните на Питагор и Платон така простодушни и лековерни? Били ли са милионите хора на Вавилония и Египет, Индия и Гърция, заедно с водещите ги велики Мъдреци, били ли са всички те такива глупаци, че в течение на онези времена на голяма ученост и цивилизация, които предшествали първата година от нашата ера – ера, породила само интелектуалната тъмнина на средновековния фанатизъм – толкова велики във всички други отношения хора да посветят живота си на голата илюзия, суеверието, наречено Магия? Така би изглеждало, ако се задоволим с думите и изводите на съвременната философия.

Всяко изкуство и наука обаче, каквато и да е присъщата Ј ценност, са имали своя откривател и практик, а след това – своите специалисти, които са я преподавали. Какъв е произходът на окултните науки или на магията? Кои са били нейните професори и какво е известно за тях в историята или легендите? Климент Александрийски, един от най-умните и учени ранни отци на християнството, отговаря на този въпрос в своята „Stromateis“. Този бивш ученик на неоплатоническата школа казва:

„Ако съществуват наставления, трябва да има и учител.“1 Така той показва, че Зенон е учел Клентес, Аристотел – Теофраст, Епикур – Метродор, Сократ – Платон и т.н. И той добавя, че когато навлязъл още по-далеч в миналото на Питагор, Ферекид и Талес, му се наложило да продължи търсенето на техните учители. Същото е и с египтяните, индийците, вавилонците и със самите магьосници. Той не прекъсвал изследванията, по думите му, докато не разбере кого всички те са имали за свой учител. И ако той (Климент) бе довел изследванията си до самата люлка на човечеството, до първото поколение хора, все още би повтарял своя въпрос – „кой е техен учител?“ Разбира се – казва той, – техен учител не би могъл да е „някой от хората“. И дори да можехме да се доближим до Ангелите, би трябвало да им зададем същия въпрос: „Кои са били (подразбирайки „божествените“ и „падналите“ Ангели) техните учители?“

1 „Strom“, VI, VII. Следващият абзац е преразказан от същата глава.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 18

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред