За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 84

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ПРИЧИНИ

Ангелите са съвършени хора, които са излезли от първата човешка раса. “И направи Бог човека по образ и подобие Свое.” Ангелите са Божествено творение. След това идва историята на човешката раса, за която се казва, че Бог взел пръст и направил от нея човека, вдъхнал в него дихание и той станал жива душа. От човешката раса излизат и пеперудите, и животните, които слизат заедно с хората на Земята.

Оригиналът, по който човек е създаден, се отличава по три неща: доброта, сила и разумност. От доброто, като основа на живота, се вади градивен материал. Силата произвежда движението. Като се движил, човекът станал жива душа. Дето има движение, там е животът.

Първичният човек, това е космичният истински гений, който носи в себе си сърце, богато с възможности за проява на вярата.

Окултистите предполагат, че цялата човешка раса е излязла от Слънцето, минала е през Сатурн, през Луната и дошла на Земята. След време ще мине през друга планета. Човечеството ще мине през седем вериги, през седем вълни, за да отиде пак на Слънцето, откъдето е излязло. Вие не помните, че сте били на Сатурн, Луната, сега сте на Земята, за да продължите еволюцията си. На Земята обаче няма да завършите развитието си.

Ние сме изгубили нишката, която идва от Слънцето. Имаше един общ език – всички същества имаха един общ език – който са изгубили. Всички същества на слънчевата система имат един език – ако ги събереш, ще си спомнят този език. Но сега марсианците, юпитерианците имат различни езици; венерините типове имат друг език. Меркурианците също имат свой език. Ако събереш тия хора на едно място, ще видиш колко много се различават по качествата, които имат.

Човек е минал през 400 000 форми, докато дойде до досегашното си развитие. От първоначалната форма са минали милиарди години, а този милиарден живот сега е съкратен на 9 месеца, може да се съкрати в още по-малко време – само за 1 минута. Цялото му развитие ще бъде с интензивност равна на 1 минута.

Праната е силата в света, която изпълва пространството. И в потенциално отношение съществува, и в кинетическо съществува. Когато тя се преплете с материята, се образуват формите.

Материята на Земята е изгубила своята първоначална чистота и ефирност, каквато някога е имала. Тя е била хиляда пъти по-лека от водорода. По отношение на първичната материя водородът е много гъст, като каша.

Според индусите акаша е нещо, което изпълва цялото пространство и вечно съществува. От нея се образуват всички форми. Тя е нещо неподвижно. Тя е голям аристократ, който не работи, а вечно си почива. Втората същина е праната, която вечно съществува. Това е силата, от която излизат електричеството и магнетизмът. Тя създава техните форми. Етерът, въздухът, водата, кометите, всички планети излизат все от праната и акаша. Зад праната и зад акаша седи нещо друго, което ние не знаем какво е, каква е неговата същнина. За де се ползва от праната, човек трябва да изучава нейните закони, защото от неправилното разпределение на праната в човешкото тяло произлизат различни болести – главоболие, туберкулоза, лошо храносмилане. Ако в мускулите не е правилно разпределена, явява се ставен ревматизъм.

Науката за праната има за цел да разпредели тази енергия равномерно между всички органи и клетки, за да не страдат. Човек не може да има здрав организъм, ако не разбира законите на праната. В този смисъл дишането не е нищо друго, освен метод за акумулиране на праната. Защо човек трябва да постъпва правилно? За да може да събере праната и да я употреби правилно. Ако умът, сърцето и волята ти не работят както трябва, ти ще се лишиш от праната, която ти е необходима. Мисълта в човека трябва да бъде свързана с праната, която идва от Слънцето. Човек с мозъка си, със своята мисъл акумулира праната от Слънцето и оттам я изпраща по цялото тяло. Ако те боли известен орган, ти можеш част от събраната прана в мозъка да отправиш към болния орган, да го лекуваш, той има нужда от тази енергия.

Целта на религията е да събере прана от Слънцето, която е тъй необходима за цялото човечество. Религиозните хора събират тази прана чрез сърцето си, а учените я складират, за да може цялото човечество да се ползва от нея.

Човек е произлязъл от една същина по-мощна, по-чиста, по-устойчива от материята на окръжаващата среда. Човек е по-як от желязото, по-тежък от златото и платината, по-подвижен от въздухообразните тела, по-мощен от светлината и топлината. Ако поставите човека на топлина, на която физическите тела се разтопяват, той ще издържи, защото силите, които действат в духовното естество на човека, са по-мощни от тези, които действат във физическата природа.

Нашата първична материя, материята на нашия първичен живот не може да се разруши и от 45 милиона градуса температура. Само външната обвивка, с която е обвит животът, само тя се разтопява. Онези вътрешни обвивки, за които вие нямате представа, по никой начин не могат да се засегнат от топлинните вълни.

Вие не подозирате как е създадено вашето тяло, колко разумно и велико е създадено, не знаете, че всяка клетка е отделна разумна душа със своя строго определена мисия, че една клетка, например от мускулите, не може да отиде при клетка от стомаха, или при клетка от костите. Строго разграничение има.

Преди грехопадението сърцето е било в средата, а сега е отишло малко наляво.

Сърцето на човека е било в средата на гърдите. После се е изместило. Кои са причините? Чувствата са взели надмощие, затова сърцето е отишло малко наляво. Когато се регулират чувствата, то пак ще дойде на мястото си по средата.

Докато е бил в Бога, човек не е боледувал, но щом се е отделил, болестите са започнали да го следват. Големи усилия е употребил, докато ги създаде. Затова дойде ли ви някаква болест, не се оплаквайте, не търсете виновници вън от себе си, но почнете да се разговаряте с нея.

Болестите произличат от единствения фактор, че ние сме скъсали първата връзка с Бога.

Причината за известно заболяване е много проста: турена е преграда пред някой Божествен закон. За да се излекува човек, трябва да се премахне преградата, а щом тя се махне, енергиите, които са свързани с този закон, моментално ще почнат да действат. Освободи ли се човек от тази преграда, с него заедно се освобождават още хиляди хора.

Всички нещастия, болести, незаположения се дължат на това, че симпатичната и мозъчната нервна система не функционират правилно, повърхността на мозъка и повърхността на сърцето не се огряват еднакво. В това отношение нашият мозък представя Слънцето, около което Земята се движи, а симпатичната нервна система представя земната ос.

Северният и Южният полюс някога са били тропически места. Тогава оста на Земята е била в хоризонтално положение по отношение на еклиптиката, по която се движи. С изкривяването на оста на Земята, и животните, и растенията са започнали да се изменят. Това означава идване на лошите условия на живот. Сега оста на Земята трябва да се изправи, да стане перпендикулярна. Същата ос съществува и в човека. И днес той се стреми да изправи своята ос и да я постави в перпендикулярно положение, да образува една права линия от Слънцето към центъра на Земята. Нещастията на съвременните хора се дължат на факта, че в тях е станало едно отклонение от перпендикуляра на около 23 градуса. Това отклонение се е отразило и върху техните мисли, чувства и постъпки.

Когато клончетата и листата на едно дърво почнат да боледуват, значи, че цялото дърво е болно. Когато един народ започне да боледува, така и цялото човечество може да боледува. Сега цялото човечество минава през една фаза, която е неизбежна. Причините са от далечното минало и не сме само ние виновни за това. Че стават земетресения и ние сме причината, но главните причини стоят много по-далече и те са хиляди, за които не е позволено да се говори.

Хората са слаби и болни, защото са изгубили силата на духа си.

Болестите показват, че човек не е взел правилно основния тон на живота.

Първият човек е съгрешил вследствие на невъздържанието. И до днес хората ядат от плодовете на забраненото дърво и затова страдат. Всичко можете да правите, но от плодовете на забраненото дърво да не ядете. Въздържание е нужно на всички.

Раят беше една велика школа, в която и боговете от небето идваха поне по един път през годината да вземат уроци, трябваше да има храна за тях. Дървото за познаване доброто и злото беше храна само за боговете – те можеха да се хранят от това дърво, затова и то съществуваше в рая за храна на боговете. Първите човеци искаха да вкусят от това ядене, но не станаха богове. И в живота на обикновените хора е така. Много пъти бедните хора искат да опитат яденето на богатите, а то какво е? Пуйки, прасета, пилета, това ядене не е за сиромасите.

Най-страшната отрова е пресищането. Даже и най-хубавите неща може да произведат пресищане. Пресищането води до втръсване, втръсването до отвращение, отвращението до бездействие, бездействието води до смърт.

Било е време, когато Земята е приличала на рай, растетилността е била тъй богата, хиляди и милиони плодове е имало и хората са се хранили само с плодове, но настава една ледена епоха, която се дължала на известни физически причини. Тогава тази плодоспособност на Земята се намалила и вследствие на това хората започнали да ядат месо, да изтребват не само животни, но и сами един друг да се изтребват, да се изяждат.

Господ е създал гроздето, но не и виното. Създал е кокошката, но не и печена. Ако всичко е създадено, за да го ядеш, тогава защо не заколите един вълк или един паяк, или мечка и да ги изядете? Защо правите разлика? Мойсей в един кодекс забрани на своя народ да яде свинско месо, защото копитото на свинята е раздвоено. Заек също да не се яде. И той има нещо раздвоено.

Това, което Природата дава по естествен път – плодове, яйца, мляко, по никой начин човек по химичен път не може да направи.

Пресните плодове съдържат вода и захар в най-чист вид, затова ви говоря постоянно – да си имате градини и да ядете естествено чисти, неторени плодове и зеленчуци.

Всички храни трябва да се вземат в своя естествен вид, както те съществуват в природата.

Житото и оризът да се ядат без притурки. Животните не страдат от диабет, защото ядат просто, естествено. Диабетът е признак, че хората не изпълняват Божия закон. Всички болести, от които страдаме, са обвинителен акт срещу нас.

Имайте пред вид, че всяка органическа храна, която употребявате, колкото чиста и да е тя, винаги носи своите отрови и причинява отлагания. Няма същество, което да не умре, щом се храни с органическа храна. И човек е почнал да умира, откакто е почнал да се храни с такава храна, защото във всяко органическо вещество има чисто и нечисто поляризиране.

Първоначално, когато човек не е съгрешавал, никакви излишъци не са оставали от храната в неговия организъм. Това малкото, което е оставало, се е изпарявало чрез порите. Впоследствие, когато човек е изменил на Божия закон, тогава са почнали да се отделят големи излишъци от организма.

Първоначално яденето е било хармонично, а сега е дисхармонично. Няма човек, който след като е ял, да не е умрял.

Във всички процеси на мислене, чувстване и постъпки има нещо онаследено. Трябва да се освободим от онаследеното ядене, мислене, чувстване и постъпване, защото те остават излишъци, които от своя страна носят отрови, от които хората умират. В първия човек това го е нямало, у него никакви излишъци не са оставали. Яденето е било чисто, без утайки. Днес всичко, което се яде, има утайки. И в мислите има утайки.

Щом сме излезли от ръцете на Бога, ние сме чисти. Нечистотата е дошла отпосле. Тя не може да проникне в душата и всички страдания и мъчения са методи за чистене на нечистотата. Като страдате, се чистите.

Всяко физическо падане има своя дълбока психическа причина.

Наследствеността е създадена от хората, а не от природата. Както добрите, така и лошите черти се предават от поколение на поколение, докато станат наследствени. Пиянството, кражбата може да станат наследствени. Мислите ли, че вълкът, лисицата, тигърът първоначално са били такива, каквито днес ги виждаме? Мислите ли, че първият човек е бил като сегашния? Първоначално са били други, после са се изменили.

Причината за полудяването на сегашните хора се крие в техните минали съществувания. Днес те се натъкват само на някакъв повод за полудяване, но причината се крие в тях.

Сънят се е наложил на хората поради нарушаване на Божествените закони. Сънят и смъртта не са били предвидени.

Човек умира поради прекъсване връзката си с Първата причина на нещата. Когато животът на човека не е в съгласие с Божествения, виждаме, че смъртта неотстъпно, неотклонно го следва. Държите ли човека доста време без въздух, без вода и храна, той непременно ще умре.

Човек умира, когато се скъса връзката между душата му и Първата причина, но и тази смърт е частична, не е пълна.

Най-голямата преграда за Божественото е човешкият егоизъм.

Човек изгасва само при едно условие – при дървото за познаване на доброто и злото, тогава се прекъсва връзката между човека и Бога. Ние умираме, понеже прекъсваме връзката с Бога.

Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си. След грехопадението човек е съкратил живота си. Той трябва да работи върху себе си, да продължи живота си, да се върне в първото си положение. Следователно, иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, никакви външни примеси. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че животът му е прост, скромен в храна, в облекло, в отношения.

Щом възстанови отношенията си с Първата Причина, човек се подмладява, започва правилно да мисли, става отзивчив към страданията на хората, вслушва се в техните болки и се стреми да им помогне.

За да се роди човек изново, непременно трябва да се свърже с Божествения Дух, това, което съвременните хора отказват да направят.

Човек може и трябва да се роди изново още днес, още сега. Няма какво да се оправдава и отлага. Когато човек се новороди, той се свързва с всички по-висши светове, със същества от по-висши йерархии.

Никой не може да причини пакост на онзи, който мисли за Господа. Щом някое животно те нападне, това показва, че ти си престанал да мислиш за Бога, че си недоволен от живота, въпреки че си преситен от всякакви блага. Ти си влязъл в един свят на безпокойства и мислиш, че от тебе нищо няма да излезе. Това е неразбиране на нещата. Бог не може да направи нещо, от което нищо да не излезе.

Ако след като умрете, ви подложат на температура, равна на числото 20, повдигнато в 62 степен, вие ще се разложите на толкова малки частици, че ще заемете пространството на цялата Слънчева система и ще бъдете толкова тънки, че няма да имате нито протони, нито йони в себе си. Ще бъдете само енергия, ще се смесите с общата енергия, от която сте произлезли.

Като излезете от гамата на цветовете и минете в радиацията на числото 20 на степен 62, ще бъдете на границата на духовния свят, едно с ангелите да служите на Бога. Желая ви на всички да минете през тази голяма топлина, за да станете едно с Бога.

Хората трябва да пресъздадат своя живот съобразно първичния живот, който е вложен в тях. Само при това положение можем да станем безсмъртни.

Аз зная, че без участието на Първата причина нищо не можете да постигнете и никой не може да ви обича. Земята и небето да се обърнат с главата надолу, без Бога никой не може да ви обича. Ако не дадеш място на Бога в себе си, и ти сам не можеш да се обичаш.

Още първите човеци искаха да станат господари на рая, да станат велики, мощни, силни, да завладеят въздуха, водата, небето и Земята, но какво стана? Точно обратното. Те оголяха, изгубиха силата и красотата си, и Господ ги изпъди от рая, облече ги в кожени дрехи и ги изпрати на земята да орат и сеят. И до днес още те се мъчат и не знаят, защо Господ ги изпъди от рая. И наистина, странно е да се изпъди един човек от рая само за това, че изял една ябълка без позволение. Не е въпросът, какво е станало с първите човеци, но в тяхно време още се е проверил законът, че нещата не стават, както човек очаква и иска, но точно тъй, както Бог иска. Всички неща стават, както Бог желае, а не както човек желае. Всички неща стават, както Бог ги прави, а не както човек ги прави.

Не е важно какво ще кажат хората за вас, но всяка сутрин, като ставате, задайте си въпроса: “Какво ще каже за мене Онзи, Който ме е създал, Който ми е дал всички блага и условия да раста и да се развивам”.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 84

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред