За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 89

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАСИ

Расите представляват състояние на материята. Съществата от четвъртата раса се ръководиха повече от своите желания и затова бяха потопени в среда по-гъста от тази, в която се намират съществата от петата раса. По-напредналите същества от четвъртата раса, които работиха усилено върху своя интелект, влязоха в петата раса. Днес и тази среда става гъста, затова съществата от петата раса се стремят да влязат в по-рядка среда. Сегашните хора трябва да вършат една велика работа и тази работа не може да се предостави на следващото поколение. За него е предвидена друга работа.

Лемурийците и в миналото, и сега са най-разпуснатите хора. Всички лоши работи, всички пороци, нечистотата, които съществуват по хората, се дължат на тях. Клането на животните и други престъпления, които се вършат, са тяхно изобретение. Вие ги носите и досега тези лемурийци в себе си.

Атлантската раса и жълтата раса създадоха насилието в света. Дойде бялата раса, за да внесе доброто, да даде подтик и да стане носителка на известна човещина.

Пет раси – пет сетива. Всяко сетиво показва една епоха на културата. Било е време, когато човек се е занимавал само с впечатленията. Тези впечатления, които е придобивал, са останали в ръцете и лицето. Каквото човек е правил чрез тялото, то е било общо знание за външния свят. Втората култура е била вече свързана с вкуса, с яденето. Цялото животинско царство е възприемало света посредством вкуса. Човекът чрез дишането е възприел и възприема живота. И обонянието е дошло едновременно с дишането. Човек е започнал да се храни чрез мисълта и чрез въздуха.

Културата, която идва, ще даде храна чрез ушите. Да слушаш, да схващаш и най-деликатните трептения и онова, което Божествената Любов носи. Всеки човек, който може да възприема Любовта чрез слушане, е от новата култура. Казано е: “Не само чрез хляб ще живее човек, но и с всяко Слово, което излиза от устата на Бога”. С всяко Слово, което излиза от устата на Бога, човек може да живее. Имало е сила в яденето, в пиенето, в мирисането, но слушането сега започва.

Човек засега работи само с пет сетива, в шестата раса ще бъде развито шестото чувство, а има още 6 в спящо състояние. Когато човек завърши своята еволюция, всички негови 12 сетива ще бъдат развити да съвършенство.

Във всяка нова раса има повече и по-добри условия, отколкото в предишната. Следователно следващотго състояние ще бъде още по-благоприятно от това, в което се намирате сега. Но понякога има връщане назад. Всеки може да бъде върнат назад. Макар че сте минали през всички раси, през лемурската, черната, жълтата и бялата раса, пак може да се върнете. Лемуриецът е човек, който иска да живее изключително за себе си и няма никакъв морал. Този, който само си угажда в ядене и пиене, принадлежи на черната раса. Човек, който е крайно консервативен и не може да се повдигне, принадлежи на жълтата раса, а пък онзи, който започва да мисли и да се стреми, принадлежи на бялата раса. Давам ви само една скица, някои черти, които определят расите. Когато у вас се зароди желание да станете господари, това е жълтата раса в потенциално състояние. Да искаш да си господар, без да имаш ум и сила да господаруваш, значи да си от жълтата раса, защото човек, за да бъде господар, трябва да бъде умен, даже нещо повече от гений, нещо повече от светия, нещо повече от Учител. Е, Учителите не господаруват. Ти трябва да бъдеш Божество.

Един човек от бялата раса може да пожълтее, когато заболее, но в шестата раса жълтина няма да има.

Съвременните народи от бялата раса са достигнали вече върха на своето външно, физическо развитие. Сега вече иде вторият процес: вътрешното развитие. Никой народ не може вече да расте. Сегашните народи могат да се смаляват, но не и да растат. Всичкият стремеж трябва да бъде насочен към тяхното вътрешно развитие: да се създават по възможност условия за всички индивиди, за да могат да работят.

Единственото нещо, което спъва сегашната раса, е голямата лакомия във всяко отношение.

Кръвта, която тече в един народ, създава известни елементи, общи за всички хора от този народ. Кръвта на различните народи е различна. Кръвта на българина се отличава от кръвта на всички останали народи.

Всяка една мисъл, всяко едно нормално чувство, всяка една постъпка, колкото и микроскопическа да е, влияе върху строежа на всички клетки на тялото. Като мислите, вие вече въздействате върху себе си. Семейства, общества, народи, които мислят, типът им се изменя според техните мисли и чувства. Има народни типове. Евреинът е народен тип, където и да срещнеш евреина, ще го познаеш. Той има нещо специфично в главата, има нещо специфично в лицето. Като изучавате един народ, ще видите, че има известни специфични черти. В природата съществуват правилни типове. Всеки един от вас чувства, че не е такъв, какъвто трябва да бъде, чувствате, че ви липсва нещо.

Природата, която е толкоз умна, постоянно прави своите опити. От българина тя не е успяла още да създаде български тип. Тя сега мисли как да го създаде. Толкоз хиляди години работи и не е могла да създаде един български тип. И английски още не е създала, нито руски тип. Човешкият донякъде е създаден, но отделни типове още не са създадени. И трябва да се чака още хиляди години, докато бъдат създадени. Има хиляди проекти, но те не са одобрени от главната комисия. Природата не бърза, тя чака, докато се създаде истинският тип.

Народите се прераждат, както отделният човек. Старите народи – финикийци, картагенци, гърци, римляни, и сега живеят.

Като се изучават главите на французина и гърка, много мъчно можеш да различиш един гръцки череп от един френски. Много си приличат. Причината за това е, че има голяма прилика между старите гърци и сегашните французи. Това сходство не се отнася само до черепа, то съществува и между другите части на външните им форми.

На какво ще уподобите черепа на един германец? На какво съответства черепът на германеца? Германският череп прилича на едновремешния римски череп, не на сегашните италианци – техните глави са други. Германският череп се отличава с полуинтелектуални способности. В областта на слепите очи черепът на германците е силно развит. Моралните и религиозните чувства са също развити у германците. Последните са най-силно развити у славяните. Сплотеността, която имат славяните, произтича както и у евреите, от развитото религиозно чувство. Но у тях е развит и обективният ум, спекулативните способности. Затова тая религиозна тенденция у тях взима друг колорит.

Ако гледате главата на един славянин, тя е детска глава още. Предната част, тази на носа, не е развита още. Славянинът не е развил още своя ум. Има заложби, но не се е проявил. Германецът едва сега е започнал да се проявява. Най-добре са проявени французите и англичаните. Българинът е доста проявен. В някои отношения е останал непроявен, недорасъл. Всичко у него се е смесило. Някъде има смес с латинската кръв на старите римляни, другаде пък е смесен с гръцка кръв – това се забелязва в челата. Някои българи имат гръцки чела, някои българи имат римски бради. Тогаз де е българинът? Челото му гръцко, брадата му римска – де е българинът, питам?

Разберете, че всеки народ има определена мисия, която ако не извърши както трябва, той е загубен – нищо не може да го спаси.

Всеки народ е призван в света за една велика мисия. И всеки човек е призван да извърши една велика работа, една Божествена работа. В това е стойността на човека. Благото на цялото човечество зависи от един човек, и благото на един човек зависи от цялото човечество.

Всеки народ има строго определено място, свое предназначение в големия космичен човек. Българите заемат черния дроб. Дотогава, докато българите изпълняват службата на черен дроб на човечеството, работата ще върви много добре.

Гърците са сърцето. Сърцето трябва да препраща кръвта навсякъде по тялото, но като се дойде до храносмилането, черният дроб работи. Той е фабрикант. Ако той не работи, с какво ще се занимава сърцето? То ще изпраща онази кръв, която черният дроб е изработил.

Българите са черният дроб на вселената. Частиците на черния дроб, както и всички същества, еволюират и постоянно се изменят. Така и българите след време ще минат в друга форма на развитие. Тогава ще търсите българина по-горе в общия космически организъм.

Казвам на българите да не се страхуват, защото те представляват черният дроб на човечеството. Изчезнат ли българите, с тях ще изчезне и черният дроб. Изчезне ли черният дроб и жлъчката, и храносмилането не може да се извършва. Всеки народ изпълнява специална работа в общия Божествен организъм.

Черният дроб е необходим, но като се увеличи много, настъпват нещастията, и малък като стане, ще бъде лошо. Черният дроб трябва да функционира, за да образува жлъчката. Следователно, ако българите изчезнат от света, ще има запичане, а от това и големи страдания. Благодарете, че сте българи и не се безпокойте какво ще стане с вас.

В българина преобладава въглеродът, а в англичанина – водородът, но тези енергии един ден ще се изменят.

Аз съм изследвал българина. Той от философия не се интересува, от поезия не се интересува, но българинът е крайно любознателен. Като му споменеш за късмет, той веднага проявява интерес. Почти не съм срещал изключения. Познавам един от българските философи – студен, хладнокръвен – като че не се интересува от нищо. Дойде ли въпрос за щастието, за гаданието, даже и той се вълнува. Като се гадае по ръка – и той си поглежда ръката, но тъй че да не го видят. Казва: “Трябва да има нещо”.

Магарето, като символ на твърдост, на упоритост, съществува във всеки човек. Българинът е много твърд. Тази твърдост се е отразила върху неговия ум. Каже ли веднъж за нещо, че не иска да го направи, свършено е вече. Нищо не е в състояние да го застави да измени решението си.

Кое е съществено за българина? Той е най-твърдият елемент, който съществува. Всеки човек, който слиза на Земята, трябва да мине през българите, за да добие твърдостта, да му ударят печата на твърдостта. Най-доброто семе, което най-добре расте, това е българинът!

Съвременните хора са дошли до едно положение, по-горе от което не могат да се повдигнат. Защо? Защото като им изнесат известни истини, те започват да се подиграват. Тази черта особено се забелязва у българите, които не оценяват нещата и са готови винаги да се подиграват, да се надсмиват. Това се дължи на факта, че религиозното чувство у тях е слабо развито. Затова горната част на главата им, дето се намира центърът на религиозността, е сплесната. Отсъствието на религиозно чувство им създава големи нещастия.

Един от големите недъзи на българите е, че те нямат почитание един към друг. Туй липсва и у вас. От изследванията, които съм направил, съм заключил, че религиозното чувство у българина е слабо.

Глупавият човек не може да пее. В народ, в който има вложено нещо добро, в който има вложени дарби, само в него може да се раждат добри певци и музиканти. В българина има нещо добро вложено, той е музикален, но чувството му към Бога и благоговейното чувство не е развито в него и това ще му пречи.

Ако българите досега са страдали толкова много, това се дължи на факта, че у тях тази жлеза – Любов към Бога, този център на Любовта към Бога е слабо развит. Силата на човека се дължи на тази жлеза – Любов към Бога.

Българинът има една черта – не обича да му заповядват. Остави го свободен, ще направи много повече за тебе.

Българите направиха нещо за света чрез богомилите. Това, което изнесоха българите, е принципът на свободата.

Днешната си слава вам я дължат. Защото с азбуката българинът благослови Уриса, както Мелхиседек благослови Авраама. Българите са този Мелхиседек, който сега ще благослови русите и всичките славяни за мисията им. Той ще им даде чистото словесно мляко.

Сега е златният век на българския народ. И ако изгубят днешните условия, тогава това ще се пренесе в друг народ и България ще бъде на опашката на другите народи, и то закачена на косъм.

Имате ли вие тоя морал? Ако бяхте толкова умни, отде са тия ваши дългове? Вие имате повече от 20 милиарда да плащате. Имате повече от 10–15 министри, избити по улиците като псета. Отде е това? Ами само това ли е? Аз съм толкова доблестен, че ви говоря една истина, и не ви желая злото. Не трябва да се лъжете, това не е българщина, но това е варварщина. И когато западните народи искат да определят българите, казват: “Вие сте варвари”, и донякъде са прави. Българите са варвари, а онези вървят подир варварите.

България е една богата страна и аз съжалявам, че вие при големите богатства страдате. България е една страна с големи възможности за култура, но тези сили, които са вложени в културата, се спъват. Тъй дойдоха преди векове богомилите, за да могат да канализират тези сили и да създадат култура, която ще бъде авангард на човешкия прогрес, но българите, понеже не работят с ума си, а със сърцето си, не ги разбраха и ги изгониха, и те занесоха тази светлина и знанието си на Запад, където положиха основите на ред идейни и прогресивни движения и подготвиха условията за изграждането на западноевропейската култура.

Човешката мисъл е в състояние да измени лицето на Земята. В това отношение колективната мисъл на българите е много силна, много активна.

Българите сега имат много дългове и всички финансисти се чудят как да оправят положението на България. В България има скрити много богатства – въглища, скъпоценни камъни, злато и др., но не могат да ги намерят, и затова българите си казват: хайде да направим един заем, да подобрим положението си! За заем всички мислят, но никой не мисли да намери в себе си тази основна идея и да я използва. Тя е богатство, енергия, скрита вътре в човека. Американците се отличават от българите по това, че те имат основна идея. Те казват: ние ще обработим и основно ще използваме богатствата, които се намират в нашата държава. Ако отидете в Америка, никъде няма да срещнете бедна студентка или беден студент, на които богатите американци да дават пари даром. Ако някой богат американец иска да помогне на един беден студент, ще му каже: “Господине, аз имам работа за теб. Ако се заемеш да я свършиш, ще ти платя добре.”

Това, което става между българите, говори за безидеен живот. В тях няма никаква основна идея. Сега вие сте българи, радени сте в България, питам ви: имат ли те някакви литература, или някакви исторически паметници, от които да се види каква е тяхната основна идея? Те и досега са безидейни хора. Не че нямат идеи, много идеи са имали и имат, но основна идея в техния бит не са имали и нямат. Като ви казвам това, аз искам да ви предпазя от атавизъм. Гледам и във вас атавистически се заражда същата характерна черта – разпръсвате енергията си във всички посоки. Ще са пазите от това! Преди всичко трябва да знаете, че сте мислещи същества и затова трябва да имате една основна идея. Ще пребродите цялата Земя и отдето и да е ще намерите тази основна идея. Като намерите тази идея, ще я турете на най-свещеното място в себе си, а всичко други ваши идеи ще поставите в съответно съотношение към нея. И като работите по тази начин, знанието, което придобивате, ще има полза за вас. И тогава, като растете и се развивате, няма да остарявате, във вас ще става едно вътрешно разширение.

Българският народ за мен е еврейският народ. През големи страдания ще минат българите, понеже не чуха гласа на Господа.

Ако българите не следват Божиите пътища и своя ум, ще минат през големи изпитания.

Българският народ няма да бъде голям по територия. Но той може да бъде велик чрез Божественото учение, което сега давам.

Българският народ е търпелив. Той издържа турското робство. Издържа на всичко. Издържа на насилието. Ще издържи и в бъдеще. Ще дойде време, когато българският народ ще се разшири отвътре чрез Новото учение. Духовно ще се разшири.

Аз нося добро на българите. Ако не бях се застъпил пред Великия разумен свят, те щяха съвсем да загазят. Сега невидимият свят иска да ги избави. Сегашната епоха е от голяма важност за България. Ако сега България не приеме идеите, които проповядвам, ако изтърве благоприятните условия, които са є дадени, тогава ще я оставят и тя ще има същите условия за повдигане в най-добрия случай след 2 000 години най-малко, или при най-лошите условия – след 15 000 години най-късно.

Ако българите искат да имат простор, трябва да приложат Божественото учение. На българите, ако не се помага, не могат да се избавят. Те са толкова загазили, че само Божественото може да ги избави.

Ако българският народ не приеме това учение, нещо страшно иде за него, няма да кажа какво, но да го знаете. Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи, ще бъдете записани, че сте повярвали във възкресението на Христа.

Ако не приеме Словото, онова, което се надига в този народ, ще го разруши.

Българският народ страда от живеница и ако не приеме Новото учение, ще се съсипе. Ако българският народ не приеме Христовото учение като Любов, както е дадено от Христа, нищо няма да постигне.

Казвате: “Какво могат да направят българите?” Ако приложат Христовото учение, те биха запалили целия свят и биха го освободили.

Аз бих желал всички да бъдат носители на Новото учение и дето минете, да изтриете сълзите на хората, да ги освободите от всякакви болести, от сиромашия, от недъзи, от страдания. Апостол Павел е казал: “Вие сте синове Божии”. Бъдете синове на Бога, синове на Любовта.

Аз съжалявам един народ, който има криви хора. Във всеки един народ в света, който и да е, всички хора трябва да бъдат прави, всички трябва да бъдат хора на Любовта. Това е патриотизъм. Другото е кудкудякане.

Определеното число за възкресение между българите, това е числото 1400. Това е то българският народ. Те са силата. Възкресението, то значи човек да се посее наново. Те са тези, в които Духът се е вселил и очаква своето пълно раждане. Тези 1 400 души са, които от червея ще преминат в пеперуда, а другите ще останат още дълго време като буби да ги храните още.

Не се лъжете да мислите, че има още време. Всичко трябва да бъдете честни, справедливи. Аз искам да намеря онези честни, справедливи, благородни българи, които не крадат, не лъжат, не злословят. Те са здравите и добри българи. На тези българи аз ще измия краката, ще им дам угощение и ще ги нарека мои братя.

Всичко, което съставлява ядката на този български народ, трябва да се привлече. Не са много, но тази ядка е същината на народа. Те са българите. Тази ядка всичко друго може да образува. Трябва да се образуват групи: по един, по двама да се събират, да имат метод в тяхната работа.

Като не познават себе си, нито познават силите, които се крият в тях, хората се оплакват от условията, от обществото, в което живеят, от народа и пр. Те не подозират, че като творци, като хора със способности, те могат да излязат над всички условия, над всички среди и да живеят както разбират. От кое общество се оплакват? Събрали се 20–30 души на едно място, не се разбират помежду си и се наричат общество. Под думата “общество” ние разбираме сбор от хора, които се разбират, които живеят в мир и съгласие помежду си. Възвишените и високонапредналите хора представляват духа на обществото. Добрите хора представляват душата на обществото, а обикновените хора представляват тялото на тази душа. Ето защо, когато говорите за дадено общество, трябва да имате предвид за какво се произнасяте: за духа, за душата или за тялото на това общество.

Аз под думата “всичкия народ” не разбирам тълпата, масата. Така може да говорите вие за някое стадо животни, но когато се отнася за народа, се разбира най-разумното. Ако вие не внесете тая идея в ума си, създавате най-голямото нещастие в света.

Всеки народ, който е гонил избраниците, които Бог е изпратил, няма бъдеще. И всеки човек, който гони хубавите мисли, чувства и постъпки, няма бъдеще.

Повдигането на българския народ зависи изключително от духовно издигнатите му хора. Ако те дружно заработят за него, и той ще се повдигне. Ако не заработят, други ще свършат неговата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неизпълнение на своята длъжност.

Величието на един народ се дължи на неговите морални сили, на неговите високодуховни хора. Величието на един народ се дължи на неговите вътрешни идеали, които се прилагат в обществения и политическия живот. Добрите, разумните хора в една държава представят ядката на нейния вътрешен живот. Те са спасители както на своя народ, така и на цялото човечество.

Трябва да се проповядва, че славата на един народ или на една държава зависи от добрите, от благородните хора в нея.

Величието на всички народи седи в душите на техните велики хора. Величието на един народ седи в сплотяването на всички хора в този народ. Тъй трябва да се възпитават всички народи.

Българите са пионери сред славяните.

Латинската раса е дала формите, а славянската раса ще даде съдържанието.

В общославянския организъм България представлява волята.

Славяните преминаха вече своя страшен студ и сега са пред възход.

Русия и славянството сега са излезли от черната зона, от тъмния век. Сега се дава възможност на славянството да заеме своето място в света.

Мисията на славяните е да внесат Любовта и доброто. Славяните днес са израснали духом и те са най-подходящият материал за работата на Духа. Ето защо бъдещето е на славянството. Няма друг народ, който да е минал през толкова страдания, както славянството.

Славянството е дърво, върху което ще бъдат присадени Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четирите професори на славянството.

Най-хубавото у славяните е това, че те имат силно развито религиозно чувство, но не фанатическо, а алтруистическо, общочовешко. За да се развият силите, заложени у славяните, изисква се една мощна духовна среда, която да ги видоизмени и приспособи за общополезна работа. На славяните предстои да внесат чувството на съзнателно побратимяване между народите. Също така и правилото, че всеки народ трябва в политическо отношение да действа не с насилие, а със силата на моралното въздействие и човеколюбие.

Славяните наближават Златния век на своята история, но само при тия условия те ще могат да изпълнят своята мисия. Защото всяко нарушение на един природен закон води към смърт. И цели раси са били изтребени. Много раси има, които са изчезнали поради неспазване на тези закони в природата. Всички народи, които живеят с неправда, ще се изродят. Това е закон. Всички ръководители на народите трябва да знаят това.

Разногласието между славяните е пословично. Понеже ги обича, Бог ги прекарва през огън, за да се обединят. Няма други народи в света, които да са минали през толкова страдания, както славяните. Бог казва: от вас трябва да излезе нещо добро.

Западните народи достигнаха кулминационната точка на своето развитие. Те цъфната и вързаха плод. Славяните отсега нататък ще цъфтят и връзват.

У западните народи изобщо умът е развит. В славянската раса са развити чувствата, сърцето. Славяните сега носят силите на душата – Любовта. Те са хора на човеколюбието. Те носят културата на Братството.

Една от великите черти на славянството е самопожертването. В славяните работи Духът на жертвата. Ето защо бъдещето е на славянството. Новата култура ще излезе от славянството. Досега не е имало такава компактна маса като славянството, готова за Новата култура.

Хубавата черта на славяните е алтруизмът. То е Божественото начало в тях.

Съвременният свят е обхванат от една нова идея – болшевизмът. Тя е Божествена идея, но опасно е да не се изопачи. Всяко ново движение, всяка нова идея е Божествена, но като се прилага, в нея се вмъкват човешки елементи – користолюбие, егоизъм и др., които я изопачават. Не се страхувайте, че известно движение ще вземе големи размери. Определено е какви размери трябва да има това движение.

Тази промяна, която сега става в Русия, се дължи на действието на много напреднали същества – братя на Любовта, предци на човечеството, които ще се вселят в славянските народи. Те ще докарат велик духовен подем. Тези същества, които слизат сега в славянството, те именно докарват тяхното обединение и работят за мисията им.

В Русия има пръснати на разни места хора, които работят за духовната наука. Те са адепти, Божествени пратеници. В Русия се изработват нови форми на живота за бъдещето. Тя е творческото поле на тези нови форми. Интересно е, че те, Америка и Русия, са свързани на север, значи те ще се разберат в Истината, т.е. като бъдат свободни.

Русия е връзката между Изтока и Запада. Тя е посредница между Европа и Азия. Това е една от нейните задачи. Българите трябва да се свържат с Русия и с другите народи.

Славяните ще донесат нещо ново. Те идат сега да създават нова култура. В известен смисъл те сега са духовният Израил.

Русия като представителка на славянството ще мине през големи изпитания, през специфичен път на развитие. Отсега нататък идат за нея изпитания – разумни изпитания.

Българите взеха индуски, египетски песни, взеха ги от предшестващите народи. Според мен, хората изгубиха първата музика, която съществуваше на Земята. На Земята имаше една велика музика. Хората имаха една музика, която изчезна. Сегашните хора не познават тази музика. Има едно деградиране в музиката. Мислим, че сме изследвали нещо – ние една сега започваме да изучаваме остатъците от музиката. Или другояче казано: тази раса живее някъде на Земята.

Идва нова вълна, идва шестата раса – тя ще повдигне човечеството, всички растения и животни на едно стъпало по-високо от сегашното.

Бъдещите хора ще се наричат синове на светлината. Те ще бъдат прозрачни – Божествените подтици, светлината, топлината и силата ще преминават през човека свободно.

Ние се намираме в една нова епоха, в която се създава третият Адам. Той се създава от първия и втория Адам, а когато нещо се създава, настават ред катаклизми. До втория Адам целият свят е бил неустроен.

За да могат да издържат на вибрациите на духовния свят, съвременните хора трябва да калят нервната си система. Днес бялата раса постепенно се приспособява към духовния живот. Страданията, които изпитва, са подготовка от невидимия свят, за да влязат хората във връзка със същества от възвишените светове.

Има три условия, три фактора в света. Единият е физическият. Това е физическият свят, природата на човека. Другият е тъй нареченият духовен свят – светът на чувствата, или на човешкото сърце. Аз считам, че там са меките условия на живота. Третото условие е в умствения свят. Човек може да оправи положението си само когато неговата воля е в съгласие с физическия свят, сърцето е в съгласие с духовния свят и умът му – с Божествения свят. Когато се говори за тези три велики свята, разбираме, че те са населени с най-разумните същества. Когато говоря за Земята, аз нямам предвид растенията и животните, нито обикновеното човечество. Самият физически свят е населен със същества, които ние не виждаме. В сравнение с тия същества ние сме като мравки. Те имат такава сила, че ако искат, могат да ни очистят, но понеже са богати, казват: “Хайде, тези, бедните, нека живеят между нас!” И ние водим войни да завладяваме Земята, опитваме се да я преобразяваме, като мислим, че туй не засяга тези същества. Аз не зная някой народ досега да е успял да завладее Земята. Тя е дадена за цялото човечество. Бог постави Адам в рая като един обикновен говедар. После не издържа изпита, скъсаха го и го изпъдиха от рая. На първия човек, за когото аз ви говоря – направен по образ и подобие на Бога, на него всъщност е дадено да наследи Земята и да я управлява – и неговите очи са отворени на четири! Сегашните хора трябва да се интересуват от него. Те искат да знаят дали има духовен свят. Аз говоря за една велика човешка раса, за истинските хора, с които вие трябва да се запознаете. Сега вие може да ме запитате къде са те. Те са там, където сте и вие. Ако ме запитате, къде са перата на кокошката, ще кажа, че те са в яйцето. Ако ме запитате, къде е сърцето на пилето, ще кажа, че е в яйцето. Или къде е неговият стомах? Ще кажа, че и той е вътре в яйцето. Всичко е вътре. Ами пилето? И то е вътре. Но като туриш едно яйце под квачката, пилето става пълен господар.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 89

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред