За реклама Как да поръчате? | Моят профил | Количка за пазаруване | Поръчка   
Петър Дънов, Петър Димков, Елена Блаватска - купете онлайн от езотерична книжарница Астрала
Електронните книги се доставят във формати EPUB, MOBI (KINDLE) и PDF
Валути
Количка
Напред
Количката е празна
Търсене
 

Въведете дума за търсене.
Разширено търсене


Други книги със свободен достъп
ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 81

Книга със свободен достъп за четене от онлайн книжарница "Астрала"

  

ПРЕДСКАЗАНИЯ

Виждането е функция на съзнанието. Човек, който има пробудено съзнание, вижда и в Америка какво става.

Не са само физическите очи, с които човек вижда. Има и друго зрение. Има хора, които виждат едновременно и отпред, и отзад, и пред тях, и зад тях, имат двоен фокус, двойни центрове на зрението. Такива хора виждат чрез умовете на другите хора.

Забелязано е, че в очите на ясновидците около зеницата стават особени промени. В очите на ясновидеца има особена светлина – тя иде от невидимия свят. Ако лъчите на тази светлина попаднат точно под ъгъла на човешкото зрение, той започва да вижда неща, които по-рано не е виждал.

Като се погледнете в очите и ако разбирате, може да видите какво ще ви се случи през деня. В окото се явяват разни петна по разни кръгове, по които може да се определи точно какво може да се случи на човек не само през деня, но и за по-дълъг период от време. В окото са отбелязани и епохите, в които ще се случват известни събития. В тези кръгове са дадени известни правила и човек ако знае да чете по тях, ще може да се спаси от нещо лошо, което му престои да се случи. Ако тези кръгове са зацапани и не може да се чете по тях, спасение няма.

Има нещо, което е знайно за човека, без той сам да разбира как ще стане. Зная още, че някои работи се изменят, а някои не се изменят. Някои работи, които са предсказани, стават; някога фактите изменят пророчеството. Не мислете, че пророчеството всякога се сбъдва. Някой път се сбъдва, някой път закъснява, а някога не се сбъдва. Оня, който вижда далеч, зрението му е силно. Оня, който не вижда, зрението му е слабо – той не знае много неща. Всичкото знание е в зрението. Аз виждам добре нещата. Бог ми е дал това зрение. Казват за някого: “Той е пророк”. Кой от вас не е пророк? В известно отношение и вие сте пророци. Аз бих желал всички хора да бъдат пророци, да виждат добре и да виждат хубавите работи. Да виждам добре, това е пророчество. Аз съжалявам, когато хората не са пророци. Тогава те са слепи.

Много от съвременните хора са объркани, не знаят кога какво трябва да направят. Всичко може да се направи, но на своето време. Казват ми: “Предскажи нещо!” Аз бих предсказал много работи, но сега не е време. Преди години предсказах, че в 1914 година ще има война и в тая война именно Германия ще изгуби. Предупредих тогава българите да побързат и сключат мир, но не ме послушаха. Погнаха ме, интернираха ме. Казвах: може да ме интернирате, да правите каквото искате, но ще изгубите войната. И за сегашната война предсказах, че ще стане. Казах, че много градове, големи столици ще пострадат – Берлин, Лондон, даже и София. Когато казвах тия работи, не им се слушаше. Не измислих тия неща, но хората са докарали работите до една криза, която не може да се избегне. Виждам един колар, кара колата си много бързо – ще я счупи. Виждам един трен, който пътува с по-голяма скорост, отколкото трябва – скоро ще отвхръкне някъде. Това е много естествено. Не се иска голяма философия да го предскажеш.

Щом чуят, че някъде се явил гадател, хората веднага отиват при него да им предскаже нещо. Той я ще им каже нещо, я не, но първо ще им поиска пари. Едно трябва да знаят всички хора: Бог определя съдбата на хората – никой друг. При това, съдбата на хората не е нещо фатално. Тя се определя според техните мисли, чувства и постъпки. Следователно никой не е в сила да избави човека от собствената му съдба. Ако има някой, който може да му помогне, това е той сам. Как? Като измени направлението на своите мисли, чувства и постъпки. Обаче човек иска нещата да станат според неговите желания, без той да направи някаква жертва от себе си. Не, ако човек измени своите мисли, чувства и постъпки в прав смисъл, и Бог ще промени решенията си към него. В Стария Завет е казано: “Според вашите мисли, чувства и постъпки вечно ще ви отхвърля от лицето Си”. След това евреите съзнали своите погрешки и се разкаяли. Бог им казал: “Щом се разкайвате, обърнете се към Мене и аз ще залича греховете ви”. И обърнаха се те, а Бог стана милостив и благоутробен към тях.

Но днес казвам: войната няма да бъде след 6 години, но след 7-8 години. Значи не е определено точно, математически. Има някои неща, които могат да се отлагат. Не мислете, че нещата, които стават в природата, са абсолютни, че непременно ще станат. Господ казва на грешника, че непременно ще умре. Ако той се разкае, няма да умре. Ако на праведника каже, че няма да умре, а той съгреши – ще умре. Следователно има нещо, което можем да видоизменим.

Учен човек е този, който създава скъпоценните камъни, който разбира какво нещо е душата, какво нещо е духът. Човешката душа не е нещо фиктивно. Има закони, по които може да се проучва. Човешкият ум и човешкото сърце също имат свои закони. Човек може да предвижда далечното бъдеще. Има неща, които пророците и Христос са казали и сега се сбъдват.

Мнозина се замислят, питат се какво ще стане с България. Те нямат ясна представа за България. Плачат за “миличката България”, без да разбират какво е тя. Косъм няма да падне от главата на тая България, която аз познавам. България, това са условията, които са дадени на вас, да живеете при тия условия и да се развивате. Бог ви е дал условия да живеете, да се проявявате, за да Го познаете. Що е човещината? Дадени условия. Що е мъдростта? Дадени условия. Що е доброто? Дадени условия. Докато не приложиш доброто, не можеш да го разбереш.

Бог е приготвил една голяма реторта за българския народ. И вас ще турят там. След като излезете от тази реторта, ще минете през още 10 реторти, а като излезете от последната, от десетата реторта, други българи ще бъдете. През тия реторти ще минат всички държавници, всички свещеници, всички майки и бащи. Излезете ли от там, никакви бесилки няма да има вече в България. Туй нещо ще опитат всички българи, ще видят дали моите думи са верни, или не. Най-много 100 години давам срок да се проверят моите думи. От днешните саби нищо няма да остане, те ще се превърнат на рала и с тях ще орат земята. За в бъдеще само със земята ще се воюва. От затворите няма да остане нищо, от съдилищата – също, от съвременните бесилки – също. От всички тях ще останат само някои паметници – свидетели за културата на някогашните хора.

У българите има един елемент, който руши. Българинът, където и да спре, възрастен или млад, той ще извади ножа и ще вземе масата да я прободе. Някой дърво ще накълца, някой камък ще хвърли. Излезте из българските гори, ще видите как са окълцани дърветата. Това е човек на действието. Не му дохожда наум, че това дърво ще страда. Или ще си напише името, ще го вреже. Аз съм виждал дървета, изписани от горе до долу. За 20 години името му написано – еди–кой си “Стоян от село Сапарево”. Това са лични прояви, които говорят за един атавизъм от далечното минало, един лош подтик и в човешкия развой. Така и съвременните хора – и в Америка, и в Англия, и в Русия, и във Франция, и в Германия – навсякъде трябва да се освобождават от цяла грамада атавистични идеи, влажени преди хиляди години. Хората искат днес да ги изразят, а за тези идеи вече няма условия. Сегашните хора желаят да живеят спокойно и богато, всички да бъдат задоволени, съществува усилена борба за забогатяване. Това не е дело на сегашните хора, но това са идеи, които сега са се развили. Тогава не са ги изразили, сега искат да ги изразят. Сега е невъзможно да се изразят. Сега е настанала есента на тази епоха. Следователно преградите ще си останат прегради. Всички тези планове, замисли, които сегашните хора имат, ще останат незавършени. Тяхната участ ще бъде такава, каквато беше участта на големите животни мамонти. Когато се измени оста на Земята, Северният полюс се промени, изгуби своята тропическа топлина и всички тези животни измряха. По същия начин всички тези грандиозни идеи, замисли и желания – всичко това ще бъде пометено както тези големи животни. Ще остане само дребосък. Сега, това е предположение само. Бъдещето има да си каже думата, вярно ли е, или не.

Жизненият еликсир идва отдалече, минава през Слънцето и слиза на Земята на всеки две хиляди години и носи нов живот, нова култура, нова епоха. След три години Слънцето влиза в нов знак, в нова епоха, която ще трае 24 хиляди години. Този знак е Водолей. Когато Слънцето влезе в този знак, в душите на хората ще се вложи нещо ново – нов подтик, нов стремеж. (1923 г .)

При сегашните условия Земята не е наклонена на 23 градуса, но на 22 и нещо – постепенно оста се изправя. Всяко изменение, което става на Земята, става и у нас. И умът ни е леко наклонен. Един ден, когато Земята се изправи перпендикулярно на своята ос, ще имаме умерен климат, добри условия за живот, умът ще бъде просветен, сърцето – топло, волята – силна, ще се спазват Божиите закони.

Ако ние се храним с жито и плодове, животът ни ще бъде по-чист. Когато дойде Христовото учение да покълне в човешките сърца, много хора ще полудеят и също като стари мехове ще изпопукат.

Причината за земетресенията, в която и да е част на земното кълбо, са всички живи същества. Те създават земетресенията. Чудни са хората, като търсят причината за земетресенията другаде, а не в себе си. Отрицателните мисли, чувства и действия на хората влияят върху Земята тъй, както експлозивните вещества, които като турят под някоя канара, тя се разрушава. Достатъчно е само да се тури запалка на тия вещества и всичко над тях хвръква из въздуха. Така се произвеждат и земетресенията.

Хората със своята мисъл могат да спънат нормалната дейност на вулканите и да ги подпушат, но с това ще подготвят големи катастрофи на човечеството.

Вие казвате: “Е, нима една малка мисъл може да произведе нещо лошо?” Да, но ако аз пусна в салона само една хилядна част от милиграма от някой силно отровен газ, той въпреки малкото си количество ще може да изтреби всички ви. Силата на материята не се заключава в нейната тежест, но в нейната интензивна дейност. Има известен род материя, която не тежи, но в нея има такъв интензивен живот, че може да премахне всинца ни от лицето на Земята.

Трябва да знаете, че неестествените мисли на хората са оказали известно влияние върху строежа на земните пластове и са ги разместили неправилно. Затова може да се очаква, ако хората не се оправят, да станат земетресения, от които главите им ще побелеят. Хората трябва да изменят своята разрушителна мисъл, за да се спасят, защото трябва да знаете, че Земята е жива и разумна, ще реагира на неестествените мисли и желания на хората.

Не само съществата от другите планети и цивилизации оказват влияние върху Земята, но и всички хора, около три милиарда души, със своите мозъци оказват влияние върху целия строеж на Земята. Ако хората биха концентрирали умовете си в определена точка, те биха стопили това, което се намира там. Канара би се стопила от енергията, която се излъчва от човешките мозъци. Хората, ако знаят как, чрез концентрацията на мисълта си могат да разтопят всички скърби и болести.

Сегашните борби на Земята са отражение на войната, която се води в невидимия свят между Бялата и черната ложа. Но Бялата ложа ще победи. Доброто ще победи. Тъмните духове ще бъдат вързани и пратени в бездната. Сега човечеството преживява най-важната епоха. Радвайте се, че живеете през това време и вземате участие в изграждането на новото.

Днес противоречията са неизбежни. Земята е затворен свят, в който страданията и противоречията вървят паралелно. Докато Земята не се пресъздаде и преустрои, страданията ще съществуват. Земята е създадена вече, но сега се преустройва. И трети път предстои да се пресъздаде. Тогава ще можем да кажем, че живеем в новата земя и новото небе, за които се говори в Писанието.

Свършването на света всякога означава в Писанието изгубването в три свята на условията, при които известна престъпност може да живее или да се увеличава. Туй е свършекът на света. В другите два свята тази година условията почти са се свършили – останали са само на Земята. Според моите изследвания условията на физическото поле след 300 години ще се изгубят. Сега са последните условия за престъпления. След 300 години, ако сте живи, ще проверите нещата. Сега не може да говорим, но до 300 години 101% ще стане. Понеже в другите два свята нещата вече са станали, непременно най-после ще има едно въздействие. В хората има пробуждане на едно голямо съзнание, навсякъде ще дойде това въздействие. Хората вече не искат съзнателно да вършат престъпления. Богати и учени, всички съзнават, че трябва да се тури край на тази анормалност, която съществува.

Животът ще се влошава все повече и повече. Той ще стане непоносим. За лошите хора настъпва черен период. Тъмната епоха изтича. Сега сме в епохата на Водолея, което значи чистота. Астралният свят вече е почистен. Бъдещата култура се отличава с три неща: повдигането на жената, повдигането на бедните и слабите и застъпване на правата на човека.

Казано е в Писанието: “Всички ще бъдем научени от Господа”. Кога ще бъде това? В последните дни на века. Ние сме в края на века, в една важна епоха. Ние минаваме през такава опитност, каквато миналите поколения не познават.

Великата духовна топла вълна, която идва сега в света, руши ледовете и ги превръща във вода. След хиляда години не само хората ще се изменят, но и вълците ще престанат да ядат овце. Те ще се отвращават от месото и ще употребяват растителна храна.

Всичко нечисто, което се крие в Земята, се изхвърля навън като цирей. Човечеството ще мине през такива изпитания, каквито не може да предположи. Ще се изпоти, ще се преоблече и ще се освежи.

В света съществуват само две велики неща, които са еднакво силни: те са великото малко и великото голямо. Великото малко може да запали целия свят, а великото голямо може да изгаси целия свят. Великото малко е онази искрица, която произвежда най-страшни пожари. Великото голямо е онази буйна вода, която и потоп може да причини и всички пожари да изгаси. Когато великото голямо работи, потоп иде в света. Когато великото малко работи, огън гори в света. Дето има огън, там има готвене, ядене и пиене. Когато великото голямо и великото малко се сдружат в обща взаимна работа, нещо велико се гради. Тази е науката на синовете на светлината.

Огънят ще дойде, тогава къде ще се скриете? Дойде ли огънят, тогава ще си спомните, че думите, които съм ви казал, са верни. Седрах, Месах и Авденаго бяха в огъня, но не изгоряха. Огънят е почнал. Туй разстройство на нервната система, което е обхванало света, е огнената пещ, в която ще горим. Огън, а не потоп, ще бъде наказанието. За тези, които вървят по Божия път, този огън ще бъде благословение.

Казва Христос: “Хлябът, който слиза от небето”. Значи от онова място, отдето иде запасът на живота. Истинският живот оттам иде. Казват някои, че в бъдеще ще дойде време, когато хората ще се хранят със светлина. Всичко е в светлината. Ако ти можеш да сгъстиш светлината, има храна. Някои учени казват, че това е възможно. Хиляди години може да минат, но ще стане. Ако след хиляда години хората започнат да се хранят със светлина, ще бъде един успех. Но аз мисля, че още след 2100–та година може да се постигнат условията, за да може човек да се храни със светлина. Като ви кажат, че Син Человечески ще дойде, не вярвате. Когато хората започват да се хранят със светлина – тогава ще дойде Син Человечески на Земята – защото е казано, че Син Человечески живее с хляба, който слиза от небето.

Първо човек трябва да преобрази ума и сърцето си, за да може да го посети Великия, Който е създал целия свят – небето и Земята, цялата наука, всички изкуства. Той ще внесе в човека безсмъртния живот – живота на възкресението. Това посещение ще трае само една секунда, но никога няма да се забрави.

Само праведните са определени да бъдат наследници на Земята. Няма да се минат и сто хиляди години и в края на краищата Земята ще бъде освободена от всичките грешни хора. Не се заблуждавайте да мислите, че грешните хора на Земята благуват. Те са нещастници.

Русия не послуша Толстой, но духовенството доведе болшевизма. Болшевиките – това са камшикът на Бога. Те са неверници и те действат с оръжие. Аз разглеждам болшевизма като религия на труда. След 1945 година той ще дойде в България. Ще минат 40 години и тогава в българските земи ще дойде религията на Любовта.

След войната ще се заговори за съединени европейски щати и тази идея ще се осъществи.

Денят Господен се отлагаше, за да се примирят хората. Но той ще дойде. Идването на деня Господен е придружено със страдания. Отлагаше се, отлагаше се досега идването на деня Господен, за да се поправят хората. Но денят Господен иде вече със силата си. Ние сме в началото на второто пришествие. То преминава през периоди. Първият период на второто пришествие започва в 1945 година и ще продължи 45 години. После ще се отложи за малко и ще се завърти вторият период от 45 години. След това следва трети период от 45 години и тъй нататък. На вълни, на вълни ще идва второто пришествие. Това е денят Господен, когато хората са направили съдба с Господа. Всяка нова предстояща вълна е по-голяма от предидущата по Сила и Власт.

Христос дойде на Земята с велика мисия. Той искаше да покаже на съвременните европейски народи как трябва да постъпват. Всичко, което проповядваше Христос на времето си, се отнасяше за сегашните времена. Той казваше на всички народи: вие ще дойдете до една голяма криза. Ако искате да се освободите от тази криза, единственото разрешение седи в това, което сега проповядвам. Ако приложите Моето учение, вие ще се избавите от голяма катастрофа, не приложите ли учението Ми, катастрофата е неминуема.

Онзи и този свят са едно, когато съзнанието не е прекъснато. Сега са последните дни на света. Всичко старо си заминава, няма да се мине много време и този век ще завлече всичко. Всички филолофствания, всички науки трябва да се видоизменят. Бог е решил това. Вече е изготвен план. Човечеството не може да живее в тези дрипели. Кармата на европейските народи е назряла. Този катаклизъм, който ще дойде, ще бъде социален и природен. Всички религиозни форми ще изгубят смисъла си. Невидимият свят е решил, въпросът е решен. Има си програма и като се натисне бутончето, всичко е свършено. В бъдеще ще дойдат души, които стоят в пространството, в рая. Вас защо ви извиках? Вие ще бъдете, ще имате дял в бъдещата култура. В невидимия свят има хиляди, милиони души, които са напреднали. Те ще дойдат на Земята и ще турят ред и порядък. Те ще ви кажат: “Ето, това е животът”. Един човек, който не иска да работи, да служи, ще бъде задигнат. Ще видите, че хората, които са в управлението, са се изменили, станала е промяна – вселяване е станало в тях. Апостол Павел казва: “Аз не живея, но Христос живее в мене”. Виждате, че този човек е съвсем друг. Това ще стане скоро. В този век ще станат големи преобразования. Всички трябва да работят. Това е близо вече. Целият ХХ век ще бъде век на преобразования, век на приготовления. Сега ако си заминете, пак ще дойдете към 1975 г., защото ще има важна работа. Няма дълго да стоите в пространството. Всички заминали ваши братя и сестри са все тука между вас. Аз ги виждам в събранието. Всички идват на беседите и си отиват. Те много по-добре разбират беседите от вас, десет пъти по-добре. Те са хубавото събрание, а вие сте се сгушили между тях и от ваше гледище мислите, че ги няма.

Да знаете, че днес минавате от християнската епоха в Новата епоха, която е епоха на закона на братството и сестринството. Иде новата култура! Иде шестата раса! Иде Божественото в света!

Идва едно коренно пречистване. Идва голям огън. Вие ще бъдете свидетели на това нещо, ще го проверите. Сегашните хора ги е страх от революции, опасността обаче не е в революциите, опасността не е в болшевиките, нито в богатите, нито във войните, нито в безверниците. Идва едно раздвижване на Земята, от което и бедните, и богатите ще хвърчат във въздуха, ще бъдат затрупани под пепелите.

На всички съвременни хора по целия свят казвам да не правят високи къщи, защото няма да мине много време, земната кора ще мине големи огъвания и от тези къщи нищо няма да остане. Всички високи къщи ще се съборят, камък няма да остане от тях. Къщите, които за в бъдеще ще се строят, трябва да бъдат най-много един етаж и половина високи и не много масивни, защото ще се разсипят. Иде време, когато земната кора ще се огъва, а заедно с нея и вие ще се огъвате.

Сега трябва да се живее добре, за да можем да влезем в новата епоха без дълг. През малкото години, които ви остават тук до 1999 г., какво ще правите? Защото епохата е изтекла вече. Значи в този живот каквото направите, това е.

Тези, които са готови, ще имат винаги добри условия да ликвидират с кармата си, а които не са готови, ще имат възможност за това в 1999 г. До 1999 г. светът ще види това, което никога не е виждал.

От 1945 г. влизаме вече в новата епоха. От тази година започва постепенна подобряване на човешките мисли, чувства и постъпки. Настава подобряване на човешкия организъм. Подобряват се отношенията между хората

Днес всички хора искат да знаят какво ще стане със света. Светът представя образа със златната глава, която царят видя. Но виждате, че един малък камък дойде, разруши целия образ и го хвърли на земята. Значи старата култура с всички свои предания, останали от деди и прадеди, ще се разруши, нищо няма да остане от нея. Малкият камък, отсечен от планината, ще разруши старата култура и на Земята ще остане само онова, което той ще донесе. Това е новото, което трябва да приемете. Това, което пророкът описва, се отнася за сегашното време. Дошло е време и сега е, когато златната глава на света, сребърните му гърди, медните му колена и краката му, направени от желязо и кал, ще се разрушат. Сегашната епоха е преходна. Тя представя разрушаване на старата култура, възстановяване на Царството Божие и поставяне на нов ред и порядък в света.

Страшен, тежък изпит иде за човечеството. Всичко ще се стопи, ще се превърне в прах и пепел. Кога ще стане това, не е важно; може да стане след година, след десет, сто или хиляда години. Важно е, че законът ще се приложи. Ще бъдете свидетели на това време и ще проверите истинността на думите ми. Една мисъл да легне в ума ви: да се изправите. Аз съм дошъл до едно място, дето повече не мога и не искам да нося вашите нечисти мисли и желания. Не искам да нося нечистотиите на съвременната епоха. Всичко, което виждате днес, ще изчезне, ще се стопи. Такава е волята на Бога. Невидимият свят е решил да ликвидира със старото. Това не трябва да ви обезсърчава, но да се изправите.

Някога имаше грамадни животни, по 20 метра дълги. Природата ги изпрати в духовния свят. Сега големите животни от миналото са у нас – това са нашите ненаситни желания. Но каквито и да са нашите желания, след години няма нищо да остане – всичко ще си замине. И Слънцето ще се измени, и Луната, и звездите, и ще се появи нещо ново.

Жителите на новата Земя ще бъдат други.

Непослушанието на хората е причина да бъде унищожаван малко по малко света. И затова огън идва! Всички хора ще бъдат стопени. Златото ще излезе от сгурията и сгурията ще се хвърли. Няма да остане човек нестопен. Не говоря за материалното – трябва да стане пречистване на ума и сърцето.

Иде огънят! Който няма Любов, нищо няма да остане от него. Нищо няма да остане от европейските държави. Няма да мине много време, ще проверите това, което ви казвам. Само Любовта ще ви спаси. Думите на пророка ще се чуят. Нищо няма да остане от плановете на европейската политика. Това трябва да го знаят европейските дипломати! Нищо няма да остане от сегашните религии и църкви. Камък на камък няма да остане! Любовта ще разруши всичко старо. След това ние ще започнем да градим.

Тази Европа още няма знанието, с което да посрещне Божественото, а онзи народ, който има знанието, носи отговорност за това. Знанието за тази велика Любов трябва да излезе от затворените общества, от книжните хранилища, от скъпите курсове на Изтока и Запада и да стане знание на националните култури. Обаче вече няма време това да стане на материалното поле, затова опитът, който има да се направи, ще бъде преди всичко в духовното поле. Хората отвътре трябва да придобият знанието чрез този вътрешен контакт.

В света ще стане една коренна промяна, няма да ви кажа кога, но вие ще я видите. Тя ще стане внезапно. Хората ще заспят и като се събудят, ще видят, че не са такива, каквито са били.

Сега иде една обща пролет, обща духовна вълна, която ще засегне всички. Само че които са повече напреднали, ще имат повече условия за напредък. Но всички ще придобият по нещо.

Сега е една епоха, когато нещата са кондензирани. Това, което за хиляди години щеше да се ликвидира, сега може само за 10 години да се ликвидира в сегашната епоха. Затова идват големи напрежения, противоречия. Сега са настанали такива благоприятни времена за духовни постижения, че за една година можете да добиете това, което по-рано не можехте да добиете за сто и за хиляда години.

Всички стари форми ще се разрушат. Хората няма да забележат как ще израснат, как ще станат нови хора с нови разбирания.

Сега се изработват нови органи. Вълната, която идва, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Онези, които не подеме, ще останат за бъдещето при друга вълна. Помнете, втора вълна няма да дойде, защото в природата няма повторение на нещата. Ако останете за бъдещето, тогава условията ще бъдат по-тежки.

Днес еволюционният процес е съкратен. Всяко нещо, за реализирането на което в миналото се е изисквало хиляди години, днес може да се реализира в продължение на секунди, минути или часове – зависи от интензивността на мисълта.

Учителите на човечеството предупреждават хората, и специално своите ученици, да бързат. Времето е скъпо. Денят е равен на век. Който може добре да използва времето, той ще придобие големи богатства.

Христос казва: “Будни бъдете!” За какво? Сега е най-опасното време, може да заспите и да останете вън. Божественият век е толкова точен, само с една секунда можете да закъснеете. Затова вашето съзнание, вашите сърца и умове трябва да бъдат будни.

Няма време за отлагане. Остава само половин час до последния трен. Ако сега го пропуснете, ще чакате хиляди години отново да дойде. Преди две хиляди години се казваше, че е наближил денят Господен. Сега аз казвам: ние сме в деня Господен. Остава само половин час до последния трен. Горко на оня индивид, на оня народ, който дотогава не уреди сметките си! Всички ще бъдете изоблечени. Така се казва отгоре. Ако Европа не изправи своите погрешки, тая тояга ще се сложи отгоре є. Големи страдания я чакат. Казано е: “Горко на тебе, Ерусалиме!” Сегашната Европа е този Ерусалим.

Единственото спасение е да бъдете проводници на добрия живот, на добрите сили, на добрите мисли в света. Туй е предназначението ви сега. А как трябва да стане това? Вие всички имате заложби. Ако продължите по този път, ще дойде съдействието: Слънцето ще изгрее навреме, вятърът ще дойде навреме, всичко ще дойде навреме за онзи, който слуша. И Учителя ще дойде и хиляди години ще помага. Който изведе човека, той ще го избави. Не ние ще се избавим. Той ще ви избави. На еврейския народ Мойсей беше изпратен да го изведе. Каза му: “Ще кажеш на фараона, че Аз те пращам. Аз съм, Който праща всичко.” Започна фараонът да се съпротивлява, казва: “Аз не те познавам”. Най-после беше принуден да пусне Израиля. Та сега, по същия начин казвам: ще дойде един Мойсей, който ще изведе човечеството. Тъй казва Господ. Ще вдигне тоягата. Най-после всички хора ще се съгласят. Ще дойде туй, но кога? Не е за вас да знаете години, които Бог е поставил. Близо е времето, но кога, никой не знае. Когато спите, когато не мислите нищо, когато си представяте, че всичко е наред, тогава ще дойде.

“Денят Господен иде!” Мнозина говорят за свършването на света. Някои даже са ме питали: “Как ще се свърши светът? Какво ще стане с нас?” Нищо особено няма да стане. Вие ще се преобразите само, ще олекнете, ще тежите един грам и този грам ще съдържа такава мощна сила, че според волята си ще си създадете тяло, каквото искате, тежко или леко, според времето. То ще бъде като зародиш. Тогава Бог ще ви даде всички условия за развитие. Праведните ще бъдат благословени, ще се смаляват и ще се увеличават според желанието си. Това е законът на смирението, през който трябва минем, да се смирим. Като се говори за смирение, това подразбира човек да се откаже от грандоманията, от лакомството, защото смисълът на живота не е нито в многото, нито в малкото. Човек трябва да има само това, което му е нужно за даден случай. Тъй щото, трябва да се научите на закона на смаляването и на увеличаването. Като се смалявате, ще минете през най-малката дупка, през най-малкото отверствие, през най-малката междина.

Няма да се мине много време и въглища няма да има. Няма да има дим, няма да горят хората дърва. Ще се впрегне електрическата и магнетическата енергия за отопление и осветление. Горе във въздуха, из пространството, на 500 километра над Земята има цял океан от електрическа енергия. Тя ще се снеме, ще се използва, ще светне на Земята.

В природата има една кондензирана енергия и един ден, като станете праведни, светии, вие ще се ползвате от тази кондензирана топлина. Има кондензиран хляб, обуща, дрехи. Ще бъдете облечени един ден като ангели.

Плодните дървета знаят това изкуство. Те от земята изваждат енергия, която идва от Слънцето и образуват хубавите плодове.

Най-много след двеста години всякакво братство, всякакво роднинство между хората, които са били свързани по плът, ще изчезне. Връзката между хората, родени от Бога, ще продължи най-малко 25 хиляди години. Това постоянство, тази трайност на връзките ще даде възможност на разумните сили, които действат върху човешката душа, да завършат своята работа.

Новата култура ще се въздигне от старата. Няма да има загиване на старата култура и новата да започва отначало, както е било в миналото. В невидимия свят имат желание да намалят страданията на хората, които са станали непоносими за човешкия дух.

Новите условия изискват нови съзнания. Атмосферата на Земята ще стане много рядка, ще се намали количеството на кислорода, както и атмосферното налягане.

Идва време, когато въздухът ще стане по-рядък и всички хора, които са свикнали да дишат гъстия въздух, ще се задушат. Светлината и топлината ще се увеличат.

Ще дойде ден, когато хората ще се хранят само чрез белите дробове и мозъка. Новороденият няма да бъде роб на условията – постоянно да се безпокои за утрешния ден.

Човек постепенно трябва да привиква към висока температура, защото ще дойде ден, когато ще живее в огъня, в температурата на светлината. Тогава ще диша светлина така, както днес диша въздух.

За в бъдеще всички сухи, лоши и нечисти неща ще изгорят. Ще остане само чистото по Земята.

Северният и Южният полюс няма да са студени, защото ледът ще се стопи. Всички хора, които имат нисши трептения, ще изгорят.

Сега се извършва преустройство на земната материя. От Слънцето идват грамадни магнетични течения, които повдигат континентите и ги тонират. Тази Земя е грешна, пълна с нечистотии, трябва да се прочисти. Ще останат големите гори на Америка, където човешки крак не е стъпил. Африка е част от един голям континент, който е потънал. Черната магия е култура на тази черна раса, която заради греховете си е потънала. Това са лемурийците. Атлантида е на жълтата раса. Сега идва ред на бялата раса – петата раса и тя ще потъне, за да отстъпи място на шестата раса. Атлантите са били раса на чувствата, а бялата раса е на интелекта. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще изплува грамаден континент от Великия Тихи океан, а сегашна Европа ще бъде един остров – остров на белите. Части на Франция, Белгия, Гърция ще потънат. Сахара ще се наводни – ще стане море, около което ще възникнат култури. Климатичните условия ще се изменят. Магнетичната вълна, която идва, има възможност да изгори цялата земна хора. Духовните хора ще се приспособят веднага към новите условия, а светските хора и материалистите ще се лутат, ще бягат по Земята, покой няма да имат.

Средиземно море ще се влее в Каспийско. В Азия ще се образуват много и големи езера. Балканският полуостров постепенно ще спада, ще потъва. Средиземно море ще се приближи до Родопите и затова няма смисъл България да се бори за излаз на Бяло море. То само ще дойде. Някои крайморски градове ще потънат. Пристанище ще бъде един по-вътрешен град.

В Европа идва едно земетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла Европа така, че ще се помни туй земетресение с хиляди години. Обяснява се и причината за туй земетресение. В Стария завет се казва: “Гледайте да не станат вашите дела и мисли толкова лоши, че да не може Земята да ви търпи вече”.

Един ден Земята ще се освободи от тези милиарди хора, които я населяват. В бъдеще ще останат около един милиард – за толкова души тя има хубави условия за живот. Останалите хора ще отидат в други светове да работят.

Учените хора казват, че за жителите на Земята има нова планета, приготвена в Слънчевата система. От тук всички хора ще бъдат пренесени. Сега са започнали вече да ги пренасят по един, по двама, по трима; в бъдеще повечето ще ги пренесат там. Там ще имат по-хубави условия за живот. Онези, които ще бъдат пионери на тази планета, ще се съобщават със Земята. Казват, че тя няма да бъде много далече. След време тази планета щяла да се намести в Луната. Че тя нямало да бъде много далече – на около 300 хиляди километра. Една хубава разходка ще бъде. А когато това станело, признакът щял да бъде, че месечината ще има синкав цвят, не както сегашния. По това ще познаете, че се е изменила. А един ден ще се върнете на тази хубава Земя и тогава тук ще бъде истинско Царство Божие. Едно царство ще има на Земята, но то ще бъде истинското Царство.


  

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК, част 81

Иди на част:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Направи своя избор
Напред