За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 10

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗДЕЛ I

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД

Посветените, които са придобили сили и трансцедентални знания, могат да бъдат проследени от нашия век назад до четвъртата коренна раса. Тъй като големият брой теми, които ще се наложи да се обсъдят, не позволява да се помести историческа глава – която, колкото и да е правдива исторически, ще бъде отхвърлена а priori и от църквата, и от науката като кощунство и измислици – ние само ще се докоснем до този предмет. Науката задрасква, както Ј дойде наум и както Ј подсказва фантазията, дузини имена на древни герои, просто защото в техните биографии има твърде много митичен елемент; църквата настоява библейските патриарси да се разглеждат като исторически личности и нарича своите седем „Ангели на Звездите“ „исторически проводници и посредници на Твореца“. И двете страни са прави, тъй като всяка има силна партия, която я поддържа. Човечеството в най-добрия случай представлява жалко панургово овче стадо, сляпо вървящо след водача, който му е попаднал в даден момент. Човечеството – във всеки случай неговото мнозинство – не иска да мисли самостоятелно. То разглежда като обида най-смирената покана да направи за миг крачка извън старите утъпкани пътища и съдейки самостоятелно, да стъпи на нов път в нова посока. Дайте му непозната задача и ако тя не хареса на неговите математици и те се откажат да я решат, тогава незапознатата с математиката тълпа ще се вторачи с празен поглед в неизвестната величина и безнадеждно обърквайки се в различни хиксове и игреци, ще се обърне със стремеж да разкъса на парчета неканените нарушители на интелектуалната Ј нирвана. Навярно така може да се обясни лекотата и извънредният успех, с който римската църква покръства в своята вяра номиналните протестанти и свободомислещи, чието име е легион, но които никога не са се затруднили сами да помислят върху тези най-важни и потресаващи проблеми на вътрешното естество на човека.

Въпреки това, ако не се обърне внимание на свидетелството на фактите, на документите, запазили се в историята, и на непрекъснатите анатеми на църквата против „черната магия“ и магьосниците на проклетия Каинов род, нашите усилия действително ще се окажат много слаби. Когато в течение на почти две хилядолетия някаква група хора не е преставала да извисява гласа си против черната магия, от това неоспоримо произтича изводът, че ако черната магия съществува като реален факт, някъде трябва да съществува и нейната противоположност – Бялата магия. Фалшивите сребърни монети не биха могли да съществуват, ако нямаше истински. Природата е двойнствена, каквото и да предприеме, и само това преследване от страна на църквата би трябвало отдавна да е отворило очите на публиката. Колкото и да са се стараели пътешествениците да изопачат всеки факт, отнасящ се до аномалните сили, с които са надарени някои хора в „езическите“ страни, колкото и да са се стремили да създават фалшиви надстройки върху такива факти и – по старата поговорка – „да наричат белия лебед черна гъска“ и да го убиват, свидетелствата поне на римокатолическите мисионери би трябвало да се имат предвид, след като всички те клетвено потвърждават определени факти. Също така не бива да се пренебрегват свидетелските им показания относно съществуването на такива сили само защото те предпочитат да виждат в прояви от определен род ръката на Сатаната. Тъй като – какво казват те за Китай? Мисионерите, живели там дълги години и сериозно изучавали всеки факт и вярване, което би могло да се окаже препятствие за техния успех в покръстването, и запознали се с всички екзотерични обреди както на официалната религия, така и на сектантските вярвания, всички те се кълнат, че съществува известна група хора, до които никой няма достъп, освен императора и отбрани висши сановници. Преди няколко години, преди войната в Тонкин, архиепископът на Пекин писал в Рим, по докладите на неколкостотин мисионери-християни, предавайки идентичен разказ на този, който беше изпратен преди двайсет и пет години и беше широко разпространен в църковните вестници. Казано беше, че те разкрили тайната на известни официални депутации, които по време на опасност са били изпращани от императора и управляващите власти при своите Шеу и Киуай, както ги наричат сред народа. Тези Шеу и Киуай, пояснили те, били Духовете на планините, надарени с вълшебни сили. „Невежите“ маси на народа ги разглеждали като покровители на Китай, а добрите и „учени“ мисионери – като въплъщение на сатанинска сила.

„Шеу и Киуай по същество са хора, отнасящи се към друго състояние на битието, различно от състоянието на обикновения човек, или състоянието, което те използвали, докато били покрити с телесна обвивка. Те са невъплътени духове, призраци и ларви, но въпреки това пребивават на земята в обективните си форми и живеят в планинските усои, недостъпни за всички, освен за тези, на които те разрешават да ги посещават.“1

1 Този факт, както и други, може да се намери в докладите на мисионерите от Китай и в труда на монсеньор Делаплас, епископ в Китай. „Annales de la Propagation de la Foi“.

В Тибет някои аскети също са наричани Лха, духове; наричат ги тези, с които те не искат да контактуват. Шеу и Киуай, ползващи се с най-дълбоко уважение от страна на императора, философите и конфуцианците, които не вярват в никакви „духове“ – са просто Лохани, адепти, които живеят в най-голяма изолираност в своите неизвестни за другите убежища.

Но изглежда тук китайската обособеност и Природа са се опълчили против европейското любопитство и – както искрено смятат в Тибет – оскверняване. Знаменитият пътешественик Марко Поло е бил европеецът, който проникнал най-далеч във вътрешността на тези страни. Може да се повтори това, което е казано за него през 1876г.

„Областта на пустинята Гоби и фактически цялото пространство на независима Татария и Тибет старателно се пазят от нахлуването на чужденци. Онези, на които се разрешава да преминат тези пространства, се намират под специално наблюдение и съпровождане от определени представители на висшите власти и им се внушава задължението да не предават на външния свят никакви сведения за местности и личности. Ако не беше тази забрана, много хора биха могли да изложат на страниците отчети за изследвания, приключения и открития, които биха се чели с интерес. Рано или късно ще настъпи времето, когато страшните пясъци на пустинята ще открият своите отдавна погребани тайни и там действително ще бъдат открити свидетелства, които ще подкопават нашето съвременно тщеславие.“

„Хората на Пашай“1 – казва Марко Поло, смелият пътешественик от тринайсети век – са „велики адепти в магиите и в сатанинските изкуства“. И неговият учен издател добавя: „Този Пашай или Удиана е бил родната страна на Падма Самбхава, един от главните апостоли на ламаизма, т. е. на тибетския буддизъм, и велик магьосник на вълшебства. Доктрините на Шакя – във вида, в който са преобладавали в Удиан в стари времена – вероятно са носели окраската на шиваитската магия и тибетците и до днес разглеждат тази местност като класическа страна на магията и вълшебствата“.

1 По мнението на преводача и издателя на Марко Поло (полковник Юл), това са области някъде около Удан и Кашмир (I. 175)..

Тези „стари времена“ са същото, което е и „нашето време“; нищо не се е изменило в това, което се отнася до практическото приложение на магията, като се изключи, че то е станало още по-езотерично и обвито в тайна и че предпазливостта на адептите се е увеличила пропорционално на любопитството на пътешествениците. Хиоуен Цанг казва за обитателите: „Това са предразположени към учението хора, но не му се отдават с особен жар. Науката на магичните формули е станала за тях постоянно професионално дело.2 По тази точка ние не искаме да възразяваме на уважаемия китайски поклонник и охотно допускаме, че в седми век някои хора са превърнали магията в „професионално дело“; същото правят и някои сега, но разбира се, не и истинските адепти. Освен това в онзи век буддизмът току-що е проникнал в Тибет, чиито племена са били затънали в магиите на Бон – доламаитската религия. Хиоуен Цанг – тази благочестива и мъжествена личност, която стотици пъти е рискувала живота си заради блаженството да види сянката на Будда в пещерата Пешавара – не е човекът, който би обвинил добрите лами и монашески тавматурзи, че „превръщат в професионално дело“ магията, заради демонстрирането Ј пред пътешествениците. Навярно Хиоуен Цанг винаги е помнел заповедта на Гаутама, съдържаща се в отговора му пред неговия покровител цар Прасенаджит, който го канел заради правенето на чудеса. „Велики царю – му рекъл Гаутама – аз не уча своите ученици на закона, казвайки им: „Вървете, вие свети хора, и извършвайте чрез вашите свръхестествени сили пред брамините и главите на семейства чудеса, по-големи от тези, които някой друг може да извърши“. Когато ги уча на закона, аз им казвам: „Вървете, вие свети хора, криейки добрите си дела и разголвайки греховете си“.

3 „Voyage des Pelerins Bouddhistes“, vol. L: „Histoire de la Vie de Hiouen-Thsang“ etc., traduit du chinois en francais, par Julien


  

Тайната доктрина Том 3 ЕЗОТЕРИКА, част 10

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Направи своя избор
Напред