За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 88

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

РАЗУМНОСТ

Казвате, че човек трябва да бъде разумен. Вие трябва да знаете какво значи това. Р А З У М. Р се отнася към А както А към З. З се отнася към У както У към М и т.н. Това е математическо отношение. Тия отношения трябва да ги превърнете в геометрически форми. Геометрическите форми трябва да превърнете в биологически, биологическите трябва да превърнете в органически, а органическите – в психологически. Цял един процес е превръщането. Защото Р-то в дадения случай означава нещо, което ти трябва да вържеш в ума си. А-то означава закон на движение. Туй богатство, което имаш в ума си, трябва да го пренесеш от едно място на друго. В З са вложени ония условия, с които ние можем да си послужим. Като съедините Р+А, получават се условията, при които светлината може да се прояви. РА означава разумното, което носи светлината. Не може да има разумност в един живот, ако няма светлина. Разумността на човека се определя от светлината не само на физическото поле, където тя е съставена от седем елемента, в седем цвята; т.е. ние трябва да разбираме тази светлина, защото тя сама по себе си носи условия, при които животът може да се развива. Например жълтият цвят съдържа условията, при които човек може правилно да мисли. Синият цвят означава стремеж, нещо, на което да разчиташ, да се не колебаеш. Виолетовият цвят е емблема на сила за постижения. Сила трябва да имаш, за да можеш да използваш това, което светлината ти дава в даден случай. Като кажем “разумен човек”, подразбираме онзи, който може да използва всички тези условия не само за себе си, но и за другите.

Духът не е нещо нереално, както някои мислят. Той си има форма, образ, сила. Под думата “дух” се подразбира разумното. Когато разумното влезе във вашата глава, то ще ви учи също така, както Духът учеше израилския народ какви ще бъдат последствията в далечното бъдеще за един грешен човек и какви – за един праведен човек. Сега да заменим думата “грешен” с “неразумен” и думата “праведен” – с “разумен”. Защото праведният не може да бъде праведен, ако не е разумен; и грешникът не може да бъде грешен, ако не е невежа. Той може да си мисли, че е много умен човек. Но не е разумен, защото, ако е умен за едни неща, не е умен да бъдещите последствия.

Природата има предвид целокупния разумен живот, тя се е съобразила с всички препятствия, които можете да срещнете. Ако човек вървеше по разумните пътища на природата, ако вървеше по ония пътища, по които Бог е устроил света – тогава нямаше да има някакви противоречия. Думата “Бог” взимам в най-хубавия смисъл – като разумен принцип, който работи във всички хора. Ако този принцип се беше възприел от всички хора по света, ако тъй, както вярват в Бога, те изпълняваха и закона Му, тогава нямаше да има никакви нещастия.

Днес имаме една неясна идея за онзи свят. Аз често казвам: ако се запита едно пиле, което е в черупката, де е онзи свят, какво ще отговори то? “Вън от черупката.” Всъщност самото яйце живее в онзи свят. Ние сега живеем в онзи свят. Под “онзи свят” разбираме разумния свят, който иде. Ще се измени целият свят – растенията ще се изменят, хората ще се изменят – след като се измени цялата природа и се пречисти. И като дойде разумният живот – туй ще бъде онзи свят! Ние ще живеем в по-добри условия. Но ако не знаем как да живеем, ако ни се даде този нов свят, преди да сме готови, ние ще развалим онова велико благо, което Господ ни изпраща.

Вие имате едно криво разбиране за духовния, за разумния свят – едно атавистично разбиране. В съвременното християнство са внесени много езически заблуждения от памти века. Христос ги чисти, чисти и не можа да ги изчисти. Кога са внесени всички тези заблуждения? Например, ако котка ти мине път, ти го смяташ за нещастие. Ако поп срещнеш на пътя, ти го считаш за нещастие. Ще се върнеш назад. А не знаеш да го обясниш. Защо вторник за едни е нещастен ден, а за други – щастлив? Защо да е нещастие, ако котка ти мине път? Ако седиш на един прозорец и те полеят със студена струя, ти ще се простудиш. Но защо те е страх от вятъра? От него не може да се простудиш. Но ако в тебе има някаква крива мисъл, ще се простудиш. Ако обаче обикнеш този вятър, ще забележиш, че някой диша в света. Има такава легенда за духането на вятъра. На какво се дължи то? Това е колективното дишане на живата природа. Като приема въздуха и като издишва, тя образува вятър. Това твърдят окултистите. Някой път тя задържа въздуха. Когато вятърът е тих, поема и задържа въздуха. Но ако времето е тихо 5, 6, 10, 15, 20 дни, издишва въздуха, изхвърля го като струя. Ако аз не приемам тази легенда, едно възражение ще направя: какви грамадни същества! Другото обяснение е, че топлият въздух се вдига нагоре, студеният слиза. Става една обмяна. Питаме сега: при тази обмяна туй явление разумно ли е или неразумно? Вие имате един часовник. Тъй, както е направен, той се движи без да осъзнава това. Този процес е механичен, майсторът никога не мисли, че неговия часовник ще окачим на стената. Но ние знаем, че зад този часовник има една разумност. И зад нашето тяло, зад клетките, които образуват нашето тяло, се крие една велика разумност.

Религиозните хора поддържат нещо, в което не вярват. Със своето съзнание и самосъзнание може да вярват, но в подсъзнанието и свърхсъзнанието те не вярват в туй, което проповядват. Има учени хора, които проповядват нещо, в което не вярват вътрешно – само външно вярват. Примерно един учен може да казва, че има закони, има ред и порядък в природата, но не признава, че има някакви разумни същества зад тези закони. Той признава разумността на тези закони, но не вярва, че има някакви разумни сили, които ги регулират. И да вярвате, и да не вярвате, че има някакви разумни сили извън нас или вътре в нас, вие трябва да изучавате законите на природата – тъй както всеки един от тях се проявява.

Аз искам да ви покажа най-добрия път, по който може да постигнете това, което желаете. Имате право. Тъй както сега живеем, никакво постижение не можете да имате. Жена, която се е научила да кълца месото като готвачка, какво е научила? Онзи зидар, който се е научил да чупи камъни, онзи математик, който се е научил да изчислява какви са движенията на планетите, знаете ли колко много губят? Такива сметководства има в самата природа. На мен не ми се налага да изчислявам. Всеки знае защо. Аз правя своите най-сложни изчисления, които на един математик може да отнемат три години работа, само за три минути. Какво ще кажете за това? Това са факти. С онзи начин на мислене, той ще изчислява, а аз ще вляза във връзка с разумните същества, които отдавна са разрешили този въпрос и ще попитам: “Моля, как седи този въпрос?” На физическия свят след като се съградят нови форми, тогава изчисляват. Не е лош този процес, но в него мъчно се постигат тези резултати, които сега искаме да получим. А онези изчисления са върху формите, които са вече създадени. Вие имате вече едно тяло, имате вече една глава с три билиона и 600 милиона клетки.

В човешкия мозък се намира една група от клетки, най-интелигентните, които са занимават с отвлечените и невидимите неща в природата: те хроникират явления, мисли и чувства, които обикновеният човешки ум не може да схване, и ги предават на човешката душа. Всичко това се определя от съвременната наука с думата интуиция, която произлиза от представката “ин”, което значи “вътре”, и корена “тао” – корен от един стар език – което значи Бог, висша разумност, висша хармония, която работи в човешката душа. “Интао” значи Божественото в душата на човека.

Трудно е да се предаде на хората действителността на тази висша разумност по причина, че те още живеят в един свят, гдето прониква малко светлина. Затова тия области се представят за тях като далечни мъглявости или тъмни петна. И наистина, толкова мъчно е да се предаде на хората тази велика действителност, колкото е мъчно да се предаде на културна мравка разумността на човешкия живот във всичките му прояви. Причината за това е, че у мравката няма ония органи, с помощта на които тя да се домогне до същата висша истина, чрез която човек схваща нещата. За нея, мравката, човек съществува като една отделност, съставена от хиляди частици: ако тя се движи по него, всяка частица за нея е като отделен предмет. И ако мравката би изследвала човека, тя би го изследвала така, както човек изследва сега Земята.

Религията е наука само за духовния свят – наука как да чувства човек. Физическият свят учи човека как да работи, а Божественият свят носи чистата наука – да проникнем, да разберем онези закони, с които се ръководи животът, да разберем във всеки даден случай какво да правим, да знаем как можем да помагаме и да ни помагат. Като отиваш при някой банкер да искаш пари на заем, ти ще знаеш положително, че думата ти на две няма да направи. А сега като отиваш при банкера, той ти отказва; при втори, трети, четвърти отиваш – всички ти отказват. Отиваш при един министър да те назначи, при втори, при трети; с години чакаш да си отиде една партия, докато дойде твоята на власт. А в разумния живот всички хора, които ти трябват, ще дойдат на време. Не че други ще бъдат уволнени. Като дойде времето, всеки човек сам ще си даде оставката, без заместник. А сега без да иска, го уволняват. В Божествения свят мнозина от вас сами се уволняват преждевременно. Аз съм слушал хора да казват: “Дотегна ми, искам да си замина, не ми се живее на Земята”. Той не знае какво говори. Аз го питам: “Ти свърши ли си работата?” “Не, дотегна ми, омръзна ми, между тия хора не ми се живее.” Ами в онзи свят като отидеш, какво ще правиш? Онзи свят е разумен свят, изисква се много голяма ученост. Христос казва така: “Бъдете съвършени”. Човек трябва да бъде съвършен и по душа, и по дух, и по сърце, и по ум – съвършен трябва да бъде! Той трябва да включва в себе си всички тези неща. Без тях животът не може да бъде щастлив.

Българинът много вярва в мерене. Той казва: “Мери човекът!” И сега почнаха да мерят хората. Има известни мерки, които показват здравословното състояние на хората. Има известни числа на главата, които показват нещо хубаво – от този човек ще излезе нещо. При друг човек – друга мярка има – показва, че нещо му липсва. И точно така е. Има хора, които си служат с тия мерки и са цели ясновидци. Те гледат на ръката на един човек и казват: “Ти ще имаш две деца, едното дете ще умре, а другото ще остане”. И така става. На ръката е написано. Как става така? Но не при всеки се сбъдва онова, което се казва. Освен това един човек ти казва и кога ще умреш: “Ще свършиш на 35 години”. Ако и двете линии на живота се прекъсват, той ти казва да се приготвиш: “Отсега започни да се приготовяш”. Има други от тях, които ще ти покажат начина да измениш нещата. То не е фатално, може да измениш тази линия. Значи дядо ти, прадядо ти са живели един неестествен живот, но ако измениш живота си, тези линии ще се съединят и ти ще избегнеш кризата, която очакваш. Ако ти измениш начина си на живот, веднага ще измениш и съдбата си. В това отношение онези, които сега минават за поругани, ще бъдат оценени. Бъдещето е на тях. Имаш едно дете, ще повикаш един учен човек да ти каже здраво ли е детето, как трябва да се възпитава, какви лоши и добри черти има, на каква възраст трябва да се ожени, каква професия трябва да вземе. Всичко това трябва да го знаеш. А пък сега казваш: “Каквото Господ даде”. То е сегашното учение. А пък в живата природа не е така. В разумната природа се знаят нещата. За всеки човек се знае какво ще стане от него и му се дава съответно възпитание. И този човек става точно такъв, за какъвто е създаден.

Сега питам: кое е реалното в света? Духът! Ако съвременните хора бяха приели тази разумност, ако биха се вслушали в тази разумност, нашето положение би се оправило сто пъти по-бързо, отколкото сега. Днес ние издигане един човек на власт, произвеждаме го министър, началник, професор, но той може да не е роден за такъв. Химикът трябва да е роден за химик, инженерът трябва да е роден за инженер, войникът, свещеникът, всички трябва да имат съответните дарби.

Ще кажете: “Кога ще дойде това време?” Ще дойде, когато всички станем разумни. Кога ще бъде? Днес може да бъде. Щом го оставиш за утре – утре ще бъде. Щом го оставиш за след една година – след една година ще бъде. Ако го оставиш за след милиони години – след милиони години ще бъде. От тебе зависи. Но в природата има един закон, има едно съответствие между Бога и нас. Щом ти отложиш една Божествена мисъл – и Бог ще отложи. Отложиш втори път – и Бог отлага. Следователно, когато дълго време върху теб е действал Божият дух, а ти един ден се отказваш от него – тогава и той се отказва от тебе. Ще дойде време, когато ти желаеш да се върнеш, но Бог няма да действа. Бог прави същото като нас: отлага, отлага – и идва изпитанието. Казвам: разумният човек никога не отлага. Отлагаш ли, ти туряш преграда на твоите бъдещи възможности.

Две неща трябва да имате пред вид: това, което вашият ум ви казва и това, което приятелите ви казват. Или има два свята: външният и вътрешният свят, аз го наричам свят на Разумното, него трябва да слушате! За другия, външния свят, аз не говоря. Под “вътрешен свят” разбирам разумния свят, който никога няма да ви заблуди – каквото и да стане, нещата ще вървят на добре. А външният свят, това са условията. Ако вие не разбирате вашия вътрешен свят, вие не може да разберете и външния. За да разберете външния свят, трябва да знаете, как да използвате тези условия. Само Разумното ще ви научи как да постъпвате.

Представете си, че имате части, от които трябва да се образува един мост. Освен подпорките, които са нужни за моста, още какво се изисква? Нали се изисква една съединителна нишка. Следователно един човек на друг не може да се наложи. Ако мислите, че може да се наложите, това е криво схващане. Между единия и другия може да има само съединителни нишки. Така е и в организма. Всяка клетка съществува самостоятелно, но между тях има съединителни нишки. Колкото повече такива нишки има, толкова животът става по-хубав, по-красив или с други думи: колкото повече възвишени духове ви обичат и изпращат своите мисли към вас, толкова животът ви ще бъде по-смислен, по-красив. Колкото по-малко мислят за вас, толкова и животът ви ще бъде по-обикновен. Когато разбиват планините, не викат на помощ златото, а желязото; когато преплават реките и моретата, не викат на помощ камъните, а дърветата. Следователно в ръката на умния човек копието може да се превърне на перо, ще напише нещо хубаво с него. Който не разбира, ще има копие, който разбира, ще има перо, а който още по-хубаво разбира, ще има един мек, хубав език, с който ще може да изказва най-хубавите Божи слова.

Трябва да се възпитаваме. В нас има Един, който ни дава съвети – туй, което ние наричаме интуиция. Често не отдавате достатъчно внимание на известни симптоми. Заболи ви гърбът или усещате болка в коляното, или в глезените, или в пръстите – това е собственият ви барометър, който показва, че времето скоро ще се развали. Ако има вятър, трябва да се завиеш. Казваш: “Боли ме гърбът” – скоро ще се яви градушка. Ти не си се разболял, но твоите косми като антени възприемат електричеството, което те безпокои.

У човека има едно чувство, има една жлеза в гърлото, друга в сърцето, трета в гръбначния стълб и ред други жлези, чрез които той може да се ориентира в много явления, които сега ви смущават. Например вие не знаете какво ще бъде времето утре. А можете да знаете прекрасно! Има някой да ви дава пари – можете да разберете, ще даде ли парите, или не. Как? Онзи, който има да ви дава, си мисли: “Няма да ти дам парите”. Той изпраща вълни в пространството. Една жлеза у вас долавя тези вълни и казва: “Няма да ти плати”. Тя ти казва: “Туй е неговото последно решение, което той не ти е съобщил”. Ти слушаш каквото той е казал и му вярваш. Но което ти е подсказала тази жлеза, излиза вярно. Това днес наричаме интуиция. Има една друга жлеза, която мисли много умно и не само за настоящето, но и за след хиляда години може да ти каже какво ще стане. Вие питате: “Как така може да са наредени занапред нещата?” Настоящите неща за нас, са бъдеще за по-нисшите същества. Туй, което е настояще за напредналите същества, за нас е бъдеще.

Научете се да предвиждате вашето бъдеще, да знаете кога ще бъдете здрави и кога не. И тогава при всички случаи ти ще оставаш тих и спокоен. Ще знаеш със сигурност дали ще умреш или не. Ако се спреш на туй чувство, може да има десет души лекари, които предричат смърт, но то вътрешно ти казва: “Ти има още да живееш, не си довършил своята работа!” Когато човек има да живее, животът е по-силен от съдбата.

“Всеки камък тежи на мястото си.” Всяка една мисъл има ценност, само когато е свързана с разумния свят. Ако няма в света такива разумни същества, на които да разчитаме, на кого ще разчитаме тогава? Слънцето се управлява от тях, звездите се управляват от тях, въздухът се управлява от тях, реките се управляват от тях, движението на цялата Земя се управлява от тях. Всичко, което става на Земята – навсякъде те работят, навсякъде те са господари. Кажете ми какво можем да направим ние на Земята? Те разполагат с всичко. Аз не искам да оставям в ума ви една идея за призраци. Това са светли същества! Всеки може да направи опит. Когато сте отчаяни, наскърбени – никой не може да ви помогне – щом отправите ума си към тях, веднага ще ви просветне и ще имате мир. Една жлеза у вас веднага ще възприеме техния отговор и ще каже: “Не се безпокой, всичко ще се уреди!”

Зад цялата природа работи една жива разумна материя, с която всеки съзнателен човек може да влезе в контакт. Тя се отзовава на всеки нуждаещ се. Докато човек разчита на външна помощ, на други сили, тази разумна сила стои настрана, не взема никакво участие. Щом човек изгуби и последната надежда, тя му се притичва на помощ.

Трябва да се освободите от всички онези криви мисли и чувства, създаващи аура, в която човек боледува. При каквито и условия да си, ще създадеш около себе си една аура от светли мисли и чувства. Ако ти в усилни времена се поколебаеш, силата ти е малка, ако в мъчнотии и страдания се поколебаеш – силата ти е малка. Но и не пресилвай условията, в един ден да добиеш всичко. Може да чакаш десет години, може цял един живот, за да реализираш една мисъл или едно желание. Работата не е в бързането. Въпросът е да знаеш времето, часът, месецът, годината, когато нещата ще се реализират. То е точно определено. Ти може да бъдеш здрав само тогава, когато използваш градивните лъчи на слънчевата енергия. Чудни са хората, когато искат да бъдат здрави. Здравето почива на един велик закон – то зависи от една жлеза, която се намира под лъжичката. Трябва да свържеш тази жлеза със слънчевите енергии, точно когато тези енергии изтичат от Слънцето. Защото всеки ден има един прилив и един отлив. Трябва да знаеш кога е приливът и кога е отливът. Във всяка година също така има един голям прилив и голям отлив. Трябва да знаеш кога е този период. В малки и големи периоди всякога и навсякъде става този прилив и отлив на слънчевата енергия. Ти само тогава може да го използваш. Съвременните учени хора едва сега започват да изучават приливите на слънчевата енергия. В тази слънчева енергия ти ще добиеш самия жизнен елексир. Индусите имат цяла наука за праната, създадоха цяла теория и малцина са, които я разбират, повечето се заблудиха. Индусите – и те умират; дълъг живот имат само техните адепти, които живеят по планините – някои живеят по хиляда години. Тези хора, които живеят по хиляда години, никой не ги е видял. Говори се само за тях. Всеки човек, който може да тури тази жлеза в контакт, може да живее толкова, колкото иска.

Казвам: трябва да дойде човек до онова, разумното в света, за да възприеме великите влияния, които постоянно действат. Всеки ден например могат да се определят кога слънчевите енергии са най-благоприятни за възстановяване на здравословното състояние. Всяко хубаво разположение, което иде в човека, е един зенит. Всички хубави влияния, всички хубави неща се дължат на Слънцето. А всички останали влияния са вече отражения. Туй, което Венера или Марс дават – това са отражения. Влиянията на Меркурий, Сатурн, Уран, Юпитер – това са все отражения, туй не е реалността. Единственото реално нещо в света, от това гледище, е само един слънчев тип. Слънчевите типове са оптимисти. Те са любвеобилни, никога не умират от атеросклероза, те не могат да заболеят. Невежи не могат да бъдат. Безверници не могат да бъдат, понеже имат знание. Какво ще се съмняваш в реалността, която всеки ден може да се опита? Разумното не е в Слънцето, но то прониква навсякъде и всеки ден можем да бъдем в контакт с него. У човека има известни центрове, чрез които може да опита тази същина. Ще говориш в Разумното, без да го виждаш. Като се свържеш с Разумното, ти можеш да го запиташ: “Утре искам да отида на Витоша, на Черни връх, какво ще бъде времето?” То казва: “Хубаво ще бъде времето”. “Облачно ли ще бъде?” “Не, ясно ще бъде.” “Ветровито ли ще бъде?” “Не, тихо ще е.” Отиваш, проверяваш и става тъй, както ти е казано. Веднъж проверяваш, два пъти, стотици пъти... Друг път видиш едно дърво, една канара, проучваш ги обективно. След като си изучавал природата 10-20 години, изведнъж тук удряш на камък – има нещо, което не можеш да обясниш. Отиваш тогава при Разумното и казваш: “Имам един въпрос, който не мога да разреша”. Веднага се вглъбяваш в себе си и ще дойдат в тебе картини, като че сам на себе си говориш. Веднага всичко става ясно. Когато Разумното ти говори, ти ще мълчиш, няма да се хвалиш пред хората. Щом се хвалиш пред хората, всичко туй ще се стопи и ти ще дойдеш пак до обикновеното разбиране на живота.

Онзи закон, по който е създаден нашият организъм, постоянно предизвиква обмяна. Никога не трябва да приемаш по-голямо количество храна, отколкото е потребно за организма. Който иска да бъде здрав, никога не трябва да преяжда. Ако искаш да бъдеш здрав, да живееш 120, 150 или 300 години, никога не трябва да преяждаш. Никога не трябва да ядеш след залязване на Слънцето. Ядеш ли след като е залязло, ти за десет години ще съкратиш живота си. След като изгрее Слънцето, яж, а след като залезе, не яж. И да има Любов в душата ти. Избирай хубава храна. Не е ли хубава храната – откажи се от нея. Гладът е за предпочитане пред лошата храна. Добрата храна внася чувство на благородност. Благодари на Бога за добрата храна! А не да вдигаме шум, да роптаем, да обвиняваме строя. Ние, разумните хора, можем да подобрим нашия живот, понеже съществува един закон на обща хармония, от който се черпи здравето.

Разумният човек може да употреби само 100 грама хляб на ден, но знае как да го използва. Всичко се крие в мисълта на човека. Умът е проводник на живота. Не е въпрос до трупане на богатства и сили, но до организиране на тия сили. Здравият се отличава по това, че е организирал силите на своето тяло.

Има нещо разумно, което ръководи съдбините на хората. Има хора, които не могат да умрат. Това индусите наричат “мъртва зона”, в която огънят не действа. Те го наричат още “закон на изключенията”. От всички разумни хора се изисква да изучават законите на природата. Това показва, че има един общ Божи промисъл. Не считайте, че този промисъл е нещо механическо. Според този общ промисъл, всеки човек функционира като един орган, като една клетка на дадено място и при дадени условия. Докато ти се намираш на определеното място в своя организъм, ти си сигурен. Излезеш ли вън от своя организъм и свободата ти се ограничава. Пръстът на човека е свободен, докато се намира в своя организъм. Кракът на човека е свободен, докато се намира в своя организъм. Сам по себе си, човек е част от един по-голям организъм. Писанието казва: всички ние сме части на един общ организъм. Следователно, никой не живее само за себе си. Голямата погрешка в света се дължи на това, че ние мислим и желаем всеки да осигури своя живот. Питам: как ще се осигуриш с въздуха? Как ще се осигуриш със светлина? Как ще се осигуриш с храна? Има една сигурност, в която човек е защитен, има една област, в която човек трябва да се осигури. Това е знанието, което трябва да се придобие. В това е цялото осигуряване. Как да се разрешат съвременните мъчнотии, които са в нашия индивидуален живот, в нашия личен живот, в нашия семеен живот, в нашия обществен и държавен живот, както и мъчнотиите, които се зараждат в цялото човечество? За всичко това има причина. Ние не сме пратени на Земята да разрешаваме трудностите на цялото човечество, понеже техният смисъл е съвсем друг.

За разумния всичко е хубаво, за глупавия всичко е спънка.

Умният човек не трябва да се смущава. Когато се топят снеговете по планините, умният човек не трябва да се смущава от наводнения, не трябва да се смущава от земетресения, не трябва да се смущава от войни, не трябва да се смущава от болести – от нищо не трябва да се смущава!

Вземете най-малките противоречия, които съществуват. Лятно време станем сутринта, бурята вдигнала облак прах в пространството. Който не разбира, ще каже: “Защо е този прах?” Този прах природата го използва – около всяка малка прашинка се образува водна капка и така се създава дъждът. Следователно природата използва и праха. Целия прах, който ние, хората, можем да създаден на Земята, живата природа един ден ще го вземе и ще образува дъждовните капки, ще полее растенията и ще каже: “Отлични философи са тези, които могат да създадат такъв ситен прах!”


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 88

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред