За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 14

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Но в света съществува още един клас адепти, също така принадлежащ към братство, при това още по-могъщо от което и да е друго, известно на профаните. Мнозина сред тези братя са добри, благожелателни, дори чисти и от време на време свети като личности. Обаче колективно и като корпорация те преследват с безжалостна упоритост и решителност егоистична и едностранчива цел – те трябва да бъдат приравнени към адептите на черното изкуство. Това са нашите съвременни римокатолически „отци“ и духовенството. От времето на средните векове те са разшифровали множество иератични писания и символи. Бидейки сто пъти no-вещ по съкровения символизъм и древните религии, отколкото някога могат да бъдат нашите изтоковеди, явявайки се олицетворение на хитростта и ловкостта, всеки адепт на това изкуство здраво държи и стиска в ръка ключовете към него и ще се погрижи тайната да не се изплъзне лесно от ръцете му, стига да успее. В Рим и по цяла Европа и Америка съществуват повече дълбоко учени кабалисти, отколкото се предполага. Тъй че открито публичните „братства“ на „черните“ адепти са по-мощни и опасни за протестантските страни, отколкото някакъв сонм на източните окултисти. Хората се смеят над Магията! Учените, физиолозите и биолозите осмиват силата и дори самата вяра в съществуването на това, което на езика на простия народ наричат „врачуване“ и „черна магия“! Археолозите имат своя Стоунхендж в Англия с хилядите му тайни и неговия брат-близнак Карнак в Бретан и все пак сред тези хора няма нито един, който поне да подозира какво е ставало през последния век в подземните му светилища, в неговите ниши и ъгли. Нещо повече, те дори не знаят за съществуването на „магически зали“ в своя Стоунхендж, където се разиграват любопитни сцени всеки път при новопокръстен. В Салпетриер и в частни домове са направени и се правят всекидневно стотици експерименти от учени хипнотизатори. Днес е доказано, че някои чувствителни хора – както мъже, така и жени – на които в състояние на транс им е било заповядано от въздействащия върху тях практик да извършват определени действия – от изпиването на чаша вода до имитиране на убийство – след връщането им в нормално състояние губят всякакъв спомен за инспирираната заповед, „внушена“, както сега науката нарича това. Но в определен час и момент у този човек, макар че е в пълно съзнание, се събужда някаква непреодолима сила да извърши действието, което му е било внушено от неговия месмеризатор; като при това – каквото и да е то и за какъвто и да е период от време, наложен му от онзи, който контролира субекта, т.е. държи го под властта на своята воля, както змията държи птицата, омагьосвайки я, и накрая я кара да скочи право в отворената паст. И още по-лошо от това, тъй като птицата все пак съзнава заплашващата я гибел; тя се съпротивлява, макар и безнадеждно, в своите последни усилия, докато хипнотизираният човек не въстава, а изглежда така, сякаш следва указанията и гласа на собствената си свободна воля и душа. Кой от нашите европейски учени, вярващи в подобни научни експерименти – а съмняващите се, които и до днес не са уверени в тяхната действителност са останали много малко – кой от тях, се пита, е готов да признае, че това е черна магия? И все пак, това е най-истинското, неоспоримо и действително вълшебство и магия на древността. Когато искат да унищожат врага, Мулу Курумбите от Нилгири не ползват нищо друго в своите envoыtements, също така и дугпите на Бутан и Сиким не познават по-могъщ посредник от своята воля. Само че при тях тази воля не действа от време на време, а с увереност; тя не зависи от по-голямата или по-малката възприемчивост на „субекта“. Избирайки своята жертва и поставяйки себе си en rapport с нея, „флуидът“ на дугна ще си прокара път със сигурност, тъй като неговата воля е неизмеримо по-силно развита, отколкото волята на европейския експериментатор – самоукият, необученият и несъзнателен вещар в името на науката, – който няма представа (също така и вяра) за разнообразието и мощта на старите като света методи, употребявани за развитието на тази сила от съзнателния вещар, „черният магьосник“ на Изтока и Запада. А сега открито и направо се задава въпросът: защо фанатичният и яростен свещеник, жадуващ да покръсти в своята вяра някой избран богат и влиятелен член на обществото, да не използва за достигането на целта си същите средства, които френският лекар и експериментатор използва при опитите със своя субект? Съвестта на римокатолическия свещеник, най-вероятно, остава съвършено спокойна. Нали той лично се труди не за някаква егоистична цел, а за „спасяване на душата“ от „вечно проклятие“. От негова гледна точка, дори и тук да има магия, тя е свята, достойна за награда и е божествена магия. Такава е властта на сляпата вяра.

Поради това, когато заслужаващи доверие и почтени хора, заемащи високо обществено положение, хора с безупречна репутация, ни уверяват, че съществуват множество добре организирани общества на римокатолически свещеници, които под предлога и прикритието на съвременния спиритизъм и медиумството устройват seances с цел покръстване в своята вяра чрез внушение – непосредствено и от разстояние – отговаряме: ние го знаем. И когато освен това ни разказват, че всеки път, щом тези свещеници-хипнотизатори жадуват да получат влияние над някое лице или лица, избрани от тях за покръстване, те се оттеглят в подземно помещение, специално отредено и осветено от тях за такива цели (т.е. за церемониална магия), и там, образувайки кръг, насочват към това лице своята обединена сила на волята и по този начин, чрез повтаряне на процеса, придобиват пълна власт над своята жертва; когато ни разказват това, ние отново отговаряме: твърде е вероятно. Фактически ние знаем, че това е така, независимо дали този вид церемониална магия и envoыtement се извършва в Стоунхендж или на друго място. Ние казваме, че знаем това от личен опит; а и понеже няколко най-добри и най-любими приятели на пишещата тази редове са били въвлечени в Римската църква и поставени под нейното „милостиво“ покровителство именно по този начин. Ето защо ние можем само да се усмихваме със съжаление над невежеството и упорството на тези заблудени учени и културни експериментатори, които, вярвайки в способността на д-р Шарко и неговите ученици „envoыte“ на своите субекти, не намират нищо по-добро от това, презрително да се усмихват всеки път, когато в тяхно присъствие се споменава черната магия и нейната мощ. Елифас Леви, абат-кабалист, е умрял преди науката и факултетът по медицина във Франция да са приели хипнотизма и влиянието par suggestion в кръга на своите научни експерименти, но ето какво е казал той преди двайсет и пет години в своята „Dogme et Rituel de la Haute Magie“ за „Les envoыtements et les Sorts“:

„Това, към което вещаршпе и некромантите най-вече са се стремели при своите призовавания на Злия Дух, е била тази магнетична сила, която е законно притежание на истинския Адепт и която те са искали да завладеят за зли цели... Една от главните им цели е била, властта да се изпращат магии или вредни влияния... Тази сила може да се сравни с истинско отравяне чрез поток астрална светлина. Те подлудяват своята воля с помощта на церемонии до такава степен, че тя става отровна от разстояние... В нашата „Догма“ ние разказвахме какво мислим за магическите вълшебства и доколко тази сила е реална и опасна. Истинският магьосник изпраща вълшебствата си без каквато и да е церемония и само със своето неодобрение към този, от чието поведение не е доволен и когото смята за заслужаващ наказание; той изпраща вълшебства –дори и със своята прошка – на тези, които му причиняват вреда, и враговете на Посветените никога задълго не остават безнаказани за своите злодеяния. В многобройни случаи ние сами сме виждали доказателствата за съществуването на такъв съдбовен закон. Палачите на мъчениците винаги загиват по страшен начин, а Адептите са мъчениците на ума. Явно провидението (Кармата) презира тези, които ги презират, и предава на смърт тези, които биха искали да ги лишат от живот. Легендата за Скитника Евреин е популярен поетичен израз на тази тайна. Някакъв народ е изпратил ясновидеца на разпване върху кръста; този народ му е крещял „Върви нататък!“, когато той се е опитал да отдъхне за миг. Отлично! Сега този народ занапред сам ще стане предмет на същата присъда;1 той ще бъде напълно извън закона и векове ще му заповядват: „Върви нататък! Върви нататък!“ и никъде няма да намери отдих, нито съжаление.“2

1 Това е изразено невярно. Истинският адепт на „дясната ръка“ никога никого не наказва, дори и най-злия си и опасен враг; той просто го предоставя на неговата Карма, а Кармата винаги, рано или късно, ще направи това.

2 Op. cit, II, 239, 241, 240.


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 14

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред