За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 9

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

Бог

Всичко е Бог.

В познаването на Бога се крие разрешаването на въпроса за безсмъртието.

Където е Бог, животът и смъртта са едно.

Някой казва за някого, че бил в рая, като разбира – при Бога. Че Бог е навсякъде. Щом туряш Бога на специално място, тогаз за Бога ще имаме две понятия: че Бог е навсякъде, или че Бог е на строго определено място. Като кажем “при Бога”, дали е тук, дето съм, или е горе, все е при Бога. Когато кажем, че си при Бога, това значи: “При баща си съм”. Значи съзнанието на вашия баща е будно.

Казва Писанието: “Това е живот вечен, да позная Тебе, Единния, Истинния Бог” – значи, да пробудим онзи принцип, който Бог е внесъл в нас. Всичко онова, чуждото, трябва да го отхвърлим. Всеки от вас трябва да знае кое е Божественото. Туй, което носи радост, е Божествено; туй, което носи скръб, не е Божествено. Туй, което носи мир, е Божествено; туй, което носи размирие, не е Божествено. Туй, което носи милосърдие, е от Бога; туй, което носи коравосърдечие, не е от Бога. Туй, което носи добро, е от Бога; туй, което носи зло, не е от Бога.

Аз съм дошъл в света да видя това, което природата е направила, да вляза в нейната лаборатория, да я срещна, да разговарям с нея и тя да ми разказва. Или казано на религиозен език, да видя какво Бог е направил, да видя законите, по които той е работил. Той е мислил не година, не две. Знаете ли какво казват индусите? Господ е мислил единица с 15 нули, преди да направи света. Той е мислил как да направи сегашната Вселена. После, когато ликвидира със света, пак толкова ще мисли. Ще имате тогава друго число с 15 нули.

Как ще разберете вие идеята за Бога? Бог е толкова силен, че като направил едно издишване, е създал целия свят. И сега, като поеме въздух, ще бъде едно число с 16 цифри. Значи Той веднъж издишва и поема въздух. Кое друго същество може да направи това вдишване? Ако един адепт може да задържи въздуха 20 минути, се счита, че чудеса може да направи.

Когато говорим, че в света съществува едно Същество, ние подразбираме онова Същество, Което всякога дава и никога не взима. Вие това не можете да отречете. Туй Същество, върху което почива светът, е Което всякога дава и нищо не взима, Което дава не страдания, а живот, Което дава знание, Което дава свобода на хората – това е То. Ние за Бога имаме едно старо име, ние го наричаме Бог. Евреите са писали името с 4 букви и никога не са произнасяли името Бог и са го сричали по букви. Първата буква означавала туй Същество, Което всичко създава. Втората буква е туй Същество, Което всичко поддържа и уравновесява. Тази буква два пъти се повтаря. Третата буква е закон на равновесието, туй, което примирява всички противоречия.

Онези, които не разбират въпроса (има философи на невежеството), питат: “Господ кой Го е създал?” Това са първокласни невежи в света! Под думата “създаване” какво разбират? Щом става въпрос, кой го е създал, значи мислят, че има някой, който е създал Бога. Няма какво да питаш дали Бог не е едно творение като тебе. Ако питаш за един Господ, който е създаден, ти допускаш, че той е едно последствие. Щом е последствие, Той би трябвало да има причина. И в науката причината си има причина, но и тази причина пак си има причина. И докъде ще стигнете, като мислите по този начин за Бога?

Когато са ме питали какво е Бог, аз казвам: “Вярвам в Бога”, нищо повече. “А какъв е Той? Троеличен ли е, или едноличен?” За да се избавя от този въпрос, казвам: “Аз вярвам във всичките лица на Бога”. Ама Той направил човека по образ и подобие свое. “Аз вярвам в един Бог и във всичките Му лица.” Лицето е само отражение на истинския образ. Когато човек се фотографира, имате различни портрети от него, от най-ранната до най-късната му възраст, но това още не е самият човек, това са неговите образи, неговите отражения. Всъщност Бог има само един образ, а всички други са Негови отражения. Нямам нищо против отраженията, но за да имате ясна представа, трябва чрез вашата воля, чрез най-висшето у вас да познавате поне три състояния, които аз обуславям така: Любовта е образ на Бога, достъпен за нас. Този образ е понятен за нашата душа и за нашето сърце. Образът на Мъдростта, на знанието е понятен за нашия ум, за нашата интелигентност. Образът на Истината, на свободата е достъпен за нашата воля, за нашата разумност. Следователно в света има три Божествени форми, с които ние в дадения случай можем да работим: сърцето, умът и волята. Със сърцето си трябва да работим с онези сили, с онези форми, с които Божествената Любов работи. Чрез ума трябва да работим с онези форми, с онези сили, с които Истината работи, с които свободата работи.

Идеята за Бога може да се предаде дотолкова, доколкото аз я прилагам сам. Тя не е това, в което аз вярвам, а това, което излиза от мене. Хората дотолкова вярват в един извор, доколкото вода излиза от него. От водата, която излиза от него, се определя и неговата цена. Всичко е според качеството на водата. Ако този извор престане да дава вода, той губи своята цена. Ако водата на извора се увеличава, той придобива по-голяма цена. Следователно дотолкова, доколкото ние ставаме проводници на Божията Любов, дотолкова и нашата цена се увеличава.

Много хора, като говорим за Бога, казват: “Къде е Господ, я го покажи!” Като започнеш да мислиш и да чувстваш, тогава ще Го намериш. Умът и сърцето ти ще Го намерят. Пък сега умът ти не работи, сърцето ти не работи, ти търсиш Господа с ръцете си, с краката си и питаш: “Къде е Господ, да Го хвана?” Какво означава “да хванеш”? Какво разбирате под думата “хвана”? Може да означава хаван. Който хваща, той влиза в хавана, грухат го. Като излезе от хавана, ще бъде огрухан, както грухат житото. Всякога, когато мислиш, че си хванал нещо, ще бъдеш огрухан. Ти мислиш, че си хванал нещо. Нищо не хващай. Ако всичко, което видиш, го хванеш, какво ще ги правиш толкова много неща? В духовния свят нищо не трябва да се хваща. Има неща, които може да се хващат, но не и духовните. За тях трябва разбиране.

Вие имате едно погрешно схващане, мислите, че като вярвате в Бога, Той всичко ще ви даде. Ако идеш при някой богат човек и вярваш, че е богат, той ще ти даде ли всичко, каквото поискаш? Друг вярва, че съм учен, и иска да му дам всичкото си знание. Такъв закон не съществува. За знанието човек трябва да работи съзнателно.

Като дойдеш до Бога, въпрос не прави. Ако някой ви пита има ли Господ, или не, какво бихте отговорили? Кажете ми дали аз съществувам, или не. Аз съм, или не съм. Мен, човекът, който съм пред тебе, след 50–60 години няма да ме има. Къде ще бъда? Не може да се разреши един въпрос без Любов. Не може да разрешиш такъв велик въпрос без знание. Не може да се разреши такъв един въпрос без свобода. Ако ти не си свободен да мислиш, ако нямаш достатъчно светлина, ако нямаш достатъчно живот, ако не можеш да победиш, как ще познаеш какво нещо е Бог? Трябва да бъдеш силен да пребродиш цялата вселена. Един господин ме питаше за Бога: “Кажи ми, има ли Бог, или не?” Ще ти отговоря, казвам. В нашата Слънчева система има сто милиона слънца, около всяко слънце има по 10 планети. Ти посети всички слънчеви системи и като дойдеш, ще предадеш познанията си. След като изходиш тези сто милиона слънца и планети, ела при мене и ще ти кажа има ли Господ, или не. Аз сега съм тръгнал на път. И аз като тебе от тази Слънчева система се готвя да ида в друга. Казва: “Ти сериозно ли мислиш, или не”. Ако си от разумните, сериозно говоря, ако си от обикновените, шега си правя. С умните хора – сериозно, с глупавите се забавлявам.

И все пак вие държите на своето – защо да вярвам в Бога? Защото Той е разрешение на живота. Твоят живот може да се разреши само като мислиш за Бога. Бог е разрешение за тебе. Бог е възможност за твоя живот. Ти като мислиш за Него, може да постигнеш всичко. Някои казват, че трябва само да се молят. То е детинско разбиране. Да постигнеш всичко, това е Бог.

Човек нищо не знае за сърцето на природата, нищо не знае за душата на вселената и нищо не знае за духа на вечността, а пита за Онзи, към Когото няма никакво отношение.

Когато говорим за Бога, под “Бог” във философски смисъл на думата, разбирам мислене. Да вярва човек в Бога, значи да мисли. Човек, който мисли, може да вярва в Бога. Човек, който не мисли, не вярва в Бога. Така идеята за Бога добива смисъл. Според сегашното философско схващане се счита, че мисълта за Бога изобщо спъва и самата мисъл в човека. И затова казват: не трябва да се мисли за Бога. Това е материалистично схващане. Някои схващат Бога като едно грамадно същество. Бог създава всички форми, но Той сам няма абсолютно никаква форма. Действително, ако си представяте Бога като едно грамадно същество, като едно грамадно слънце, вие няма да може да Го обхванете, и тогава, разбира се, ще се помрачите и няма да можете да мислите. Ако имате такава идея за Бога, тя наистина ще спъне мисълта ви.

И до днес още хората разискват върху въпроса съществува ли Бог, или не, и мнозина Го отричат. Тая идея е крайно материалистична. Хората искат да видят Бога външно, в някаква форма. Те не подозират, че нещата, които имат форма, могат да бъдат някъде, на определено място, а могат и да не бъдат там. Защо е така? Защото човек може да е дошъл до реалността, а може да е далеч от нея. Ако някой предмет е близо до тебе, ти признаваш, че той съществува; ако е далеч от тебе, отричаш съществуването му.

В едно лице ли е Господ, или в три? В едно лице е, но Господ има хиляди отражения. Ние сме приличали на Бога... Това са отражения на Бога. Ако сме като Него, трябваше да бъдем всесилни като Него. Щом сме по образ и подобие на Бога, трябва да бъдем като Бога. Каквото каже Бог, става. А каквото каже човек, не става. Тогаз какво подобие има между Бога и човека? Нека да схващаме нещата реално. Едно дете прави това, което прави бащата. Както говори бащата, така говори и синът. Както мисли бащата, така мисли и синът. Приличат си. Ние казваме, че сме по образ и подобие на Бога. Добре, ако ние не ходим, както Бог ходи, ако не мислим, както Бог мисли, ако не постъпваме, както Бог постъпва, тогаз де е подобието?

Троеличието на Бога се проявява в следното: Бог се изявява в света като Любов, чийто резултат е животът. Бог се изявява в света като мъдрост, чийто резултат са светлината и знанието. Бог се изявява в света като истина и резултат на истината е свободата.

Това е троеличието на Бога.

За мен свободата е нещо реално. Аз я опитвам в себе си. За мен светлината е нещо реално. Всеки ден сме обгърнати в нея. Троеличието на Бога така виждам. Ако така разбираме, има смисъл. Някои разбират външното троеличие – в три лица. Аз съм виждал картина: Бог нарисуван в три лица: две настрани и едно отзад – в триъгълник. Виждали ли сте такава картина? Художникът е искал да изрази нещо.

Първото лице на Бога – това е Любовта. Второто лице на Бога – това е мъдростта. Третото лице на Бога – това е истината.

Отражението на първото лице на Бога – това е животът.

Отражението на второто лице на Бога – това е светлината, знанието.

Отражението на третото лице на Бога – това е свободата, просторът.

Троеличието на Бога тогаз има смисъл. По отражение схващаме Бога. А пък щом дойде истината при мен, аз имам самата реалност. Щом схващам светлината, знанието, аз имам отражението в себе си. Щом имам живота в себе си, аз имам отражението на Бога. Всеки ден аз преживявам троеличието на Бога. В това отношение Бог живее в мен.

Енергията, която идва отгоре и се спира във вашия мозък, за да се прояви, ние наричаме Бог.

Светлината е първото лице на Бога, топлината е Неговото подобие.

Щом изпълнявате волята на Бога, всеки ден ще се чувствате тихи и спокойни. Не изпълнявате волята Му, неспокойни сте. Защо тогава Го няма Господ? Господ идва само във време на страдания. Когато в света има най-големи страдания, тогава Господ слиза. Когато някой човек е много опечален, Господ го посещава, а когато е много добре, Господ казва: “Повикайте този човек тук”. Ние казваме: “Бог да го прости, заминал е”. Аз казвам: “Отишъл е да види баща си в отечеството си, в дома си, но после пак ще се върне”.

Ти вложи идеята за Бога в твоя ум, започни да го търсиш. Търси Бога не както търсиш един човек. Чуй разумното в тебе, Бога не търси, както се търси човек. Бога не търси, както търсиш храната. Защото ти трябва да минеш по пътя на житото, трябва да минеш по пътя на водата, трябва да минеш по пътя на въздуха, трябва да минеш по пътя на светлината, трябва да минеш по пътя на живота, трябва да минеш по пътя на Любовта, трябва да минеш по пътя на мъдростта, трябва да минеш по пътя на истината. И тогава, като минеш през тази последна врата, ще влезеш в един великолепен свят. И като видиш онова, свещеното лице, ще кажеш: ето какво съм търсил! Като го видиш, ти още хиляди пъти може да идваш на земята, но вече никога няма да Го забравиш. И никога вече няма да страдаш. Онзи, който е видял лицето на Бога, е всесилен. Казва Бог на Мойсея: “Никой не може да види лицето Ми и да остане жив”. Какво означава това? Онзи, който може да види лицето на Бога и остане жив, той не Го е видял в истинския му образ. Мойсей искаше да Го види по един неестествен път. Мойсей не беше минал през всички врати. Казва Бог: “Лицето Ми не можеш да видиш. Ще видиш само част от дрехата Ми.” Тогава той провъзгласи някои от неговите качества: че е милостив, благоутробен, справедлив. След като ти си минал по пътя на Любовта, по пътя на мъдростта, по пътя на истината, в тебе ще се вселят всичките Му качества и ти ще бъдеш едно с Него. Тогава кой ще ти бъде противник? Може ли най-силният огън в света да има противници? Може ли туй, което разтопява всичко в света, да не разтопи стени и прегради – защото всички престъпления в света стават само зад маски и паравани? Може ли да стане престъпление там, дето огънят минава? Какво оръжие може да употребят срещу тебе? Всичко ще се разтопи! Каква лоша мисъл може да се прояви? Та нали всяка лоша мисъл има толкова гъста материя, че след като се проектира, тази гъста материя ще се разтопи. Ти вече живееш в един свят, дето не можеш да вършиш престъпления. Следователно престъпленията ще бягат от тебе и ти ще бягаш от престъпленията. Дето влезеш – всичко ще се разтопява пред тебе. Този, свещеният огън, хората го наричат “огънят на Любовта”. Учените хора казват, че вие имате свещения огън на Любовта. Но ако у вас свещеният огън е дошъл, преди да сте минали през вратата на истината, вие няма да оцелеете.

Аз не съм срещал човек да е видял Бога, да го познава истински. Считам, че познанието на Бога носи сила в себе си. Ако познаваш Бога, ти не можеш да бъдеш обикновен човек, няма да те блазнят дребнавости в живота. Ти можеш да живееш в каквато и да е среда, но като стъпиш върху камъните – тези камъни ще оживеят; като стъпиш във водата, тази вода ще те води, ще те удържи – няма да потъваш; дето минаваш, всички ще те познават. От тебе ще лъха живот. Туй е познание на Бога. Сега може да ви блазни едно такова съзнание, някой да каже: “Да имах това нещо!” Това е едно механично разбиране. Ти искаш да го вземеш назаем като пари от някой банкер.

Аз зная едно нещо и го изразявам: да оставя виждането и познаването на Бога. Има преди всичко един свещен трепет. Най-първо е той, а познаването е далечна работа, виждането е още по-далечна. Но първото нещо е да имаш един свещен трепет. Ако той не дойде, нищо друго няма да дойде. Повтарям: има един свещен трепет, с него започва. Нещо поникне в човешката душа, изменя я. Този свещен трепет всички сте го имали в душата си, случвало ви се е, като дойде този трепет, имаш хубаво настроение, не настроение, но такова разположение имаш, че си готов да пожертваш всичко! Такава жертва да направиш, че да се чудиш на себе си! Чудесен е жестът, който си готов да направиш, и вярата ти, и познанието ти за Бога са чудесни, но аз зная: има нещо, което предшества всички тия неща. То е вашият свещен трепет. Като престане свещеният трепет, престава и останалото.

Най-важното събитие за вас е, когато един ден дойде истинският свещен трепет. То е вече едно предизвестие на познанието на Бога, виждането на Бога. Към това именно ние се стремим. Знанието в живота, страданието – всичко това има смисъл, само ако дойде свещеният трепет. Тогава ще кажем като апостол Павел: “Днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава, с бъдещите възможности, които ще се открият”. Значи, заслужава да страдаме, за да видим великото благо, което вечният живот носи. Аз наричам “вечен живот” онази област, където няма болести, където няма съмнения, няма сиромашия, няма кавги, завист. Това е вечният живот за мене!

Чрез горчивата опитност природата ще ни застави най-после да дойдем до истинското разбиране. То седи в Любовта, Любовта към Бога. Не онзи Господ, който са създали религиозните хора, но онзи Господ, чийто дух живее в нас. Има специфични дни в годината, когато духът Божи действа във всяко живо същество; има дни, когато Божественото начало действа. Ако остане сега на нас да търсим Господа и да го намерим някъде... Съвсем физически облик дават на Бога. Бог е онова начало на живота, което изпълва всичко. Няма място, което Той да не изпълва. Духът е носител на този живот. Бог е на всяко място. Като живеем добре – там е Бог. Когато хората не живеят добре, Той е далече. Нашето неразбиране е, че не можем да живеем добре. А всеки човек може да живее добре. От вас зависи щастието. “Двама или трима, ако се съгласите и поискате от Бога в Мое име, каквото искате, ще ви се даде.” Най-първо трябва да преодолеете себе си. Мислете, за да поправите вашето тяло; мислете, за да извисите вашата душа. Тогава проучвайте и закона, който съществува в света.

За да се запознаете с Бога, вие трябва първо да изучавате формите, които Той е създал.

Бог казва: “Аз съм пръв и последен”. Следователно, когато се раждаш, ти ще срещнеш Господа. Когато умираш, пак ще срещнеш Господа. Когато се раждаш, Бог е първият, който ще те срещне, ще те даде на майка ти и ще каже: “Отгледай това дете и колкото ти струва, аз ще платя за него”. Като умираш, Господ казва: “Погребете го и каквото струва, аз пак ще платя за него”. При влизането в живота Бог те посреща и при излизането от живота Той пак ще те посрещне. Казвате: “Докажете ни това!” Аз бих желал друг някой да ви го докаже. Тези неща, които виждам, които зная, са толкова ясни за мене, че няма нужда да ги доказвам. Аз не искам никакви доказателства за светлината. Аз не искам никакви доказателства за това, че имам ум или че имам сърце, или че имам воля, или че имам живот.

Когато не харесвам някоя къща, ето какво правя. Излизам сред природата и казвам: отивам на гости при Господа. Колко е хубав Неговият апартамент! После пак се върна в себе си. Като ми дотегне, като ми стане тежко, ходя на Господа на гости. Понякога си казвам: да не би да се загубя из голямата къща на Господа? И пак се върна в моята малка къща. И вие трябва да ходите често на гости при Господа. Като излезеш – цветя, реки, морета, въздух, звезди, ти се разхождаш сред тях. Като се уплашиш, върнеш се в твоята къща, но там не е тъй хубаво като при Господа. Там всичко има, а в твоя апартамент е бедно, но пък знаеш, че си у дома си, в себе си. А като ти стане много тежко, пак иди на гости на Господа. Не е лошо да се ходи на гости. Според мене, когато човек се връща в себе си, скърби, а когато отива на гости при Господа, се радва.

Казано е: “Опитайте и вижте, че съм благ”. И всички трябва да опитате Бога, че е благ. Това е най-хубавото нещо, което можете да направите: да опитате Бога! Това ще бъде най-знаменитият ден в живота ви.

Аз наричам това зазоряване. При първия опит вие ще видите как слънчевите лъчи се показват на хоризонта.

И след това всичко в живота ви ще тръгне по мед и масло. Оковите ви ще паднат, сиромашията ви ще изчезне и вие ще бъдете в своята първоначална сила – в това положение, в което Бог ви е създал.

Това значи постижение.

Занимава ви идеята за Бога. Много книги има писани за това. Христос казва: “Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте”. Какво е искал да каже Христос с тези думи? Дръжте, не късайте вътрешната връзка с Бога, тя постоянно да съществува. “Дръжте връзката и с мен!” – говореше Христос на своите ученици. Ние не живеем във времето на Христа. Какво отношение имат Христовите думи спрямо нас? Представете си, че Христос е казал на своите ученици: “Яжте хляб, вярвайте в хляба”. Дал е един обед на своите ученици преди 2000 години. И казва: “Яжте хляб, вярвайте в хляба”. Какво ви струва да повтаряте думите на Христа, казани преди 2000 години, щом пред вас няма никаква трапеза? Ако по човешки разсъждавате, няма никаква връзка. Но ако тази трапеза, която е била сложена тогава, датира още от създаването на света и досега не е вдигната? Не само по времето на Христа, но и преди Христа беше сложена и сега е сложена! Следователно яжте това, което е сложено пред вас. Отношенията са пак същите! Стопанинът може да го няма вкъщи, но ти можеш да се ползваш от трапезата, както и всички други. Не очаквай да дойде стопанинът да те покани – няма го. Слугата ти казва: “Вземи си, нашият стопанин е на работа. Рядко се връща.” Ти казваш: “Но аз искам да Го видя”. Не можеш да Го видиш. Той се връща на 2000 години веднъж, да обиколи трапезата и после пак си заминава.

Всеки учител ще ви убеждава, че той е прав, а другите ви заблуждават. Вие ще се намерите в чудо – кой е прав. Кажете ми сега, според вас, кой учител ви е учил най-добре? Не е ли онзи, който е създал вашето тяло, онзи, който ви е дал мозък, който е вложил във вас ум, сърце и воля, който всичко ви е дал? Той е вашият пръв учител – слушайте Него. А пък другите, които са дошли да ви разубеждават, да ви смущават, те са само коментатори. Първият учител, който ви е учил, Той е истинският ви учител. Слушайте Него! И всякога, когато дойде при вас, трябва да Го познавате. Той е господарят, Той е учителят. Слушайте Него! Това е идеята. А пък коментаторите, които идват, тях ги изслушайте и само сравнявайте.

Не може Господ да ви говори и вие да останете същия човек. Ако мислите, че Господ ви е говорил, а вие сте останали същия, това е заблуда. Някой е взел ролята на Господ и е говорил, а вие сте сметнали, че сам Той ви е говорил. Ако веднъж само Бог е проговорил на ума, на сърцето ви, във вас ще стане цял преврат. Но не временно. И сега стават преврати, но изчезват. Понякога се въодушевявате, готови сте да направите нещо хубаво, но след 4–5 години казвате: детинско желание.

Ще имаш една велика, възвишена идея за Бога. Дойде ли до Бога, не говорете, това е свещен въпрос. Ако е за друго, може да се разказва. Аз не бих заменил свещеното в света. Бог е великото щастие, към което човешката душа се стреми. В политическо отношение, в обществено, семейно, индивидуално, в каквото и да е отношение, навсякъде човек иска да бъде щастлив. И той има право да бъде щастлив. Еврейският Господ например има брада. Той не трябва да има никакъв образ. Казвате: “Направи Бог човека по образ и подобие на Бога”. Донякъде човек прилича на Бога. По сърце той може да е подобен Богу, но не по Неговото лице, не по Неговите очи, не по Неговото чело. Лицето на човека има да се изменя. Това е новата светлина, която човек носи в себе си. Това е благородството, което носи.

Ние тепърва изучаваме елементарните основи на разумността, а искаме да си направим един Бог, подобен на нас. И Го туряме в такова тяло, в каквото сме ние, и искаме да мисли, както ние мислим. Тогава, ако разсъждаваме по тоя начин, представете си нашата вселена, в която има повече от сто милиона слънца – и около всяко слънце има най-малко по 12 други планети. Това са повече от един милиард и двеста милиона. Представете си, че всички тия слънца живеят като живи същества тук на земята и туй същество, което ги е създало, мисли за всички, всички има в ума си и то мисли дори и за вас. Как ще си обясните вие каква глава ще има то? Каква глава ще му турите, я ми кажете? Какво тяло ще му турите? Някои искат да представят Господа някак си. Как ще го представят? Той не може да има глава, каквато вие си представяте. Не само ние, но и най-възвишените същества не могат да си представят Бога. Той е нещо непонятно за човешкия ум. Ние приличаме на Бога в едно отношение, но той в нищо не прилича на нас. Ние сме направени донякъде по образ и подобие на Бога. Бог обаче по нищо не прилича на нас. Там е разликата. Ние тепърва трябва да заприличаме на Него. Казвате: “Как да не прилича Бог на нас?” Ние тепърва трябва да изразим този образ, който е заложен у нас, тези склонности, тези Божествени сили, че тогава да имаме представа.

Като погледнеш ръката си, да кажеш: силна е. Благодари. Понякога ръката ти не е такава, каквато трябва да бъде – суха е. Какво трябва да правиш? Щом усещаш сухота, измий се с топла вода. Някои хора, като не им върви, вземат вода, измият се. В такива случаи на човек му трябва влага. Влагата е съдържанието, условието Божественото да се събуди. Щом дойде надеждата, можеш да направиш нещо. Способен си. Само един подтик ти трябва в живота. Или казано другояче: дайте възможност на Бога да се прояви във вас. Дайте възможност на Господа да ви научи да мислите. Дайте възможност на Господа да ви научи да обичате. Дайте възможност на Господа да ви научи как да работите. А вие сте Го прогонили от себе си. Той каже нещо, ти не си съгласен. Рече да направи нещо, ти пак Го коригираш. Тогава какво ще стане? Щом Господ престане да работи в тебе, ти си осъден на смърт. Дотогава, докато Той иска да работи в тебе, ти имаш бъдеще. Щом престане да се интересува от тебе, ти си осъден на смърт. Ти днес ще Го спреш, утре ще Го спреш, и Той най-сетне ще те остави. Той като дойде при тебе, иска да мислиш. Най-първо няма да разбереш, но не се смущавай. Нима тези, които изучават математика, разбират всички формули?

Онези богослови, които казват, че Господ създаде света за 6 дни, искат да покажат, че светът е създаден много бързо. Не е така, те не разбират закона. За да създаде Господ сегашния свят, бяха Му нужни милиони години. Един обикновен ден е едно завъртане на земята около нейната ос. Казват, че в първия ден Бог създал небето и земята. На какво основание, кой беше първият ден, когато земята я нямаше? А се казва: “В начало Бог създаде небето и земята. И земята беше неустроена.” За шест дни Господ създаде света. Който не вярва в това, е еретик. А пък под един Божествен ден се подразбира ден на светлината. “Шест” е период на светлината. Природата има едно тяло, с което Бог се завъртва. За колко време? За колко години искате да ви кажа, че се завъртва? То е Божественият ден, милиони години минават, за да мине един такъв ден. Това е разумният ден на битието. Всякога, когато се зароди една идея в Бога, това е изгревът на слънцето. Когато се осъществи, това е залезът на слънцето. Това е за мене един Божествен ден. В онзи момент, когато се е зародила тази идея Бог да създаде света, то е изгревът на Божественото слънце. Когато всички идеи се реализират, идва залезът на слънцето. И видя Бог от изгрева до залеза, от започването до свършването, че всичко е добре направено. То е ден първи. И във вас, когато се зароди една идея, докато я реализирате, е ден първи. Тази е вашата мярка. Щом се зароди една идея, то е зачеването на живота. И тогава във всяка една ваша постъпка, в разумното, Бог ще се проявява.

Та в даден случай, когато казваме, че някои неща са невъзможни, разбираме, че бързо няма да станат. Казвате: “Господ ще помогне и ще стане.” Хубаво, че очакваш от Бога. Знаеш какви са Божиите мерки. Бог ще ти даде възможност да станеш такъв певец, но след няколко милиона години. Ако започнеш сега да се упражняваш хубаво, той сега ще ти помогне. Ако искаш да станеш добър човек, още сега Господ ще ти даде възможност. Ако ти не искаш да станеш сега, Той отлага. Ти отлагаш, Той – два пъти. Ако ти отложиш един път, Господ десет пъти отлага. Ако ти отложиш десет пъти, Той отлага сто пъти.

През каквито и страдания да ви прекара Бог, вярвайте в Неговите благословения. Да знаете, че Неговият гняв е само до 4 поколения (100 години), а пък благословението Му е до хиляди родове – един много дълъг период. Едно Божие благословение е за толкова дълго време, а гневът му е само за 4 рода!

Казвам: разчитайте на това, което Бог е вложил, а не на временните работи. Научете се да вярвате в това, което Бог първоначално е вложил във вас. Има ли нещо вложено във вашата душа от Бога, или не? При всички противоречия да вярвате в това, което е вложено. Един ден то ще даде своя плод. Някой път вие сте под влияние на чужди мисли. Човешката мисъл понякога изпитва ужасни влияния от окръжаващите. Чуждата мисъл може да спъне когото и да е. Един друг може да се спънете. Бог, Който е създал и Който създава целия свят, Той иска да схващате Неговата Любов и да бъдете израз на това, което Той иска от вас. Не това, което хората изискват от вас, но онова, което Бог изисква от вас.

Вие седите и филолофствате: “Като дойде Господ, Той ще оправи света”. Не зная как ще дойде, но няма да дойде така, както вие мислите.

Всяка сутрин Господ идва в нас. Той ще дойде във всички хора. Когато богатият пожелае да върши Волята Божия, когато сиромахът пожелае да върши Волята Божия, когато разумният пожелае да върши Волята Божия и когато всички започнат да вършат Волята Божия, и когато тя ще господства в света, това е идването на Господа! В този Божествен ден ще дойде Господ, а не според вашите дни.

Ако Бог не ви слуша, това показва, че не сте от послушните синове. Нищо повече. Щом не те слуша Господ, поправи себе си. Има нещо в твоя характер, в твоя живот, което на Бога не е угодно. Поправи се. Казваш, че се трудиш, но не е достатъчно само това. Вие сте имали баща и майка и са ви угаждали. Как ще угодите на един майстор цигулар – като свирите и вие хубаво.

Че ти ако не обичаш, както Бог обича, ако не мислиш, както Бог мисли, ако не обичаш истината, както Бог я обича, тогава за какво ще те обича Господ? Казваш, че не можеш. Значи да ядеш можеш, а да работиш – не можеш?

Божественият план по никакъв начин не може да се изопачи, той си върви по точни, математически изчисления. Ако се опълчите, ще страдате, а това, което Бог е определил, ще стане.

Казваш: “Какво нещо е Любовта?” Да се намери някой да ме обича и да го обичам. Какво означава обичането? Да обичаш някого и той да те обича. Господ като те обикне, ще те умори. Мечката, като те срещне и те обикне, ще те изяде. Бог никога няма да накаже мечката, че те е изяла. Ако мечката те изяде, няма да те държи в ума си след това, а ще търси друг и него да изяде. Ако мечката изяде само един човек и никого друг не яде, това ядене е на място. Ако иска да яде всеки ден по един човек, тогава?

Това са сравнения. Когато вземете думите Христови и на пророците, тези думи трябва да се врязват във вас. И тогава целият свят ще добие за вас друг смисъл. Какъвто и предмет да пипнете, ще бъдете възприемчиви, чувствителни към нещата. Дете, което обича майка си, ако е от чувствителните, като пипне един предмет, който е пипала майка му, знае, че го е докосвала майка му. Ако ние обичаме Бога, Той трябва да дойде при нас, а ако ни обича Бог, ние трябва да идем при Него. Ако Бог ви е оставил, Той чака да Го обикнете, за да дойде при вас. Когато дойде някоя болест, то Господ иска да ви повика за онзи свят, но вие казвате, че не сте готови още. Той иска да ви обикне, а болният казва: “Кажете на Господа, че още не съм готов, да отложи тази работа”. Господ казва – или ще ме обичате, или аз ще ви обичам. Няма среден път.

Някой казва: “Ако Бог иска, ще ме излекува”. Няма какво Бог да иска, ти ще искаш. Ще се молиш, ще плачеш, ще кажеш: “Господи, бий ме, мачкай ме, само да ме излекуваш”. Бог помага на всеки човек, на когото умът е смутен, сърцето угнетено и волята заробена.

Мястото на Господа е във вашата глава. Има едно място, една станция в главата, където Господ живее. Има една станция в главата, където Господ всеки ден ви изпраща светлина. Това е “тайната стаица”.

Не може животът ви да се подобри, ако вашата тайна стаица във вашия мозък не е почистена и ако прозорците не са винаги отворени. В тази стаица човешко око не може да проникне. Само вие имате право да влизате.

Когато Божествената светлина влезе в тази стаица, тогава ще се отвори пред вас целият невидим свят и ще кажете: “Сляп бях едно време, а сега виждам”.

Яденето е първото общение с Бога, дишането е второто, мисленето е третото общение с Бога.

Безсмъртието, което ние търсим, няма да дойде от хората. Безсмъртието ще дойде от Бога. Ако ти не си свързан със своята мисъл с Бога, какво искаш? Не е необходимо да знаеш какво нещо е Бог, да имаш предвид някаква външна форма, за да се обърнеш към Него за помощ. В Бога е непреривният живот, щастието, блаженството, разумността. Всичко е в Бога.

Ако сте кални, какво правите? Отивате в банята да се изкъпете. Ако сте неразположени, ще отидете при някого, който е разположен, ще отидете при Бога. Питате, къде да Го намерим? Няма защо да Го търсите, само ще помислите за Него.

Вие искате всичко, каквото пожелаете, Бог да ви го даде, но като дойде ден вие да направите нещо за Господа, казвате: “Ще помислим”.

Питам, какво означава женитбата? Женитбата означава желание за живота. Който мисли да се жени, той иска да живее. Живееш ли, ти вече си женен. Иначе, искаш ли да се жениш според съвременните разбирания на хората, това подразбира да се подложиш доброволно да те натоварят като животно. Натоварен ли си, ти си женен. Хората тепърва трябва да се женят в правия смисъл на думата. Още с раждането си човек се жени. Ако разбира женитбата в този смисъл, през целия си живот той трябва да търси Онзи, Който му е дал живот. Създаде ли си тази задача, и животът му ще се осмисли, ще стане разбран. Сега хората постоянно спорят какво нещо е мъжът и какво – жената. Казвам: мъжът е Слънцето, жената е растящото семенце. Когато твоите мисли и чувства се развиват правилно, ти си жена. Ти трябва да се радваш на Божествения Дух, Който те вади от безсмислието на живота, повдига те и ти дава свобода.

Можеш да служиш само на великото в света. На дребни работи е невъзможно да се служи. Единствения, на когото можеш да служиш, е само Бог. Извън Бога никому не можеш да служиш. Невъзможно е да служиш на нещо незначително, както не можеш да вземеш с ръката си една прашинка – не можеш да я видиш. Как ще вземеш това, което не виждаш, как ще го хванеш? Да служиш някому, значи да го обхванеш, да го видиш. Може ли да служиш на това, което не виждаш? Ти на един лист не можеш да служиш. На една капка вода не можеш да служиш. Слуга можеш ли да станеш на листа? Значи само на великото в света, само на Бога можеш да служиш. Бог е една непонятна дума. Ще служиш на Онзи, Който ти е дал живота. Ще служиш на Онзи, Който ти е дал ума. Ще служиш на Онзи, Който ти е дал сърцето. Ще служиш на онова, което ти е дало тялото, в което сега живееш. Можеш да служиш на Онзи, Който те е оградил с всички блага в света. Защото в момента, в който се поколебаеш да Му служиш, ще дойдат всички страдания върху тебе.

Когато изпаднете в мрачно състояние, обърнете се към Бога, Който е у вас, спрете се в себе си, помолете се. Вие досега сте работили за кого ли не, но към Господа не сте се обръщали и за Него не сте работили. Досега толкова лъжливи господари сте имали и сте ги слушали, те са ви драли кожите, сега променете начина на живот, служете на вашия Баща.

Всички противоречия трябва да изчезнат от душата ти. Душата ти трябва да бъде така отворена, че да приемеш всичко, което е необходимо за теб. Само така ще можеш да почувстваш Бога! Ти отиваш при Бога и се съмняваш дали ще те приеме, или не – сам си поставяш преграда. Досега в аналите на окултната наука няма случай смирен човек да е изпъден от Бога, но горделивците много често са изпъждани. Бог държи горделивците далеч от себе си, не че не иска да се разговаря с тях, но като неприготвени да издържат Неговите вибрации, в тях стават големи експлозии, които причиняват големи пакости. Писанието казва: “Бог не съизволява в смъртта на грешника”. В това именно седи Божията Благост.

Някой казва, че служи на Бога. Служиш на Бога, а не те е страх от Него. По двадесет пъти на ден грешиш, нито страх имаш от Бога, нито Любов имаш към Него. Имаш Един Господ в себе си, какъвто ти сам си създал. Твой Господ си имаш, на тебе прилича. Но какъвто и да си, ако обичаш Божественото в себе си, ще носиш истинския образ на човека, за когото е казано в Писанието: “И направи Бог човека по образ и подобие свое”. Трябва да повдигнем образа на Бога в нас, не по механичен начин, а съзнателно.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 9

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред